Verklaring van Arboportaal

Status toegankelijkheid https://www.arboportaal.nl/

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-01-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Arboportaal.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is beschikbaar via de link https://www.arboportaal.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gepubliceerde informatie blijkt dat de website Arboportaal gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is gevorderd met de toegankelijkheid van Arboportaal en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid .
Functie: Beleidsmedewerker.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via arboportaal@minszw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.arboportaal.nl/contact.

Aanvullende informatie van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 9 december 2020 is op verzoek van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een onderzoek gedaan naar de toegankelijkheid van de website op WCAG 2.1, niveau AA, uitgevoerd door Optelec.

Het onderzoek omvat alle 50 eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549 (= de WCAG 2.1 niveau A + AA succescriteria). 

Gebruikte applicaties binnen het onderzoek om de inspecties te ondersteunen zijn:

 • Desktopbrowsers: Internet Explorer, Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome.
 • Screenreader technologieën: Fusion 2020, JAWS 2020, SuperNova V19, NVDA 2019.
 • Toegankelijkheidstoepassingen: Jaws Inspect 2020, ARC Toolkit, Color Contrast Analyzer V3, Web Accessibility Toolbar, Validator.w3.org/nu.
 • Afhankelijke technologie:  HTML5 / CSS / WAI-ARIA / ECMAScript 5 /DOM

Gecontroleerde URL’s in het onderzoek:

 • www.arboportaal.nl www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbowetgeving
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/risico-inventarisatie---evaluatie
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/fit-en-vitaal-thuiswerken www.arboportaal.nl/documenten/videos/2020/09/03/vitaal-thuiswerken---contact-en-afspraken
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk www.arboportaal.nl/onderwerpen/computerwerk/nieuws?trefwoord=&startdatum=&einddatum= &onderdeel=Alle+onderdelen
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/arbeidshygienische-strategie
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/werkdruk
 • www.arboportaal.nl/onderwerpen/persoonlijke- beschermingsmiddelen/nieuws/2020/03/19/vijf-praktische-tips-om-gezond-thuis-te-werken
 • www.arboportaal.nl/campagnes/hoe-top-werk-jij
 • www.arboportaal.nl/campagnes/veilig-werken-met-gevaarlijke-stoffen
 • www.arboportaal.nl/externe-bronnen/arbocatalogi

De website is geschikt voor alle gangbare browsers en hulpapparatuur.

De resultaten van het onderzoek zijn te lezen in het rapport op het Arboportaal

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Arboportaal : voldoet gedeeltelijk

De website Arboportaal is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.arboportaal.nl/documenten/rapport/2020/12/21/onderzoeksresultaten-toegankelijkheid-arboportaal.nl
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Bij niet alle niet-decoratieve afbeeldingen is een omschrijving toegevoegd.
  • Gevolg: Niet-decoratieve afbeeldingen hebben niet altijd een alternatieve tekst, waardoor zij niet leesbaar zijn.
  • Alternatief: Alt tekst moet aangepast worden bij alle niet-decoratieve afbeeldingen op de website.
  • Maatregel: Vanaf heden ervoor zorgen dat goede alt-teksten worden toegevoegd bij niet-decoratieve afbeeldingen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Bijna alle afbeeldingen op het Arboportaal zijn decoratief en dragen niet inhoudelijk bij aan de inhoud op de pagina. Het toevoegen van alternatieve teksten bij afbeeldingen met terugwerkende kracht zou erg veel tijd (en geld) kosten, terwijl dit niet perse oplevert dat de inhoud begrijpelijker is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Er is een hoge mate van inconsistentie bij de uitwerking van de aangeboden videocontent: Veel van de gecontroleerde video’s zijn voorzien van uitgewerkte scripts. Er zijn echter ook een aantal die niet uitgeschreven zijn of die verwijzen naar een website met een uitgeschreven .txt format.
  • Gevolg: Niet alle video's hebben een uitgeschreven tekst.
  • Alternatief: Consistentie in toevoegen uitgeschreven teksten.
  • Maatregel: Plan van aanpak wordt in 2021 opgesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: * Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker; * Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Sommige infographics zijn niet uitgeschreven.
  • Gevolg: De informatie in deze infographics is niet leesbaar.
  • Alternatief: Uitschrijven van informatie in infographics.
  • Maatregel: Plan van aanpak wordt in 2021 opgesteld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: De fysieke kalenderkeuze is niet toegankelijk voor toetsenbord/ screenreader gebruikers.
  • Gevolg: Toetsenbord / screenreader gebruikers kunnen de kalenderfunctie niet gebruiken.
  • Alternatief: Dit vergt een technische oplossing.
  • Maatregel: Dit vergt een technische oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: In de loop van de tijd zijn sommige paginatitels aangepast, terwijl de URL nog wel de oude is gebleven.
  • Gevolg: URLs en paginatitels komen niet altijd overeen.
  • Alternatief: Alle URLs langslopen en aanpassen.
  • Maatregel: Alle URLs langslopen en aanpassen.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het nalopen van alle honderden URLs op deze website lijkt ons een onnodige klus (kost veel tijd en geld). De inhoud van de pagina is nog steeds begrijpelijk voor de lezer, ook al is de titel misschien net iets anders dan de titel in de URL.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Wanneer een (foutieve) invoer ge-enterd wordt, wordt de leesfocus, bij de screenreader, aan het begin van de betreffende webpagina geplaatst.
  • Gevolg: De gebruiker dient de pagina weer volledig te doorlopen om bij de opmerking ‘Uw zoekopdracht levert geen resultaten op’ te komen.
  • Alternatief: Dit vergt een technische oplossing.
  • Maatregel: Dit vergt een technische oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Soms zijn linkjes niet goed geselecteerd.
  • Gevolg: De screenreader begrijpt niet wat het linkdoel is.
  • Alternatief: Duidelijke linkdoelen toevoegen aan de tekst.
  • Maatregel: Vanaf heden zorgen dat we duidelijke linkdoelen toevoegen aan de tekst.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Als we alle links van de afgelopen tien jaar moeten nalopen, moeten we duizenden links checken en aanpassen. Dit kost onevenredig veel tijd en geld. Wij stellen voor om vanaf nu ervoor te zorgen dat links op de juiste manier worden toegevoegd aan de website.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.
  • Oorzaak: Eén gecontroleerde pagina heeft geen duidelijke headingstructuur.
  • Gevolg: Voor een gebruiker van een screenreader is de opbouw van de tekst onduidelijk.
  • Alternatief: Wij kunnen een duidelijke header toevoegen, maar de opbouw van de pagina's is een technisch issue.
  • Maatregel: Dit vergt een technische oplossing.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Afspraken over toegankelijkheid zijn niet contractueel vastgelegd
  • Beschrijving van het issue: Binnen de huidige scope of work zijn nog geen afspraken opgenomen over het maken van aanpassingen aan de hand van het toegankelijkheidsonderzoek.
  • Oorzaak: NVT
  • Gevolg: NVT
  • Alternatief: NVT
  • Maatregel: NVT
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Op dit moment is er geen capaciteit om alle aanpassingen te maken op basis van het toegankelijkheidsonderzoek.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Onevenredige last

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323