Verklaring van www.sodm.nl

Status toegankelijkheid https://www.sodm.nl

Staatstoezicht op de Mijnen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Staatstoezicht op de Mijnen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.sodm.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Staatstoezicht op de Mijnen is beschikbaar via de link https://www.sodm.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.sodm.nl van Staatstoezicht op de Mijnen voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Staatstoezicht op de Mijnen .
Functie: Directeur Bestuurszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@sodm.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Staatstoezicht op de Mijnen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.sodm.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.sodm.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen goed beschrijvend tekstalternatief van het logo in de header.

  • Oorzaak:

   Het logo doet dienst als link naar home, een beschrijving toevoegen is over het hoofd gezien.

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware kennen de inhoud van het logo niet en krijgen daardoor ook niet de informatie dat zij zich op de website van Staatstoezicht op de Mijnen bevinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Beschrijvend tekstalternatief laten toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse informatieve afbeeldingen hebben geen goed beschrijvend tekstalternatief.

  • Oorzaak:

   Bij toevoeging van het beeldmateriaal is deze informatie niet toegevoegd.

  • Gevolg:

   Bezoekers met hulpsoftware hebben geen toegang tot de informatie in de afbeeldingen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Toevoegen beschrijvend tekstalternatief aan alle informatieve afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een deel van de ondertiteling voor doven ontbreekt in een filmpje.

  • Oorzaak:

   Er is een deel van de ondertiteling weggevallen.

  • Gevolg:

   De video is niet goed toegankelijk voor onder meer doven- en slechthorenden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De video is geplaatst voor 23 september 2020 en valt dus onder de uitzondering. SodM onderzoekt of meer video's dit gebrek vertonen en of dit gebrek ondanks de uitzondering met een proportionele maatregel is te repareren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle uitgesproken en getoonde elementen in een video worden beschreven in de audiostranscriptie.

  • Oorzaak:

   Er zijn elementen over het hoofd gezien bij het maken van de audiodescriptie.

  • Gevolg:

   De video is niet goed toegankelijk voor onder meer bezoekers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De video is geplaatst voor 23 september 2020 en valt dus onder de uitzondering. SodM onderzoekt of meer video's dit gebrek vertonen en of dit gebrek ondanks de uitzondering met een proportionele maatregel is te repareren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op diverse pagina's zijn koppen, quotes en andere content niet als zodanig opgemaakt.

  • Oorzaak:

   Redacteuren hebben koppen, citaten en andere content opgemaakt met onder andere het stong-element en em-element.

  • Gevolg:

   Content is niet toegankelijk of begrijpelijk genoeg voor bezoekers met hulp-software.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alle presentatiewijzen die informatie, structuur en relaties overbrengen op de juiste manier opmaken, zodat die door software bepaald kunnen worden of beschikbaar zijn in tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   PDF's op de website hebben verkeerde tags, ontbrekende tags, verkeerde opmaak voor koppen andere presentatie-elementen en er ontbreken tekstalternatieven bij afbeeldingen.

  • Oorzaak:

   PDF's zijn op verkeerde manier aangemaakt.

  • Gevolg:

   PDF's kunnen niet of niet goed aan blinde bezoekers worden voorgelezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is gebouwd voor 23 september 2018. Alle geplaatste kantoordocumenten vanaf die datum moeten conform de uitzondering toegankelijk zijn. SodM inventariseert alle PDF's van na die datum en maakt ze waar mogelijk toegankelijk. SodM past de wijze van PDF's maken aan.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uit inventarisatie en onderzoek moet blijken wat de precieze last is van het herstellen van de PDF-documenten met gebreken. Dan kan SodM beoordelen of hier eventueel sprake is van een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal afbeeldingen in PDF's heeft een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   Geen goede contrastdefinitie in template opgenomen.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben met het lezen van deze teksten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is gebouwd voor 23 september 2018. Alle geplaatste kantoordocumenten vanaf die datum moeten conform de uitzondering toegankelijk zijn. SodM inventariseert alle PDF's van na die datum en repareert waar mogelijk de contrast-gebreken. SodM past de wijze van PDF's maken aan.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uit inventarisatie en onderzoek moet blijken wat de precieze last is van het herstellen van de PDF-documenten met gebreken. Dan kan SodM beoordelen of hier eventueel sprake is van een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een aantal tekstelementen heeft een te laag contrast van 2,8:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Geen goede contrastdefinitie in template.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben met het lezen van deze teksten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   In template beter contrast laten definiëren voor deze teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Enkele PDF's hebben op de cover en in tabellen een te laag contrast.

  • Oorzaak:

   PDF is niet op de juiste wijze opgemaakt.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben met het lezen van deze teksten.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is gebouwd voor 23 september 2018. Alle geplaatste kantoordocumenten vanaf die datum moeten conform de uitzondering toegankelijk zijn. SodM inventariseert alle PDF's van na die datum en repareert waar mogelijk de contrast-gebreken. SodM past de wijze van PDF's maken aan.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uit inventarisatie en onderzoek moet blijken wat de precieze last is van het herstellen van de PDF-documenten met gebreken. Dan kan SodM beoordelen of hier eventueel sprake is van een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op alle pagina’s staat een logo dat - behalve op de homepage - doorlinkt naar home. In de naam van deze link staat niet de tekst ‘Staatstoezicht op de Mijnen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat’.

  • Oorzaak:

   Het eerste deel van de naam komt van het alt attribuut van de afbeelding het tweede deel komt van het title attribuut van de link. Daardoor is de naam van de link nu: ‘Naar de homepage van sodm.nl Naar de homepage van sodm.nl’.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraakinvoer kunnen niet goed navigeren zonder info over de zichtbare tekst.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Linknaam laten repareren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is in een PDF geen taal ingesteld.

  • Oorzaak:

   De PDF is niet op de juiste wijze tot stand gebracht.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de pagina niet correct voorlezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is gebouwd voor 23 september 2018. Alle geplaatste kantoordocumenten vanaf die datum moeten conform de uitzondering toegankelijk zijn. SodM inventariseert alle PDF's van na die datum en repareert waar mogelijk de taalinstelling. SodM past de wijze van PDF's maken aan.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Uit inventarisatie en onderzoek moet blijken wat de precieze last is van het herstellen van de PDF-documenten met gebreken. Dan kan SodM beoordelen of hier eventueel sprake is van een onevenredige last.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020
 12. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een pagina bevat Engelse tekst, koppen en links. Bij de koppen en links is geen taalwisseling aangegeven.

  • Oorzaak:

   Het is voor de redacteur niet mogelijk om een taalwisseling aan te geven in koppen en links.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de pagina niet correct voorlezen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Taalwisseling laten aanbrengen of, als dat niet kan, pagina op een andere wijze opbouwen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Staatstoezicht op de Mijnen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209