Verklaring van purmerend.nl

Status toegankelijkheid https://purmerend.nl

Gemeente Purmerend is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 14-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Purmerend streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website purmerend.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Purmerend is beschikbaar via de link https://www.purmerend.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Purmerend gepubliceerde informatie blijkt dat de website purmerend.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Purmerend is gevorderd met de toegankelijkheid van purmerend.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 01-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Purmerend .
Functie: teammanager Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 14-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via webteam@purmerend.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u ons bellen via 0299 452 452.

Aanvullende informatie van Gemeente Purmerend

De gemeente Purmerend besteedt veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van de website. Hierbij volgen we de toegankelijkheidseisen van de overheid. We zijn ons ervan bewust dat we op een paar punten nog niet voldoen. Deze punten hebben onze aandacht. We hebben goede hoop om bij een volgende audit in 2025 wel volledig te kunnen voldoen. Tot die tijd werken we gewoon door aan verbetering van de digitale toegankelijkheid van onze website. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2025.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website purmerend.nl : voldoet gedeeltelijk

De website purmerend.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Purmerend dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://audit.wcag.nl/rapporten/audit?_id=630db3ec36b85dc2bf81e06e
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-09-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Purmerend dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Complexe afbeelding heeft geen tekstalternatief dat beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg een tekstalternatief toe die beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet-tekstuele content heeft geen tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Afbeelding die informatie overdraagt heeft geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Inwoners kunnen contact opnemen met de inhoudsverantwoordelijke afdeling en om uitleg vragen.

  • Maatregel:

   Markeer afbeeldingen die informatie overdragen als Figuur/Figure en voeg een tekstalternatief toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet-tekstuele content dat puur decoratief is wordt niet genegeerd door hulptechnologie.

  • Oorzaak:

   Afbeelding die puur decoratief is kan niet worden genegeerd door hulptechnologie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Mensen die moeite hebben met het lezen van dit document kunnen contact opnemen met de inhoudsverantwoordelijke afdeling.

  • Maatregel:

   Zorg dat hulptechnologie afbeeldingen die puur decoratief zijn kan negeren. Markeer deze afbeelding als Artifact.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Complexe afbeelding heeft een tekstalternatief dat niet juist beschrijft wat er op de afbeelding te zien is.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:

   Mensen die moeite hebben met het lezen van dit document kunnen contact opnemen met de inhoudsverantwoordelijke afdeling.

  • Maatregel:

   Beschrijf de afbeelding in de omringende tekst of eventueel op een aparte pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 5. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De ondertitels zijn niet volledig omdat de gesproken tekst niet volledig is overgenomen. De ondertitels zijn automatisch gegenereerd. Dit zorgt voor onvolledigheden en onjuistheden.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die doof of slechthorend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg volledige ondertitels toe aan alle filmpjes. Ondertitels voor doven en slechthorenden bevatten alle gesproken tekst en beschrijven alle belangrijke geluiden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die een kop is, is niet opgemaakt met een kop-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst dat geen kop is, is in de code opgemaakt als kop.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik de juiste HTML-elementen voor tekst. Alleen koppen mogen worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst die een lijst is, is niet opgemaakt met de juiste markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor lijsten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tabelkoppen zijn niet juist opgemaakt met een tabelkop-markering.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik de juiste markering voor tabellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst dat er uit ziet als een kop, is in de code niet opgemaakt als kop.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik de juiste HTML-elementen voor koppen. Koppen moeten worden opgemaakt met de elementen <h1> t/m <h6>.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 11. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Leesvolgorde is niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat alle content op een correcte en logische volgorde wordt meegenomen in de leesvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 12. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde is niet ingesteld. Het document is niet gecodeerd voor toegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat alle content op een correcte en logische volgorde wordt meegenomen in de leesvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 13. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Er wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die blind, slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik aanvullend ook een andere manier die niet bestaat uit alleen kleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Tekst heeft niet genoeg contrast.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor tekst. Tekst moet een contrastverhouding van minimaal 4,5:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 15. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Na het herschalen van de pagina valt content weg.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina tot 200% kan worden herschaald bij een weergavekader van 1024x768 zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 16. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Na het herschalen van de pagina is tekst niet meer goed te lezen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 17. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Na het herschalen van de pagina werkt content niet meer.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 18. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Na het herschalen van de pagina valt content weg.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 19. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Na het herschalen verschijnt een extra scrollrichting.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de pagina kan worden herschaald tot een weergavekader van 320x256 zonder verlies van content of functionaliteit en zonder dat scrollen in twee dimensies voorkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 20. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er is niet genoeg contrast gebruikt in delen van een afbeelding die belangrijk zijn om de content te begrijpen..

