Verklaring van Gemeente Uden

Status toegankelijkheid
https://www.uden.nl

Gemeente Uden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze is voor het laatst bijgewerkt op 28-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Uden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Uden.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, apps en verklaringen van Gemeente Uden is beschikbaar via de link https://www.uden.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Uden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Uden gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Uden is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Uden en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Uden .
Functie: Afdelingshoofd Publiekszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via [toegankelijkheid@naam-overheidsinstantie.nl].

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Uden

Deze toegankelijkheidsverklaring is ingevuld naar aanleiding van de eerste toetsing (nulmeting). De eenmeting vindt dit najaar plaats. 

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Uden : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Uden is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Uden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/2VeKPE26jtUaG0kQ3dDr
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Uden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - De social media iconen onder de kop "Vind ons" hebben geen tekstueel alternatief. Deze worden ingeladen met CSS en hebben geen tekstueel alternatief waardoor ze worden genegeerd door hulptechnologieën. Dit zijn functionele afbeeldingen. Geef functionele afbeeldingen een tekstueel alternatief die het doel van de link beschrijft. - Het icoon van het hamburger-menu (in de responsive variant) heeft wel een tekstueel alternatief maar deze wordt verborgen met display:none. Hierdoor wordt het ook verborgen voor hulptechnologieën. - Tarieven (PDF) De afbeelding "Hier alleen pinnen" is als decoratief gemarkeerd (niet in de leesvolgorde), terwijl dit wel een informatieve afbeelding is. - Folder kindpakket (PDF) De afbeeldingen van de logo's hebben geen tekstueel alternatief terwijl dit wel informatieve afbeeldingen zijn. - Coronaprotocol gemeente Uden... (PDF) Het logo van de gemeente Uden heeft geen tekstueel alternatief terwijl dit wel informatieve afbeeldingen is.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier lost de problemen op een andere, toegankelijke manier op. - Gemeente Uden start traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - Het label bij het zoekveld is verborgen met display:none. Hierdoor wordt het ook verborgen voor hulptechnologieën en is het niet gekoppeld aan het invoerveld. Placeholder tekst moet niet als enige manier worden gebruikt om een label toe te voegen aan een invoerveld. - Tussen de onderdelen "Telefoon" en "Milieustraat" staat een lege lijst. - Milieustraat (single) De tabel onder de kop "Tarieven Milieustraat" is niet correct opgemaakt. Er zijn geen tabelkoppen aanwezig waardoor de relatie tussen de cellen kan niet door software worden bepaald. Zorg dat structuur en relaties ook in de code zijn vastgelegd. - Samenstelling gemeenteraad (single) Om de afbeelding op de pagina staat een kop-element terwijl dit geen kop is. -Tarieven (PDF) De tabel is gemarkeerd als een tabel maar er zijn geen tabelkoppen gemarkeerd waardoor de relatie tussen de cellen kan niet door software worden bepaald. - Folder kindpakket (PDF) Het bestand is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Koppen zijn wel opgemaakt als koppen maar niet als dusdanig gemarkeerd. - Coronaprotocol gemeente Uden... (PDF) Koppen zijn wel opgemaakt als koppen maar niet als dusdanig gemarkeerd.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschijving.
