Verklaring van Deventer verkoopt

Status toegankelijkheid https://deventerverkoopt.nl/

Gemeente Deventer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 11-11-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Deventer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Deventer verkoopt.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Deventer is beschikbaar via de link https://deventerverkoopt.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Deventer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Deventer verkoopt gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Deventer is gevorderd met de toegankelijkheid van Deventer verkoopt en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Deventer .
Functie: Burgemeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-11-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webredactie@deventer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Gemeente Deventer

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Deventer verkoopt : voldoet gedeeltelijk

De website Deventer verkoopt is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Deventer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://deventerverkoopt.nl/doc/25117-WCAG-2.1-onderzoeksrapport-Deventer-verkoopt.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Deventer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/contact/particulieren/ staat een afbeelding met een tekstalternatief die de afbeelding niet beschrijft.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen die voorleessoftware gebruiken is de betekenis niet duidelijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Deze afbeelding is een decoratieve afbeelding en heeft geen tekstalternatief nodig, maar wel een leeg alt-attribuut (alt="") zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding kan negeren. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het pdf document https://deventerverkoopt.nl/doc/31013- Uitgiftereglement_Snippergroen.pdf staat op de voorpagina een afbeelding zonder tekstalternatief. Deze afbeelding is decoratief en moet getagd worden als artifact, zodat hulpsoftware weet dat de afbeelding genegeerd kan worden.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die voorleessoftware gebruiken begrijpen de context van de afbeelding niet.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: PDF document aanpassen. Alt tekst leegmaken en decoratief maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/zelf-en-samenbouw/aan- de-slag/ staat een infographic van een stappenplan. Deze afbeelding heeft geen goede alternatieve tekst. Hier staat nu alleen 'stappenplan'.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die voorleessoftware gebruiken begrijpen de afbeelding niet.
  • Alternatief: De informatie naast de video.
  • Maatregel: In het alt-attribuut van het img-element kan een korte beschrijving worden gegeven van de afbeelding. Omdat de afbeelding veel informatie bevat, is er ook een langere beschrijving nodig. In de video naast de afbeelding staat ook wat informatie die ook in de afbeelding staat. De informatie die alleen uit de afbeelding blijkt moet ook als alternatieve tekst gegeven worden, zodat blinden deze informatie ook meekrijgen. Deze langere beschrijving kan bijvoorbeeld verborgen worden met CSS, er kan naar verwezen worden met een aria-describedby attribuut of een uitgeschreven tekst kan er bij geplaatst worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 4. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/zelf-en-samenbouw/aan- de-slag/ staat een YouTube video met automatische ondertiteling. Deze ondertiteling voldoet niet omdat er vaak fouten in voorkomen. Zo wordt in deze video bijvoorbeeld na 6 sec gezegd ‘... ik wil een boomhut…’ en dit wordt vertaald in ‘...ik wil een boom heeft…’ en na 10 sec wordt er gezegd ‘...een kasteel…’ en wordt vertaald in ‘...stel…’. Ook bevat deze ondertiteling geen leestekens, wat het lezen moeilijker maakt. Ondertiteling is nodig voor doven en slechthorenden.
  • Oorzaak: Automatische ondertiteling Youtube gebruikt.
