Verklaring van domeinenrz.nl

Status toegankelijkheid https://www.domeinenrz.nl

Domeinen Roerende Zaken is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-11-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Domeinen Roerende Zaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website domeinenrz.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Domeinen Roerende Zaken is beschikbaar via de link https://www.domeinenrz.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Domeinen Roerende Zaken gepubliceerde informatie blijkt dat de website domeinenrz.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Domeinen Roerende Zaken is gevorderd met de toegankelijkheid van domeinenrz.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Domeinen Roerende Zaken .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-11-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@domeinenrz.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Domeinen Roerende Zaken

Uitzondering 
De online catalogi van Domeinen Roerende Zaken kan niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen.
De reden hiervan is dat de content van de online catalogi maandelijks wijzigt vanwege een wisselend verkoopaanbod.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website domeinenrz.nl : voldoet gedeeltelijk

De website domeinenrz.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Domeinen Roerende Zaken dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.domeinenrz.nl/documenten/publicaties/2021/01/14/toegankelijkheidsonderzoek-domeinenenrz.nl-december-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Domeinen Roerende Zaken dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   1)Op alle pagina's van https://www.domeinenrz.nl/ staat bovenaan de banner rijksoverheid met de tekst ‘Domeinen Roerende Zaken Ministerie van Financiën’. Dit logo heeft op de homepage een ander tekstalternatief als op de overige pagina's binnen de website. Om ook het probleem bij succescriterium 2.5.3: Label in naam op te lossen is het advies om de title op de link aan te passen naar ‘Naar de homepage van domeinenrz.nl’ en om het alt attribuut van de afbeelding op alle pagina's gelijk te maken aan het tekstalternatief dat gebruikt is op de homepage (alt="Logo Domeinen Roerende zaken - Ministerie van Financiën").

   2)Op pagina https://www.domeinenrz.nl/ staat vlak boven de footer een afbeelding met tekst “Ontdek jouw mogelijkheden bij DRZ”. De alternatieve tekst luidt: “Werken bij DRZ”. De tekst van de afbeelding dient in de alternatieve tekst terug te komen.

   3)Op pagina https://www.domeinenrz.nl/ in het witte kader boven de afbeelding staan twee links. De eerste link heeft een afbeelding van een pijl die rechts omhoog wijst. Deze afbeelding geeft aan dat de link een externe website opent. Deze link verwijst naar een subdomein (afspraak.domeinenrx.nl). De tweede link heeft een afbeelding van een pijl die naar rechts wijst. Bij deze afbeelding is geen tekstalternatief geboden. Deze link verwijst ook naar het subdomein (verkoop.domeinenrz.nl). Als het subdomein als externe website wordt gezien, dienen beide links dezelfde afbeeldingen te krijgen (met dezelfde tekstalternatief).

   4)In het PDF-document https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/2020/09/17/huisregels-drz/Huisregels+DRZ.pdf staat een logo met tekst ‘Domeinen Roerende Zaken Ministerie van Financiën’. Dit logo heeft geen tekstalternatief. Zonder deze informatie weet een blinde gebruiker niet bij welke organisatie dit document hoort. Het is niet verplicht om het logo op pagina 2 ook een tekstalternatief te geven, het is zelfs beter om dat logo niet te taggen zodat hulpsoftware van punt 15 meteen doorgaat naar punt 16. Op die manier ontstaat er ook minder snel een probleem met succescriterium 1.3.2: Betekenisvolle volgorde.

   ​​5)Op pagina https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/2021/06/01/inschrijfbiljet-sloopvoertuigen/Overige+openbare+verkopen+-+inschrijvingsbiljet+Sloopvoertuigen+2021.pdf wordt de banner rijksoverheid met de tekst ‘Domeinen Roerende Zaken Ministerie van Financiën’ gebruikt. Dit logo moet een goed tekstalternatief krijgen. Nu luidt het tekstalternatief: “RO_F_DRZ_logo_Powerpoint_pos_nl”.

