Verklaring van Gemeente Wageningen

Status toegankelijkheid https://www.wageningen.nl

Gemeente Wageningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Wageningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Wageningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Wageningen is beschikbaar via de link https://www.wageningen.nl/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Wageningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Wageningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Wageningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Wageningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-05-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Wageningen .
Functie: Manager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@wageningen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Aanvullende informatie van Gemeente Wageningen

Zie voor meer informatie:  https://www.wageningen.nl/toegankelijkheid/ 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Wageningen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Wageningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Wageningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/wageningen.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-02-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Wageningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wageningen.nl/ staan iconen die informatie overbrengen, bijvoorbeeld de locatiepin bij de tekst ‘Startpunt, Rooseveltweg 408A’ en het telefoon-icoon bij de link '031749 29 11'. Ziende bezoekers krijgen door deze iconen informatie over de tekst of link die daarachter staat. Deze informatie is niet beschikbaar voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien en afhankelijk zijn voorleessoftware. Geef deze iconen een tekstalternatief, bijvoorbeeld door een verborgen tekst op de pagina te plaatsen. Dezelfde iconen komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op https://www.wageningen.nl/contact/ en op https://www.wageningen.nl/startpunt/.

   Op pagina https://afspraak.wageningen.nl/ staat het logo van de Gemeente Wageningen. Deze afbeelding is op de pagina geplaatst via CSS en heeft geen tekstalternatief. Zorg ervoor dat het logo een tekstalternatief krijgt waar de tekst op de afbeelding in staat, bijvoorbeeld door een visueel verborgen tekst op de pagina te plaatsen.

   Op pagina https://www.wageningen.nl/startpunt/ staat het logo van Startpunt Wageningen. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet dat hier een logo staat. Los dit op door het alt-attribuut op het img-element van het logo in te vullen. Zorg ervoor dat alle tekst op het logo ook in de alternatieve tekst staat. Hetzelfde logo zonder alternatieve tekst staat ook op de pagina https://www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/hulp-vanuit-de-gemeente-regelen-wmo/.

   Op pagina https://www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/hulp-vanuit-de-gemeente-regelen-wmo/ staat het logo van DigiD. Deze afbeelding heeft geen alternatieve tekst. Los dit op door op het img-element van deze afbeelding een ingevuld alt-attribuut te plaatsen. Het logo van DigiD staat ook op pagina https://www.wageningen.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/subsidies/subsidie-groene-daken/.

   Bij de verplichte velden in het formulier https://afspraak.wageningen.nl/ staat een sterretje. Hulpsoftware leest dit niet altijd voor. Zorg voor een alternatieve tekst, of maak op een andere manier duidelijk welke velden verplicht zijn, door bijvoorbeeld gebruik te maken van het required-attribuut op het input-element.

   Op pagina https://www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ staat naast de link 'Visit the ACV website' een icoon dat aangeeft dat de link verwijst naar een externe website. Dit icoon heeft geen alternatieve tekst. Hierdoor missen bezoekers die het scherm niet kunnen zien informatie die ziende bezoekers wel meekrijgen. Geef het icoon daarom een tekstalternatief, door bijvoorbeeld een visueel verbogen tekst op de pagina te plaatsen. Dit icoon zonder tekstalternatief staat ook op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina https://www.wageningen.nl/direct-regelen/bouwen-wonen-groen/wonen/afval/.

   In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2022" staat op pagina 1 het logo van de gemeente Wageningen. De afbeelding heeft geen alternatieve tekst waardoor hulpsoftware niet kan aangeven welk logo hier staat. Zorg ervoor dat de afbeelding een alternatieve tekst krijgt waarin de gemeentenaam in voorkomt.

   In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2022" staan meerdere afbeeldingen waarbij een bijschrift op de pagina is geplaatst. Omdat in het bestand wordt verwezen naar de afbeeldingen is het nodig dat deze een alternatieve tekst krijgen. Geeft de afbeeldingen een korte alternatieve tekst van niet meer dan één of twee zinnen.

   Op pagina 8 in de PDF “Gemeentearchief jaarverslag 2022" staat een staafgrafiek waarvan alle tekstuele content voorzien is van tags. Als deze tags worden voorgelezen door screenreaders krijgen bezoekers niet de belangrijke informatie mee die in de grafiek staat, namelijk hoeveel bezoekers er per maand zijn geweest. Ook staan niet alle gegevens in de tekst. Zorg daarom voor een goede alternatieve tekst voor deze grafiek of plaatst alle gegevens in de lopende tekst. Merk hierbij de huidige tags aan als artefact zodat deze niet worden voorgelezen.

