Verklaring van PDOK

Status toegankelijkheid https://www.pdok.nl/

Dienst voor het kadaster en de openbare registers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-11-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website PDOK.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.pdok.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Dienst voor het kadaster en de openbare registers verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website PDOK te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst voor het kadaster en de openbare registers is gevorderd met de toegankelijkheid van PDOK en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager Materiebeleid GVA.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [ppb.pdok@kadaster.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website PDOK : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website PDOK is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby'. Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alternatieve tekst voor de afbeelding is identiek aan de linktekst. Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Als de afbeelding tevens een link is, zijn afbeelding en link niet gecombineerd om redundantie te voorkomen.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeelding zonder kenmerk 'alt'. Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: De betreffende afbeelding heeft geen kenmerk 'alt' (alt="").
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door het IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de kop ontbreekt er tekst. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Er is geen tekst aanwezig in de kop.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina bevat geen koppen. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De pagina is niet, met behulp van koppen, onderverdeeld in logische secties.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'Bold' wordt gebruikt om tekst op te maken. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De tekst semantisch benadrukken moet gebeuren met de tag 'strong'. Gebruik de tag 'H' als de tekst een kop is (zoals H1, H2, H3...). Als de tekst is gemarkeerd als visueel effect, moet je hiervoor CSS gebruiken.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Afhandelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'u' wordt gebruikt om tekst op te maken. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Er worden geen semantische elementen gebruikt om de tekst te benadrukken. Gebruik de tag 'H' als de tekst een kop is (zoals H1, H2, H3...). Als de tekst is gemarkeerd als visueel effect, moet je hiervoor CSS gebruiken.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: HTML wordt gebruikt om content op te maken. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Kenmerken voor presentatie niet met de CSS uitgevoerd.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Lokale linkbestemming bestaat niet. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Bij gebruik van lokale links is niet verwezen naar een bestaand element op de pagina.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'Font' wordt gebruikt om tekst op te maken. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Geen semantische elementen gebruikt om structuur aan te brengen, of CSS voor de stijl.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Afhandelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Element-id is niet uniek. Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Id's zijn niet uniek.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Link alleen met kleur aangeduid. Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: Er ontbreken andere visuele indicaties voor links behalve kleur, zoals ook onderstreepte of vette tekst.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende. De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: De contrastverhouding is niet minimaal 4.5:1 voor normale tekst en 3:1 voor grote tekst.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen. Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby'. Het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby' bevat een verwijzing naar een id die niet bestaat of heeft een id die niet uniek is.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingslink heeft geen alternatieve tekst. Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Als deze bijvoorbeeld een link bevat naar een webpagina, is het onderwerp van de pagina niet aangegeven.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Element niet gemarkeerd bij focus. Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Gebruikersinterface-elementen, die de toetsenbordfocus kunnen krijgen, zijn bij focus niet gemarkeerd.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 20. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De taal van de pagina is niet ingesteld. De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Om de natuurlijke taal van de pagina aan te duiden is voor HTML-documenten het kenmerk 'lang' en voor XHTML-documenten het kenmerk 'xml:lang' niet geleverd.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving. Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Element-id is niet uniek. In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Id is niet uniek.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving. Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby' Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: De id waarnaar wordt verwezen, is niet door 'aria-labelledby' op de pagina aanwezig en wordt niet alleen gebruikt voor één element op dezelfde pagina.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor iFrame ontbreekt een beschrijving. Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Het frame heeft geen kenmerk title=”” en geen beschrijving van de content in de titel.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323