Verklaring van Klimaatkrachtig

Status toegankelijkheid https://klimaatkrachtig.nl/

Hoogheemraadschap van Delfland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 29-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Hoogheemraadschap van Delfland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Klimaatkrachtig.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Hoogheemraadschap van Delfland is beschikbaar via de link https://klimaatkrachtig.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Klimaatkrachtig van Hoogheemraadschap van Delfland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Hoogheemraadschap van Delfland .
Functie: Senior Communicatie Adviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 29-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@klimaatkrachtig.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Hoogheemraadschap van Delfland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Klimaatkrachtig : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Klimaatkrachtig is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle niet-tekstuele content (zoals afbeeldingen) die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Voor niet tekstuele content is geen alternatief geleverd.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën zoals voorleessoftware kunnen niet-tekstuele content niet juist interpreteren en de bezoeker uitleggen wat er op een afbeelding of icoon te zien is.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Vanaf nu doorvoeren van alternatieve teksten voor niet-tekstuele content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video’s die op de website worden weergegeven bevatten geen correct ondertiteling waardoor doven en slechthorenden de content niet volledig begrijpen.

  • Oorzaak:

   Ondertiteling die aan de video’s moet worden toegevoegd, is (nog) niet beschikbaar.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden horen geen - of slecht - geluid waardoor ze gesproken tekst en andere geluidseffecten die belangrijk zijn om de context van de video te begrijpen niet meekrijgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ondertiteling voor video’s laten maken en implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video’s die op de website worden weergegeven bevatten geen correct audiodescriptie of een alternatief daarvoor. Hierdoor kunnen blinden en slechtzienden de content niet volledig begrijpen.

  • Oorzaak:

   Een audiodescriptie of alternatief daarvoor die aan de video’s moet worden toegevoegd, is (nog) niet beschikbaar.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden zien geen of slecht beeld waardoor ze visuele informatie die belangrijk is om de context van de video te begrijpen niet meekrijgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Audiodescriptie of media-alternatief voor video’s laten maken en implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video’s die op de website worden weergegeven bevatten geen correct audiodescriptie. Hierdoor kunnen blinden en slechtzienden de content niet volledig begrijpen.

  • Oorzaak:

   Een audiodescriptie die aan de video’s moet worden toegevoegd, is (nog) niet beschikbaar.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden zien geen of slecht beeld waardoor ze visuele informatie die belangrijk is om de context van de video te begrijpen niet meekrijgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Audiodescriptie voor video’s laten maken en implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen niet goed door software worden bepaald of zijn niet beschikbaar in tekst omdat semantische HTML tags niet overal correct worden toegepast.

  • Oorzaak:

   Technisch. Semantische HTML tags worden niet correct toegepast.

  • Gevolg:

   Hulptechnologie zoals voorleessoftware kunnen secties, structuur en relaties niet/ minder goed bepalen waardoor de informatie op de pagina mogelijk niet correct wordt gepresenteerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementatie van correcte semantische HTML tags en relaties tussen elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal getoetste pagina’s bevatten geen correcte volgorde van headings waardoor de leesvolgorde door software minder goed kan worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Headings zijn niet correct toegepast.

  • Gevolg:

   Hulptechnologie zoals voorleessoftware kan de leesvolgorde niet goed bepalen. Hierdoor kan het zijn dat informatie over de foute manier wordt overgebracht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Toepassen van een correct en semantische volgorde van headings.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 7. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt gebruikt gemaakt van iconen (vorm) om de functie van een link duidelijk te maken. Deze iconen bevatten geen alternatieve eigenschappen om de functie te herkennen.

  • Oorzaak:

   Links met iconen zijn niet op de juiste manier voorzien van meta-data waardoor screenreaders en andere hulptechnologieën de betekenis niet kunnen achterhalen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn op hulptechnologieën om de pagina voor te lezen zullen de betekenis van een link met icoon niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementeren van een alternatieve mogelijkheid om de functie van iconen (links) te herkennen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina’s waar formulieren worden gebruikt, zijn input velden met labels en type attributen gedefinieerd. Hulptechnologieën kunnen op basis van deze informatie gedeeltelijk de verwachte waarden van input velden bepalen. Verdere verduidelijking kan worden gedaan door autocomplete waardes mee te geven.

