Verklaring van West Betuwe

Status toegankelijkheid https://www.westbetuwe.nl

Gemeente West Betuwe is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente West Betuwe streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website West Betuwe.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente West Betuwe is beschikbaar via de link https://www.westbetuwe.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente West Betuwe gepubliceerde informatie blijkt dat de website West Betuwe gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente West Betuwe is gevorderd met de toegankelijkheid van West Betuwe en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-09-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente West Betuwe .
Functie: wethouder bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@westbetuwe.nl.

Zet bij onderwerp 'vraag toegankelijkheidsprobleem'

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
Niet tevreden?

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw verzoek is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u hierover een klacht indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente West Betuwe. https://www.westbetuwe.nl/klacht-indienen

Aanvullende informatie over toegankelijkheid website gemeente West Betuwe

De gemeente West Betuwe geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente West Betuwe gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. 

Voldoen aan de Webrichtlijnen

De website van de gemeente West Betuwe voldoet nog niet volledig aantoonbaar aan de Webrichtlijnen. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is. 

Uitgangspunten werkwijze
 • Werkprocessen: Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen.
 • Afspraken en contracten: In de architectuurprincipes van de gemeente West Betuwe is toegankelijkheid een voorwaarde.
 • Kennis en vaardigheden: Medewerkers hebben goede kennis van de Webrichtlijnen. Als het nodig is worden externe experts ingehuurd. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers.
 • Software: Met de gebruikte software bieden de redacteuren toegankelijke content aan op HTML-pagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.
Specifieke verbetertrajecten

Voor bepaalde onderdelen zijn verbetertrajecten gepland:

 • De PDF documenten op de website worden onderzocht op toegankelijkheid.
 • Er is een verbetertraject gestart om het aantal PDF documenten nog verder te beperken.
 • Een aantal oude formulieren dat nu wordt gebruikt, voldoet niet aan de Webrichtlijnen. Deze worden nieuw ontwikkeld binnen de website.
 • Wij kunnen niet alle PDF documenten, waaronder bijvoorbeeld bouwtekeningen en plattegronden, toegankelijk maken.
Bevorderen toegankelijkheid

Om de toegankelijkheid te bevorderen hebben wij diverse maatregelen genomen: 

 • Interne controle vóór publicatie: De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Periodieke controle: De redactie voert periodieke controles uit op de content met behulp van een online monitor.
Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Mocht u ondanks de maatregelen die wij hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaren, laat het dan weten via communicatie@westbetuwe.nl of 0345 - 72 88 00.   

 

Aanvullende informatie van Gemeente West Betuwe

De huidige website voldoet voor een groot deel aan de toegankelijkheidseisen. Er zijn een aantal verbeterpunten. De gemeente streeft ernaar om de website medio 2022 geheel te te laten voldoen. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 23-07-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website West Betuwe : voldoet gedeeltelijk

De website West Betuwe is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente West Betuwe dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.westbetuwe.nl/file/17110/download
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.westbetuwe.nl/file/17110/download
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente West Betuwe dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/ staat boven de footer een overzicht met drie nieuwsberichten. De afbeeldingen boven de nieuwsberichten beschikken momenteel over een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft. Deze afbeeldingen kunnen gezien worden als decoratief en kunnen daarom genegeerd worden door hulpsoftware. Dit is mogelijk door een leeg alt-attribuut in te stellen bij deze afbeeldingen (alt=””). Dit type probleem doet zich ook voor bij de afbeeldingen naast de nieuwsberichten op pagina https://www.westbetuwe.nl/nieuwsoverzicht. Hier hebben sommige afbeeldingen wel een tekstalternatief en sommige ook niet. Dit is ook niet consequent. Of allemaal een goed beschrijvend tekstalternatief of allemaal een leeg alt-attribuut zodat hulpsoftware de afbeeldingen kan negeren.

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/droomhuis-realiseren-aan-de-groeneweg-buurmalsen staat onder de uitklapbare link “Wat moet u weten?” een decoratieve afbeelding met het tekstalternatief “challenge buurmalsen1”. Dit tekstalternatief beschrijft de afbeelding niet en deze afbeelding kan ook gezien worden als decoratief.

   Ook heeft deze afbeelding een title-attribuut met dezelfde tekst als het alt-attribuut. Dit wordt nu dat ook dubbel voorgelezen door hulpsoftware. Dit kan hinderlijk zijn voor blinden. Dit komt op meerdere pagina's voor. Bijvoorbeeld pagina https://www.westbetuwe.nl/buitengewoon-ambtenaar-van-de-burgerlijke-stand bij alle afbeeldingen.

