Verklaring van Gemeente Uden

Status toegankelijkheid https://www.uden.nl

Gemeente Uden is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-04-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Uden streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Uden.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Uden is beschikbaar via de link https://www.uden.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Uden gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Uden gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Uden is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Uden en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 04-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Uden .
Functie: Afdelingshoofd Publiekszaken.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via het algemene contactformulier

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Uden

Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe website gelanceerd in verband met de herindeling van Gemeente Uden. Het doel is om alle .pdf's op deze nieuwe website toegankelijk te hebben.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Uden : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Uden is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Uden dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/WtIO5Mg8Ukav3U6zcTCI
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Uden dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Tarieven (PDF): De afbeelding "Hier alleen pinnen" is niet gemarkeerd als afbeelding. Deze afbeelding heeft ook geen tekstueel alternatief. Markeer de informatieve afbeeldingen en geef ze een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

   • Folder kindpakket (PDF): De afbeeldingen van de logo's hebben geen tekstueel alternatief terwijl dit wel informatieve afbeeldingen zijn.

   • Coronaprotocol gemeente Uden... (PDF): Op de eerste pagina staat een logo van Gemeente Uden. Dit is een informatieve afbeelding maar deze heeft geen tekstueel alternatief. Geef de afbeelding een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Sommige pdf's zijn niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Uden start een traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen. Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe website gelanceerd, doel is om alle .pdf's op deze nieuwe website toegankelijk te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Tarieven (PDF): De tabellen in dit document zijn niet gemarkeerd als tabellen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de relaties in de tabel juist te begrijpen.

   • Folder kindpakket (PDF): Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om het document juist te begrijpen. Zorg er voor dat het document gecodeerd wordt voor toegankelijk. Gebruik hierbij de juiste semantische tags.

   De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.

   • Coronaprotocol gemeente Uden... (PDF): De koppen in dit document zijn niet gemarkeerd als koppen. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de structuur van het document juist te begrijpen.
  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Sommige pdf's zijn niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschijving.

  • Maatregel:

   Gemeente Uden start een traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen. Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe website gelanceerd, doel is om alle .pdf's op deze nieuwe website toegankelijk te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Tarieven (PDF): De leesvolgorde in de rechterkolom "Heb ik bij me?" is niet correct. De kop van de kolom staat in de leesvolgorde tussen de overige punten in de kolom.

   • Folder kindpakket (PDF): De leesvolgorde van het document is niet juist ingesteld. Hierdoor proberen hulptechnologieën zelf een leesvolgorde te bepalen maar dit gaat vaak niet goed.

   • Coronaprotocol gemeente Uden... (PDF): De leesvolgorde is niet correct, het logo wordt als laatste onderdeel van de eerste pagina voorgelezen.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Sommige pdf's zijn niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Uden start een traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen. Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe website gelanceerd, doel is om alle .pdf's op deze nieuwe website toegankelijk te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Tarieven (PDF): De witte tekst op groene achtergrond heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 2,9:1 gemeten (#FFFFFF op #42AC47).

   • Folder kindpakket (PDF): De witte tekst op roze achtergrond in heeft op alle plekken onvoldoende contrast.

   De roze tekst op witte achtergrond in heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3,7:1 gemeten (#E54890 op #FFFFFF).

   De witte tekst op blauwe achtergrond in heeft onvoldoende contrast. Contrastverhouding van 3:1 gemeten (#FFFFFF op #009EE0).

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Sommige pdf's zijn niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Uden start een traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen. Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe website gelanceerd, doel is om alle .pdf's op deze nieuwe website toegankelijk te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het invoeren van een zoekterm verschijnen er direct zoekresultaten. De sluiten-knop van deze zoekresultaten is niet te bereiken met het toetsenbord. Zorg dat alle functionaliteiten via het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:
   • Bij het invoeren van een zoekterm verschijnt er aan het eind van invoerveld een kruisje die de invoer wist. Dit kruisje is niet te bereiken met het toetsenbord. De eerste bevinding is duidelijk en dit is reeds aangekaart bij Sooqr, de leverancier van de zoekmachine, om aan te passen.
   • De tweede bevinding is volgens de webleverancier onterecht.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Tarieven (PDF): De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

   • Folder kindpakket (PDF): De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

   • Coronaprotocol gemeente Uden... (PDF): De titel van het document is niet ingesteld. Geef het document een titel die het onderwerp of doel van het document beschrijft. Hulptechnologieën gebruiken deze titel om het bestand een naam te geven.

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Sommige pdf's zijn niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   Gemeente Uden start een traject om PDF's aan richtlijnen te laten voldoen. Op 1 januari 2022 wordt een nieuwe website gelanceerd, doel is om alle .pdf's op deze nieuwe website toegankelijk te hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Nog niet alle pdf's zijn volledig toegankelijk.

  • Oorzaak:

   De PDF's op www.uden.nl zijn bijvoorbeeld gemeentelijke beleidsdocumenten, bestaande uit veelal juridische teksten. Het vergt veel van een organisatie om deze aan de webrichtlijnen te laten voldoen.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   We proberen zoveel mogelijk tekstuele uitleg te geven op de contentpagina's van www.uden.nl. Daarnaast is een groot deel van de aanmeldformulieren in PDF vorig jaar omgezet naar digitale formulieren.

  • Maatregel:

   We starten een traject om het toegankelijk maken van de PDF's organisatiebreed aan te pakken. Op 1 januari 2022 wordt in verband met de herindeling van Gemeente Uden een nieuwe website gelanceerd, doel is om alle .pdf's op deze nieuwe website toegankelijk te hebben. Ook blijven we in gesprek met andere partijen, zoals andere gemeenten en toegankelijkheidsorganisaties, om gezamenlijk oplossingen te vinden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Uden heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209