Verklaring van WVL Neutrale stijl

Status toegankelijkheid https://klimaatadaptatienederland.nl

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website WVL Neutrale stijl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat gepubliceerde informatie blijkt dat de website WVL Neutrale stijl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat is gevorderd met de toegankelijkheid van WVL Neutrale stijl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat .
Functie: Directeur Leefomgeving.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via eindredactie@rws.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat

Het onderzoek is uitgevoerd op ruimtelijkeadaptatie.nl. Deze website heeft inmiddels een andere domeinnaam: klimaatadaptatienederland.nl. De resultaten uit het onderzoek zijn 1 op 1 van toepassing op de andere genoemde domeinen. Deze domeinen zijn uitingen van dezelfde instantie van het cms. Op gebied van toegankelijkheid zijn de verschillen tussen de  domeinen daardoor niet groter dan de verschillen tussen pagina's op een van deze domeinen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website WVL Neutrale stijl : voldoet gedeeltelijk

De website WVL Neutrale stijl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://klimaatadaptatienederland.nl/toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website is niet-tekstuele content aanwezig waarbij een (goed) tekstalternatief ontbreekt of decoratieve afbeeldingen hebben een tekstalternatief waar dat niet wenselijk is.

  • Oorzaak:

   Niet-tekstuele content is niet altijd zorgvuldig gecontroleerd op dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Informatie en componenten van de gebruikersinterface zijn niet altijd toonbaar aan gebruikers op een voor hen waarneembare wijze.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Technische componenten zijn opgelost door de leverancier. Redactioneel wordt er een controleslag over de website gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Net alle informatie, structuur, en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Content is niet altijd zorgvuldig gecontroleerd op dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Informatie en componenten kunnen niet altijd op een goede manier worden gebruikt door gebruikers met hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Betere redactionele controle en een technische verbeterslag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er ontbreekt ‘autocomplete’ attribuut op sommige invoervelden van de formulieren.

  • Oorzaak:

   Sommige velden in formulieren missen het autocomplete attribuut.

  • Gevolg:

   De gegevens van de gebruiker worden niet door zijn browser automatisch ingevuld.

  • Alternatief:

   De gebruiker moet een deel van zijn informatie handmatig intypen.

  • Maatregel:

   Het toevoegen van autocomplete attribuut aan sommige invoervelden. En het verwijderen van de verborgen inlog.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In een afbeelding zijn kleuren gebruikt als enige manier waarop onderscheid te maken is tussen de verschillende effecten en tussen de kansen en de bedreigingen.

  • Oorzaak:

   Onvoldoende contrast tussen verschillende kleurvlakken; ontbreken van een toegankelijk alternatief.

  • Gevolg:

   Onderscheid tussen verschillende eigenschappen is moeilijk te maken. Het is lastig het verschil te zien tussen de kansen en de bedreigingen

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De informatie uit de afbeelding dient goed beschreven te worden in tekst. Het contrast in de afbeelding moet verbeterd worden. Naast kleur moet een alternatieve manier van onderscheid worden aangeboden, zoals een pictogram.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van afbeeldingen hebben niet overal de minimale contrastverhouding van 3:1.

  • Oorzaak:

   Onwetendheid bij redacteuren.

  • Gevolg:

   Afbeeldingen zijn niet altijd goed te begrijpen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Training van redacteuren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de homepage staan links die niet aan de eerste eis van dit criterium voldoen. Op het moment dat de muis (hover) een van deze elementen open klapt moet die content te sluiten zijn zonder de muis of toetsenbordfocus te verplaatsen.

  • Oorzaak:

   Het mechanisme om het element te sluiten is niet aanwezig.

  • Gevolg:

   Als de muis op een van de grijze links staat klapt de lijst open, op het moment dat een gebruiker die lijst niet wil zien heeft het indrukken van de escape toets tot gevolgd dat deze lijst weer inklapt.

  • Alternatief:

   Gebruiker dient de focus te verplaatsen.

