Verklaring van Gemeente Lingewaard

Status toegankelijkheid https://www.lingewaard.nl

Gemeente Lingewaard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-01-2023

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Lingewaard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Lingewaard.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Lingewaard is beschikbaar via de link https://www.lingewaard.nl/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Lingewaard gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Lingewaard gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Lingewaard is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Lingewaard en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 11-01-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Lingewaard .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-01-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via ons contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 8 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Aanvullende informatie van Gemeente Lingewaard

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Lingewaard : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Lingewaard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Lingewaard dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.lingewaard.nl/resultaten-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-11-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Lingewaard dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient, behalve als een afbeelding decoratief is. Op sommige plekken is een alt-tekst gegeven aan een decoratieve afbeelding. Dat is niet de bedoeling.

  • Oorzaak:

   Een aantal decoratieve afbeeldingen heeft een tekstalternatief gekregen.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware weet niet dat het de afbeelding kan negeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Alle alternatieve teksten bij decoratieve afbeeldingen worden weggehaald. Is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 23-09-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Doordat https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/a0006-01_evaluatierapport-concept_huissen_aloysiuslocatie_v1.2.pdf niet is voorzien van tags is het voor het onderzoek ook niet mogelijk om de afbeeldingen te kunnen controleren op alternatieve teksten.

   De informatieve afbeeldingen in de PDF hebben een onduidelijke alternatieve tekst, automatisch gegeneerde alternatieve tekst, of ontbrekende alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kan de informatie bij de afbeeldingen niet voorlezen.

  • Alternatief:

   Mensen die problemen ervaren bij het gebruiken van de informatie in de pdf kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij krijgen een maatwerk oplossing.

  • Maatregel:

   De maatregel bestaat uit afspraken met de organisatie, waarbij de volgende 2 afspraken leidend zijn:

   1. we plaatsen alleen pdf documenten als het niet anders kan
   2. voordat pdf documenten worden gepubliceerd, wordt er gecheckt op toegankelijkheid. Nieuw te plaatsen pdf documenten worden getoetst op toegankelijkheid. Niet toegankelijke pdf's worden alleen gepubliceerd in combinatie met een toegankelijk alternatief.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tags ontbreken, waardoor informatie en structuur niet bepaald kunnen worden.

  • Gevolg:

   De pdf is niet goed te lezen met behulp van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren bij het lezen van de pdf kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij krijgen een maatwerk oplossing.

  • Maatregel:

   Nieuw te plaatsen pdf documenten worden getoetst op toegankelijkheid. Niet toegankelijke pdf's worden alleen gepubliceerd in combinatie met een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Sommige rode op witte teksten van https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/zs_412025_-bijlage_4-_advies_pondera_aanvullende_voorschriften.pdf hebben een contrastverhouding van 4,0:1. De tekst: "Met deze nieuwsbrief praten wij u bij over de ontwikkelingen rondom de Aloysiuslocatie. Deze nieuwsbrief gaat vooral over de nieuwe verkeerssituatie." op https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/informatiebrief_verkeerscirculatie_ii.pdf heeft een contrastverhouding van 3,0:1 De header: "Nieuwsbrief" op https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/informatiebrief_verkeerscirculatie_ii.pdf heeft een contrastverhouding van 2,5:1 Lichtblauw op witte teksten op pagina 1 van https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/a0006-01_evaluatierapport-concept_huissen_aloysiuslocatie_v1.2.pdf hebben een contrastverhouding van 1,9:1 Er zijn meerdere van dit type problemen gevonden.

  • Gevolg:

   Er is onvoldoende contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst niet goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren bij het lezen van de pdf kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij krijgen een maatwerk oplossing.

  • Maatregel:

   Nieuw te plaatsen pdf documenten worden getoetst op toegankelijkheid. Niet toegankelijke pdf's worden alleen gepubliceerd in combinatie met een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.

   Als https://www.lingewaard.nl/zoeken?periode=all&trefwoord=video wordt bekeken op een breedte-resolutie van 320 CSS pixels, 25 dan verdwijnen (deels) de websites URL's bij de zoekresultaten.

  • Oorzaak:

   De weergave van de URL's schalen niet goed mee naar een andere breedte-resolutie.

  • Gevolg:

   De informatie van de zoekresulaten wordt niet volledig getoond aan mensen die inzoomen.

  • Alternatief:

   Geen. De afwijking wordt zo snel mogelijk opgelost.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website lost het probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.