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/ staat naast de koptekst “Aangepaste dienstverlening” een alert-icoon. Dit icoon beschikt momenteel niet over een tekstalternatief. Hetzelfde geldt voor de uitroepteken-iconen onder de koptekst “Contact met de gemeente”. Dergelijke iconen komen voor op meerdere pagina’s, zoals bijvoorbeeld https://www.westbetuwe.nl/privacybeleid en https://www.westbetuwe.nl/nieuwsoverzicht bij de gele melding over aangepaste openingstijden en dienstverlening.

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/nieuwe-gemeentewerf-en-steunpunt-provincie-stap-dichterbij staat in de tekst het logo. Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waarin minimaal de tekst van het logo terugkomt. Hier bijvoorbeeld "Logo Gemeente West Betuwe"

   In het PDF-document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/2281/download staat rechtsboven een afbeelding van het logo van Gemeente West Betuwe. Deze afbeelding heeft geen tekstalternatief. Dit type probleem doet zich ook voor bij het PDF-document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/14244/download.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel worden verbeterd. Op pagina https://www.westbetuwe.nl/buitengewoon-ambtenaar-van-de-burgerlijke-stand staan meerdere portretfoto’s. Iedere afbeelding heeft de naam van de persoon als tekstalternatief. Ook beschikkende afbeeldingen over een title-attribuut met de naam als waarde. De namen staan ook onder de afbeeldingen vermeld. Het gevolg is dat iedere naam driemaal wordt voorgelezen door hulpsoftware. Dit is niet nodig, het is daarom beter wanneer de afbeeldingen worden genegeerd door hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Bij foto's die decoratief zijn wordt onnodig tekst voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met leverancier bespreken of knop 'decoratief' toegevoegd kan worden

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 2. SC 1.2.1 - Louter-geluid en louter-videobeeld (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor media met vooraf opgenomen louter-geluid en vooraf opgenomen louter-videobeeld is het volgende waar, behalve als de audio of video een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld:

   • Vooraf opgenomen louter-geluid: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-geluid content.

   • Vooraf opgenomen louter-videobeeld: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of een geluidsspoor dat equivalente informatie geeft voor vooraf opgenomen louter-videobeeld content.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/kasteel-neerijnen-te-huur staat onder de koptekst “Film” een video zonder audio. Voor dit louter-videobeeld is een alternatief nodig. Dit kan bijvoorbeeld een beschrijvende tekst zijn die onder de video geplaatst wordt.

  • Gevolg:

   Luisteraar hoort geen beschrijvende tekst en kan daardoor zaken missen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Deze film blijf zo kort mogelijk op de website. Bij een volgende plaatsen beschrijvende tekst toevoegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/privacybeleid staat bovenaan de tekst “Iedereen heeft recht op privacy”. Deze tekst lijkt op een koptekst, maar is in de code opgemaakt als gewone tekst. De relatie tussen deze tekst en de onderstaande content is hierdoor niet beschikbaar voor hulpsoftware. Dit type probleem doet zich vaker voor, zoals op pagina https://www.westbetuwe.nl/droomhuis-realiseren-aan-de-groeneweg-buurmalsen onder de uitklapbare link “Maak een plan” bij de tekst “Individu” en "Groep". Een ander voorbeeld is te zien op pagina https://www.westbetuwe.nl/open-brief-burgemeester-7-oktober-2020.

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/online-quiz-voor-inwoners-west-betuwe-0 staat een genummerde lijst. Deze lijst is in de code echter niet als genummerde lijst opgemaakt. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina https://www.westbetuwe.nl/lijst-met-maatregelen-toekomstbestendig-wonen-lening.

   Het PDF-document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/3418/download heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals screenreaders) geen informatie beschikbaar om het PDF-bestand te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan het PDF-bestand niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan.

