Verklaring van examenblad.nl

Status toegankelijkheid https://www.examenblad.nl/

College voor Toetsen en Examens is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-06-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website examenblad.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van College voor Toetsen en Examens is beschikbaar via de link https://www.cvte.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door College voor Toetsen en Examens gepubliceerde informatie blijkt dat de website examenblad.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver College voor Toetsen en Examens is gevorderd met de toegankelijkheid van examenblad.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College voor Toetsen en Examens .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cvte.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Hebben we niet op tijd gereageerd of bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Dan kunt u de klachtprocedure College voor Toetsen en Examens volgen.

Aanvullende informatie van College voor Toetsen en Examens

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SC 1.1.1 Niet-tekstuele content

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/ heeft het vergrootglas geen duidelijk tekstalternatief.

Oplossing: het tekstalternatief is aangepast in ‘Bevestig zoekterm’.

 • De afbeelding onder het menu heeft een tekstalternatief ‘Docente met twee leerlingen’. Dit is op zich niet verkeerd, maar dit is een decoratieve afbeelding (voegt geen belangrijke informatie toe om de pagina te begrijpen). Een decoratieve afbeelding heeft geen tekst alternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. Dit komt op meerdere pagina’s voor. https://www.examenblad.nl/

Oplossing: de tekstalternatieven zijn verwijderd.

 • In het pdf-document https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-wiskundea-vwo/2021/f=/info_wiskundeA_vwo_ce_2021_def.pdf staat bovenaan het logo van de rijksoverheid. Dit logo is nu getagd als artefact en wordt hierdoor genegeerd door hulpsoftware. Een logo is altijd informatief en heeft een beschrijvend tekstalternatief nodig.

Oplossing: dit document is omgezet naar het nieuwe Word-sjabloon waardoor het voldoet aan dit toegankelijkheidscriterium.

SC 1.3.1 Info en relaties 

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/ staat een link ‘Eerder’ en ‘www.cvte.nl’ die opgemaakt zijn met het strong element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Deze links hebben geen speciale nadruk nodig en moeten op een andere manier worden opgemaakt.

Oplossing: in het sjabloon is het strong-element vervangen door een span met class-strong.

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/stel-uw-vraag/2021?cat=vimafrhlu5z6 is de hele inleiding opgemaakt met het em element. Nu wordt de hele inleiding voorgelezen met nadruk. Dit is niet de bedoeling. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt.

Oplossing: het em-element is vervangen.

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/activiteitenplanning-centrale/2021 staat een tabel. In de tabel wordt gebruik gemaakt van het strong element om de activiteiten te onderscheiden van de toelichting. Deze activiteiten hebben geen nadruk nodig en moeten op een andere manier worden opgemaakt.

Oplossing: in het sjabloon is het strong-element vervangen door een span met class-strong.

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/welke-cijfers-tellen-mee-bij-de/2021?regime=hflinks&horizon=virdlf9jjhn8 zijn de zichtbare kopjes, bijvoorbeeld ‘Vraag’ en ‘Antwoord’, opgemaakt met het strong of em element. Deze kopjes moeten opgemaakt worden als html kopjes en niet met nadruk. Dit komt op meerdere pagina’s voor. Ook zijn er hele stukken tekst opgemaakt met het em element. Deze stukken tekst moeten ook op een andere manier worden opgemaakt.

Oplossing: het strong-element wordt vervangen door H2.

 • Op de pagina https://www.examenblad.nl/veel-gevraagd/welke-cijfers-tellen-mee-bij-de/2021?regime=hflinks&horizon=virdlf9jjhn8 staan meerdere tabellen met kolomkoppen en rijkoppen. Deze zijn echter niet opgemaakt als kolomkoppen en rijkoppen, dit moet wel.

Oplossing: de kolomkoppen en rijkoppen zijn ingesteld met html-koppen.

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021?u=%E2%9C%93&dlgid=lcvi7edbshn0t&s01=&scrolltop=0  staat een tabel. In de laatste kolom rij 1, 2, 3 en 4 van de tabel staan in de cellen lijsten van links. Deze lijsten zijn niet opgemaakt als html lijsten en dit moet wel.

Oplossing: de lijsten zijn opgemaakt als ordered list.

 • In het pdf-document https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-wiskundea-vwo/2021/f=/info_wiskundeA_vwo_ce_2021_def.pdf is de eerst kop van het document niet getagd als kop. Onder de eerste alinea staat een lijst (door het streepje ervoor) met één item. Dit item is niet getagd als lijst en moet wel.