  • Maatregel: - Webleverancier gaat dit op een andere toegankelijke manier oplossen. Er moet een label zijn, maar die wil je bij een zoekveld niet tonen. Mogelijk is een title-attribuut ook geaccepteerd als label. - Webleverancier gaat dit oplossen, hier staat een lijst om buttons/links te tonen. Die zijn hier echter niet aanwezig, derhalve dient de lijst te verwijderd te worden. - Gemeente Uden gaat tabel aanpassen. - Webleverancier gaat dit oplossen. - Gemeente Uden start traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - Milieustraat (single) De leesvolgorde van de tabel onder de kop "Tarieven Milieustraat" is niet correct (zie ook 1.3.1). - Tarieven (PDF) De leesvolgorde in de rechterkolom "Heb ik bij me?" is niet correct. De kop van de kolom staat in de leesvolgorde tussen de overige punten in de kolom. - Folder kindpakket (PDF) De leesvolgorde is niet correct. - Coronaprotocol gemeente Uden... (PDF) De leesvolgorde is niet correct, het logo wordt als laatste onderdeel van de eerste pagina voorgelezen.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Gemeente Uden gaat tabel aanpassen. - Gemeente Uden start traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 4. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - Contactformulier (formulier) Er wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden. Zorg dat het doel van de gegevens die in een invoerveld moet worden ingevuld, wordt aangegeven in de code zodat velden automatisch kunnen worden ingevuld. Dit geldt voor alle veelgevraagde gegevens zoals naam en e-mailadres. - Afspraak maken (formulier) Er wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden. - Afvalkalender (single) Er wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: Webleverancier geeft alle NAW velden autocomplete attributen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie of functionaliteit verloren gaat. Zie bevindingen van 1.4.4. - 404 De placeholdertekst in het invoerveld verdwijnt onder de zoekknop na het herschalen van de pagina. - Inwoners (archief) De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Zie bevindingen van 1.4.4. - Bouwen en verbouwen (archief) De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Zie bevindingen van 1.4.4.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier lost dit op met het aanpassen van 1.4.4. - Webleverancier gaat de lay out van de 404-pagina verbeteren. - Webleverancier lost dit op met het aanpassen van 1.4.4.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie of functionaliteit verloren gaat. Zie bevindingen van 1.4.4. - 404 De placeholdertekst in het invoerveld verdwijnt onder de zoekknop na het herschalen van de pagina. - Inwoners (archief) De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Zie bevindingen van 1.4.4. - Bouwen en verbouwen (archief) De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Zie bevindingen van 1.4.4.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier gaat dit oplossen met aanpassen van 1.4.4. - Webleverancier gaat layout 404-pagina verbeteren. - Webleverancier gaat dit oplossen met aanpassen van 1.4.4.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - De focus indicator op de blauwe achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,1:1 gemeten (#888888 op #189ACA). Onder andere bij de skiplinks, het logo, het zoekveld, de social media iconen, de tabbladen en de links "Op weg naar gemeente Maashorst" en "Hier Houden We Van". - 404 Het invoerveld heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#DADADA op #FFFFFF). - Contactformulier (formulier) De invoervelden (stap 1) hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#DADADA op #FFFFFF). - Afspraak maken (formulier) De invoervelden (stap 1 en stap 3) hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#DADADA op #FFFFFF). Het invoerveld die verschijnt na het toevoegen van een onderwerp (aantal personen) heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,3:1 gemeten (#DADADA op #EEF6FB). Bij het kiezen van een datum en tijd voor een afspraak (stap 2 in het formulier) wordt de beschikbaarheid met een bolletje in een kleur aangeduid. Het contrast van het groene bolletje is onvoldoende. Contrastverhouding van 2,1:1 gemeten (#97BF0E op #FFFFFF). - Afvalkalender (single) De invoervelden hebben onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 1,4:1 gemeten (#DADADA op #FFFFFF).
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: Webleverancier gaat contrast aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - Beginpagina (home) De tekst kan niet worden aangepast zonder dat informatie verloren gaat. Bij alle links van de toptaken verdwijnt de tekst. (De hoogte wordt wel opnieuw berekend bij een refresh.) - Bij de zoekresultaten verdwijnt op kleinere resoluties de link "Bekijk alle zoekresultaten" na het aanpassen van de tekst.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier gaat resposive design/ tekstzoom verbeteren. - Webleverancier gaat probleem samen met Sooqr uitzoeken en oplossen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - De witte tekst op lichtblauwe achtergrond (aan de linker kant) heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3,2:1 gemeten (#FFFFFF op #189ACA). Dit komt op alle pagina's voor. - De lichtblauwe tekst op een witte achtergrond (het contentblok) heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 4,491:1 gemeten (#0080AB op #FFFFFF). Dit komt op vrijwel alle pagina's voor. - Na herschalen krijgt de knop "Zoek" een andere kleur, deze kleur heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3,3:1 gemeten (#FFFFFF op #0099CC). -Beginpagina (home) De knop "Meer..." in de content heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3,3:1 gemeten (#FFFFFF op #0099CC). -Contactformulier (formulier) De link "www.uden.nl/formulieren" in de callout direct onder de kop "Contact" heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3,9:1 (#0080AB op #E5F2F6). - Afspraak maken (formulier) De link "Verwijderen" die verschijnt na het toevoegen van een onderwerp heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3:1 (#0099CD op #EEF6FB). - Tarieven (PDF) De wit op groene tekst heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,9:1 gemeten (#FFFFFF op #42AC47). - Folder kindpakket (PDF) De witte tekst op roze achtergrond in heeft op alle plekken onvoldoende contrast. De roze tekst op witte achtergrond in heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3,7:1 gemeten (#E54890 op #FFFFFF). De witte tekst op blauwe achtergrond in heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3:1 gemeten (#FFFFFF op #009EE0).
