Verklaring van PDOK

Status toegankelijkheid https://www.pdok.nl/

Dienst voor het kadaster en de openbare registers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-11-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website PDOK.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.pdok.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website PDOK van Dienst voor het kadaster en de openbare registers voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager Materiebeleid GVA.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [ppb.pdok@kadaster.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website PDOK : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website PDOK is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby'. Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alternatieve tekst voor de afbeelding is identiek aan de linktekst. Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Als de afbeelding tevens een link is, zijn afbeelding en link niet gecombineerd om redundantie te voorkomen.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeelding zonder kenmerk 'alt'. Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De betreffende afbeelding heeft geen kenmerk 'alt' (alt="").

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld heeft geen beschrijving. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door het IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de kop ontbreekt er tekst. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er is geen tekst aanwezig in de kop.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina bevat geen koppen. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De pagina is niet, met behulp van koppen, onderverdeeld in logische secties.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tag 'Bold' wordt gebruikt om tekst op te maken. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tekst semantisch benadrukken moet gebeuren met de tag 'strong'. Gebruik de tag 'H' als de tekst een kop is (zoals H1, H2, H3...). Als de tekst is gemarkeerd als visueel effect, moet je hiervoor CSS gebruiken.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Afhandelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tag 'u' wordt gebruikt om tekst op te maken. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Er worden geen semantische elementen gebruikt om de tekst te benadrukken. Gebruik de tag 'H' als de tekst een kop is (zoals H1, H2, H3...). Als de tekst is gemarkeerd als visueel effect, moet je hiervoor CSS gebruiken.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   HTML wordt gebruikt om content op te maken. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Kenmerken voor presentatie niet met de CSS uitgevoerd.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lokale linkbestemming bestaat niet. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij gebruik van lokale links is niet verwezen naar een bestaand element op de pagina.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tag 'Font' wordt gebruikt om tekst op te maken. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Geen semantische elementen gebruikt om structuur aan te brengen, of CSS voor de stijl.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Afhandelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Element-id is niet uniek. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Id's zijn niet uniek.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Link alleen met kleur aangeduid. Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er ontbreken andere visuele indicaties voor links behalve kleur, zoals ook onderstreepte of vette tekst.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleurcontrast is niet voldoende. De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De contrastverhouding is niet minimaal 4.5:1 voor normale tekst en 3:1 voor grote tekst.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen. Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby'. Het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby' bevat een verwijzing naar een id die niet bestaat of heeft een id die niet uniek is.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeeldingslink heeft geen alternatieve tekst. Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Als deze bijvoorbeeld een link bevat naar een webpagina, is het onderwerp van de pagina niet aangegeven.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Element niet gemarkeerd bij focus. Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Gebruikersinterface-elementen, die de toetsenbordfocus kunnen krijgen, zijn bij focus niet gemarkeerd.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De taal van de pagina is niet ingesteld. De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Om de natuurlijke taal van de pagina aan te duiden is voor HTML-documenten het kenmerk 'lang' en voor XHTML-documenten het kenmerk 'xml:lang' niet geleverd.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld heeft geen beschrijving. Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Element-id is niet uniek. In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Id is niet uniek.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld heeft geen beschrijving. Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor iFrame ontbreekt een beschrijving. Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het frame heeft geen kenmerk title=”” en geen beschrijving van de content in de titel.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209