Verklaring van Nationaal Georegister (NGR)

Status toegankelijkheid https://www.nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/catalog.search#/home

Dienst voor het kadaster en de openbare registers is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 17-11-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Dienst voor het kadaster en de openbare registers streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nationaal Georegister (NGR).

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Dienst voor het kadaster en de openbare registers is beschikbaar via de link https://www.pdok.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Dienst voor het kadaster en de openbare registers verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Nationaal Georegister (NGR) te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Dienst voor het kadaster en de openbare registers is gevorderd met de toegankelijkheid van Nationaal Georegister (NGR) en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Dienst voor het kadaster en de openbare registers .
Functie: Manager Materiebeleid GVA.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 17-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [ppb.pdok@kadaster.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Dienst voor het kadaster en de openbare registers

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Nationaal Georegister (NGR) : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Nationaal Georegister (NGR) is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Aangrenzende links zijn gebruikt voor dezelfde bestemming. Aangrenzende links, de ene met linktekst en de andere met een pictogram voor de link, wijzen naar dezelfde bestemming.
  • Oorzaak: De links zijn niet samengevoegd tot één link.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: De links moeten worden samengevoegd tot één link. Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeelding zonder kenmerk 'alt'. Het is belangrijk dat alle afbeeldingen het kenmerk voor alternatieve tekst hebben, ongeacht of alternatieve tekst wordt toegevoegd. Een schermlezer weet om te gaan met een leeg alt-kenmerk of een alt-kenmerk met tekst. Als er geen kenmerk is, wordt dit door sommige schermlezers gecompenseerd en wordt er in plaats daarvan het pad naar de afbeelding voorgelezen, wat geen waarde heeft voor de eindgebruiker. Als je een CMS (contentmanagementsysteem) gebruikt, moet de standaardinstelling zijn dat er een leeg alt-kenmerk wordt toegevoegd aan alle afbeeldingen.
  • Oorzaak: De betreffende afbeelding heeft geen kenmerk 'alt' (alt="").
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Lokale linkbestemming bestaat niet. Een lokale link (ankerlink) is aanwezig, maar het doel bestaat niet.
  • Oorzaak: Lokale links verwijzen niet naar een bestaand element op de pagina.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De pagina bevat geen koppen.
  • Oorzaak: De pagina is niet, met behulp van koppen, onderverdeeld in logische secties.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Selectievak heeft geen beschrijving. Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld.
  • Oorzaak: Bij het vervolgkeuzemenu (selectievak of role = "listbox") dat een zichtbare beschrijving heeft die het doel van het menu aangeeft, is deze beschrijving niet expliciet gekoppeld aan het vervolgkeuzemenu als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Element-id is niet uniek. De id die wordt gebruikt voor een element op de pagina wordt ook voor een ander element op de pagina gebruikt.
  • Oorzaak: Id's zijn niet uniek.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving. Invoervelden moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld.
  • Oorzaak: Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De tag 'Bold' wordt gebruikt om tekst op te maken.
  • Oorzaak: De tekst semantisch benadrukken moet gebeuren met de tag 'strong'. Gebruik de tag 'H' als de tekst een kop is (zoals H1, H2, H3...). Als de tekst is gemarkeerd als visueel effect, moet je hiervoor CSS gebruiken.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In de kop ontbreekt er tekst. De kop tag is aanwezig, maar de tekst ontbreekt.
  • Oorzaak: In de kop tag is geen tekst aanwezig.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 10. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Link alleen met kleur aangeduid. Het lijkt erop dat kleur het enige is dat links onderscheidt in tekstblokken. Als links in tekstblokken alleen met kleur worden aangeduid, moet de kleurcontrastverhouding tussen de linktekst en de omringende tekst ten minste 3:1 zijn. Dat is hier niet het geval. Bovendien mag kleur niet de enige visuele aanwijzing zijn. Als aanvullende visuele aanwijzing kun je de link onderstrepen of vetgedrukt maken. Dit is van toepassing op links die een visueel onderdeel vormen van een tekstblok. Dit is niet van toepassing op menu-items, enzovoort.