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier gaat contrast verbeteren. - Gemeente Uden start traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie of functionaliteit verloren gaat. Vrijwel alle informatie van de linker kolom verdwijnt bij het herschalen. Onder andere alles in de onderdelen "Telefoon" en "Milieustraat" en de link "Op weg naar gemeente Maashorst". - De skiplinks verdwijnen bij herschalen. - Inwoners (archief) De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Onder iedere link in de content op de pagina staat een korte beschrijving, deze informatie verdwijnt bij het herschalen. - Bouwen en verbouwen (archief) De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. Onder iedere link in de content op de pagina staat een korte beschrijving, deze informatie verdwijnt bij het herschalen.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier gaat dit opnemen in het hamburgermenu, zodat je er op mobiel op die manier bij kunt. - Webleverancier gaat skiplinks zichtbaar maken op mobiel. - Webleverancier gaat aanpassen dat op mobiel de beschrijving ook getoond wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 11. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - Bij het invoeren van een zoekterm verschijnen er direct zoekresultaten. De sluiten-knop van deze zoekresultaten is niet te bereiken met het toetsenbord. Zorg dat alle functionaliteiten via het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn. - Bij het invoeren van een zoekterm verschijnt er aan het eind van invoerveld een kruisje die de invoer wist. Dit kruisje is niet te bereiken met het toetsenbord.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier heeft contact met Sooqr, zij zijn aan het onderzoeken wat er mogelijk is om dit aan te passen. - Volgens webleverancier is dit een onjuiste bevinding. Dat kruisje wordt daar door de browser geplaatst. Dat is standaardgedrag voor invoervelden van het type=search.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 12. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - De focus volgorde is niet helemaal voorspelbaar en logisch maar dit staat de betekenis niet in de weg. In de header gaat de focus eerst naar de tabs en het zoekveld, en daarna naar de 2 links "Op weg naar gemeente Maashorst" en "Hier Houden We Van". - In de responsive variant gaat de tabvolgorde helemaal door de navigatie, ook als deze niet getoond wordt.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: Webleverancier: deze aanpassing is tweeledig. Enerzijds wil je niet door het hamburgermenu tabben als deze niet getoond wordt. Anderzijds wil je alleen binnen het hamburgermenu tabben als die open staat. Beide punten gaan aangepast worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - De social media iconen onder de kop "Vind ons" hebben geen tekstueel alternatief. Hierdoor kan ook het linkdoel niet worden bepaald. (Zie ook bevindingen 1.1.1.) - Het icoon van het hamburger-menu (in de responsive variant) heeft geen tekstueel alternatief. Hierdoor kan ook het linkdoel niet worden bepaald. - Beginpagina (home) Het linkdoel van de knop "Meer.." kan niet worden bepaald. Schrijf linkteksten zo dat het linkdoel uit de tekst zelf of de context van de link afgeleid kan worden. - Plastic verpakkingen,… (tabel) Het linkdoel van de afbeelding onder de kop "Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?" kan niet worden bepaald uit de linktekst. De linktekst is "Doe mee aan het onderzoek". - Contactformulier (formulier) Het linkdoel van de afbeelding onder de kop "Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?" (na inzending van het formulier) kan niet worden bepaald uit de linktekst. De linktekst is "Doe mee aan het onderzoek". - Afspraak maken (formulier) De linkdoel van de knop "Verwijderen" kan niet eenduidig worden bepaald als er meerdere onderwerpen zijn toegevoegd. - Afvalkalender (single) Het linkdoel van de afbeelding onder de kop "Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?" kan niet worden bepaald uit de linktekst. De linktekst is "Doe mee aan het onderzoek". - Milieustraat (single) Het linkdoel van de afbeelding onder de kop "Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?" kan niet worden bepaald uit de linktekst. De linktekst is "Doe mee aan het onderzoek". - Identiteitskaart (single) Het linkdoel van de afbeelding onder de kop "Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website?" kan niet worden bepaald uit de linktekst. De linktekst is "Doe mee aan het onderzoek". - Samenstelling gemeenteraad (single) De link "Deze afbeelding" kan duidelijker worden geschreven. Uit de context blijkt wel wat er op die afbeelding te zien is maar duidelijker zou zijn "Download de infographic over de raadsleden, commissies en burgerleden". - Officiële bekendmakingen (single) Het linkdoel kan niet eenduidig worden bepaald uit de linkteksten "Download bestand" en "Lees op officielebekendmakingen.nl". Formeel wordt zowel een tabelcel als een lijstitem gehanteerd als context. - Lokale wet- en regelgeving (single) Boven het eerste onderdeel ("Algemeen") staat een lege link. (<a href="#panel1"></a>) Hierdoor kan ook het linkdoel niet worden bepaald.