  • Gevolg:

   Banner: verschillende titels zichtbaar

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   1- Banner bovenaan: moet worden opgelost door support 01-04-2022 -2 Afbeelding boven de footer: aangepast 03-11-2021 3- Witte kader boven de afbeelding staan twee links: beide links dienen dezelfde afbeeldingen te krijgen (met dezelfde tekstalternatief): aangepast 03-11-2021 4- PDF huisregels DRZ: is verwijderd 03-11-2021 5- PDF inschrijfbiljet sloopvoertuigen: is verwijderd 03-11-2021

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/documenten/videos/2020/03/03/drz-in-2-minuten staat een video. De enige manier om te zien dat deze video afkomstig is van de rijksoverheid is door het gebruik van het logo op de eindtitel. Dit logo staat daar om aan te geven wie verantwoordelijk is voor deze video, deze informatie blijkt niet uit enige andere informatie in deze video. Voor die informatie moet een alternatief komen. Dit kan in twee verschillende vormen. Een media-alternatief is een uitgeschreven tekst die een alternatief is voor alle informatie in de video, dus alles uit beeld (inclusief het logo) en geluid. Een audiodescriptie is een aanvulling op het normale geluid, zodat de ontbrekende visuele informatie ook als geluid beschikbaar is. Let op: om te voldoen aan succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie (vooraf opgenomen) moet er sowieso een audiodescriptie toegevoegd worden.

  • Gevolg:

   Geen audiodescriptie aanwezig.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Moet worden gewijzigd door leverancier buiten organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/documenten/videos/2020/03/03/drz-in-2-minuten staat een video. De enige manier om te zien dat deze video afkomstig is van de rijksoverheid is door het gebruik van het logo op de eindtitel. Dit logo staat daar om aan te geven wie verantwoordelijk is voor deze video, deze informatie blijkt niet uit enige andere informatie in deze video. Voor die informatie moet een alternatief komen. Om te voldoen aan dit succescriterium is het verplicht om een audiodescriptie toe te voegen voor deze visuele informatie. Een audiodescriptie is gesproken tekst die is toegevoegd aan het geluidsspoor om belangrijke visuele details te beschrijven, die niet vanuit het hoofdgeluid alleen zijn te begrijpen.

  • Gevolg:

   Geen audiodescriptie aanwezig.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Moet worden gewijzigd door leverancier buiten organisatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2022
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/cookies is de paragraaf “Voorbeeld: u bent aan het bieden (..)” volledig is opgemaakt met een em-element. Daar is dit element niet voor bedoeld. Dit element is bedoeld om nadruk te leggen op enkele woorden of zinsdelen, niet om de hele paragraaf visueel anders op te maken. Gebruik eventueel CSS om deze tekst opvallende styling te geven.

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/onderwerpen/algemene-voorwaarden staan vetgedrukte teksten “Artikel 1. Begripsomschrijvingen” tot en met "Artikel 9. Slotbepalingen". Het gaat om de 21 artikelen onder het kopje “Algemene Voorwaarden Domeinen Roerende Zaken 2021” en negen artikelen onder “Aanvullende en Vervangende Algemene Veiling- en Verkoopvoorwaarden (..)”. Als deze teksten als kopteksten worden opgemaakt, krijgt een blinde gebruiker dezelfde structuur van de content voorgelezen en kan hij makkelijker van kop naar kop navigeren. Het is ook nodig om de strong-elementen te verwijderen op deze teksten. Onder het kopje “Aanvullende en Vervangende Algemene Veiling- en Verkoopvoorwaarden (..)”, “Artikel 1. Definities” staat een lijst die niet is opgemaakt als een lijst, dit valt op omdat een soortgelijke lijst onder het eerste artikel 1 wel is opgemaakt als lijst. Het advies is hierin consistent te zijn. Het is zelfs een optie om alle punten op binnen alle artikelen op te maken als lijst om de relaties tussen de onderdelen beter aan te geven. De huidige oplossing is niet fout omdat de teksten "1.1" tot en met "1.17" en dergelijke een alternatief in tekst zijn voor het plaatsen van deze informatie in lijsten.