  • Oorzaak:

   Input velden hebben geen autocomplete waardes waardoor automatisch herkenning van een verwachte waarde beperkt is.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn op hulptechnologieën weten niet altijd welke waarde in een veld moet komen. Ook is het gebruik van de browser ‘autofill’ functionaliteit beperkt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementeren van correct autocomplete attributen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Links die niet te onderscheiden zijn door ontbrekende stijl en/of aria attributen worden door voorlees hulpmiddelen niet herkend als link.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van genoeg verduidelijking van links.

  • Gevolg:

   Voorlees hulpmiddelen zijn in niet in staat om het verschil tussen links en normale tekst te herkennen. Informatie kan op deze manier fout worden geïnterpreteerd.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementeren van een alternatieve manier om het verschil tussen links en niet links te herkennen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 10. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content op sommige pagina’s wordt op mobiel afgesneden om horizontale scroll te voorkomen. Hierdoor is content niet goed leesbaar.

  • Oorzaak:

   Content is te breed voor de pagina waardoor teksten worden afgesneden.

  • Gevolg:

   Omdat teksten worden afgesneden zijn teksten niet goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat content die nu wordt afgesneden netjes zichtbaar wordt op smallere schermen zonder dat in twee dimensies moet worden gescrold.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 11. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten binnen de website die nodig zijn voor interactie hebben niet voldoende contrast. Het contrast van deze componenten moet worden aangepast zodat ze beter zichtbaar zijn voor gebruikers met een visuele beperking.

  • Oorzaak:

   Huisstijlkleuren die worden gebruikt in het ontwerp voor verschillende componenten bieden niet voldoende contrast voor digitale toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen componenten die nodig zijn voor interactie niet goed zien waardoor de website niet correct kan worden gebruikt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contrast van interactie componenten die nodig zijn om de website volwaardig te kunnen gebruiken moet worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende elementen binnen de website is het contrast van tekst op de achtergrondkleur niet voldoende waardoor deze minder goed leesbaar zijn.

  • Oorzaak:

   Huisstijlkleuren die worden gebruikt in het ontwerp bieden niet voldoende contrast voor digitale toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Slechtzienden en kleurenblinden kunnen kleuren niet goed herkennen waardoor ze wanneer het contrast niet voldoende is, teksten niet (goed) kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleuren van het lettertype of de achtergrond aanpassen op plekken waar het contrast niet voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende elementen binnen de website is het contrast van tekst op de achtergrondkleur niet voldoende waardoor deze minder goed leesbaar zijn.

  • Oorzaak:

   Huisstijlkleuren die worden gebruikt in het ontwerp bieden niet voldoende contrast voor digitale toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Slechtzienden en kleurenblinden kunnen kleuren niet goed herkennen waardoor ze wanneer het contrast niet voldoende is, teksten niet (goed) kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleuren van het lettertype of de achtergrond aanpassen op plekken waar het contrast niet voldoet.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 14. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer enkel de tekst wordt geschaald naar 200% zijn sommige teksten niet goed leesbaar. Hulptechnologieën kunnen de tekst nog steeds voorlezen, maar omdat sommige teksten elkaar overlappen of buiten het element vallen waarin ze zitten, kunnen gebruikers zonder visuele beperking de tekst niet meer goed lezen.

  • Oorzaak:

   Elementen waarbinnen zich tekst bevindt, passen zich qua formaat niet automatisch aan wanneer het lettertype wordt vergroot, of houden niet voldoende margin rondom het element aan.

  • Gevolg:

   Gebruikers die het lettertype moeten vergroten om deze te kunnen lezen, kunnen niet alle content goed begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ervoor zorgen dat teksten wel vergroot kunnen worden zonder dat content of functionaliteit verloren gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 15. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten binnen de getoetste pagina’s worden niet duidelijk uitgelicht tijdens het navigeren via toetsenbord. Hierdoor zijn gebruikers die aangewezen zijn op navigatie via het toetsenbord niet in staat om de website volledig te gebruiken.

