Verklaring van Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek

Status toegankelijkheid https://www.cjg-wm.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Centrum voor Jeugd en Gezin streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Centrum voor Jeugd en Gezin is beschikbaar via de link https://www.cjg-wm.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Centrum voor Jeugd en Gezin gepubliceerde informatie blijkt dat de website Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Centrum voor Jeugd en Gezin is gevorderd met de toegankelijkheid van Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Centrum voor Jeugd en Gezin .
Functie: Directeur Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@mik-piwgroep.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u info@mik-piwgroep.nl.

Aanvullende informatie van Centrum voor Jeugd en Gezin

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 20-12-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek : voldoet gedeeltelijk

De website Centrum voor Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Centrum voor Jeugd en Gezin dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://cjg-wm.nl/wp-content/uploads/2023/02/WCAG-2.1-AA-inspectie-www.cjg-wm.nl-1.2-3.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-02-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Centrum voor Jeugd en Gezin dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij bij video's die op youtube worden geuploadt en vervolgens geplaats op www.cjg-wm.nl kunnen voorzien van alle informatie die in beeld voorbij komt zoals 'titels' van personen die aan het woord zijn.

  • Gevolg:

   De data die tekstueel verwerkt is in een video wordt momenteel niet voorgelezen. Hierdoor is er een beperktere informatie overdracht in de video voor bijvoorbeeld blinden personen.

  • Alternatief:

   De video's worden altijd tezamen met een artikel geplaats. In dit artikel wordt alle informatie vermeld. Zo stellen wij bezoekers in staat om de totale informatie tot zich te nemen.

  • Maatregel:

   Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij in de video's alle informatie kunnen toevoegen naast de artikelen waar alle informatie in beschreven staat.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het toegankelijke alternatief is dat het in de tekst staat van een artikel waarmee een video altijd tezamen mee wordt geplaatst. De informatie staat op dezelfde pagina als de video. De video is als het ware een surplus.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-12-2023
 2. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Titels van personen die aan het woord zijn in een video of een titel van een animatie in het begin of het einde van video worden alleen tekstueel gecommuniceerd in een video.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan een blinde de informatie niet tot zich vanuit de video.

  • Alternatief:

   De video's worden altijd tezamen met een artikel geplaats. In dit artikel wordt alle informatie vermeld. Zo stellen wij bezoekers in staat om de totale informatie tot zich te nemen.

  • Maatregel:

   Wij zijn aan het onderzoeken hoe wij in de video's alle informatie kunnen toevoegen naast de artikelen waar alle informatie in beschreven staat.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het toegankelijke alternatief is dat het in de tekst staat van een artikel waarmee een video altijd tezamen mee wordt geplaatst. De informatie staat op dezelfde pagina als de video. De video is als het ware een surplus.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 10-12-2023
 3. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als de website wordt bekeken op een scherm met een lage resolutie, of als flink ingezoomd wordt verschijnt een hamburgermenu. Als de focus op de knop van dit menu komt en dit menu geopend wordt verwacht je dat de toetsenbordfocus direct naar dit menu gaat en binnen dit menu blijft totdat het gesloten wordt. Dat is nu niet het geval. De toetsenbordfocus gaat eerst langs nog langs het logo aan het begin van de pagina en gaat dan pas naar het menu. Daarnaast kan de toetsenbordfocus na het doorlopen van het hamburgermenu ook weer verder op de onderliggende en slecht zichtbare webpagina. Hierdoor is de toetsenbordfocus niet meer goed te zien. Daarom is het beter om de toetsenbordfocus niet naar de onderliggende pagina te laten gaan, maar alleen binnen het menu te laten werken. Of bij het verlaten van het menu het menu automatisch sluiten.

  • Gevolg:

   De toetsenbordfocus is in sommige situaties niet meer goed te zien.

  • Alternatief:

   Daarom is het beter om de toetsenbordfocus niet naar de onderliggende pagina te laten gaan, maar alleen binnen het menu te laten werken. Of bij het verlaten van het menu het menu automatisch sluiten.

  • Maatregel:

   Dit kunnen wij helaas niet aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-11-2025
 4. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://cjg-wm.nl/ wordt de waarde van een id attribuut meerdere keren gebruikt. Dit kan parse problemen opleveren. Het gaat om een id attribuut met de waarde "default-btn-8a4cf5994e6eaa805f36a4874ff06295". Deze wordt op drie plekken (bij drie links) gebruikt en mag dus maar één keer gebruikt worden als waarde van een id attribuut. Op deze pagina zijn ook elementen gevonden met een dubbele aanhalingsteken te veel: <div class="vc_gitem-animated-block " ">. Achteraan staat een " die voor een parse probleem kan zorgen. Deze moet verwijderd worden. Dit komt op meer plekken voor.

  • Gevolg:

   De html kan codes bevatten die overbodig zijn en zodoende ook worden gecommuniceerd.

  • Alternatief:

   Dit probleem wordt door thema/editor gegenereerd. Kunnen we niet wijzigen

  • Maatregel:

   Dit probleem wordt door thema/editor gegenereerd. Kunnen we niet wijzigen

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit probleem wordt door thema/editor gegenereerd. Kunnen we niet wijzigen. Dit houdt in dat de website zoals deze nu is, technisch niet in staat kan zijn om dit punt op te lossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-11-2025

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

Centrum voor Jeugd en Gezin geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Centrum voor Jeugd en Gezin nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209