Verklaring van examenbladmbo.nl

Status toegankelijkheid https://www.examenbladmbo.nl/

College voor Toetsen en Examens is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-05-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

College voor Toetsen en Examens streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website examenbladmbo.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van College voor Toetsen en Examens is beschikbaar via de link https://www.cvte.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website examenbladmbo.nl van College voor Toetsen en Examens voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van College voor Toetsen en Examens .
Functie: secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-05-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@cvte.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Hebben we niet op tijd gereageerd of bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Dan kunt u de klachtprocedure College voor Toetsen en Examens volgen.

Aanvullende informatie van College voor Toetsen en Examens

De volgende in het toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

SC 1.1.1 Niet-tekstuele contentSC 1.1.1 Niet-tekstuele content

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/  staat een afbeelding met de tekstalternatief ‘Een examenlokaal’. Deze afbeelding kan gezien worden als decoratief (zie ook class=”sfeerafbeelding eh”) en heeft dan geen tekstalternatief nodig maar wel een leeg alt-attribuut (alt=””) zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren.
 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/contact/2020-2021  staat ook een afbeelding die kan worden gezien als decoratief met een tekstalternatief. Deze afbeelding moet in dat geval een leeg tekstalternatief hebben. Dit komt op meerdere  pagina’s voor. Is de afbeelding decoratief dan heeft het geen tekstalternatief nodig, maar een leeg alt-attribuut.

Oplossing: het tekstalternatief is weggehaald bij decoratieve afbeeldingen.

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/activiteitenplanning/2020-2021 staat een pdf icoon met tekstalternatief ‘PDF icoon’ en de tekst ‘PDF’ ernaast. Omdat de tekst ernaast dezelfde informatie geeft als het tekstalternatief heeft het icoon geen tekstalternatief nodig. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: het tekstalternatief is verdwenen en de tekstomschrijving is gebleven, maar dan alleen voor screenreaders.

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/wie-mag-deelnemen/2020-2021  staat een tabel. Hierin wordt met een ‘x’ aangegeven of een examen beschikbaar is in die periode. Hier moet extra informatie bij voor blinden. Een ‘x’ heeft veel betekenissen en voor blinden kan het niet duidelijk zijn.

Oplossing: redactioneel opgelost door Ja en Nee te gebruiken in plaats van ‘X’

 • Het pdf document https://www.examenbladmbo.nl/syllabus/handreiking-nederlandse-taal-2f-en/2020-2021/f=/handreiking_taal_2f-3f_mbo.pdf  heeft het logo op de eerste pagina niet getagd. Dit moet wel. Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig.

Oplossing: het document is omgezet naar een nieuw toegankelijk Word-sjabloon, waardoor het voldoet aan dit toegankelijkheidscriterium.

SC 1.3.1 Info en relaties

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/onderwerp/contact/2020-2021  staat onder de inhoud een zichtbare lijst met drie items. In de code is deze lijst alleen opgemaakt als twee lijsten. Hier wordt de structuur van de pagina niet goed overgebracht op blinden. Dit moet in de code ook opgemaakt worden als één lijst met drie items. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: dit ware 2 UL’s (lijsten), nu is het één UL met 3 items in dit geval. Voor andere pagina’s waar dit probleem speelt is dit ook opgelost, daar kunnen natuurlijk meer of minder items zijn afhankelijk van de inhoud.

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/uw-vraag-of-opmerking/2020-2021 zijn de labels niet met de inputvelden gekoppeld. Dit is op te lossen door het label element te koppelen aan het input element met het for-attribuut en het id-attribuut.

Oplossing: de labels verwijzen nu naar de betreffende inputvelden.

 • De inleiding op https://www.examenbladmbo.nl/uw-vraag-of-opmerking/2020-2021  is opgemaakt met het em element. Het strong of em element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stylen. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: het em element is hier niet meer van toepassing.

 • Het pdf document https://www.examenbladmbo.nl/syllabus/handreiking-nederlandse-taal-2f-en/2020-2021/f=/handreiking_taal_2f-3f_mbo.pdf  heeft geen goede leesvolgorde en is daarom wat lastiger te controleren.

Oplossing: het document is omgezet naar een nieuw toegankelijk Word-sjabloon, waardoor het voldoet aan dit toegankelijkheidscriterium.