  • Oorzaak: Er ontbreken andere visuele indicaties voor links behalve kleur, zoals ook onderstreepte of vette tekst.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Zorg dat er andere visuele indicaties zijn voor links behalve kleur, zoals onderstreepte of vette tekst. Of zorg ervoor dat links een contrast hebben van ten minste 3:1 ten opzichte van omringende tekst en bied aanvullende visuele hints bij het aanwijzen met een muis of het verplaatsen van de focus naar de link met een toetsenbord. Houd er rekening mee dat het kleurcontrast van 3:1 voor links die alleen met kleur worden aangeduid, moet worden gemeten van tekst tot tekst en niet van tekst tot achtergrond. Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleurcontrast is niet voldoende. De kleur van de tekst en de kleur van de achtergrond contrasteren niet voldoende met elkaar.
  • Oorzaak: De contrastverhouding is niet minimaal 4.5:1 voor normale tekst en 3:1 voor grote tekst.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Linktekst wordt gebruikt voor links met meerdere bestemmingen. Dezelfde linktekst wordt gebruikt voor links die naar andere bestemmingen voeren. Gebruikers weten zonder uitleg wellicht niet wat het verschil is.
  • Oorzaak: Onjuiste (id-) verwijzing voor 'aria-labelledby'. Het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby' bevat een verwijzing naar een id die niet bestaat of heeft een id die niet uniek is.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Element niet gemarkeerd bij focus. Voor toetsenbordnavigatie is het belangrijk dat het onderdeel met de focus visueel kan worden vastgesteld. Als het onderdeel met de focus niet wordt gemarkeerd, weet de gebruiker niet zeker welk onderdeel focus heeft.
  • Oorzaak: Gebruikersinterface-elementen, die de toetsenbordfocus kunnen krijgen, zijn bij focus niet gemarkeerd.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 14. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De taal van de pagina is niet ingesteld. Voor de webpagina ontbreekt een definitie van de natuurlijke taal.
  • Oorzaak: Om de natuurlijke taal aan te duiden is voor HTML-documenten niet het kenmerk 'lang' geleverd en voor XHTML-documenten niet het kenmerk 'xml:lang'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 15. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Ontbrekende knop in formulier. De pagina bevat een formulier, maar er is geen knop 'Indienen'.
  • Oorzaak: Afwezigheid van een knop 'Indienen'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 16. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Selectievak heeft geen Indienen-knop. Er is een vervolgkeuzelijst (selecteren) aanwezig zonder een knop Indienen.
  • Oorzaak: Er ontbreekt een knop 'Indienen', waardoor gebruikers niet kunnen beheren wanneer de actie plaatsvindt.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving. Invoervelden moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld.
  • Oorzaak: Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Selectievak heeft geen beschrijving. Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het menu, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het menu is bedoeld.
  • Oorzaak: Bij een vervolgkeuzelijst (keuzevak of role="listbox") die een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het menu, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan de vervolgkeuzelijst als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Element-id is niet uniek. De id die wordt gebruikt voor een element op de pagina wordt ook voor een ander element op de pagina gebruikt.
  • Oorzaak: Geen unieke id's.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Selectievak heeft geen beschrijving. Vervolgkeuzelijsten (keuzevakken of role="listbox") moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het menu, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het menu is bedoeld.
  • Oorzaak: Bij een vervolgkeuzelijst (keuzevak of role="listbox") die een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het menu, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan de vervolgkeuzelijst als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld heeft geen beschrijving. Invoervelden moeten altijd een beschrijving hebben die uitdrukkelijk is gekoppeld aan het veld, zodat gebruikers van ondersteunende technologieën ook kunnen achterhalen waarvoor het veld is bedoeld.
  • Oorzaak: Bij het invoerveld dat een zichtbare beschrijving heeft met het doel van het veld, is deze beschrijving niet uitdrukkelijk gekoppeld aan het invoerveld als HTML-label of met behulp van het WAI-ARIA-kenmerk 'aria-labelledby'.
  • Gevolg: N.t.b.
  • Alternatief: N.t.b.
  • Maatregel: Af te handelen door IT-team van NGR-beheerder.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Dienst voor het kadaster en de openbare registers heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323