  • Oorzaak:

   Sommige componenten binnen de pagina’s hebben geen focus state. Hierdoor zijn deze niet meer met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn op navigatie via het toetsenbord, zijn niet in staat om de website volledig te gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Componenten binnen de website die niet duidelijk genoeg uitgelicht worden, moeten worden aangepast zodat dit wel mogelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2023
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen mechanisme beschikbaar om vaak voorkomende blokken op pagina’s zoals de hoofdnavigatie en widgets (rechts naast de content) te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen ‘Direct naar content’ of ‘Direct naar footer’ link in de navigatie beschikbaar die wordt weergegeven tijdens het navigeren via het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn om met het toetsenbord te navigeren moeten altijd de hele header (die op iedere pagina voorkomt) doorklikken voor ze bij de content komen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementeren van een mechanisme die het mogelijk maakt om veel voorkomende blokken snel te omzeilen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de meeste componenten wordt geen duidelijk focus state meegegeven.

  • Oorzaak:

   De standaard focus styling die een user agent biedt ontbreekt. Ook is er geen alternatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aangewezen zijn om met het toetsenbord te navigeren weten niet bij welke elementen ze op dat moment zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Implementeren van duidelijk focus styling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal pagina’s die zijn onderzocht zijn er links gebruikt waarvan niet duidelijk is wat het doel ervan is. Het doel van de link moet duidelijk zijn uit de linktekst, of de linktekst samen met de linkcontext waarin deze zich bevindt.

  • Oorzaak:

   Technische oorzaak en content.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van voorleessoftware kunnen niet altijd het doel van een link achterhalen. Zo weten ze niet wat ze kunnen verwachten wanneer op de link wordt gedrukt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herschrijven van content waarin links zijn opgenomen om het doel duidelijk te maken en doorvoeren van een technische aanpassingen die bij tags aangeven wat klikken op de link zal doen. Dit kan worden gedaan via een aria-label.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle elementen op de getoetste pagina’s krijgen een zichtbare focus waaruit blijkt dat men het element kan bedienen.

  • Oorzaak:

   Standaard user-agent focus is middels CSS van sommige elementen verwijderd vanwege opmaakredenen.

  • Gevolg:

   Gebruikers die het toetsenbord gebruiken om te navigeren, zien niet dat de focus op een link staat. Op deze manier zien ze niet dat ze deze kunnen aanklikken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstellen van user-agent focus op elementen die dat nu niet hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle actiematige componenten op de getoetste pagina’s kunnen goed genoeg worden geïnterpreteerd.

  • Oorzaak:

   Teksten in componenten zijn niet duidelijk genoeg.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van voorlees hulpmiddelen is het niet duidelijk genoeg waar een link naar leidt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Toevoegen van aria-labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 21. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Binnen de website zijn er hyperlinks geplaatst die wanneer de gebruiker hierop drukt zorgen voor een contextwijziging. Sommige links openen in een nieuw tabblad zonder dat de gebruiker hierover vooraf wordt geïnformeerd.

  • Oorzaak:

   Links die in een nieuw tabblad openen zijn niet voorzien van aanvullende informatie die aangeven dat dit gebeurt.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die aangewezen zijn op hulptechnologieën is dit niet gebruiksvriendelijk omdat deze niet altijd aankondigen of een link in een nieuw tabblad is geopend. Ook de terugknop van een browser werkt in dit geval niet meer.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Links die in een nieuw tabblad openen moeten worden voorzien van een aanvullende uitleg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De gebruikte opmaaktalen worden niet volgens de specificaties toegepast waardoor verschillende user-agents de website op een andere manier kunnen interpreteren.

  • Oorzaak:

   Technische. Implementatie van opmaaktalen volgens hun specificaties.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën en andere user agents (bijv. webbrowsers) kunnen de website anders of niet interpreteren. Bezoekers die hierop aangewezen zijn kunnen de website daardoor niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opmaaktalen moeten volgens hun specificaties correct worden geïmplementeerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Hoogheemraadschap van Delfland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209