Verklaring van Gemeente Vaals

Status toegankelijkheid https://www.vaals.nl

Gemeente Vaals is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-02-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Vaals streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Vaals.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Vaals is beschikbaar via de link https://www.vaals.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Vaals gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Vaals gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Vaals is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Vaals en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Vaals .
Functie: Hoofd Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-02-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@vaals.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 6 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Vaals

De gemeente Vaals besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van digitale informatie. In augustus 2022 is een onafhankelijke toegankelijkheidsinspectie van https://www.vaals.nl door Cardan Technobility uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd volgens de WCAG 2.1 niveau AA richtlijnen. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2024.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Vaals : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Vaals is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Vaals dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.vaals.nl/data/downloadables/9/3/4/wcag-21-aa-inspectie-wwwvaalsnl-11.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 22-08-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Vaals dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vaals.nl/inwoners/parkeren/betaald-parkeren staan twee iframe-elementen met daarin kaarten. Bij succescriterium 1.4.1: Gebruik van kleur staat meer informatie, maar voor dit succescriterium en voor succescriterium 4.1.2: Naam, rol, waarde, is het nodig dat deze karteringsdiensten een tekstalternatief krijgen dat aangeeft dat het om een (interactieve) kaart gaat. Dit kan door deze iframe-elementen een title-attribuut te geven met een korte tekst die dit aan geeft. De tekst “kaart” zou hiervoor al voldoende zijn. Zie succescriterium 4.1.2 voor meer suggesties. Op dit moment voldoet de inhoud van deze karteringsdiensten ook niet aan de eisen van de uitzondering omdat er niet voor alle navigatie informatie (waar moet ik betalen voor parkeren) een alternatief aanwezig is. Zonder gebruik van die uitzondering moet de volledige inhoud van de karteringsdienst een tekstalternatief krijgen.

  • Gevolg:

   Kaart is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een tekstueel alternatief of een andere oplossing voor het tonen van kaarten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's van de vorige steekproef zijn geen video's meer aanwezig, maar dat wil niet zeggen dat alle video's op pagina's buiten die steekproef ook aan dit succescriterium voldoen. Zo heeft de video op pagina https://www.vaals.nl/cittaslow/cittaslowwandelingen/video-cittaslow-wandelingen geen ondertiteling voor doven en slechthorenden.

  • Gevolg:

   Video is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video wordt verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's van de vorige steekproef zijn geen video's meer aanwezig, maar dat wil niet zeggen dat alle video's op pagina's buiten die steekproef ook aan dit succescriterium voldoen. Zo bevat de video op pagina https://www.vaals.nl/cittaslow/cittaslowwandelingen/video-cittaslow-wandelingen visuele informatie die niet beschikbaar is in het geluid. Voor bijvoorbeeld de tekst die aan het begin van de video in beeld komt is geen alternatief aanwezig. Dit geldt ook voor meerdere andere teksten die tijdens deze video onder in beeld komen. Doordat het voor succescriterium 1.2.5: Audiodescriptie sowieso nodig is om een alternatief geluidsspoor toe te voegen voor toegankelijkheid is het advies om die oplossing ook voor dit succescriterium te gebruiken.

  • Gevolg:

   De video is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video wordt aangepast of van de website verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Op de pagina's van de vorige steekproef zijn geen video's meer aanwezig, maar dat wil niet zeggen dat alle video's op pagina's buiten die steekproef ook aan dit succescriterium voldoen. Zo bevat de video op pagina https://www.vaals.nl/cittaslow/cittaslowwandelingen/video-cittaslow-wandelingen visuele informatie die niet beschikbaar is in het geluid. Voor bijvoorbeeld de tekst die aan het begin van de video in beeld komt is geen alternatief aanwezig. Dit geldt ook voor meerdere andere teksten die tijdens deze video onder in beeld komen. Doordat het voor dit succescriterium sowieso nodig is om een alternatief geluidsspoor toe te voegen voor toegankelijkheid is het advies om die oplossing ook voor succescriterium 1.2.3 te gebruiken.

  • Gevolg:

   De video is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De video wordt aangepast of van de website verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vaals.nl/inwoners/reisdocumenten/identiteitskaart is de tekst "Het is niet ... de gemeente Vaals." opgemaakt met em- en strong-elementen. Het is niet toegestaan om alle tekst in één p-element op deze manier nadruk te geven. Het is nodig om deze elementen te verwijderen. Het advies is deze tekst enkel anders op te maken met CSS. Andere oplossingen zijn mogelijk. Het is ook niet toegestaan om de hele kop "Toestemmingsverklaring" op te maken met een strong-element. Dit type probleem komt ook voor op https://www.vaals.nl/bestuur-en-organisatie/projecten/cycling-connects, daar is de vetgedrukte tekst "Met Cycling Connects ontdekt ... overnachten en meer." onterecht opgemaakt met strong.

   Op pagina https://www.vaals.nl/data/downloadables/7/2/1/jaarverslag-202021-adviesraad-sociaal-domein-gemeente-vaals.pdf staat een PDF waarin niet overal de juiste tags zijn gebruikt om informatie aan gebruikers van hulpsoftware over te brengen. Er zijn sinds het vorige onderzoek meerdere aanpassingen gedaan die de toegankelijkheid sterk verbeterd hebben. Het gebruik van meerdere (opeenvolgende) lege tags wordt gezien als een probleem. Ook is de grootste tekst op de eerste pagina ("Jaarverslag 2021") opgemaakt als gewone tekst, terwijl deze tekst net aangeeft waar dit specifieke document over gaat. Het advies is om die tekst als kop (H1) op te maken. Ook staan er in de tags meerdere lege koppen en springt het niveau van de koppen op pagina 3 ineens van 2 terug naar niveau 1, terwijl de koppen "Werkwijze" tot en met "Adviezen en reacties van de Adviesraad Sociaal Domein" visueel allemaal van gelijk niveau zijn.