   De rand van het invoerveld: Zoeken op meerdere pagina's (bijvoorbeeld https://www.lingewaard.nl) heeft onvoldoende contrastverhouding van 1,8:1

  • Oorzaak:

   De rand van het invoerveld: Zoeken op meerdere pagina's (bijvoorbeeld https://www.lingewaard.nl) heeft onvoldoende contrastverhouding van 1,8:1

  • Gevolg:

   De rand om het zoekveld is niet voldoende zichtbaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:

   De website heeft een 'hoogcontrast'-knop. Door deze functionaliteit te gebruiken is het contrast probleem niet van toepassing.

  • Maatregel:

   Het contrast wordt aangepast naar de juiste verhouding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn. Dit betreft: https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/zs_412025_-bijlage_4-_advies_pondera_aanvullende_voorschriften.pdf https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/informatiebrief_verkeerscirculatie_ii.pdf https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/a0006-01_evaluatierapport-concept_huissen_aloysiuslocatie_v1.2.pdf

   De titel van https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/infobijeenkomst_5_okt_2022.pdf is inegsteld als "PowerPoint-presentatie", dit is een onduidelijke titel, hierdoor wordt niet direct aan bezoekers duidelijk gemaakt wat de inhoud van de PDF is.

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende beperkingen weten niet direct waar een pagina (in dit geval pdf) over gaat.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ervaren bij het lezen van de pdf kunnen contact opnemen met de gemeente. Zij krijgen een maatwerk oplossing.

  • Maatregel:

   Nieuw te plaatsen pdf documenten worden getoetst op toegankelijkheid. Niet toegankelijke pdf's worden alleen gepubliceerd in combinatie met een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 8. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Onderin meerdere pagina's (bijvoorbeeld https://www.lingewaard.nl/) is er een feedback-knop. De naam van deze knop luidt “Open het feedbackformulier”; de zichtbare tekst luidt "Uw mening".

  • Gevolg:

   Met spraaksoftware is de feedbackknop lastiger te bedienen.

  • Alternatief:

   Geen. De leverancier van de website lost die probleem zo snel mogelijk op.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website lost dit probleem op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van https://cuatro.sim-cdn.nl/lingewaard/uploads/a0006-01_evaluatierapport-concept_huissen_aloysiuslocatie_v1.2.pdf is de taal niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de informatie uit het bestand niet in de correcte taal overdragen aan de bezoeker.

  • Alternatief:

   Bezoekers die problemen ondervinden met het lezen van de pdf kunnen contact opnemen met de gemeente en krijgen een maatwerk oplossing.

  • Maatregel:

   Nieuw te plaatsen pdf documenten worden getoetst op toegankelijkheid. Niet toegankelijke pdf's worden alleen gepubliceerd in combinatie met een toegankelijk alternatief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2023
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De status (uitgeklapt of niet) van de menu's: Wonen in Lingewaard / Ondernemen / Over de gemeente in de header van alle pagina's (bijvoorbeeld https://www.lingewaard.nl/) wordt niet duidelijk gemaakt voor gebruikers van hulpapparatuur.

  • Gevolg:

   Aan blinde bezoekers wordt niet voorgelezen dat het hier een link betreft.

  • Alternatief:

   Geen. Is reeds opgelost door de leverancier.

  • Maatregel:

   Is reeds opgelost door de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue:

   Veel van de pdf documenten worden, in de vorm van een beleidsnota of een visie, gemaakt door externe partijen. Bij deze externe partijen ontbreekt iedere vorm van kennis over toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   Toegankelijkheid moet aan de voorkant geregeld worden, dus bij het verstrekken van de opdracht. Daar wordt te weinig bij stilgestaan. Daarnaast wordt vaak gewerkt met kaartmateriaal, infographics en andere afbeeldingen. Het niet-visuele alternatief wordt dan vergeten.

  • Gevolg:

   Verschillende documenten zijn niet goed bruikbaar met een voorlees- of braille apparaat.

  • Alternatief:

   Wij vragen de gebruiker contact op te nemen wanneer hij of zij problemen heeft met het lezen/gebruiken van het document.

  • Maatregel:

   Toegankelijkheid is inmiddels onderdeel van onze inkoopvoorwaarden. Nieuwe documenten en applicaties worden worden alleen geaccepteerd als ze voldoen aan de eisen van toegankelijkheid. Weinig en niet gebruikte documenten worden verwijderd van de website. Daarnaast wordt gewerkt aan het bewustzijn door mensen er op aan te spreken. Op onze website is informatie gepubliceerd waarnaar we leveranciers verwijzen: https://www.lingewaard.nl/informatie-over-toegankelijke-content/

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 11-01-2023

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Lingewaard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209