Verklaring van www.aaenmaas.nl

Status toegankelijkheid https://www.aaenmaas.nl

Waterschap Aa en Maas is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 15-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Aa en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.aaenmaas.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Aa en Maas is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register?instantie=Waterschap+Aa+en+Maas&naam=

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website www.aaenmaas.nl van Waterschap Aa en Maas voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Aa en Maas .
Functie: Secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 15-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.aaenmaas.nl/contact/contactformulier/.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Waterschap Aa en Maas

Aanvullende informatie van Waterschap Aa en Maas 

Verbeteringen

Op aaenmaas.nl staan links naar andere websites, zoals Arcgis en IBabs. Niet alle informatie waar naar gelinkt wordt is goed toegankelijk. We zoeken naar mogelijkheden om ook deze informatie toegankelijk aan te bieden.

Pdf's

De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. De pdf bestanden op www.aaenmaas.nl zijn nog niet digitaal toegankelijk. De komende jaren reduceren we het aantal pdf bestanden en worden oude pdf's omgezet in webpagina's of vervangen door toegankelijke bestanden.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.aaenmaas.nl : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.aaenmaas.nl is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.aaenmaas.nl/in-jouw-buurt/projectenkaart/ is het mogelijk om de projecten weer te geven in een galerij. Op deze pagina staat er bij elk project een afbeelding met tekstalternatief. De afbeeldingen lijken alleen een decoratieve functie te hebben en daarom moeten ze een leeg tekstalternatief hebben. Er moet dan wel een leeg alt-attribuut in het img-element staan (alt=””). Afbeeldingen die een andere functie hebben, moeten een tekstalternatief hebben dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   In het CMS zit een apart veld om een tekstalternatief mee te geven. Dit is netjes ingevuld. Er gaat alleen iets mis met de weergave hiervan op de website. Dit is een bug.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn en speciale software gebruiken om de website te kunnen lezen, weten niet wat er op de afbeeldingen staat.

  • Alternatief:

   n.v.t

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.aaenmaas.nl/werkenbij/stages/beoordelen-informatie-datakerkhof/?vac=12281&apply=22181 staat bovenaan de knop 'Voeg je CV toe'. In het label staat vermeld dat dit een verplicht veld is. Visueel is dit duidelijk, maar software kan niet bepalen dat dit label bij deze knop hoort. Bij andere velden is het label aan de velden gekoppeld. Dit zou opgelost kunnen worden door een verborgen tekst als 'verplicht' toe te voegen aan de knop. Voorleessoftware kan dit dan voorlezen als de focus op de knop staat. Dit geldt ook voor de motivatieknop onderaan het formulier.

  • Oorzaak:

   Software kan niet bepalen dat het toevoegen van de cv verplicht is omdat de eigenschap 'verplicht' niet gekoppeld is aan de knop.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking weten niet dat het toevoegen van een cv en motivatie verplicht is, omdat de hulpsoftware die zij gebruiken dat niet kan 'lezen'.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeld bij de leverancier van de formulieren (Bullhorn - Connexys) met het verzoek om dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas is de kalender niet goed opgemaakt. Er is te veel gebruik gemaakt van tabellen binnen tabellen (wat aangeeft dat ze voor layout gebruikt worden, want datatabellen kunnen niet genest worden) waardoor de tabelkoppen 'ma' t/m 'zo' niet geassocieerd zijn met de nummers eronder. De datum van vandaag heeft de class 'fc-state-highlight'. Deze informatie (welke dag vandaag is) is niet beschikbaar in tekst en kan niet door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Er is te veel gebruik gemaakt van tabellen binnen tabellen. De tabellen zijn niet goed ingericht en opgemaakt.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware (voornamelijk gebruikt door blinden en slechtzienden) kan de content van de tabel niet goed verwerken. Mensen met een visuele beperking weten dus niet goed wat er in de tabel staat.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de IBabs website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Algemeen: pdf bestanden zijn nog niet digitaal toegankelijk. De PDF-bestanden http://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/evz-astense-aa-nieuwsbrief-1-2011.pdf, http://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/projectplanevzastenseaa_rev08-gecomprimeerd.pdf en http://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/fase-1-astense-aa-kaarten-deeltrajecten.pdf zijn niet getagged. PDF-bestanden die niet getagged zijn, bevatten geen informatie die beschikbaar is voor hulpsoftware. Het ontbreken van deze informatie maakt het onmogelijk om deze bestanden volledig te onderzoeken. Een aantal onderdelen zoals de paginatitel en de taal van de pagina zijn wel omschreven. Het PDF-bestand https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/1010/aanvraagformulier_subsidie.pdf is niet volledig getagged. Op pagina 1 zijn de titel 'Aanvraagformulier Stimuleringsregeling Klimaatactief Bebouwd Gebied' en het logo niet getagged. De tabellen zijn niet goed opgemaakt. De eerste regel voor elke tabel een <th> element worden in plaats van <td><l><li><lbody>. De kop van tabel 2.1 staat niet in boven tabel 2.1, maar in tabel 2. De tabelcellen met grijze achtergrond moeten allemaal tabelkoppen (<th>) worden. In tabels 3 en 4 staan de labels en de selectievakjes in twee verschillende tabelrijen en opgemaakt als gewone tekst. In tabel 2.1 en 5 staan th-elementen die opgemaakt moeten worden als td-elementen. In beide tabellen gaat het om de eerste cel van rij twee. Rij drie van tabel 3 (onderaan pagina 1) is opgesplitst in vier cellen terwijl alleen een th en een lege td nodig zijn.