   Advies: Op pagina https://www.wageningen.nl/ heeft het logo 'Gemeente Wageningen' een alternatieve tekst via het aria-label. Dit is een toegankelijk alternatief voor de afbeelding. Echter, als de afbeelding niet wordt geladen, wordt normaliter de alt-tekst in de plaats daarvan weergegeven. Maar omdat het alt-attrbuut leeg is, zal er geen tekstueel alternatief worden getoond. Gebruik daarom de alt-tekst in plaats van het aria-label om de afbeelding van een toegankelijk alternatief te voorzien.

  • Gevolg:

   Iconen waren door screenreaders niet leesbaar

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels opgelost

  • Maatregel:

   De afwijking is inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wageningen.nl/ staat de koptekst 'Activiteiten' die in een H2-element is opgemaakt. Deze kop wordt in de HTML-code direct opgevolgd door links, bijvoorbeeld 'Inloop Geldzaken', die ook in een H2-elementen zijn geplaatst. Hierdoor bevat de kop 'Activiteiten' geen content. Los dit op door de links onder de kop in H3-elementen te plaatsen in plaats van de H2-elementen. Koppen die geen content bevatten komen ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op pagina https://www.wageningen.nl/contact/ bij de kop 'Afspraak maken of langskomen' en op https://www.wageningen.nl/startpunt/ bij de koppen 'Onder de aandacht' en 'Alle onderwerpen Startpunt'.

   Wanneer de knop 'Bulky waste and waste collection station' op pagina https://www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ is uitgeklapt zijn opsommingen zichtbaar onder de koppen 'Bulky waste collection dates 2022' en 'Collection dates pruning waste 2022'. Deze opsommingen zijn niet opgemaakt in een ul- of ol-element. Hierdoor weten bezoekers die gebruik maken van een screenreader niet dat hier een lijst staat. Los dit op door deze content in een ul/ol-element te plaatsen. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.wageningen.nl/activiteiten/inloop-geldzaken-14/.

   Bij stap 2 van het formulier https://afspraak.wageningen.nl/ staat een keuzelijst met het visuele label 'Beschikbare datums'. De keuzelijst en het label zijn niet aan elkaar gekoppeld doordat de waardes in de id- en for-attributen op deze elementen niet overeenkomen. Zorg ervoor dat het for-attribuut op het label-element overeenkomt met het id-attribuut op het select-element.

   Bij stap 4 van het formulier https://afspraak.wageningen.nl/ wordt gebruik gemaakt van het strong-element om koppen op te maken. Het strong-element is niet geschikt om teksten dikgedrukt mee te maken of voor de opmaak van koppen, omdat dit element aan hulpsoftware aangeeft dat hier belangrijke content staat. Verwijder daarom het strong-element van de koppen en vervang het voor kop-elementen.

   In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan teksten die visueel duidelijk koppen zijn maar niet in een tag voor koppen zijn geplaatst, bijvoorbeeld '2.3. Bibliotheek' op pagina 6 en '5.5. Bruiklenen' op pagina 11. Doordat deze koppen niet in de daarvoor bestemde tags zijn geplaatst weten mensen die het scherm niet kunnen zien dat dit koppen zijn, maar ook maakt dit voor verschillende mensen navigeren in het document moeilijk doordat zij geen bladwijzers kunnen aanmaken. Los dit probleem op door de visuele koppen in kop-tags te plaatsen. Gebruik hierbij ook een logisch lopende kopstructuur (beginnend met H1 voor de titel, H2 voor hoofstuktitels, H3 voor tussenkoppen, etc.).

   Op pagina 10 van de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan drie tabellen die samen in één Table-tag zijn geplaatst. De gegevens in deze tabellen worden hierdoor niet goed voorgelezen door voorleessoftware en de betekenis van de tabellen gaan verloren als mensen content van de PDF moeten aanpassen in verband met de leesbaarheid (Inzoomen). Zorg dat deze tabellen elk in een eigen Table-tag worden geplaatst waarbij gebruik wordt gemaakt van TH-cellen en het bereik en scope van de TH-cellen wordt aangegeven.

