Verklaring van Gemeente Lingewaard

Status toegankelijkheid https://www.lingewaard.nl

Gemeente Lingewaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lingewaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Lingewaard.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lingewaard is beschikbaar via de link https://www.lingewaard.nl/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lingewaard gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Lingewaard gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lingewaard is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Lingewaard en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 15-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lingewaard .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Gemeente Lingewaard

Uit het toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website van Lingewaard voor een groot deel al goed toegankelijk is. De meeste mensen met een functiebeperking kunnen het overgrote deel van de content dus al goed lezen en gebruiken. Zo is de leesvolgorde van alle content logisch. Dit is belangrijk voor mensen die blind zijn en alle content laten voorlezen. De volgorde waarin de content wordt voorgelezen komt dan dus overeen met de logische visuele volgorde. Hierdoor zijn ook alle relaties die visueel getoond worden bij het voorlezen nog aanwezig. Zo is het mogelijk voor slechtzienden om in te zoomen op de content zodat deze groter wordt en zonder dat er dan informatie verloren gaat of iets niet meer werkt. Ook is de hele website met het toetsenbord te bedienen. Mensen die blind zijn of om een andere reden geen muis kunnen gebruiken moeten de website kunnen bedienen met het toetsenbord. Dat is op deze website dus mogelijk. Ook is de hoofdtaal van iedere webpagina goed aangegeven.

Ondanks dat de website dus al voor een groot deel toegankelijk is, zijn er toch nog een aantal toegankelijkheidsproblemen gevonden. Deze proberen we op te lossen of op te laten lossen door de leverancier. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Lingewaard : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Lingewaard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lingewaard dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lingewaard.nl/resultaten-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 23-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lingewaard dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve als een afbeelding decoratief is. Op sommige plekken is een alt-tekst gegeven aan een decoratieve afbeelding. Dat is niet de bedoeling.

  • Oorzaak:

   Een aantal decoratieve afbeeldingen heeft een tekstalternatief gekregen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware weet niet dat het de afbeelding kan negeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alle alternatieve teksten bij decoratieve afbeeldingen worden weggehaald. Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal video's maakt gebruik van gegenereerde ondertiteling van YouTube. Deze vorm van ondertiteling bevat nog te veel fouten om te voldoen aan dit succescriterium. Er worden bijvoorbeeld geen leestekens gebruikt, wat het lezen van de tekst moeilijker maakt. En er worden fouten in de vertaling naar tekst gemaakt.

  • Oorzaak:

   Niet de juiste manier van ondertiteling toegepast.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden krijgen niet de volledige informatie.

  • Alternatief:

   Een uitgeschreven tekst.

  • Maatregel:

   De video's worden voorzien van de juiste ondertiteling of verwijderd. Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal video's heeft geen audiodescriptie of media-alternatief. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is.

  • Oorzaak:

   Geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   Dove en slechthorende bezoekers krijgen niet de volledige informatie.

  • Alternatief:

   Een uitgeschreven tekst plaatsen bij de video's.

  • Maatregel:

   De betreffende video's worden voorzien van een alternatieve tekst of worden anders verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op een aantal plekken op de website en in een aantal pdf-documenten wordt niet de juiste structuur toegepast. Op pagina https://www.lingewaard.nl/contact?origin=/contact-met-de-gemeentestaan meerdere teksten vetgedrukt met het element strong. Zoals openingstijden, telefoonnummers en het adres. Het strong element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen. Dit is dus bedoeld voor tekst die nadruk nodig heeft, niet om de tekst te stijlen.

  • Oorzaak:

   Stijlen worden niet juist toegepast.

  • Gevolg:

   Software voor blinden en slechtzienden kan niet goed overweg met teksten als structuur en relaties niet juist worden toegepast.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie over de gebruiker wordt verzameld, moet door software kunnen worden bepaald. Op diverse pagina's is dat niet het geval.

  • Oorzaak:

   Op diverse pagina's staat een invoerformulier waar onder andere het e-mailadres van de gebruiker kan worden ingevuld. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld, of zodat extra hulp geboden kan worden bij het invullen. Dit is hier niet het geval. Dit kan door het attribuut ‘autocomplete’ aan het input-element toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres: autocomplete=”email”.