  • Oorzaak:

   De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. De pdf's op de website van waterschap Aa en Maas voldoen (nog) niet aan deze eisen.

  • Gevolg:

   De pdf's op de website van waterschap Aa en Maas zijn niet digitaal toegankelijk en dus niet goed te lezen door mensen die hulpsoftware gebruiken om een website te 'lezen'.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   We kijken welke pdf's gelezen worden. De rest verwijderen we van de website. De pdf's die overblijven zetten we of om in een html pagina of vervangen we door toegankelijke bestanden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas hebben de knoppen 'Dag' en 'Lijst' een contrast van 1,7:1. De dagnummers die niet onder de huidige maand vallen hebben een contrast van 2,1:1.

  • Oorzaak:

   Verkeerd contrastgebruik in CSS.

  • Gevolg:

   De inhoud van de pagina is niet goed leesbaar voor mensen met een visuele beperking die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeld bij IBabs met het verzoek om de contrastwaarden aan te passen in het CSS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er op pagina https://www.aaenmaas.nl/actueel/ in de 'hoog contrast' modus tekst wordt ingevuld in het invoerveld voor het E-mailadres, is dit niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Bij het toevoegen van de hoog contrast modus, heeft de leverancier dit invoerveld niet meegenomen.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen tekst niet goed lezen wanneer deze onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas staat een link zonder href met de naam ‘+2 extra’. Deze link is niet met het toetsenbord te bereiken en hierdoor ook niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Link heeft geen href in de broncode.

  • Gevolg:

   Mensen die hulpsoftware gebruiken, kunnen de link niet openen en lezen.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Alle functionaliteit van de content moet bedienbaar zijn via een toetsenbordinterface. De leverancier van de IBabs website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas is geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Techniek is niet toegankelijk.

  • Gevolg:

   Moeilijk navigeren door de content door mensen die hulpsoftware gebruiken.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de IBabs website is gevraagd de techniek aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas heeft geen goede paginatitel. De paginatitel 'iBabs Online' beschrijft niet het onderwerp of doel van deze pagina's.

  • Oorzaak:

   Pagina heeft geen goede titel gekregen.

  • Gevolg:

   Voor mensen die hulpsoftware gebruiken om de website te lezen, is het niet duidelijk waar de pagina over gaat en wat het doel is van de pagina.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de IBabs website is gevraagd om de titel toe te voegen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 10. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In totaal zijn er vier PDF-bestanden meegenomen in de steekproef. Voor PDF-bestanden geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Alle vier de onderstaande bestanden hebben geen (goede) paginatitel.https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/evz-astense-aa-nieuwsbrief-1-2011.pdf https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/projectplanevzastenseaa_rev08-gecomprimeerd.pdf https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/969/fase-1-astense-aa-kaarten-deeltrajecten.pdf https://www.aaenmaas.nl/publish/pages/1039/aanvraagformulier_subsidieregeling.pdf

  • Oorzaak:

   Onbekendheid met techniek pdf-bestanden.