   Bij het PDF-document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/14244/download hebben veel onderdelen de verkeerde tags gekregen. De koptekst bovenaan het document (“VERKLARING VAN TOESTEMMING” is niet getagd als koptekst, maar als p-element. De relatie tussen deze koptekst en de rest van het document is hierdoor niet te bepalen door hulpsoftware. Meerdere teksten zijn getagd als h1-element, zoals bijvoorbeeld de tekst “Bij ondergetekende(n) bestaat geen bezwaar dat:”. Dit is echter geen koptekst. Dit type probleem komt vaker voor in het document, evenals in het document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/2281/download. Ook hebben zijn niet alle onderdelen getagd, zoals de afbeelding van het logo van Gemeente West Betuwe rechtsboven.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website kunnen informatie missen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor nieuwe documenten structuur goed toepassen. Medewerkers volgen hiervoor een training als dat nodig is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/nieuwsbrief-van-de-gemeente-west-betuwe/formulier staat een formulier. In dit formulier kan de gebruiker een voornaam, achternaam en e-mailadres invullen. Voor deze invoervelden is een autocomplete-attribuut nodig bij de input-elementen. Dit zorgt ervoor dat browsers, maar ook hulpsoftware, ondersteuning kunnen geven bij het invullen van deze invoervelden. Dit kan door bijvoorbeeld de invoervelden al automatisch in te vullen. Het autocomplete-attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden. Bij het invoerveld voor voornaam moet bijvoorbeeld autocomplete="given-name" gebruikt worden en zo gelden voor elk van de genoemde invoervelden andere verplichte waarden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes.

   Dit type probleem doet zich ook voor bij het formulier op pagina https://www.westbetuwe.nl/afspraak-maken. Let op: niet voor elk veld bestaat een autocomplete-waarde, bijvoorbeeld niet voor voorletters of tussenvoegsels. Als er wel een waarde is, dan moet deze ook gebruikt worden. De waardes "off" en "on" zijn niet voldoende.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met leverancier website en maker formulieren bespreken we de benodigde aanpassingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat bovenaan een zoekveld met aan de rechterzijde een knop met een loep-icoon. Wanneer deze knop de toetsenbordfocus krijgt, is de focusindicator niet zichtbaar. Het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus is enkel te onderscheiden door het verschil in kleur van de knop. Mensen die kleurenblind of slechtziend zijn, kunnen problemen hebben met het onderscheiden van kleuren of bepaalde kleuren zelfs helemaal niet zien. Daarom is het belangrijk om bij het overdragen van informatie niet alleen kleur te gebruiken, maar bijvoorbeeld ook (naast kleur) een andere vorm of tekst. In dit geval wordt geadviseerd om de standaard focusindicator te gebruiken. https://www.westbetuwe.nl/

   Het volgende is niet fout, maar kan wel worden verbeterd. Een soortgelijk probleem doet zich voor op pagina https://www.westbetuwe.nl/ onder de koptekst “Contact met de gemeente” bij de knop “Afspraak maken”. Door de animatie op het pijl-icoon is het verschil tussen wel en geen toetsenbordfocus strikt genomen niet enkel afhankelijk van kleur. Wel is het raadzaam dit aan te passen. Een soortgelijke knop komt vaker voor, zoals onder de koptekst “Contactformulier” en op pagina https://www.westbetuwe.nl/contact-met-de-gemeente/blok bij de knoppen “Afspraak maken” en “Stel uw vraag”.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met leverancier afstemmen om loep toegankelijk te maken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Bij succescriterium 1.4.4 is beschreven dat er verlies van content en/of functionaliteit is bij het inzoomen met 200% bij een resolutie van 1024x768 pixels. Hetzelfde probleem doet zich ook voor bij dit succescriterium, dat is getest bij een breedte van 320 pixels. Dit probleem is hier niet nogmaals beschreven, zie voor de beschrijving succescriterium 1.4.4. Bij het oplossen van dit probleem moet er dus op gelet worden dat dit ook gaat voldoen voor dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met leverancier van de website probleem bespreken en oplossing zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/nieuwsbrief-van-de-gemeente-west-betuwe/formulier staat een formulier met drie invoervelden. Deze invoervelden hebben een gemeten contrast van 1,9:1 ten opzichte van de witte achtergrond, dit is te laag en moet minimaal 3,0:1 zijn.

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/afspraak-maken staat een formulier met meerdere stappen. In de eerste stap van het proces staat een interactieve agenda. Bovenaan de agenda staan twee witte knoppen met pijl-iconen op een gele achtergrond met een gemeten contrast van 2,1:1. Ook de gele pijl-iconen moeten voldoende contrast hebben ten opzichte van de witte achtergrond.