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier lost dit op met het aanpassen van 1.1.1. - Webleverancier Actie gaat de open/suitknop van het hamburgermenu voorzien van een title attribuut die de actie beschrijft. - Webleverancier gaat de tekst aanpassen naar “Meer onderwerpen voor inwoners en ondernemers”, of eenvoudiger “Alle onderwerpen”. - Webleverancier gaat de tekst aanpassen naar “Hoe tevreden bent u over deze pagina van de website? Doe mee aan het onderzoek”. - Webleverancier gaat button voorzien van title-attribuut waarin wordt aangegeven welk onderwerp verwijderd wordt. - Zie bovenstaand. - Gemeente Uden past content aan. - Webleverancier gaat beide links voorzien van een beschrijvend title-attribuut. - Volgens webleverancier lijkt dit euvel veroorzaakt te worden door een verordening zonder ‘onderwerp’. Gaat uitzoeken of dit bij de bron opgelost kan worden, anders de website aanpassen zodat hierdoor het technische toegankelijkheidsissue niet ontstaat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - De focus indicator is niet zichtbaar op de tabbladen ("Inwoners en ondernemers" en "Bestuur en organisatie"). In sommige browsers (o.a. Chrome) is het wel zichtbaar maar dan heel beperkt. - De focus indicator is niet goed zichtbaar op het eerste item van het broodkruimelpad ("Home"). De focus indicator bedekt maar 2 van de 4 zijden. - De focus indicator is in sommige browsers helemaal niet zichtbaar op de Toptaken-links. (Firefox, Safari) - De focus indicator is op het blauwe deel slecht te zien door het contrast. (Zie ook bevindingen van 1.4.11.) - In de responsive variant gaat de tabvolgorde helemaal door de navigatie, ook als deze niet getoond wordt. De focus is dat niet zichtbaar. (Zie ook bevindingen van 2.4.3)
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: Webleverancier gaat focusstijl aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het zoekveld heeft geen naam. Zie ook bevindingen van 1.3.1.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: Zie 1.3.1.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 16. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - De foutmeldingen in de formulieren (contact, afspraak maken) zijn niet duidelijk genoeg. De melding "Dit veld is verplicht" is te algemeen. Benoem om welke onderdelen of invoervelden het gaat. Wees zo specifiek mogelijk zodat de bezoeker weet waar de fout zit. - Afspraak maken (formulier) De foutmelding bij het invullen van een foutieve geboortedatum in het invoerveld "Geboortedatum" ontbreekt. - Afvalkalender (single) Bij het invullen vaan een foutief huisnummer wordt het verkeerde veld aangeduid als ongeldig. Er staat dan bij het veld "postcode" de melding "Postcode niet bekend". Geef in de foutmelding aan wat er precies fout is en geef, als dat kan, suggesties ter verbetering.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: Webleverancier maakt voor alle velden een duidelijke foutmelding als een verplicht veld leeg is gelaten en als er een validatieregel geschonden is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 17. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - Het label bij het zoekveld is verborgen met display:none. Hierdoor wordt het ook verborgen voor hulptechnologieën en is het niet gekoppeld aan het invoerveld (zie ook 1.3.1). - Onder de formulieren (contact, afspraak maken, afvalkalender) staat de melding "Alle velden met een * zijn verplicht". Overweeg om deze melding boven de invoervelden te zetten zodat bezoekers die gebruik maken hierover worden ingelicht voordat zij het formulier invullen. Formeel is dit volgens de richtlijnen geen probleem. - Afspraak maken (formulier) Het invoerveld "Aantal personen" is verplicht maar dit is niet als dusdanig gemarkeerd.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Zie 1.3.1. - Webleverancier neemt aanpassing mee in gemeentebox-update. - Webleverancier gaat veld als verplicht markeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 18. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De foutmeldingen in de formulieren (contact, afspraak maken en afvalkalender) geven geen duidelijke suggestie voor de verbetering van de invoer. Constateer niet alleen de fout meer geef ook suggesties ter verbetering. De melding "Dit veld is verplicht" is te algemeen. Wees zo specifiek mogelijk zodat de bezoeker ook weet hoe het kan worden opgelost.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: Zie 3.3.1.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - Op de pagina staat een dubbele ID "sooqrResultsContainer". Een dubbel ID is niet toegestaan. Pas de programmeertaal die je gebruikt volgens de regels van die taal toe. - Afspraak maken (formulier) De attributen aria-valuenow, aria-valuemax en aria-valuetext zijn geen geldige attributen voor een ol-element.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Webleverancier gaat 1 van de elementen verwijderen. - Webleverancier gaat een div er omheen maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: - De social media iconen onder de kop "Vind ons" hebben geen tekstueel alternatief. Hierdoor hebben de links geen naam. - Het icoon van het hamburger-menu (in de responsive variant) heeft geen tekstueel alternatief. Hierdoor heeft de link geen naam. - Het label bij het zoekveld is verborgen met display:none. Hierdoor hierdoor heeft het zoekveld geen naam. - De zoekknop heeft de eigenschappen van een knop maar deze functioneert niet als een knop. Overweeg om deze functioneel te maken en te laten verwijzen naar een pagina met zoekresultaten. - Sitemap De "categorieën" zijn opgemaakt als een accordeon. Deze mist de bijbehorende aria-attributen (aria-expanded). - Lokale wet- en regelgeving (single) Boven het eerste onderdeel ("Algemeen") staat een lege link. (<a href="#panel1"></a>) Hierdoor heeft de link geen waarde. - De "categorieën" zijn opgemaakt als een accordeon. Deze mist de bijbehorende aria-attributen (aria-expanded).
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Zie 1.1.1. - Zie 1.1.1. - Zie 1.3.1. - Webleverancier gaat uitzoeken en aanpassen naar een functionele knop. - Webleverancier gaat dit aanpassen. - Zie 2.4.4. - Webleverancier gaat dit aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 21. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: - Tijdens het zoeken op een trefwoord verschijnt een venster. De tekst "Uw zoekopdracht naar ‘x’ leverde 2 resultaten op." of "Uw zoekopdracht op ‘x’ gaf geen resultaten terug." zijn statusberichten. Deze melding heeft geen bijbehorende rol, aria-live of alert-attribuut. - Zoekresultaten De melding "Er zijn 7 resultaten gevonden voor rijbewijs." is een statusbericht. Ook de tekst "Helaas... Uw zoekopdracht op 'x' gaf geen resultaten terug." is een statusbericht. Deze meldingen hebben geen bijbehorende rol, aria-live of alert-attribuut. - Afspraak maken (formulier) De melding "Het ophalen van de tijden kan enkele seconden duren..." na het gebruiken van de knop "Meer datums/tijden ophalen." is een statusbericht. Deze melding heeft geen bijbehorende rol, aria-live of alert-attribuut.
  • Oorzaak: Zie beknopte beschrijving.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: Zie beknopte beschrijving.
  • Maatregel: - Problemen in zoekresultaten worden opgelost door webleverancier in samenwerking met Sooqr. - Webleverancier gaat role="status"-attribuut toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue: De website www.uden.nl bevat een aanzienlijke hoeveelheid PDF-bestanden, waarvan een deel niet voldoet aan de toegankelijkheidseisen.
  • Oorzaak: De PDF's op www.uden.nl zijn bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsdocumenten, bestaande uit veelal juridische teksten. Het vergt veel van een organisatie om deze aan de webrichtlijnen te laten voldoen.
  • Gevolg: Zie beknopte beschrijving.
  • Alternatief: We proberen zoveel mogelijk tekstuele uitleg te geven op de contentpagina's van www.uden.nl. Daarnaast is een groot deel van de aanmeldformulieren in PDF vorig jaar omgezet naar digitale formulieren.
  • Maatregel: We starten een traject om het toegankelijk maken van de PDF's organisatiebreed aan te pakken. Ook zijn we in gesprek met andere partijen, zoals andere gemeenten en toegankelijkheidsorganisaties, om gezamenlijk oplossingen te vinden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Uden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele apps is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, apps en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele app volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele app te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele app enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20200707