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/onderwerpen/recycling-datadragers-belastingdienst-bij-drz zijn de tussenkopjes zoals "Afbeelding 1 t/m 5: CONTAINERPLEIN BELASTINGDIENST" en "Afbeelding 6 t/m 9: DRZ" opgemaakt met het strong-element. Het strong-element heeft een bepaalde semantische betekenis en mag niet gebruikt worden als alternatief voor koppen. Zet deze teksten om in kopteksten (h-elementen). Ook op pagina ​​https://www.domeinenrz.nl/onderwerpen/voer-en-vaartuigen-kopen zijn de tussenkopjes opgemaakt met strong-elementen in plaats van als kopteksten. Verdere voorbeelden van vetgedrukte teksten die onterecht zijn opgemaakt met strong en niet voldoende relatie met de onderstaande tekst hebben worden niet gegeven.

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/cookies is het strong-element gebruikt binnen de h3-elementen. Het is semantisch niet correct en niet nodig om deze elementen te nesten. Verwijder het strong-element, de nadruk is niet toegestaan op een hele kop. Om een kop belangrijker te maken voor hulpsoftware kan ook een lager nummer gebruikt worden.

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/werken-bij-drz onder het kopje “Huidige vacatures” staat tekst die is opgemaakt met het strong en het em-element. Het em-element werkt op dezelfde manier als strong en kan alleen gebruikt worden om een deel van een tekst, kop of lijst nadruk te geven.

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/onderwerpen/verkoopkalender staat een datatabel. De kolomkoppen “verkoop”, “Start online veiling”, “Sluiting online veiling” en “Afhalen van t/m” zijn niet met th-elementen opgemaakt. Dit zorgt ervoor dat de hulpsoftware niet weet wat de relatie is tussen deze kolomkoppen en de onderliggende cellen. Het advies is vervang de combinatie van td met strong door een th-element eventueel met scope="col" zodat hulpsoftware weet dat het een kolomkop (en geen rijkop) is. De voorgestelde oplossing is een suggestie andere methoden om deze relaties duidelijk te maken zijn mogelijk, maar meer complex.

   Het volgende PDF-document heeft geen tags en daardoor is voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken, kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF-codelaag, zoals semantische koppen en alternatieve teksten bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Zie https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/2021/06/01/uitnodiging-overige-openbare-verkopen-sloopvoertuigen-2021/Overige+Openbare+Verkopen+Sloopvoertuigen+2021+-+Uitnodiging.pdf

   In het PDF-document https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/2021/06/01/inschrijfbiljet-sloopvoertuigen/Overige+openbare+verkopen+-+inschrijvingsbiljet+Sloopvoertuigen+2021.pdf zijn de koppen niet opgemaakt als kopteksten. Zie bijvoorbeeld pagina 2 met “Uitleg” en tussenkopjes van een lager niveau. Deze teksten worden niet als kopteksten voorgelezen waardoor een blinde gebruiker een andere informatiestructuur hoort dan een ziende gebruiker die ziet. Op pagina 2 onder “Mogelijkheden betaling” staat een tekst die als een geheel moet worden voorgelezen. De naam van de bankrekeninghouder loopt van regel één naar regel twee. In de code is deze zin opgebouwd uit een lijstpunt en een alinea tag. Op de eerste pagina staat onder de tabel een zin die is opgebouwd uit hoofdletters, deze tekst wordt nu gepresenteerd als een set afkortingen en niet als een zin. Hetzelfde geldt voor het hoofdletter gebruik in de zin boven die tabel. Let op: Dit formulier maakt deel uit van een proces dat niet volledig digitaal af te ronden is, het formulier moet immers altijd handmatig ondertekend worden. Het is daarom alleen noodzakelijk dat de informatie in de PDF beschikbaar is voor alle gebruikers. Een gebruiker moet digitaal alle informatie kunnen begrijpen, zodat het formulier na het afdrukken in één keer goed ingevuld en ondertekend kan worden. Het feit dat de invoervelden niet digitaal in te vullen zijn is hier daarom ook niet afgekeurd. Het advies is om dit formulier te vervangen door een wel volledig digitale versie in html, eventueel zelfs ondertekend met DigiD of eHerkenning als vervanging van een handtekening.