  • Gevolg:

   De hulpsoftware kan niet goed functioneren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier van de website heeft dit inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor gebruikers moet het gemakkelijk zijn om content te horen en te zien, waaronder scheiding van voorgrond en achtergrond. Op pagina https://www.lingewaard.nl/woningbouwplannen-2019-2023-lingewaardstaat een afbeelding over de woningbouwplannen. In deze afbeelding staat een legenda waaruit blijkt dat verschillende onderdelen alleen maar te herkennen zijn door een verschil in kleur.

  • Oorzaak:

   Degene die de afbeelding heeft gemaakt, heeft hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die niet (goed) kleur kunnen zien zullen problemen hebben om dit goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de informatie ook op een andere manier dan via kleur te onderscheiden en te begrijpen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina van de website als het scherm wordt verkleind tot 1280 x 1024 en de gebruiker zoom in, treedt al vanaf 200% verlies van functionaliteit. De 'Vergroot tekst' knop verdwijnt.

  • Oorzaak:

   Dit is een fout in de programmatuur.

  • Gevolg:

   Als mensen inzoomen verliezen ze functionaliteit.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Is inmiddels opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.lingewaard.nl/ heeft het witte vergrootglas een te laag contrast van 2,2:1 op de grijze achtergrond. Omdat de placeholder tekst ook een te laag contrast heeft is het niet duidelijk dat dit een zoekveld is. Onderaan de pagina de witte pijl naar boven een te laag contrast van 2,7:1 op de oranje achtergrond. Dit moet minimaal 3:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Oorzaak:

   Er is een verkeerde inschatting gemaakt m.b.t. het contrast.

  • Gevolg:

   Visueel gehandicapten zijn mogelijk niet in staat om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren of te begrijpen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Het contrast is aangepast naar voldoende niveau.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.lingewaard.nl/ heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. De submenu’s klappen uit als er met de muis over de onderdelen heen wordt gegaan. Deze extra content die dan verschijnt voldoet nu aan twee van de drie voorwaarden. De uitklapmenu's die verschijnen zijn niet ‘verbergbaar’. De tekst van de uitklapmenu’s vallen over de content eronder heen en dus moet het mogelijk zijn om het uitklapmenu te sluiten zonder dat de focus of muis verplaatst wordt.

  • Oorzaak:

   Niet goed gecodeerd in de programmatuur van de website.

  • Gevolg:

   De submenu's die uitklappen zijn niet verbergbaar en vallen over de tekst heen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De leverancier van de website heeft dit aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.lingewaard.nl/ staat bovenin de header een oranje knop met witte tekst. Hier is het contrast van de tekst te laag op de achtergrond met 2,7:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Onder aan de pagina staat ook een knop met witte tekst en oranje achtergrond.

  • Oorzaak:

   De vormgever heeft een verkeerde inschatting gemaakt m.b.t. het contrast.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   De contrastknop kan gebruikt worden om het contrast te vergroten.

  • Maatregel:

   Het contrast is naar het juiste niveau gebracht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofd- kleine letters), interpunctietekens, cijfers of symbolen te gebruiken, moet de sneltoets worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen aan bijv. Ctrl of Alt toets.

  • Oorzaak:

   Bovenstaande is nu bij twee gebruikte video's niet het geval.

  • Gevolg:

   Dit kan tot problemen leiden voor gebruikers van spraaksoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; Er is ook een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's moeten titels hebben die het onderwerp of doel beschrijven. Dat is bij één pagina en een pdf document niet het geval.

  • Oorzaak:

   Pagina https://www.lingewaard.nl/paginabestaatniet heeft geen titel die het doel of de inhoud van de pagina beschrijft. De titel moet ook buiten de context van de pagina duidelijk beschrijvend zijn. Dit is om gebruikers te helpen om content te vinden en zich daarbinnen te oriënteren. Het pdf document https://www.lingewaard.nl/mgd/files/2018-12-03%20Rapportage%20SWL%20definitief.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

  • Gevolg:

   Een goede titel is belangrijk voor bezoekers met verschillende beperkingen. Het biedt een belangrijk hulpmiddel bij het navigeren door de website; men weet direct waar een pagina over gaat.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Is opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus is over het algemeen slecht zichtbaar. Vooral op een donkere achtergrond zoals in het menu en in de footer.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.lingewaard.nl/ is de focus niet zichtbaar op het logo.

  • Gevolg:

   Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Is aangepast door de leverancier van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en moet de fout tekstueel aan de gebruiker worden meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als formulier 'Heeft u gevonden wat u zocht?' verstuurd wordt met alleen 'aa' als ingevuld emailadres, krijgt men geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Je dient eerst een geldig e-mailadres in te vullen om het formulier te kunnen verzenden."). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan.