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die slechtziend of kleurenblind zijn.

  • Alternatief:

   Mensen die het bestand niet goed kunnen lezen kunnen contact opnemen met de inhoudsverantwoordelijke afdeling.

  • Maatregel:

   Gebruik genoeg contrast voor delen van een afbeelding die belangrijk zijn om de content te begrijpen. Grafische objecten moeten een contrastverhouding van minimaal 3:1 hebben.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 21. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Bedieningselement is in de code opgemaakt zodat het alleen met de muis is te bedienen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat alle bedieningselementen met alleen het toetsenbord te bereiken en bedienen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 22. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur in het document is niet toereikend om blokken met content te kunnen omzeilen.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Markeer de teksten die bedoeld zijn als koppen met de kop-markering.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 23. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel is niet goed ingevuld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking, bezoekers die gemakkelijk afgeleid zijn en bezoekers met een leerstoornis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef documenten een titel die het onderwerp of doel van van het document beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 24. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Er is geen titel ingevuld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking, bezoekers die gemakkelijk afgeleid zijn en bezoekers met een leerstoornis.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef documenten een titel die het onderwerp of doel van van het document beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 25. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De focus volgorde beweegt door componenten die niet zichtbaar zijn.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat onzichtbare componenten de focus niet kunnen krijgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 26. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Link heeft geen linktekst. Het doel van de link staat alleen in het title-attribuut, dit wordt niet breed ondersteund.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een goede linktekst is beschrijft precies waar de link naar verwijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 27. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Link is zo geformuleerd dat het linkdoel niet direct uit de linktekst is af te leiden. Het linkdoel is ook niet direct uit de context van de link af te leiden.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef links een linktekst waaruit het doel van de link duidelijk is af te leiden. Een goede linktekst is beschrijft precies waar de link naar verwijst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 28. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Er zijn geen bladwijzers gebruikt in het document.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel en bezoekers met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor verschillende manieren om een hoofdstuk te bereiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 29. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Er worden twee koppen direct na elkaar gebruikt.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik koppen die het onderwerp of doel van de onderliggende tekst beschrijven. Zorg dat de volgorde van de koppen en tussenkoppen logisch is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 30. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Bedieningselement heeft geen label.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg voor duidelijke labels op knoppen. Een goed label voor een knop beschrijft precies wat er gebeurt als het wordt gebruikt en is uniek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 31. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Zichtbare tekst van een bedieningselement komt niet voor in de toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van spraakherkenningsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de zichtbare tekst volledig is meegenomen in de toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 32. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van het document is niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef de standaard taal van het document aan in de instellingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022
 33. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van het document is niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van schermlezers zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef de standaard taal van het document aan in de instellingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 34. SC 3.2.3 - Consistente navigatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Navigatiemechanismen, die op meerdere webpagina's binnen een verzameling webpagina's herhaald worden, komen elke keer dat ze worden herhaald in dezelfde relatieve volgorde voor, tenzij een verandering wordt geïnitieerd door de gebruiker.

  • Oorzaak:

   De paginanummers zijn onjuist ingesteld.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers met een cognitieve en visuele beperking.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de paginanummers van het document opnieuw worden ingesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2024
 35. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Elementen zijn niet genest volgens specificatie.

  • Gevolg:

   Deze content is minder toegankelijk voor bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën zoals voorleessoftware of een brailleleesregel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de code kan parsen. Zorg dat de waarden van ID-attributen uniek zijn, zorg voor volledige begin- en eindtags en zorg dat elementen op een geldige plek in de code staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-11-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Op de website staan nog diverse pdf's die niet toegankelijk zijn

  • Oorzaak:

   De pdf's zijn opgemaakt in de tijd voor de nieuwe website, maar de inhoud is nog actueel. Daarom staan deze nog op de website.

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan deze documenten goed lezen en alle informatie verkrijgen.

  • Alternatief:

   Mensen kunnen contact opnemen met de inhoudsverantwoordelijke afdelingen. Een e-mailadres en/of telefoonnummer staat genoemd.

  • Maatregel:

   Bij de update van een document wordt het pdf toegankelijk gemaakt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Om pdf's toegankelijk te maken worden extra kosten gemaakt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2025

Onevenredige last

Gemeente Purmerend geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door Gemeente Purmerend nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240405