SC 1.3.2 Betekenisvolle volgorde

 • Het pdf document https://www.examenbladmbo.nl/syllabus/handreiking-nederlandse-taal-2f-en/2020-2021/f=/handreiking_taal_2f-3f_mbo.pdf heeft geen goede leesvolgorde.

Oplossing: het document is omgezet naar een nieuw toegankelijk Word-sjabloon, waardoor het voldoet aan dit toegankelijkheidscriterium.

SC 1.3.5 Inputdoel identificeren

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/uw-vraag-of-opmerking/2020-2021  staat een invoerformulier met invoervelden waar informatie over de gebruiker ingevuld moet worden. Het doel van deze velden kan niet programmatisch bepaald worden. Dit is nodig, zodat hulpsoftware het formulier deels automatisch kan invullen of zodat er icoontjes getoond kunnen worden om te helpen bij het invullen. Dit kan opgelost worden door het autocomplete-attribuut te gebruiken in de invoervelden met de juiste waarden. Voor het veld voor het e-mailadres bijvoorbeeld autocomplete=”email”. 

Oplossing: het autocomplete-attribuut is ingevoerd.

SC 1.4.3 Contrast (minimum)

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/afnameperiode/afnameperiode-2020-2021-1/2020-2021 hebben de grijze teksten in de tabel een te laag contrast van 3,8:1 met de groene achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

Oplossing: het contrast is in de nieuwe vormgeving verbeterd.

SC 1.4.11 Niet-tekstueel contrast

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/ heeft de licht paarse vergrootglas in de zoekbalk een te laag contrast van 2,6:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn. Dit is van belang voor slechtzienden, zij moeten het icoon kunnen onderscheiden

Oplossing: het contrast is in de nieuwe vormgeving verbeterd.

SC 1.4.11 Niet-tekstueel contrast

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/uw-vraag-of-opmerking/2020-2021 hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,6:1.

Oplossing: het contrast is in de nieuwe vormgeving verbeterd.

SC 1.4.13 Content bij aanwijzen of focussen

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. De content is niet ‘dismissable’. Dit betekent dat de content niet weggehaald kan worden zonder de muis of focus te verplaatsen. Dit moet bijvoorbeeld kunnen met de Escape toets. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: er is een nieuw menu-script toegepast waarin dit is opgelost.

SC 2.4.2 Paginatitel

 • "Onderstaande pdf documenten hebben geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. 1: https://www.examenbladmbo.nl/9384000/1/j4nvjfhh3fpw9wl_j9vvj4rp04ct5yp_m7mvl0fjpmwtcul/vjcjdqy12zqk/f=/activiteitenplanning_2020-2021.pdf, 
  2: https://www.examenbladmbo.nl/syllabus/handreiking-nederlandse-taal-2f-en/2020-2021/f=/handreiking_taal_2f-3f_mbo.pdf 
  *De paginatitels van de website zijn op zich goed. Maar als er meerdere pagina’s openstaan is alleen het begin van de titel te zien (tabblad browser). En aangezien alle titels beginnen met Examenbladmbo.nl is het moeilijk om de pagina’s uit elkaar te halen. Beter is om de titels om te draaien, dus paginatitel – sitenaam, bijvoorbeeld ‘Contact – Examenbladmbo.nl’. Het advies is om dit aan te passen. Het is echter niet verplicht om aan dit succescriterium te voldoen.

Oplossing: in het titel-element is de volgorde bij het tabblad nu omgedraaid. De PDF heeft nu een eigen titel; de URL blijft wel ingewikkelder omdat dit een gegenereerde PDF is van een selectie in de activiteitenplanning, bedoeld als printversie.

 • Onderstaande pdf documenten hebben geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel: https://www.examenbladmbo.nl/syllabus/handreiking-nederlandse-taal-2f-en/2020-2021/f=/handreiking_taal_2f-3f_mbo.pdf 

Oplossing: het document is omgezet naar een nieuw toegankelijk Word-sjabloon, waardoor het voldoet aan dit toegankelijkheidscriterium.