  • Gevolg: De video is voor doven- en slechthorenden niet goed te begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Ondertiteling aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/zelf-en-samenbouw/aan- de-slag/ staat een YouTube video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die blind zijn krijgen niet alle informatie die in beeld is mee.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Audiodescriptie toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/zelf-en-samenbouw/aan- de-slag/ staat een YouTube video. Deze video heeft geen audiodescriptie.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die blind zijn krijgen niet alle informatie die in beeld is mee.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Audiodescriptie toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In het pdf document https://deventerverkoopt.nl/doc/31013- Uitgiftereglement_Snippergroen.pdf wordt op de voorpagina geen gebruik gemaakt van kop elementen. Dit moet wel.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het document is niet voor iedereen goed leesbaar en goed te bedienen met hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: PDF document aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/nieuwsbericht/1e-kavelruil- zichtbaar-in-gemeente-deventer/ is de hele inleiding opgemaakt met het strong element. Nu wordt de hele inleiding voorgelezen met nadruk. Dit is niet de bedoeling. Dit moet op een andere manier worden opgemaakt.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het strong element wordt door voorleessoftware met nadruk voorgelezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Het strong element verwijderen en tekst opmaken met CSS.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/contact/particulieren/ staan drie zichtbare koppen (Woningkavels, Panden en Snippergroen) die niet opgemaakt zijn als html koppen maar met het strong element. Deze koppen moeten opgemaakt worden als html koppen.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het strong element wordt door voorleessoftware met nadruk voorgelezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Het strong element verwijderen. Koppen opmaken het h1, h2 etc.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/ staan de koppen in de footer ook opgemaakt met het strong element. Het strong (vetgedrukt) of em (schuin) element kan gebruikt worden om nadruk aan een woord te geven. Dan wordt het door voorleessoftware ook met nadruk voorgelezen.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Door het strong element te gebruiken wordt tekst door voorleessoftware met nadruk voorgelezen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Strong element verwijderen en tekst met CSS opmaken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 11. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/nieuws/ staat onder de nieuwsberichten een aantal witte paginanummers met een blauw vierkant. Het actieve paginanummer heeft een iets lichter vierkant van kleur dan de andere paginanummers. Welk vierkant er actief is, is alleen te zien doordat de kleur van het vierkant lichter blauw is.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Deze informatie (dat hij actief is) is dus alleen van kleur afhankelijk en kan gemist worden door kleurenblinden en slechtzienden.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Een kader om het vierkant plaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 12. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/ hebben de randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,6:1 op de witte achtergrond en 1,4:1 op de blauwe achtergrond. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Niet goed waarneembaar voor iedereen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Contrast aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke pagina heeft het hoofdmenu uitklappende menu’s. Als er over de onderdelen van het menu wordt gegaan met de muis of als deze toetsenbordfocus krijgen, klapt het menu uit. Deze content die onder hover of focus verschijnt moet volgens dit succescriterium aan drie voorwaarden voldoen. Aan twee van de drie voorwaarden wordt nu voldaan.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Toetsenbordgebruikers kunnen de content niet afsluiten.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De content dismissable maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/ heeft de grijze tekst ‘zoek op trefwoord’ in het inputveld bij ‘Zoek en vind’ een te laag contrast van 2,3:1. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Contrast aanpassen. De huisstijl wordt aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Helemaal rechtsonder aan staat een grijze tekst ‘by sitework’. Deze tekst heeft een te laag contrast van 1,6:1.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen die kleurenblind en/of slechtziend zijn, is dit niet goed waar te nemen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Contrast verhogen, aanpassen. De huisstijl wordt aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 16. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/nieuws/ heeft het witte paginanummer ‘1’ (actieve pagina) een te laag contrast van 3,2:1 met de lichtblauwe achtergrond.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen die kleurenblind zijn en/of slechtziend is dit niet goed waar te nemen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Contrast aanpassen. De huisstijl wordt aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 17. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/zelf-en-samenbouw/aan- de-slag/ heeft de witte tekst in de afbeelding een te laag contrast van 2,3:1 met de lichtste blauwe kleur en 3,6:1 met de middelste blauwe kleur. De blauwe tekst bovenin en onderin heeft een te laag contrast van 3,6:1 op de witte achtergrond.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen die kleurenblind en/of slechtziend zijn, is dit niet goed waar te nemen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Contrast aanpassen. Huisstijl wordt aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 18. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/zelf-en-samenbouw/aan- de-slag/ staat in een afbeelding van tekst. Deze tekst moet ook in normale tekst worden aangeboden, zodat het ook bereikbaar is voor blinden.