   In de tweede stap van het proces staan meerdere invoervelden met een gemeten contrast van 1,9:1.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met leverancier van de website probleem bespreken en oplossing zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 8. SC 1.4.2 - Geluidsbediening [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een geluidsweergave op een webpagina automatisch meer dan 3 seconden speelt, is er of een mechanisme beschikbaar om de geluidsweergave te pauzeren of te stoppen, of er is een mechanisme beschikbaar om het geluidsvolume onafhankelijk van het overall systeemvolume te regelen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/droomhuis-realiseren-aan-de-groeneweg-buurmalsen staan drie links die in- en uitgeklapt kunnen worden. Deze status is momenteel niet door hulpsoftware te bepalen, waardoor deze niet kan aangeven of het activeren van de link de informatie toont of juist verbergt. Dit kan eenvoudig worden opgelost door middel van een aria-expanded attribuut. Dit type probleem doet zich ook voor op pagina https://www.westbetuwe.nl/bewijs-van-leven-zijn.

  • Gevolg:

   Niet altijd duidelijk voor bezoeker dat er harmonikabladen (uitklapbaar).

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met leverancier oplossing zoeken

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/afspraak-maken staat onderaan een formulier met verschillende stappen. De niet-actieve stappen in dit proces (standaard “Stap 2 Gegevens” tot en met “Stap 4 Bevestiging”) hebben een lichtgrijze kleur. De contrastverhouding van deze teksten ten opzichte van de witte achtergrond is 1,6:1, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn. Gebruikers met visuele beperkingen kunnen problemen ervaren bij het lezen van de tekst wanneer de contrastverhouding te laag is.

   In het formulier staat onder de koptekst “Afspraak maken” een combobox met de standaardtekst “– Selecteer – ”. Deze tekst heeft een gemeten contrast van 2,8:1.

   Wanneer een product geselecteerd is middels de combobox, verschijnt een interactieve kalender. Bovenaan staat de geselecteerde maand en het jaartal op een gele achtergrond. De witte tekst heeft een gemeten contrast van 2,1:1, dit is te laag en moet minimaal 4,5:1 zijn.

   In de agenda hebben de niet-beschikbaren dagen een gemeten contrast van 1,3:1. De huidige datum heeft een gemeten contrast van 1,9:1 op blauwe achtergrond. De geselecteerde dag heeft een gemeten contrast van 2,1:1 op de grijze achtergrond.

   Onder de kalender staat de knop “Vandaag” met een contrast van 1,8:1. Bij de tweede stap in het proces staat rechtsonder de knop “Volgende” met een gemeten contrast van 2,1:1. Deze kleurencombinatie komt vaker voor, zoals bij de knop “Afspraak bevestigen” in de derde stap van het proces.

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/nieuwsbrief-van-de-gemeente-west-betuwe/formulier staat boven het formulier de grijze tekst “2. Voltooid” met een gemeten contrast van 2,3:1.

   In het PDF-document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/14244/download staat boven het formulier de blauwe tekst “Bij ondergetekende(n) bestaat geen bezwaar dat:” met een gemeten contrast van 3,6:1 op de witte achtergrond. Deze kleurencombinatie komt vaker voor in het document.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleur in pdf aanpassen. Met leverancier afspraak-module probleem bespreken en oplossing zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/nieuwsoverzicht staat onderaan een pagina navigatie. Wanneer de eerste pagina actief is, staan hier de links “1”, “2”, “volgende” en “laatste”. Als de website wordt bekeken bij een resolutie van 1024 bij 768 pixels en als ingezoomd wordt tot 200%, is enkel de link “volgende” nog beschikbaar.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met leverancier probleem bespreken en oplossing zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/kasteel-neerijnen-te-huur staat onder de koptekst “Film” de video “Kasteel Neerijnen”. In deze videospeler is het mogelijk om sneltoetsen van één karakter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld de letter K gebruiken om de video te pauzeren en weer te starten of de letter M om het geluid te dempen en weer aan te zetten. Ook andere sneltoetsen kunnen actief zijn. Het probleem is hier dat deze sneltoetsen ook actief zijn als de toetsenbordfocus op een ander element binnen de video staat. Dit kan problemen opleveren voor mensen die met spraakbediening werken en waarbij deze letters kunnen voorkomen in de woorden die uitgesproken worden. Ook kan dit problemen opleveren voor mensen die per ongeluk een toets op het toetsenbord indrukken. Bij deze YouTube-videospeler kan dit opgelost worden door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld, maar het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met het toetsenbord. Zie ook de Engelstalige pagina https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij nieuwe films rekening houden met de eisen. Bij deze YouTube-videospeler kunnen we dit opgelost door de parameter disablekb=1 toe te voegen aan de URI van de video in de HTML-code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Bij het PDF-document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/2281/download is geen titel ingesteld, dit is wel nodig om te voldoen aan dit succescriterium. Tevens moet worden ingesteld dat de titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam. Dit kan worden ingesteld in het bronbestand of in de documenteigenschappen.

