Verklaring van Ridderkerkpas

Status toegankelijkheid https://www.ridderkerkpas.nl/

Gemeente Ridderkerk is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 26-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Ridderkerk streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Ridderkerkpas.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Ridderkerk is beschikbaar via de link https://www.ridderkerk.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Ridderkerk gepubliceerde informatie blijkt dat de website Ridderkerkpas gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Ridderkerk is gevorderd met de toegankelijkheid van Ridderkerkpas en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-06-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Ridderkerk.
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 26-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webteam@bar-organisatie.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Ridderkerk

De gemeente heeft de volgende maatregelen genomen om haar gemeentelijke website digitaal toegankelijk te maken:

Periodieke interne controle:

 • Onze webredactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Periodieke externe controle:

 • De website is getoetst door een derde partij. De verbeterpunten zijn doorgesproken met leveranciers en waar mogelijk aangepast. In de verklaring staan de issues die (nog) niet opgelost zijn.
 • Training werknemers: onze webredacteuren hebben een training over het toepassen van toegankelijkheid gevolgd. Nieuwe redacteuren volgen de training ook.
 • De webredactie bezoekt zeker eens per jaar een congres of workshop over digitale toegankelijkheid.
 • Ontwerp: we passen toegankelijkheid ‘by design’ toe. Toegankelijkheid is vanaf de start onderdeel van alle stappen in het ontwerp-, bouw en redactionele proces van onze websites.
 • Onderzoek met inwoners: Eens per jaar doen wij – samen met onze websiteleverancier - gebruikerstest met inwoners met een functiebeperking. Eventuele knelpunten worden, afhankelijk van de oorzaak, door onze websiteleverancier dan wel door ons opgepakt.
 • Inkoop: bij de aanschaf van een digitaal product of een digitale dienst wordt de Europese norm EN 301549 opgenomen als eis. Dit is ook opgenomen in het ICT-beleid van de gemeente.
 • Awareness: Onze webredactie bezoekt regelmatig de verschillende (vak)afdelingen binnen de ambtelijke organisatie om hen (verder) over toegankelijkheid te informeren (bewustwording) en een plan van aanpak te maken voor het toegankelijk maken van door hen beheerde websites, dan wel door hen aangeboden digitale content.
 • We plaatsen regelmatig op het intranet tips of aandachtspunten over digitale toegankelijkheid, om bewustwording te creëren.
 • Archieven: Wanneer u op zoek bent naar een pagina die niet meer op de website staat, kunt u de pagina terugzoeken in Archiefweb(externe link). Alle informatie die op de website heeft gestaan, is daar terug te vinden. Bezoekers kunnen bij problemen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar per e-mail webteam@bar-organisatie.nl of telefonisch via (0180) 451 234.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Ridderkerkpas : voldoet gedeeltelijk

De website Ridderkerkpas is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Ridderkerk dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.ridderkerk.nl/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.ridderkerkpas.nl-1.0-dec-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-01-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.ridderkerk.nl/wp-content/uploads/sites/3/2023/02/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.ridderkerkpas.nl-1.1-apr-2022.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-04-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Ridderkerk dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Verschillende afbeeldingen hebben geen goede alternatieve teksten, waardoor niet duidelijk is wat er te zien is op de afbeelding.

  • Gevolg:

   Doordat sommige afbeeldingen en logo's geen tag bevatten, slaat hulpsoftware deze onderdelen over. Bezoekers met een visuele beperking hebben hier waarschijnlijk last van.

  • Alternatief:

   Bezoekers die de PDF-bestanden niet kunnen doornemen kunnen contact opnemen met de gemeente Ridderkerk via telefoonnummer (0180) 451 234 of mailen naar webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   Alternatieve teksten aanpassen, zodat duidelijk is waar de niet tekstuele content voor dient.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Diversen kopstijlen hebben niet de juiste opmaak en structuur. Onderaan de pagina https://www.ridderkerkpas.nl/veel-gestelde-vragen staat bijvoorbeeld een groene sectie met tekst “We helpen u graag”. Deze tekst is opgemaakt als een kop terwijl het geen content onder zich heeft. Ook is het strong-element soms onnodig gebruikt bij het opmaken van tekst. Deze issues hebben ook betrekking op bepaalde PDF-bestanden.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulpapparatuur kunnen hier hinder van ondervinden. Vaak is er een probleem met de structuur.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   Wij werken hard aan het toegankelijk maken van de pdf-bestanden door onder andere trainingen en het afspreken van aangepaste werkwijzen binnen de organisatie. In overleg met de leverancier passen we de website aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 3. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:  Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;  Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.  Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

  • Oorzaak:

   Het contrast in het hoofdmenu en in het onderzochte PDF-bestand is niet in orde.