Oplossing: dit document is omgezet naar het nieuwe Word-sjabloon waardoor het voldoet aan dit toegankelijkheidscriterium.

SC 1.3.5 Inputdoel identificeren

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/stel-uw-vraag/2021?cat=vimafrhlu5z6  staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te  helpen bij het invullen. 

Oplossing: er is een autocomplete-attribuut  geïmplementeerd.

SC 1.4.4 Herschalen van tekst

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 is de tekst in de afbeelding over corona maatregelen verdwenen. Dit is verlies van content. De informatie en links onder de koppen ‘Activiteitenplanning’ en ‘Veelgestelde vragen’ zijn verdwenen en de link onder de kop ‘Weblinks’. En de hele tekst van ‘College voor Toetsen en Examens’ net boven de footer is verdwenen.

Oplossing: opgelost door voor mobiel bepaalde content niet aan te bieden.

SC 1.4.11 Niet-tekstueel contrast

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/stel-uw-vraag/2021?cat=vimafrhlu5z6 hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,6:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het veld kunnen onderscheiden.

Oplossing: het contrast is verbeterd.

 • In het pdf document https://www.examenblad.nl/vakspecifiek/vakspecifieke-info-wiskundea-vwo/2021/f=/info_wiskundeA_vwo_ce_2021_def.pdf heeft de gele markeer kleur een te laag contrast van 1,1:1 met de witte achtergrond.

Oplossing: dit document is omgezet naar het nieuwe Word-sjabloon waardoor het voldoet aan dit toegankelijkheidscriterium.

SC 1.4.13 Content bij aanwijzen of focussen

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. De content is echter niet ‘dismissable’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: er is een toegankelijk script gebruikt waarbij o.a. buttons onzichtbaar worden gemaakt voor de bediening via toetsenbord, inclusief escape-toets.

SC 2.4.1 Blokken omzeilen

 • Op de meeste onderzochte webpagina's is een skiplink aanwezig om naar de hoofdinhoud op de pagina te gaan, dat is goed gedaan. Een skiplink moet de herhalende content overslaan en naar de eerste unieke content op een pagina gaan. Dit is niet het geval. Bijvoorbeeld op pagina https://www.examenblad.nl/ slaat het de informatie over de corona maatregelen over. Dit hoort ook bij de unieke content van de pagina. Op pagina https://www.examenblad.nl/antwoord-op-uw-vraag/2021 slaat het de titel van de pagina over en de informatie aan de linkerkant.

Oplossing: de anchor-link linkte eerst naar main, nu linkt hij altijd naar het begin van de content.

SC 2.4.2 Paginatitel

 • Het pdf-document https://www.examenblad.nl/examendocument/2021/afnameperiode-profielvak-cspe-s/bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-bb-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-kb-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-gl-produceren-installeren-en-energie-vmbo-bb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-kb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-gl-mobiliteit-en-transport-vmbo-bb-mobiliteit-en-transport-vmbo-kb-mobiliteit-en-transport-vmbo-gl-zorg-en-welzijn-vmbo-bb-zorg-en-welzijn-vmbo-kb-zorg-en-welzijn-vmbo-gl-economie-en-ondernemen-vmbo-bb-economie-en-ondernemen-vmbo-kb-economie-en-ondernemen-vmbo-gl-media-vormgeving-en-ict-vmbo-bb-media-vormgeving-en-ict-vmbo-kb-media-vormgeving-en-ict-vmbo-gl-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-bb-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-kb-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-gl-groen-vmbo-bb-groen-vmbo-kb-groen-vmbo-gl-dienstverlening-en-producten-vmbo-bb-dienstverlening-en-producten-vmbo-kb-dienstverlening-en-producten-vmbo-gl/instructie-voor-de-examinator/2021/f=/ie_cspe_algemeen_in_format_2021.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf bestanden geldt dat ze een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

Oplossing: Er is een paginatitel toegevoegd aan het document.

SC 2.4.7 Focus zichtbaar

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de link om naar bovenaan de pagina te gaan. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: de focus is toegevoegd aan het terug-naar-boven-linkje.