  • Maatregel:

   Inbouwen van een sluitmechaniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   het contrast van de links in het broodkruimelpad is te klein.

  • Oorzaak:

   Op (bijna) alle pagina's staan er blauwe links in het broodkruimelpad. Deze links hebben een contrast van 3,4:1 waar een contrast van ten minste 3:1 wordt voorgeschreven.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk te zien welk deel van een kruimelpad een link is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het stylesheet dient te worden aangepast om het contrast te verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op elke pagina staat links de verticale tekst ‘Geef uw feedback’. Op elke pagina staan onder de kop ‘Was deze pagina nuttig voor u?’ vijf sterren. Deze elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen.

  • Oorzaak:

   Op elke pagina staat links de verticale tekst ‘Geef uw feedback’. Op elke pagina staan onder de kop ‘Was deze pagina nuttig voor u?’ vijf sterren. Deze elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen.

  • Gevolg:

   Deze onderdelen zijn daardoor niet zonder muisinput te bedienen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Beide onderdelen worden uitgefaseerd en/ of vervangen door toegankelijke elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 9. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbordfocus komt niet op een logische plaats na het sluiten van de inlogdialoog.

  • Oorzaak:

   focus komt niet op een logische plek na het sluiten van het dialoogvenstertje.

  • Gevolg:

   Op alle pagina's komt er een inlogvenster in beeld als rechtsonder de link 'Inloggen' geactiveerd wordt. Deze link activeert een lightbox. De toetsenbordfocus blijft mooi in deze box zolang deze open staat. Het probleem ontstaat bij het sluiten van de lightbox. De toetsenbordfocus moet op een logische plek landen na het sluiten van de lightbox. Het begin van de pagina is in dit geval niet de juiste plaats. Op deze website is de enige plaats waar de focus kan landen de link 'Inloggen' rechtsonder.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het inlogschermpje wordt uitgefaseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 10. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op bepaalde pagina’s is het linkdoel onduidelijk of kan beter beschreven worden.

  • Oorzaak:

   Onbekendheid met dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet altijd duidelijk wat de vervolgpagina is achter de hyperlink.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Teksten die worden aangepast, worden extra gecontroleerd op de linktekst. Redacteuren worden getraind.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina's staat de verticale tekst 'Geef uw feedback'. Deze component van de gebruikersinterface heeft geen duidelijke rol.

  • Oorzaak:

   De rol van deze component van de gebruikersinterface kan niet door software bepaald worden.

  • Gevolg:

   Voor een gebruiker met een visuele beperking is dit onderdeel niet goed te gebruiken.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   Het element wordt uitgefaseerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 12. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmeldingen op het helpdeskformulier zijn niet in alle gevallen goed te interpreteren door hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Het element met het attribuut role="alert" is niet in alle gevallen al tevoren aanwezig in het DOM.

  • Gevolg:

   Daardoor weet hulpsoftware niet waar eventuele foutmeldingen komen te staan om meegedeeld te worden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voorhanden.

  • Maatregel:

   Dit zullen we aanpassen in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Oude documenten en kantoorbestanden voldoen niet aan eisen van toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   Bij het aanmaken en toevoegen van de oude documenten is nog geen rekening gehouden met de huidige eisen voor toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Een deel van de beschikbare documenten voldoet niet aan de huidige eisen voor toegankelijkheid.

  • Alternatief:

   U kunt contact opnemen met de helpdesk. In overleg gaan we op zoek naar een oplossing.

  • Maatregel:

   Waar mogelijk en nodig wordt content van de documenten opgenomen in de website. Downloaden van het document is dan niet meer noodzakelijk.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De belangstelling voor deze -soms zeer omvangrijke- documenten is zeer beperkt. De geraamde kosten en baten staan daardoor niet in verhouding tot de geraamde voordelen voor personen met een beperking, rekening houdend met de frequentie en de duur van het gebruik van het specifieke document.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Onevenredige last

Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Ministerie van IenW-Rijkswaterstaat nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210928