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/ 2020/09/17/huisregels-drz/Huisregels+DRZ.pdf staat een PDF bestand. Niet alle content in dit bestand is getagd. Het logo op pagina 1 is niet getagd en daardoor niet beschikbaar voor hulpsoftware. Hiernaast is de grote tekst ‘Huisregels Domeinen Roerende Zaken (DRZ)’ niet opgemaakt als kop in de PDF. Ook zijn de negentien verschillende punten niet opgemaakt als één lijst maar als negentien lijsten met één punt. De vier punten met de letters ‘a’ tot en met ‘d’ die onderdeel zijn van punt ‘2’ zijn opgemaakt als drie lijsten met één punt en punt ‘d’ is opgemaakt als gewone tekst. Om de relaties die zichtbaar zijn in de presentatie over te brengen wordt geadviseerd om de negentien punten in één lijst te plaatsen en de lijst met vier letters kan dan genest worden binnen punt ‘2’ van die genummerde lijst. Andere oplossingen zijn mogelijk, een hiervan is om de huisregels niet alleen beschikbaar te maken in PDF vorm. Op het moment dat deze huisregels ook als toegankelijke webpagina aangeboden worden hoeft deze PDF niet toegankelijk te zijn. In dat geval kan deze PDF geïnterpreteerd worden als ontoegankelijk alternatief.

   Het volgende is niet fout, omdat het voor alle gebruikers een probleem is. Op pagina https://www.domeinenrz.nl/contact zijn de tussenkopjes niet zijn opgemaakt als koppen. Een blinde gebruiker genereert een lijst met koppen om zo de inhoud van de pagina te scannen. Als de tussenkopjes als gewone teksten worden opgemaakt, komen ze niet in de lijst met koppen en heeft een blinde gebruiker nog steeds geen overzicht. Doordat de teksten die als koppen beschouwd kunnen worden visueel niet anders zijn opgemaakt is er geen verlies van informatie die wel beschikbaar is uit de presentatie. Het advies is om teksten zoals “Postadres Domeinen Roerende Zaken” en “Bezoekadressen:” op te maken als koppen met de optie om de teksten “Locatie Apeldoorn” tot en met “Locatie Hoogeveen” ook op te maken als kop van een lager niveau als de eerste twee genoemde koppen. Dit doen is een suggestie om de website te verbeteren en niet verplicht om te voldoen aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden en blinden is een deel van de tekst niet te volgen als het niet een kopopmaak heeft. Hulpsoftware kan geen relatie maken tussen de kolomkoppen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   • Cursieve tekst: ongedaan gemaakt.
   • Overal gebruik maken van lijsten bij opsommingen.
   • Vetgedrukte titels: vervangen door koppen.
   • Recycling datadragers: aangepast.
   • Koppen/strong element: aangepast.
   • PDF documenten: verwijderd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-11-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.domeinenrz.nl/ komt er bij het herschalen een ander logo bovenaan in beeld te staan. Bij die versie van het logo staat er geen tekst naast het logo. Dat verschil wordt gezien als een verlies van informatie en voldoet niet aan dit succescriterium. Om dit te testen is de pagina bekeken bij een breedte van 320 CSS-pixels. Let op: Dit probleem is ook een probleem bij succescriterium 1.4.4: Herschalen van tekst, het is goed mogelijk om beide problemen in één keer op te lossen.

  • Gevolg:

   De tekst naast het logo is niet te zien als er ingezoomd wordt of via een mobiel device wordt gekeken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zie ook 1.4.4. Dit moet worden opgelost door support die de websites beheerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/ staat een banner met daarop de witte tekst ‘© DRZ’. Deze tekst moet voldoende contrast hebben met de afbeelding. Als de pagina bekeken wordt op 779px breedte, komt deze tekst op een wit deel van de achtergrondafbeelding te staan. Het contrast zit dan tussen de 2,5:1 en de 3,7:1 afhankelijk van de letter. Deze tekst moet altijd een contrast hebben van minimaal 4,5:1. Op andere pagina’s lijkt het wel goed te gaan.