   Het PDF-document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/3418/download heeft de titel “MONUMENTENLIJST WB versie 1.4.xls”. Dit is geen goede omschrijving van het document, het betreft immers niet een xls bestand. De titel kan worden aangepast in de documenteigenschappen en in het bronbestand.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Bij nieuwe pdf titel en bestandsnaam goed plaatsen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 13. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Volgens dit succescriterium moet er meer dan één manier zijn om alle webpagina's te kunnen vinden. Op dit moment is het volgen van links de enige manier waarop pagina's https://www.westbetuwe.nl/contact-met-de-gemeente/blok en https://www.westbetuwe.nl/nieuwsbrief-van-de-gemeente-west-betuwe/formulier te vinden zijn. Voor dit probleem zijn verschillende oplossingen mogelijk, zoals het toevoegen van deze pagina’s aan de bestaande zoekfunctie of door het toevoegen van een sitemap.

  • Gevolg:

   Bezoeker kan informatie missen

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Optie van sitemap toevoegen onderzoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina’s staat bovenaan een zoekveld met de placeholdertekst “Wat zoekt u?”. Deze tekst komt niet overeen met het label “Zoeken”. Het van belang dat de visueel zichtbare tekst onderdeel is van de toegankelijkheidsnaam. Mensen die spraaksoftware gebruiken kunnen dan de zichtbare tekst inspreken om een element te bedienen. https://www.westbetuwe.nl/

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen dit onduidelijk vinden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Placeholderstekst en label overeen laten komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 15. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Bij het PDF-document op pagina https://www.westbetuwe.nl/file/3418/download is geen taal ingesteld. Wanneer de juiste taal is ingesteld, kan een spraakmodule de informatie correct voorlezen. Dit is van belang voor gebruikers van schermleessoftware. Het instellen van de taal is mogelijk in de documenteigenschappen en in het bronbestand.

  • Gevolg:

   Geen taal ingesteld kan voor bezoeker onduidelijk zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Taal instellen bij nieuwe pdf's

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/nieuwsbrief-van-de-gemeente-west-betuwe/formulier komen meerdere parsefouten voor. Op regel 160 van de HTML-broncode wordt een div-element afgesloten, hoewel er nog elementen open staan. Deze elementen worden hierdoor automatisch afgesloten. Het gevolg is dat er parsefouten ontstaan bij de sluitingstags van deze automatisch afgesloten elementen. Parsefouten kunnen problemen veroorzaken voor hulpsoftware. Dit is ook te controleren via https://validator.w3.org/.

   Op alle pagina’s staat op regel 89 van de HTML-broncode een button-element met een leeg name-attribuut (name=””). Zie bijvoorbeeld pagina’s https://www.westbetuwe.nl/, https://www.westbetuwe.nl/privacybeleid en https://www.westbetuwe.nl/nieuwsoverzicht.

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/kasteel-neerijnen-te-huur staat op regel 156 een iframe-element. Dit element beschikt over een id-attribuut met een spatie in de waarde. Dit veroorzaakt een parsefout.

  • Gevolg:

   Het is voor bezoekers niet duidelijk .

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Formulieren aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022
 17. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.westbetuwe.nl/nieuwsbrief-van-de-gemeente-west-betuwe/formulier staat een formulier. Als dit formulier wordt verzonden met fouten, verschijnen meldingen in beeld. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat deze meldingen statusberichten zijn en dat is nu niet het geval. Dit kan bijvoorbeeld door aria-live="assertive" of role="alert" toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Zie voor meer informatie over deze techniek pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19. Een andere oplossing is om de focus verplaatsen naar het eerste invoerveld met een foutmelding en het programmatisch koppelen van de foutmelding aan dat invoerveld, zodat de tekstuele foutmelding wordt meegedeeld als de toetsenbordfocus op het invoerveld met een fout landt.

  • Gevolg:

   Kan onduidelijk zijn voor bezoeker

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Oplossingsmogelijkheid bespreken met leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente West Betuwe heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209