  • Gevolg:

   Bezoekers met een visuele beperking kunnen de tekst niet goed lezen. Niet iedereen zal de informatie goed tot zich kunnen nemen door verkeerd kleurcontrast.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 4. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:  Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;  Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Oorzaak:

   Wanneer de kleur van de toetsenbordfocusindicator is ingesteld met CSS, moet deze altijd een verandering veroorzaken met een contrast van minimaal 3,0:1. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is echter op een aantal plaatsen te laag

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen hier hinder van ondervinden.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 5. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme (skiplink) beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Deze skiplink werkt niet naar behoren of is niet aanwezig op sommige pagina’s.

  • Gevolg:

   Op meerdere onderzochte pagina's slaat deze skiplink een deel van de unieke content over en dat is niet de bedoeling.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   In overleg met de leverancier kijken we hoe de skiplink bruikbaar gemaakt of toegevoegd kan worden waar nodig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als het menu geopend is, overlapt het menu de onderliggende pagina.

  • Gevolg:

   Nadat alle onderdelen in het menu zijn doorlopen, komt de toetsenbordfocus terecht op de onderliggende pagina en dat is niet de bedoeling. De toetsenbordfocus mag niet terechtkomen op onderdelen die niet in beeld zijn. Besturing met het toetsenbord wordt daardoor verwarrend.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om de focus zo aan te passen dat hij blijft op wat er in beeld is op dat moment.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.ridderkerkpas.nl/over-ridderkerk-pas staan meerdere links met linkteksten als "aanvragen", "meer informatie" en "aanmaken". Het linkdoel wordt bepaald door de linktekst en de linkcontext. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen van andere content. Een link die onder een kop of andere tekst staat heeft niet automatisch context met de bovenstaande content. Linktekst is niet duidelijk en uitgebreid genoeg.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat het doel van deze link alleen uit de linktekst moet worden gehaald en dat is nu niet duidelijk. Het is nu bijvoorbeeld niet duidelijk waarover meer informatie gevonden kan worden of wat aangevraagd kan worden.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om de linktekst aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 8. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op kleine schermen (bijvoorbeeld 320 pixels breedte), is het hoofdmenu verplaatst achter de knop "Menu".

  • Gevolg:

   Als dit menu geopend is, overlapt dit de onderliggende pagina. Nadat alle onderdelen in het menu zijn doorlopen, komt de toetsenbordfocus terecht op de onderliggende pagina en dat is niet de bedoeling. De toetsenbordfocus is dan niet zichtbaar. Dit kan verwarring veroorzaken.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om focus aan te passen, zodat de focus niet naar de onderliggende pagina springt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Alle onderzochte pagina's bevatten één of meerdere parsefouten. Zo staat op alle pagina’s een dubbel attribuut "class" bij het mobiele logo. Ook bevatten meerdere pagina's elementen die niet correct zijn afgesloten, bijvoorbeeld op https://www.ridderkerkpas.nl/aanbod#/?page=0. Verder staan op meerdere pagina's eindtags die een begintag missen, bijvoorbeeld op https://www.ridderkerkpas.nl/aanbod/detail/1707-1004#/?page=0. Dit gebeurt vaak als de content veranderd wordt.

  • Gevolg:

   Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Dit kan leiden dat de content van de pagina mogelijk verkeerd wordt geïnterpreteerd.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen contact opnemen met de gemeente. We zoeken dan samen naar een gepaste oplossing. De gemeente is bereikbaar via telefoonnummer (0180) 451 234 of per e-mail via webteam@bar-organisatie.nl.

  • Maatregel:

   We zijn in overleg met de leverancier om ID’s aan te passen, zodat deze uniek zijn en om alles na te lopen of er een begin en eind tags is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Ridderkerk heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424