  • Gevolg:

   copyright naam niet te zien bij 779 pixels.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   foto aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-11-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's van https://www.domeinenrz.nl/ komt er bij het herschalen een ander logo bovenaan in beeld te staan. Bij die versie van het logo staat er geen tekst naast het logo. Dat verschil wordt gezien als een verlies van informatie en voldoet niet aan dit succescriterium. Om dit te testen is de resolutie 1024x768 met 200% zoom gebruikt.

  • Gevolg:

   De tekst naast het logo is niet te zien als er ingezoomd wordt of via een mobiel device wordt gekeken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dit moet worden opgelost door support die de websites beheerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 8. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/ staat een afbeelding met tekst “Ontdek jouw mogelijkheden bij DRZ”. Deze tekst kan ook als gewone tekst in de HTML geplaatst worden en de presentatie kan ook met CSS geregeld worden, zodat het er hetzelfde uitziet. Slechtzienden kunnen deze informatie missen, omdat ze de tekst niet naar wens kunnen aanpassen zoals vergroten of de kleuren aanpassen.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen deze informatie missen, omdat ze de tekst niet naar wens kunnen aanpassen zoals vergroten of de kleuren aanpassen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Boven de afbeelding toelichtende tekst publiceren over de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-11-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het PDF-document https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/2020/09/17/huisregels-drz/Huisregels+DRZ.pdf heeft geen titel. https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/2021/06/01/inschrijfbiljet-sloopvoertuigen/Overige+openbare+verkopen+-+inschrijvingsbiljet+Sloopvoertuigen+2021.pdf

   In het PDF-document https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/2021/06/01/uitnodiging-overige-openbare-verkopen-sloopvoertuigen-2021/Overige+Openbare+Verkopen+Sloopvoertuigen+2021+-+Uitnodiging.pdf is de titel ingevuld, maar niet ingesteld om getoond te worden. Er wordt nu filenaam als documenttitel getoond. Dit kan worden aan gepast in bestandseigenschappen.

  • Gevolg:

   titel is niet ingesteld om getoond te worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   PDF documenten zin verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-11-2021
 10. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's met uitzondering van de homepage is het logo bovenaan een link terug naar de homepage. Om het voor gebruikers van spraaksoftware mogelijk te maken om deze link te gebruiken moet de zichtbare tekst op deze afbeelding onderdeel zijn van de naam van de link. Indien de tekst ‘Domeinen Roerende zaken’ onderdeel wordt van de naam van de link wordt er voldaan aan de minimumeisen van dit succescriterium. De huidige naam van deze link is een combinatie van het alt attribuut van de afbeelding aangevuld met de title op de link, de naam van deze link is nu dan ook ‘Naar de homepage van domeinenrz.nl - Ministerie van Financiën Naar de homepage van domeinenrz.nl - Ministerie van Financiën’. De suggestie is om de naam van deze link zo aan te passen dat de naam “Logo Domeinen Roerende zaken - Ministerie van Financiën Naar de homepage van domeinenrz.nl” wordt. Zie bijvoorbeeld https://www.domeinenrz.nl/goederen-kopen.

   Op pagina https://www.domeinenrz.nl/ staat een afbeelding met tekst “Ontdek jouw mogelijkheden bij DRZ”. Deze afbeelding fungeert als een link. De toegankelijke naam van deze link is “Werken bij DRZ”. Omdat deze teksten sterk verschillen, is deze link niet met de stem te bedienen.

  • Gevolg:

   Link is niet met de stem te bedienenen

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Dit moet worden opgelost door het PRO platform die de websites beheerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2022
 11. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In het PDF-document https://www.domeinenrz.nl/binaries/domeinenrz/documenten/publicaties/2021/06/01/uitnodiging-overige-openbare-verkopen-sloopvoertuigen-2021/Overige+Openbare+Verkopen+Sloopvoertuigen+2021+-+Uitnodiging.pdf is de taal niet ingesteld. De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker. Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen.

  • Gevolg:

   menselijke taal kan niet worden ingesteld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   PDF is verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 13-11-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Domeinen Roerende Zaken heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928