  • Gevolg:

   Bij gebruik van dit formulier wordt niet duidelijk wat er fout is gedaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

   De leverancier van de website heeft dit aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan moeten labels of instructies geleverd worden.

  • Oorzaak:

   Als bij formulier 'Heeft u gevonden wat u zocht? voor ‘Nee’ wordt gekozen komt er een formulier met twee vragen. Deze vragen staan in een verborgen label en als placeholder tekst. Dit voldoet niet. Als een gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholder tekst, dit is niet handig als label en kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking. Hier kan dus beter een zichtbaar label worden gebruikt in plaats van placeholder tekst. Dit komt op meerdere pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Als een gebruiker begint te typen verdwijnt de placeholder tekst.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies geven, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn. De leverancier van de website heeft dit aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina's komen in de HTML code een dubbele id voor met dezelfde waarde ("rsmod_Styles"). De waarde van een id-attribuut moet uniek zijn binnen een pagina.

  • Oorzaak:

   Staat niet goed in de code van de website.

  • Gevolg:

   Parsen niet goed mogelijk.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier van de website heeft dit aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op deze pagina https://www.lingewaard.nl/wij-halen-uw-afval-op-een-andere-dag-opstaat een aantal vragen waar de antwoorden zijn ingeklapt. De status van deze secties zijn niet in code aangeven.

  • Oorzaak:

   Tekstuele uitleg (bijvoorbeeld "(ingeklapt)" en "(uitgeklapt)" die voor reguliere gebruikers onzichtbaar gemaakt is met CSS, is niet beschikbaar.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan hier mee niet goed omgaan.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Is opgelost op 13-10-2020.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat onderaan een optie om feedback te geven. Als er op de knop 'Nee' wordt geklikt verschijnen er twee velden. Als deze velden worden ingevuld met onjuiste waarden (bijvoorbeeld een onjuist e-mailadres) en er wordt op 'Versturen' geklikt, verschijnt er een foutmelding. Deze foutmelding is een statusbericht, het is extra content die verschijnt op de pagina die iets zegt over het formulier.

  • Oorzaak:

   Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is, dat is nu niet het geval.

  • Gevolg:

   Hulptechnologieën kunnen niet niet de berichten aan de gebruiker laten zien zonder dat ze de focus krijgen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Leverancier van de website heeft dit opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue:

   Contracten uit het verleden bevatten niet altijd afspraken over toegankelijkheid. Vooral beleidsdocumenten en -visies werden in het verleden opgeleverd in niet-toegankelijke pdf's. Vaak ontbreekt bij die documenten de documentstructuur. Daarnaast bevatten de pdf's afbeeldingen met informatie.

  • Oorzaak:

   Toegankelijkheid moet aan de voorkant geregeld worden, dus bij het verstrekken van de opdracht. Daar wordt te weinig bij stilgestaan. Daarnaast wordt vaak gewerkt met kaartmateriaal, infographics en andere afbeeldingen. Het niet-visuele alternatief wordt dan vergeten.

  • Gevolg:

   Verschillende documenten zijn niet goed bruikbaar met een voorlees- of braille apparaat.

  • Alternatief:

   Wij vragen de gebruiker contact op te nemen wanneer hij of zij problemen heeft met het lezen/gebruiken van het document.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheid is inmiddels onderdeel van onze inkoopvoorwaarden. Nieuwe documenten en applicaties worden worden alleen geaccepteerd als ze voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. Weinig en niet gebruikte documenten worden verwijderd van de website. Daarnaast wordt gewerkt aan het bewustzijn door mensen er op aan te spreken. Op onze website is informatie gepubliceerd waarnaar we leveranciers verwijzen: https://www.lingewaard.nl/informatie-over-toegankelijke-content/

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Te weinig medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden als het gaat om het produceren van toegankelijke content.

  • Oorzaak:

   Onze organisatie is te klein om van toegankelijkheid tot een specialisme te maken. De kennis en vaardigheden die nodig zijn om de organisatie en de gecreëerde content toegankelijk te maken is wel specialistisch.

  • Gevolg:

   We zijn op dit moment niet in staat om alle content op een toegankelijke manier te creëren en te publiceren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Medewerkers trainingen laten volgen. Het meer bewust maken van de organisatie, zodat leveranciers goed geïnstrueerd kunnen worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lingewaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209