SC 2.4.4 Linkdoel (in context)

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/ staat naast ‘Jaarfilter’ in de header een knop met een ‘i’. Deze knop gaat naar de help pagina. Hier is het linkdoel niet duidelijk. Hier moet extra informatie aan worden toegevoegd, zodat iedereen weet waar de link heen gaat. Met een title attribuut kan extra informatie aan de linktekst binnen de <a> worden gegeven. Op dit moment is er alleen een title attribuut aanwezig. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

Oplossing: de i naar de helppagina is verwijderd.

SC 2.5.3 Label in naam

 • Op meerdere pagina's staat een zoekveld rechts boven aan. De zichtbare tekst is de placeholder tekst 'Zoekterm'. Het zoekveld heeft een title-attribuut met de tekst 'tik uw trefwoord in, en toets op Enter of klik op het vergrootglas', dit is de toegankelijkheidsnaam van dit veld. Hier moet de tekst ‘Zoekterm’ aan toegevoegd worden. Deze toegankelijkheidsnaam moet overeen komen met de zichtbare tekst. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. https://www.examenblad.nl/ 

​​​​​​​Oplossing: de term zoekterm is toegevoegd.

 • De invoervelden van het formulier op pagina https://www.examenbladmbo.nl/uw-vraag-of-opmerking/2020-2021 hebben geen 'toegankelijkheidsnaam'. Dit is de naam waarmee mensen die spraaksoftware gebruiken dit element kunnen aanduiden en dus bedienen. De 'toegankelijkheidsnaam' moet gelijk zijn aan het zichtbare label van het veld (dus 'BRIN nummer', 'Schoollocatie' etc). Dit is op te lossen door het label aan het invoerveld te koppelen (zie SC 1.3.1 en 4.1.2)

​​​​​​​Oplossing: de labels verwijzen nu naar de betreffende inputvelden.

SC 3.1.1 Foutindicatie

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/uw-vraag-of-opmerking/2020-2021  staat een contactformulier. Als er niks wordt ingevuld en het formulier wordt verzonden, verschijnen er browserafhankelijke foutmeldingen. Deze foutmeldingen voldoen niet omdat ze per fout in een pop-up verschijnen, die weer gesloten moet worden voor de fout aangepast kan worden. En de volgende fout pas komt nadat er weer op de verzend knop is gedrukt. De fouten moeten allemaal tegelijk worden gemeld, zodat het in één keer kan worden opgelost. Ook moet de foutmelding blijven staan zodat de gebruiker kan blijven zien wat er fout is. Dit kan bijvoorbeeld opgelost worden door bij het veld  zelf een foutmelding te zetten. Een goede foutmelding is bijvoorbeeld 'Het veld Naam is niet (goed) ingevuld'

Oplossing: de fouten worden nu allemaal tegelijk gemeld zowel bovenin een meldingenblokje als onder het in te vullen veld in het formulier.

SC 4.1.2 Naam, rol, waarde

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 staat een menu icoon die in of uit kan klappen. Deze status (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen. Dit kan opgelost worden door dit als een verborgen tekst erbij te zetten of door aria-technieken te gebruiken. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

​​​​​​​​​​​​​​Oplossing: er zijn aria-technieken gebruikt als gevolg van het nieuwe menu-script.

 • Op pagina https://www.examenbladmbo.nl/uw-vraag-of-opmerking/2020-2021 hebben de inputvelden geen naam die door software te bepalen is, omdat de labels niet aan de inputvelden zijn gekoppeld.

​​​​​​​Oplossing: de labels verwijzen nu naar de betreffende inputvelden.
 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website examenbladmbo.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website examenbladmbo.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De volgende PDF heeft geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals semantische koppen en alt teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. https://www.examenbladmbo.nl/9384000/1/j4nvjfhh3fpw9wl_j9vvj4rp04ct5yp_m7mvl0fjpmwtcul/vjcjdqy12zqk/f=/activiteitenplanning_2020-2021.pdf

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan hierdoor het document niet op de juiste manier interpreteren en voorlezen.

  • Alternatief:

   Dit document is bedoeld als printversie er bestaat ook een html-versie als alternatief. Er is dus al een toegankelijke versie beschikbaar.

  • Maatregel:

   Dit document is bedoeld als printversie er bestaat ook een html-versie als alternatief. Er is dus al een toegankelijke versie beschikbaar.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die College voor Toetsen en Examens heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209