   In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" is in de codelaag op meerdere plekken incorrect gebruik gemaakt van semantische tags. De volgende fouten zijn gevonden:

   • De bron-tag van het bestand is een Part-tag. Dit moet worden vervangen door een Document-tag.
   • In het bestand staan meerdere tabellen die duidelijk cellen hebben waar koppen in staan. Deze cellen zijn niet aangemerkt met een TH-tag die daarvoor is bestemd. Kijk bijvoorbeeld naar de tabel op pagina 13. Maak daarom gebruik van TH-tag voor alle koppen in tabellen.
   • Bij meerdere foto's in het bestand staat een bijschrift, zie bijvoorbeeld pagina 7. In de code moet de relatie tussen het bijschrift en de foto aanwezig zijn door het bijschrift in een Caption-tag te plaatsen en deze te nesten in de Figure-tag van de foto.
   • Op pagina 10 staat een verwijzing in de tekst naar de voetnoot onderaan de pagina. Deze verwijzing moet in een Reference-tag worden geplaatst.

   De PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" is niet gecodeerd (van tags voorzien). Dit betekent dat er de documentstructuur niet is te bepalen. Er kan daardoor bijvoorbeeld niet worden bepaald wat koppen zijn, de alternatieve tekst bij afbeeldingen en wat de leesvolgorde is. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriterium met betrekking tot de PDF codelaag zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

  • Gevolg:

   Tekst moeilijk scanbaar

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op https://www.wageningen.nl/ staan blokken content met een tekst en afbeelding die bij elkaar horen. In de HTML-code is bij elk blok de afbeelding boven de bijbehorende kop geplaatst. Dit mag als de afbeeldingen puur decoratief zijn en een leeg alt-attribuut hebben maar niet wanneer de afbeeldingen een alternatieve tekst hebben. Dit gebeurt onder andere bij de kop 'Gemeentearchief' waar de bijbehorende afbeelding een alternatieve tekst heeft en in de code boven de kop is geplaatst. Als voorleessoftware de blokken content achter elkaar voorleest is het voor bezoekers moeilijk te bepalen welke afbeelding bij welke kop hoort. Zorg er daarom voor dat content in de code altijd onder de bijbehorende kop is geplaatst. Visueel mag de content in de huidige volgorde blijven staan. Dit probleem komt ook voor op andere pagina's, bijvoorbeeld op https://www.wageningen.nl/contact/.

   Op pagina 9 van de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan twee cirkeldiagrammen waarvan alle tekstuele content voorzien is van tags. De volgorde waarin deze tags zijn geplaatst in de codelaag van de PDF is niet logisch en wijkt af van de visuele volgorde. Hierdoor zijn deze grafieken moeilijk te begrijpen wanneer het bestand wordt voorgelezen door bijvoorbeeld een screenreader. De volgorde waarin de tags van deze grafieken zijn geplaatst is eerst de getallen, dan de titel en daarna de legenda. Zorg ervoor dat de titel van de grafiek als eerst in de codelaag is geplaats en dat de gegevens in de legenda gekoppeld zijn aan de bijbehorende getallen door het getal onder het legenda-item te plaatsen.

  • Gevolg:

   De pagina is moeilijk leesbaar met voorleessoftware

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier https://afspraak.wageningen.nl/ hebben bezoekers bij stap 3 de mogelijkheid om onder andere hun e-mailadres en telefoonnummer in te voeren. Het doel van deze en een aantal andere velden moet programmatisch kunnen worden bepaald, zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld of extra hulp kan worden geboden bij het invullen. Dit kan door het autocomplete-attribuut aan de input-elementen toe te voegen. Bijvoorbeeld voor e-mailadres autocomplete="email". Een overzicht van de velden waarvoor het autocomplete-attribuut van toepassing is en de waarde die nodig is in dit attribuut, staat op de pagina: https://www.w3.org/tr/wcag21/#input-purposes.

  • Gevolg:

   Lastiger om formulier in te vullen

  • Alternatief:

   Mensen kunnen ook telefonisch een afspraak maken.

  • Maatregel:

   Implementatie van een nieuw afspraken formulier wat wel volledig toegankelijk is.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We moeten nieuwe contractuele afspraken maken met de leverancier en extra kosten maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan op pagina 9 twee cirkeldiagrammen waarin gebruik wordt gemaakt van kleur om de relatie tussen de getallen en de legenda aan te geven. Mensen die kleuren niet (goed) kunnen zien weten niet welk getal bij welke item in de legenda hoort. Zorg er daarom voor dat informatie niet alleen op een kleurafhankelijke manier wordt overgebracht. Bij grafieken en legenda's kan dit bijvoorbeeld worden opgelost door de getallen in de cirkelgrafiek achter het bijbehorende legenda-item te plaatsen.

