Verklaring van Jaarverantwoording Zorg

Status toegankelijkheid
https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/

CIBG is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

CIBG streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Jaarverantwoording Zorg.

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van CIBG is beschikbaar via de link https://www.cibg.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-cibg

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

CIBG verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website Jaarverantwoording Zorg te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver CIBG is gevorderd met de toegankelijkheid van Jaarverantwoording Zorg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van CIBG .
Functie: C.O.O..

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op met het CIBG.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen enkele uren ontvangt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 10 werkdagen ontvangt u een reactie van ons.

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?

Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van CIBG

Nog niet alle kantoorbestanden die noodzakelijk zijn van actieve administratieve processen of die gepubliceerd zijn na 23 september 2018 zijn toegankelijk. Met kantoorbestanden worden documenten in het Open Document Format (odt, ods en odp) en PDF-bestanden bedoeld. Er wordt gestreefd om binnen een redelijke termijn alle kantoorbestanden volledig digitoegankelijk aan te bieden. Hiervoor bestaat in enkele gevallen een afhankelijkheid van leveranciers die het oorspronkelijke document hebben ontworpen en van externe organisaties die eigenaar zijn van het betreffende document.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Jaarverantwoording Zorg : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Jaarverantwoording Zorg is onderzocht.

 • Niet oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Belangrijke informatie uit een beslissingsschema is niet beschikbaar voor hulpsoftware.
  • Oorzaak: Het tekstalternatief is leeg, waardoor het schema als decoratief wordt gezien
  • Gevolg: Hulpsoftware kan geen informatie vinden over de afbeelding.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Er moet een uitleg worden toegevoegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De alternatieve tekst van het logo omschrijft niet wat er te zien is.
  • Oorzaak: In de alternatieve tekst is een tekst ingevoerd die afwijkt van de tekst bij het logo.
  • Gevolg: Voorleessoftware leest niet de tekst voor die bij het logo staat.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De alternatieve tekst moet worden aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeeldingen in een nieuwsoverzicht, uitgelichtblokken en fotonavigatie hebben een tekstalternatief.
  • Oorzaak: Afbeeldingen worden elders op de site wel informatief gebruikt en daarom kan de redactie de alternatieve tekst niet verwijderen.
  • Gevolg: De afbeeldingen zijn onnodig zichtbaar voor bezoekers met hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Afbeeldingen in een nieuwsoverzicht, uitgelichtblokken en fotonavigatie dienen nooit een tekstalternatief uit te schrijven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De legend van de fieldset van het zoekformulier is verborgen voor hultechnologieën
  • Oorzaak: "display: none" in de CSS
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien de legend niet.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Legend verbergen met de CSS Clipmethode.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het contactformulier staan koppen zonder content.
  • Oorzaak: De koppenstructuur is verkeerd opgemaakt.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet gestructureerd door de tekst heen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De koppenstructuur moet worden aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  • Oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.
  • Gevolg: User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • Alternatief: Veldnamen aangepast, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.
  • Maatregel: Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gebruik kunnen maken van het autocomplete-attribuut vereist dat het Platform Rijksoverheid Online gebruik gaat maken van het CMS BRXM 14 in plaats van het huidige BRXM 11. Dat is in tijd en geld een grote investering die we op termijn moeten doen, alleen niet op korte termijn en niet alleen om aan dit succescriterium te kunnen voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De opengeklapte zoekfunctie klapt is niet op andere wijze te sluiten dan met wijziging van focus.
  • Oorzaak: De zoekfunctie klapt bij toetsenbordfocus automatisch open.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Zorgen dat de zoekfunctie niet automatisch openklapt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het stroomschema heeft niet voldoende contrast.
  • Oorzaak: De witte tekst een contrast van 1,8:1 met de lichtblauwe achtergrond
  • Gevolg: Het schema is niet goed zichtbaar voor visueel beperkten.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Het contrast aanpassen naar minimaal 4,5:1
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij de filters na gebruik van het zoekvenster verdwijnt bij herschalen informatie.
  • Oorzaak: Als het scherm wordt verkleind verdwijnen er labels.
  • Gevolg: Niet alle informatie is bij herschalen beschikbaar.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Bij verkleinen labels behouden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.
  • Oorzaak: In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.
  • Gevolg: Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.
  • Alternatief: Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.
  • Maatregel: De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij inzoomen vallen er vele cijfers van de paginering weg.
  • Oorzaak: Bij inzoomen wordt alleen het huidige pagineringscijfer getoond.
  • Gevolg: De functionaliteit om snel door pagina's met zoekresultaten te navigeren verdwijnt bij inzoomen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Bij inzoomen mogelijkheid behouden pagina's over te slaan. •De uitvoering van deze maatregel brengt geen onevenredige last met zich mee.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De skiplink werkt niet op verschillende pagina's.
  • Oorzaak: De contentwrapper ontbreekt.
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet goed door deze pagina heen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contentwrapper moet worden toegevoegd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus indicator is niet zichtbaar op een button in het contactformulier.
  • Oorzaak: Er is een knop die niet zichtbaar focusbaar is.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De focus zichtbaar maken op de knop.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het logo bovenin is de tekst niet onderdeel van de toegankelijkheidsnaam.
  • Oorzaak: De tekst ontbreekt in de toegankelijkheidsnaam van het component.
  • Gevolg: Spraakbediening is niet mogelijk.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Toegankelijkheidsnaam toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden voor de filters hebben zichtbare teksten die afwijken van de labels.
  • Oorzaak: De visueel verborgen labels hebben niet de tekst meegekregen die zichtbaar is.
  • Gevolg: Spraakbediening is niet mogelijk.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De namen van de labels moeten worden aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 16. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/wat-en-hoe/toegang-digimv/toegangscode-digimv-aanvragen is elke * als aanduiding dat een veld verplicht is met een strong-element aangegeven.
  • Oorzaak: Het is twee maal afgesloten. Dit levert een parsefout op.
  • Gevolg: Dit levert problemen op voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De parsefouten moeten voorkomen worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/zoeken?trefwoord=de worden alle invoervelden gegroepeerd binnen een fieldset-element. Elke fieldset moet een legend-element bevatten die een naam geeft aan de fieldset.
  • Oorzaak: Als het trefwoord wordt verwijderd of de filters worden getoond, is hier de legend aanwezig met de waarde ‘Vul zoekcriteria in’, maar deze is verborgen via display:none. Hierdoor heeft deze fieldset geen naam.Verderop op deze pagina wordt het attribuut role=”group” gebruikt.
  • Gevolg: Het is voor hulpsoftware niet mogelijk om de naam van deze groep te bepalen, want het attribuut aria-describedby is niet voldoende om deze elementen een naam te geven.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Door goed gebruik te maken van de combinatie fieldset met legend is het gebruik van deze WAI-ARIA rollen overbodig. Hierbij moet de legend wel beschikbaar zijn voor hulpsoftware.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die CIBG heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele app in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707