   Op pagina https://www.vaals.nl/data/downloadables/8/2/9/proces-verbaal-n11-totaaloverzicht-tellingen.pdf staat het andere onderzochte PDF-document. In de tags van dat document zijn geen koppen gebruikt. Op pagina 1 zijn "16 maart 2022" en "3804" onterecht opgemaakt als tabelkop. Op pagina 2 zijn "CDA" en "1" onterecht opgemaakt als tabelkop. Dit type probleem komt ook op andere pagina's voor. In deze PDF staan ook meerdere (opeenvolgende) lege tags die de mogelijkheid tot het begrijpen van de content te ernstig nadelig beïnvloeden. Ook is in de tabel op pagina 9 is niet helemaal juist opgemaakt in de tags waardoor de relaties tussen de twee teksten in de grijze balk niet beschikbaar is voor hulpsoftware.

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op pagina https://www.vaals.nl/inwoners/ staat een de kop "Evenementen". Onder die kop staat geen content zoals dat wel geldt voor de overige rode koppen op deze pagina. Doordat dit de enige plaats is waar dit verkeerd gaat en doordat deze tekst als kop opmaken consistent is met de andere teksten wordt dit niet afgekeurd. Het advies is om onder deze kop een tekst als "Informatie over het bijwonen en organiseren van evenementen in de gemeente Vaals." te plaatsen.

  • Gevolg:

   De tekst is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vaals.nl/inwoners/parkeren/betaald-parkeren staan twee kaarten die niet aan de eisen van de uitzondering voor kaarten en karteringsdiensten voldoet. Het probleem is dat een kaart met locaties om te parkeren gebruikt wordt voor navigatie doeleinden. Onderdeel van de wettelijke uitzondering is de eis dat bij kaarten voor navigatiedoeleinden de essentiële informatie in de kaart verplicht op een toegankelijke, digitale wijze verstrekt wordt. Er moet een alternatief komen voor de parkeer informatie op deze kaarten. Als er zo’n alternatief is hoeft de inhoud van de kaart verder niet toegankelijk te zijn om te voldoen omdat die dan onder de wettelijke uitzondering valt. Voor dit onderzoek is verder aangenomen dat er zo’n alternatief komt om van de uitzondering voor kaarten en karteringsdiensten gebruik te kunnen maken. Om die reden is het gebruik van de wettelijke uitzondering ook al vermeld in de scope van dit onderzoek.

  • Gevolg:

   De kaart is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De kaart wordt aangepast of er wordt een andere oplossing gebruikt voor het tonen van de kaart.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vaals.nl/formulieren/melding-openbare-ruimte heeft bij stap 1 de tekst "Melding" met 4,4:1 net niet voldoende contrast. Bij stap 2 is het de tekst "Bijlagen" die niet voldoet en bij stap 3 is het de tekst "Geïnformeerd worden" enzovoort.

   Op pagina https://www.vaals.nl/gids/10/ondernemen-in-vaals heeft de witte tekst rechtsboven met 4,4:1 net niet voldoende contrast. Het gaat om de teksten "zoeken" tot en met "menu".

   Het volgende is niet fout, maar kan wel verbeterd worden: Op bijna alle pagina's van https://www.vaals.nl/ staat de link "Lees voor" met een contrast van 4,4:1. Die link hoeft niet te voldoen, maar het advies is om deze wel toegankelijk te maken voor slechtziende gebruikers door de tekstgrootte aan te passen, door de tekst een andere kleur te geven of door de achtergrond lichter te maken. Het contrast van tekst van dit formaat moet 4,5:1 zijn, als de tekst 24px wordt hoeft deze nog maar een contrast van 3,0:1 te hebben.

  • Gevolg:

   Doordat het contrast niet voldoende is, is de pagina niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit zal worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vaals.nl/formulieren/melding-openbare-ruimte wordt gebruik gemaakt van reCAPTCHA 3.0. Dat is zichtbaar door een uitschuifbaar element dat bij stap 4 rechtsonder in beeld staat. Het probleem is dat de links "Privacy" en "Voorwaarden" in dat blokje content geen duidelijk linkdoel hebben. De beide links hebben geen context met andere content. Het is nu niet duidelijk dat deze links verwijzen naar de privacy en voorwaarden pagina van Google. In de code staat onder deze links wel de tekst "beveiligd met reCAPTCHA", maar die tekst staat in een ander div-element en heeft mede daarom geen context met de twee bovenstaande links. Er zijn verschillende oplossingen mogelijk om duidelijk te maken dat de links verwijzen naar informatie over de reCAPTCHA van Google. Het gebruik van een title-attribuut op de links is één van de opties.

  • Gevolg:

   De pagina is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit zal worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 9. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.vaals.nl/data/downloadables/8/2/9/proces-verbaal-n11-totaaloverzicht-tellingen.pdf staat een PDF-document waarvan de taal is ingesteld op Engels in plaats van op Nederlands. Dit kan worden aangepast in de documenteigenschappen. Bij het aanmaken van een PDF wordt in enkele gevallen de taal van het document omgezet naar Engels ook al stond de taal in het bronbestand juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Het PDF bestand is niet volledig toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het PDF bestand wordt automatisch gegenereerd uit de verkiezingssoftware. Er zal worden gezocht naar een oplossing.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Vaals heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209