  • Gevolg:

   De grafieken zijn niet goed te lezen voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF's omzetten naar een toegankelijke vorm.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De gemeente is bezig met het opstellen van een plan van aanpak hoe om te gaan met PDF's op de website. De uitvoering hiervan vergt tijd en capaciteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2024
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Wat vindt u van onze website?', zie bijvoorbeeld https://www.wageningen.nl/. Deze knop opent een dialoogvenster waarin een invoerveld staat met de placeholdertekst 'Geef uw mening over onze nieuwe gemeentewebsite'. Het contrast van deze placeholdertekst (HEX#919191) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 3,1:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Op pagina https://afspraak.wageningen.nl/services staat de knop 'Toevoegen'. Deze witte tekst op de groene achtergrond (HEX#5CB85C) heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,4:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Op pagina https://afspraak.wageningen.nl/services staat de knop 'Volgende'. De witte tekst in de deze knop heeft een te laag contrast op de blauwe achtergrond (HEX#428BCA). De contrastverhouding is hier 3,6:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Op pagina https://afspraak.wageningen.nl/services staat een keuzeveld dat wanneer uitgeklapt verschillende opties laat zien. Wanneer bezoekers over deze opties gaan met de muisaanwijzer of de focus hierop plaatsen met het toetsenbord, wordt de tekst wit op een blauwe achtergrond (HEX#5897fb). Deze kleurencombinatie heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Bij stap 2 van het formulier op pagina https://afspraak.wageningen.nl/services wordt het gekozen product genoemd onder de kop 'Afspraak maken'. Deze grijze tekst (HEX#BDBDBD) heeft een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Bij stap 2 van het formulier op pagina https://afspraak.wageningen.nl/services wordt een kalender getoond. De lichtgrijze getallen (HEX#999999) op de groene achtergrond (HEX#CCFFCC) hebben een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,5:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   Bij stap 3 van het formulier https://afspraak.wageningen.nl/ staat het invoerveld 'Telefoonnummer' waar een placeholdertekst in staat. Het contrast van de placeholdertekst (HEX#999999) op de witte achtergrond is te laag. De contrastverhouding is hier 2,8:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staan grijze teksten (HEX#808080) op een witte achtergrond, bijvoorbeeld op pagina 7. Het contrast van deze teksten is te laag. De contrastverhouding is hier 3,9:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn.

   In de PDF "Gemeentearchief jaarverslag 2020" staat in de grafiek 'Herkomst bezoekers 2020 naar provincie / buitenland' het getal '6' (HEX#404040) op een rode achtergrond (HEX#c0504d). Dit getal heeft een te laag contrast. De contrastverhouding is hier 2,2:1, waar dit minimaal 4,5:1 moet zijn. Ook het getal '76' op de blauwe achtergrond (HEX#4f81bd) heeft een te laag contrast. Dit heeft een contrastverhouding van 2,5:1.

  • Gevolg:

   De knop is niet goed zichtbaar voor mensen met een visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De knop is verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1024px breed ingezoomd wordt tot 120% op pagina https://www.wageningen.nl/ vallen de laatste menu-items in het uitklapmenu 'Direct regelen en weten' buiten beeld en naar benenden scrollen helpt niet om de items zichtbaar te maken. Het is mogelijk om de menu-items 'Belastingen en subsidies' en 'Ondernemers' zichtbaar te maken door de focus hierop te plaatsen met het toetsenbord, maar niet alle bezoekers maken gebruik van het toetsenbord voor bediening. Zorg ervoor dat alle functionaliteiten op een pagina bereikbaar en bedienbaar blijven en geen content buiten beeld valt wanneer de schermgrootte wordt aangepast.

  • Gevolg:

   De tekst is niet goed leesbaar bij het uitvergroten van het scherm

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% dan zijn op pagina https://www.wageningen.nl/toegankelijkheid een aantal teksten (zoals 'Wageningen.raadsinformatie.nl') alleen leesbaar door de scrollbalk in de leesrichting (horizontaal) te gebruiken. Zorg dat de tekst binnen het beeld blijft. Uitgezonderd zijn bijvoorbeeld tabellen, betekenisvolle afbeeldingen en kaarten. Die moeten leesbaar blijven.