SC 2.5.3 Label in naam

 • Op meerdere pagina's staat een zoekveld rechts bovenaan. De zichtbare tekst is de placeholder tekst 'Zoekterm'. Het zoekveld heeft een title-attribuut met de tekst 'tik uw trefwoord in, en toets op Enter of klik op het vergrootglas', dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. Hier moet de tekst ‘Zoekterm’ aan toegevoegd worden. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. https://www.examenblad.nl/ 

Oplossing: de naam van het element is gelijkt gemaakt aan de tekst.

SC 3.1.1 Foutindicatie

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/stel-uw-vraag/2021?cat=vimafrhlu5z6  staat een contactformulier. Als er niks wordt ingevuld en het formulier wordt verzonden, verschijnen er browserafhankelijke foutmeldingen. Deze foutmeldingen voldoen niet omdat ze per fout in een pop-up verschijnen, die weer gesloten moet worden voor de fout aangepast kan worden. De fouten moeten allemaal tegelijk worden gemeld, zodat het in één keer kan worden opgelost. Ook moet de foutmelding blijven staan zodat de gebruiker kan blijven zien wat er fout is.

Oplossing: de fouten worden nu allemaal tegelijk gemeld zowel bovenin een meldingenblokje als onder het in te vullen veld in het formulier.

SC 3.2.2 Bij input

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/examenrooster/2021?u=%E2%9C%93&dlgid=lcvi7ewsrf7wl&s01=&n11=vg41h1h4i9qd&scrolltop=0 als er bij schooltype een selectievakje wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop 'Ok' of iets dergelijks is geklikt, zoals op pagina https://www.examenblad.nl/activiteitenplanning-centrale/2021  is gedaan.

Oplossing: er is een extra OK-knop toegevoegd om keuzes te bevestigen.

SC 4.1.2 Naam, rol, waarde

 • Op pagina https://www.examenblad.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 staat een menu icoon die in of uit kan klappen. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als een verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken te gebruiken.

Oplossing: je kan nu in de code zien of een menu’tje wel of niet is uitgeklapt.
 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website examenblad.nl : voldoet gedeeltelijk

De website examenblad.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens College voor Toetsen en Examens dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.cvte.nl/documenten/rapporten/2020/10/19/toegankelijkheidsonderzoek-examenblad.nl-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 19-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart College voor Toetsen en Examens dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In het pdf-document https://www.examenblad.nl/examendocument/2021/afnameperiode-profielvak-cspe-s/bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-bb-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-kb-bouwen-wonen-en-interieur-vmbo-gl-produceren-installeren-en-energie-vmbo-bb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-kb-produceren-installeren-en-energie-vmbo-gl-mobiliteit-en-transport-vmbo-bb-mobiliteit-en-transport-vmbo-kb-mobiliteit-en-transport-vmbo-gl-zorg-en-welzijn-vmbo-bb-zorg-en-welzijn-vmbo-kb-zorg-en-welzijn-vmbo-gl-economie-en-ondernemen-vmbo-bb-economie-en-ondernemen-vmbo-kb-economie-en-ondernemen-vmbo-gl-media-vormgeving-en-ict-vmbo-bb-media-vormgeving-en-ict-vmbo-kb-media-vormgeving-en-ict-vmbo-gl-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-bb-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-kb-horeca-bakkerij-en-recreatie-vmbo-gl-groen-vmbo-bb-groen-vmbo-kb-groen-vmbo-gl-dienstverlening-en-producten-vmbo-bb-dienstverlening-en-producten-vmbo-kb-dienstverlening-en-producten-vmbo-gl/instructie-voor-de-examinator/2021/f=/ie_cspe_algemeen_in_format_2021.pdf is geen gebruik gemaakt van koppen. Dit is nodig om structuur aan te geven aan het document.

   Op pagina 2 van het document is de eerste lijst niet helemaal goed opgemaakt. Hier heeft de lijst zichtbaar vijf items maar volgens de code negen items. De vier items onder punt 1 vallen niet onder punt 1. Dit moet aangepast worden (lijst in lijst).Op pagina 3 valt de laatste zin van punt 7 ‘Van de minitoetsen…’ buiten de lijst. Deze moet in de lijst gestopt worden bij punt 7.De lijst op pagina 4 met dertien punten is in de code niet goed opgemaakt. In de code heeft de lijst maar elf punten en daaronder twee alinea’s en weer een lijst met twee punten. Dit geldt ook voor de lijst op pagina 6 en 7.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan nu de inhoud van het document niet juist interpreteren en voorlezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De koppen en lijsten zijn aangepast in de code van dit document.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die College voor Toetsen en Examens heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209