  • Gevolg:

   Pdf bestanden niet goed bruikbaar voor mensen met een (visuele) beperking.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Pdf-bestanden aanpassen en een goede titel meegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas komt de toetsenbordfocus op een onzichtbaar item (de eerste link op de pagina). Dit is een onzichtbare link naar een zoekmachine. Het moet altijd zichtbaar zijn waar de toetsenbordfocus is, het is dus ook niet de bedoeling dat de toetsenbordfocus op onzichtbare items komt.

  • Oorzaak:

   Techniek.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van een toetsenbord om interactieve componenten op een webpagina te bedienen, zien niet waar zij zich op de pagina bevinden.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de IBabs website is gevraagd om dit aan de passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas heeft geen taal die door software bepaald kan worden.

  • Oorzaak:

   Onderstaande pagina's hebben geen taal die door software bepaald kan worden.

  • Gevolg:

   Mensen die hulpsoftware gebruiken om de pagina te lezen, weten niet goed waar de pagina over gaat.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de IBabs website is gevraagd om taal toe te voegen in de broncode.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 13. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.aaenmaas.nl/werkenbij/stages/beoordelen-informatie-datakerkhof/?vac=12281&apply=22181 komen dubbele id-waarden voor. Het gaat om de id-waarde 'waterschap-aa-en-maas-1.3782'. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina.

  • Oorzaak:

   Fout in template formuliermodule.

  • Gevolg:

   Formulier is logische en uniek opgebouwd en waarschijnlijk niet goed leesbaar door hulpsoftware.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Id-waarde moet uniek zijn. Gevraagd aan leverancier Bullhorn (Connexys) om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020
 14. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/aaenmaas staat een link zonder href met de naam ‘+2 extra’. Deze link heeft hierdoor geen waarde.

  • Oorzaak:

   Geen href toegevoegd in de broncode.

  • Gevolg:

   Mensen die hulpsoftware gebruiken, weten niet waar de link naar verwijst. Als ze erop klikken, hebben ze geen idee waar ze naartoe gaan.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Gevraagd aan leverancier IBabs om de link goed te omschrijven in de broncode.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 15. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   https://www.aaenmaas.nl/werkenbij/stages/beoordelen-informatie-datakerkhof/?vac=12281&apply=22181 staat een sollicitatieformulier. Na verzenden blijft de focus op de knop 'Verstuur' staan, dus zijn de meldingen statusberichten. De betreffende elementen krijgen het attribuut role=”alert” pas op het moment dat deze meldingen zichtbaar worden. Dit attribuut moet echter al aanwezig zijn op het moment dat de pagina is geladen, want anders wordt de informatie niet doorgegeven aan hulpsoftware. Daarnaast worden de meldingen eerst verborgen met display:none, wat betekent dat ze ook voor hulpsoftware worden verborgen. Om dit op te lossen is het eventueel ook mogelijk om role=”alert” op een bovenliggend element te zetten dat wel aanwezig en zichtbaar is op het moment dat de pagina is geladen. Een andere oplossing is om de focus te verplaatsen naar het eerste invoerveld dat fout is. Dan is role=”alert” niet nodig. Dit kom bij meerdere formulieren voor. Zie ook https://www.aaenmaas.nl/contact/contactformulier/ en https://www.aaenmaas.nl/actueel/nieuws/ (inschrijven nieuwsbrief).

  • Oorzaak:

   Technisch zijn de formulieren nog niet goed ingericht in de broncode.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware heeft geen aandacht voor deze nieuwe informatie.

  • Alternatief:

   n.v.t.

  • Maatregel:

   Leverancier van de website en leverancier van het stageformulier gevraagd om dit op te lossen. Een mogelijke oplossing hiervoor is om aan deze melding het attribuut role=”alert” toe te voegen. Een andere oplossing is om de focus te verplaatsen naar het eerste invoerveld dat fout is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 25-09-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Aa en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209