  • Gevolg:

   De tekst is moeilijk leesbaar bij inzomen.

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De randen van de invoervelden (HEX#cccccc) in het formulier https://afspraak.wageningen.nl/ hebben een te laag contrast op de witte achtergrond. De contrastverhouding is hier 1,6:1, waar dit minimaal 3:1 moet zijn.

  • Gevolg:

   Het formulier is moeilijker in te vullen

  • Alternatief:

   Mensen kunnen ook telefonisch een afspraak maken.

  • Maatregel:

   Implementatie van een nieuw afspraken formulier wat wel volledig toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 10. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1280x1024px ingezoomd wordt tot 400% op pagina https://www.wageningen.nl/toegankelijkheid/ en bezoekers de regelhoogte, alinea- en tekstafstand wijzigen naar de waarden zoals beschreven voor dit succescriterium, zijn de koppen op deze pagina niet meer (goed) leesbaar omdat ze buiten beeld vallen. Zorg ervoor dat informatie beschikbaar en leesbaar blijft, ook wanneer bezoekers een eigen tekstopmaak toepassen.

  • Gevolg:

   De tekst is niet goed leesbaar bij inzomen

  • Alternatief:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Maatregel:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" heeft de titel 'Untitled' in de eigenschappen gekregen maar deze beschrijft het document niet. Zorg voor een titel die de inhoud van het document beschrijft en dat niet de bestandsnaam maar de titel van het document wordt getoond (Ga naar Eigenschappen > Weergave bij openen > Tonen > Documenttitel). Dit probleem komt ook voor in de PDF "Gemeenteactief jaarverslag 2020".

  • Gevolg:

   De PDF is online niet goed leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF's omzetten naar een toegankelijke vorm.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De gemeente is bezig met het opstellen van een plan van aanpak hoe om te gaan met PDF's op de website. De uitvoering hiervan vergt tijd en capaciteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wageningen.nl/startpunt/ staan twee links met de linktekst 'Inloop Jeugd en Gezin'. De links verwijzen elk naar een pagina van een inloopmoment, maar de momenten zijn op andere datums. Uit alleen de linktekst kan niet worden opgemaakt naar welke pagina de link verwijst. Dit is vervelend voor bezoekers die navigeren met behulp van linklijsten. Los dit op door de linktekst aan te vullen. Als visueel duidelijk is waar de links naar verwijzen moet alleen de toegankelijke naam worden aangepast. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.wageningen.nl/activiteiten/ bij de linkteksten 'Inloop Jeugd en Gezin' en 'Inloop Geldzaken' en op pagina https://www.wageningen.nl/activiteiten/inloop-geldzaken-14/.

  • Gevolg:

   Voor bezoeker niet duidelijk waar de link naar toe verwijst

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1024px breed ingezoomd wordt tot 175% op pagina https://www.wageningen.nl/ en de cookiemelding over het scherm staat, is de focus in deze melding niet zichtbaar. Bij een grotere schermbreedte wordt de focus op elementen in de cookiemelding wel aangegeven met een focusrand. Zorg ervoor dat dat deze focusrand ook aanwezig in de cookiemelding wanneer de eerder genoemde waarden zijn toegepast.

  • Gevolg:

   Wanneer bij een schermgrootte van 1024px breed ingezoomd wordt tot 175% op pagina https://www.wageningen.nl/ en de cookiemelding over het scherm staat, is de focus in deze melding niet zichtbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking is inmiddels opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wageningen.nl/contact/ staat een link met de visuele tekst '06 10 06 35 26'. De toegankelijke naam van deze link is 'Bereik ons via Whatsapp', wat het element via aria-label krijgt. In de toegankelijke naam staat de visuele linktekst niet, waardoor bezoekers die gebruik maken van spraakbediening de link niet kunnen activeren. Los dit op door de visuele linktekst in de toegankelijke naam te plaatsen, het liefst vooraan. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.wageningen.nl/startpunt/ bij de link '(06) 10063526 (alleen WhatsApp)'.

