Verklaring van Nationaal Georegister (NGR)

Status toegankelijkheid https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home

Dienst voor het kadaster en de openbare registers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-11-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaal Georegister (NGR).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.pdok.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Nationaal Georegister (NGR) van Dienst voor het kadaster en de openbare registers voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager Materiebeleid GVA.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [ppb.pdok@kadaster.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Nationaal Georegister (NGR) : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Nationaal Georegister (NGR) is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Aangrenzende links zijn gebruikt voor dezelfde bestemming. Aangrenzende links, de ene met linktekst en de andere met een pictogram voor de link, wijzen naar dezelfde bestemming.

  • Oorzaak:

   De links zijn niet samengevoegd tot één link.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   De links moeten worden samengevoegd tot één link. Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeelding zonder kenmerk 'alt'. Het is belangrijk dat alle afbeeldingen het kenmerk voor alternatieve tekst hebben, ongeacht of alternatieve tekst wordt toegevoegd.

   Een schermlezer weet om te gaan met een leeg alt-kenmerk of een alt-kenmerk met tekst. Als er geen kenmerk is, wordt dit door sommige schermlezers gecompenseerd en wordt er in plaats daarvan het pad naar de afbeelding voorgelezen, wat geen waarde heeft voor de eindgebruiker.

   Als je een CMS (contentmanagementsysteem) gebruikt, moet de standaardinstelling zijn dat er een leeg alt-kenmerk wordt toegevoegd aan alle afbeeldingen.

  • Oorzaak:

   De betreffende afbeelding heeft geen kenmerk 'alt' (alt="").

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Lokale linkbestemming bestaat niet. Een lokale link (ankerlink) is aanwezig, maar het doel bestaat niet.

  • Oorzaak:

   Lokale links verwijzen niet naar een bestaand element op de pagina.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina bevat geen koppen.

  • Oorzaak:

   De pagina is niet, met behulp van koppen, onderverdeeld in logische secties.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Selectievak heeft geen beschrijving. Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld.

  • Oorzaak:

   Bij het vervolgkeuzemenu (selectievak of role = "listbox") dat een zichtbare beschrijving heeft die het doel van het menu aangeeft, is deze beschrijving niet expliciet gekoppeld aan het vervolgkeuzemenu als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Element-id is niet uniek. De id die wordt gebruikt voor een element op de pagina wordt ook voor een ander element op de pagina gebruikt.

  • Oorzaak:

   Id's zijn niet uniek.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld heeft geen beschrijving. Invoervelden moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld.

  • Oorzaak:

   Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tag 'Bold' wordt gebruikt om tekst op te maken.

  • Oorzaak:

   De tekst semantisch benadrukken moet gebeuren met de tag 'strong'. Gebruik de tag 'H' als de tekst een kop is (zoals H1, H2, H3...). Als de tekst is gemarkeerd als visueel effect, moet je hiervoor CSS gebruiken.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de kop ontbreekt er tekst. De kop tag is aanwezig, maar de tekst ontbreekt.

  • Oorzaak:

   In de kop tag is geen tekst aanwezig.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Link alleen met kleur aangeduid. Het lijkt erop dat kleur het enige is dat links onderscheidt in tekstblokken.

   Als links in tekstblokken alleen met kleur worden aangeduid, moet de kleurcontrastverhouding tussen de linktekst en de omringende tekst ten minste 3:1 zijn. Dat is hier niet het geval.

   Bovendien mag kleur niet de enige visuele aanwijzing zijn. Als aanvullende visuele aanwijzing kun je de link onderstrepen of vetgedrukt maken.

   Dit is van toepassing op links die een visueel onderdeel vormen van een tekstblok. Dit is niet van toepassing op menu-items, enzovoort.

  • Oorzaak:

   Er ontbreken andere visuele indicaties voor links behalve kleur, zoals ook onderstreepte of vette tekst.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Zorg dat er andere visuele indicaties zijn voor links behalve kleur, zoals onderstreepte of vette tekst.

   Of zorg ervoor dat links een contrast hebben van ten minste 3:1 ten opzichte van omringende tekst en bied aanvullende visuele hints bij het aanwijzen met een muis of het verplaatsen van de focus naar de link met een toetsenbord.

   Houd er rekening mee dat het kleurcontrast van 3:1 voor links die alleen met kleur worden aangeduid, moet worden gemeten van tekst tot tekst en niet van tekst tot achtergrond.

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleurcontrast is niet voldoende. De kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond contrasteren niet voldoende met elkaar.

  • Oorzaak:

   De contrastverhouding is niet minimaal 4.5:1 voor normale tekst en 3:1 voor grote tekst.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen. Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.

  • Oorzaak:

   Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby'. Het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby' bevat een verwijzing naar een id die niet bestaat of heeft een id die niet uniek is.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Element niet gemarkeerd bij focus. Voor toetsenbordnavigatie is het belangrijk dat het onderdeel met de focus visueel kan worden vastgesteld. Als het onderdeel met de focus niet wordt gemarkeerd, weet de gebruiker niet zeker welk onderdeel focus heeft.

  • Oorzaak:

   Gebruikersinterface-elementen, die de toetsenbordfocus kunnen krijgen, zijn bij focus niet gemarkeerd.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De taal van de pagina is niet ingesteld. Voor de webpagina ontbreekt een definitie van de natuurlijke taal.

  • Oorzaak:

   Om de natuurlijke taal aan te duiden is voor HTML-documenten niet het kenmerk 'lang' geleverd en voor XHTML-documenten niet het kenmerk 'xml:lang'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbrekende knop in formulier. De pagina bevat een formulier, maar er is geen knop 'Indienen'.

  • Oorzaak:

   Afwezigheid van een knop 'Indienen'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Selectievak heeft geen Indienen-knop. Er is een vervolgkeuzelijst (selecteren) aanwezig zonder een knop Indienen.

  • Oorzaak:

   Er ontbreekt een knop 'Indienen', waardoor gebruikers niet kunnen beheren wanneer de actie plaatsvindt.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld heeft geen beschrijving. Invoervelden moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld.

  • Oorzaak:

   Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Selectievak heeft geen beschrijving. Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het menu, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het menu is bedoeld.

  • Oorzaak:

   Bij een vervolgkeuzelijst (keuzevak of role="listbox") die een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het menu, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan de vervolgkeuzelijst als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Element-id is niet uniek. De id die wordt gebruikt voor een element op de pagina wordt ook voor een ander element op de pagina gebruikt.

  • Oorzaak:

   Geen unieke id's.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Selectievak heeft geen beschrijving. Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het menu, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het menu is bedoeld.

  • Oorzaak:

   Bij een vervolgkeuzelijst (keuzevak of role="listbox") die een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het menu, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan de vervolgkeuzelijst als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld heeft geen beschrijving. Invoervelden moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld.

  • Oorzaak:

   Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.

  • Gevolg:

   N.t.b.

  • Alternatief:

   N.t.b.

  • Maatregel:

   Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209