  • Gevolg:

   In de toegankelijke naam staat de visuele linktekst niet, waardoor bezoekers die gebruik maken van spraakbediening de link niet kunnen activeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking is opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de eigenschappen van PDF "BW Besluitenlijst 11 januari 2022" is de taal niet ingevuld. Zorg ervoor dat de taalinstelling overeenkomt met de taal die gebruikt wordt in het bestand.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan de juiste taal niet bepalen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   PDF's omzetten naar een toegankelijke vorm.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De gemeente is bezig met het opstellen van een plan van aanpak hoe om te gaan met PDF's op de website. De uitvoering hiervan vergt tijd en capaciteit.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 16. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wageningen.nl/?s=container staan Engelse teksten, waaronder 'Waiver of municipal taxes' en 'Do you have a low income and not enough money to pay the municipal taxes? You can apply online for…'. Deze tekst is in een andere taal dan de hoofdtaal van de pagina, daarom moet in de HTML-code een taalwissel worden aangegeven. Doe dit door op de elementen waar de teksten in staan het attribuut lang="en" te plaatsen.

   Het lang-attribuut op het main-element op pagina https://www.wageningen.nl/english/waste-and-recycling/ heeft de waarde ""en"" (dubbele aanhalingstekens). Dit is geen geldige waarde. Hierdoor is het niet mogelijk voor hulpsoftware om de taalwissel op deze pagina te registeren. Los dit probleem op door een geldige waarde in te vullen bij dit attribuut.

  • Gevolg:

   Hierdoor is het niet mogelijk voor hulpsoftware om de taalwissel op deze pagina te registeren.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking is inmiddels opgelost

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's staat de knop 'Wat vindt u van onze website?', zie bijvoorbeeld https://www.wageningen.nl/. Deze knop opent een dialoogvenster waarin een invoerveld staat met de placeholdertekst 'Geef uw mening over onze nieuwe gemeentewebsite'. Alleen een placeholdertekst is niet voldoende als label voor dit invoerveld, omdat de placeholdertekst verdwijnt bij invoer. Zorg ervoor dat dit veld een visueel label krijgt dat blijft staan wanneer bezoekers in het veld typen.

  • Gevolg:

   Het formulier is lastig in te vullen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De knop en het formulier is inmiddels verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Wanneer bij stap 4 van het formulier https://afspraak.wageningen.nl/ geen geboortedatum wordt ingevuld bij verzenden verschijnt de foutmelding 'Geboortedatum onbekend? Selecteer onbekend voor de dag en maand en selecteer het jaartal.'. Deze foutsuggestie helpt bezoekers niet omdat 'Onbekend' geen opties zijn in de keuzelijsten 'Dag' en 'Maand'. Pas de foutmelding aan zodat deze geen advies geeft dat bezoekers niet kunnen toepassen op de pagina.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen het foutadvies niet uitvoeren.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen ook telefonisch een afspraak maken.

  • Maatregel:

   Implementatie van een nieuw afspraken formulier wat wel volledig toegankelijk is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2023
 19. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.wageningen.nl/contact/ staan meerdere knoppen met het visuele label 'Openingstijden' die aanvullende content tonen wanneer uitgeklapt. De toegankelijke naam van deze knoppen is 'Verberg openingstijden' wanneer de knoppen zijn ingeklapt en wanneer de knop is uitgeklapt is de toegankelijke naam 'Openingstijden [bovenstaande kop]'. Dat deze knoppen de naam 'Verberg openingstijden' hebben wanneer geen extra content wordt getoond is verwarrend voor bijvoorbeeld bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware. Deze naam geeft aan dat wanneer de knop nu wordt geactiveerd deze content verbergt en niet zichtbaar maakt. Los dit op door de toegankelijke namen van deze knoppen aan te passen. Dit probleem komt ook voor op pagina https://www.wageningen.nl/direct-regelen/zorg-jeugd-inkomen/zorg/hulp-vanuit-de-gemeente-regelen-wmo/ bij de knop 'Openingstijden'.

   Bij stap 2 van het formulier https://afspraak.wageningen.nl/ staat een keuzelijst die geen toegankelijke naam heeft. De reden hiervoor is dat de keuzelijst niet correct is gekoppeld aan het visuele label bij dit veld (zie ook succescriteria 1.3.1 Info en relaties). Zonder toegankelijke naam weten gebruikers van voorleessoftware niet wat de betekenis van de opties in de keuzelijst is en kan het veld niet worden bediend met spraakbediening. Los dit probleem op door ervoor te zorgen dat de keuzelijst een goede toegankelijke naam krijgt.

  • Gevolg:

   Dat deze knoppen de naam 'Verberg openingstijden' hebben wanneer geen extra content wordt getoond is verwarrend voor bijvoorbeeld bezoekers die gebruik maken van voorleessoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De afwijking is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-04-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Wageningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209