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die blind of slechtziend zijn kunnen de tekst niet waarnemen en daardoor de context niet begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Tekst in html aanbieden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 19. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/ is het menu niet helemaal toetsenbord toegankelijk. Als een menu-item wordt geopend en de onderliggende menu-items komen te voorschijn is dit niet meer af te sluiten. Dit uitgeklapte menu blijft open staan als er verder wordt gegaan met de tab toets. Dit komt op meerdere pagina's voor.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Mensen die alleen het toetsenbord kunnen gebruiken kunnen de content niet lezen, bereiken en bedienen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De content bereikbaar en bedienbaar maken met het toetsenbord.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 20. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/zelf-en-samenbouw/aan- de-slag/ staat een YouTube video. In deze mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening. Er kan bijvoorbeeld ‘k’ gebruikt worden voor pauze en ‘m’ voor het geluid uitzetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Dit kan problemen opleveren bij spraaksoftware.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Een oplossing is om de parameter ‘disablekb=1’ in de URL in het src- attribuut van het iframe element te zetten. De bediening met deze toetsen wordt dan uitgeschakeld (het is dan nog wel mogelijk om de video te bedienen met de tabtoets en de spatiebalk).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 21. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de onderzochte pagina's is geen mechanisme aanwezig om de herhalende content over te slaan.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Screenreadergebruikers kunnen niet meteen naar de hoofdcontent navigeren.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Skiplink toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 22. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/contact/particulieren/ heeft de afbeelding geen duidelijk linkdoel. De afbeelding heeft een tekstalternatief die de afbeelding of het linkdoel niet beschrijft, de huidige alt tekst is "_1563357410".
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor screenreadergebruikers is het doel niet duidelijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Dit kan opgelost worden door de afbeelding een tekstalternatief te geven die het doel van de link beschrijft het wordt hier aangeraden de afbeelding als decoratief te beschouwen en de link om hem te vergroten te verwijderen. Deze afbeelding geeft geen extra informatie om de pagina te begrijpen. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 23. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De twee social media iconen in de footer hebben geen linknaam. Een title is onvoldoende als enige linktekst.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Het doel is niet voor iedereen duidelijk.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Voeg ook een alt tekst toe.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 24. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is maar één manier om pagina's te vinden, namelijk links (in het menu en op de pagina's). Er moet nog een manier beschikbaar zijn om pagina’s te vinden. Bijvoorbeeld een zoekfunctie of sitemap. Er is wel een zoekmachine op de website maar dat is alleen voor het vinden van objecten.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Informatie is niet goed vindbaar voor gebruikers.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: De zoekmachine ook beschikbaar maken voor het zoeken van pagina's. Een sitemap toevoegen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 25. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/ is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op de vier selectievelden bij ‘Zoek en vind’. Dit is van belang voor mensen die het toetsenbord gebruiken om een webpagina te bedienen en die wel het scherm kunnen zien, bijvoorbeeld mensen met een motorische beperking. Zij moeten kunnen zien waar de focus op de pagina is. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor mensen die alleen het toetsenbord kunnen gebruiken betekent dit dat zij de website niet kunnen bedienen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Toetsenbordfocus beschikbaar en zichtbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 26. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/nieuws/ is de focus niet zichtbaar tussen de paginanummers. De paginanummers bestaan uit een link en een inputveld.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: De pagina's zijn niet bereikbaar voor mensen die alleen het toetsenbord kunnen bedienen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Toetsenbordfocus toevoegen en zichtbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 27. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij pdf documenten kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Het pdf document https:// deventerverkoopt.nl/doc/31013- Uitgiftereglement_Snippergroen.pdf heeft geen taal aangegeven in deze eigenschappen.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Indien de taal niet duidelijk is, begrijpt voorleessoftware deze niet.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Eigenschappen in PDF document aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 28. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl staan verschillende selectievelden en een inputveld. Deze velden hebben een verborgen label waarvan het eerste label niet klopt. Dit label geeft aan ‘Prijs vanaf’ maar het inputveld geeft aan ‘selecteer type object’.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Voor screenreadergebruikers en andere gebruikers kan dit vervelend zijn waardoor zij de context niet begrijpen.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Labels aanpassen en verplaatsen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 29. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/ staat een stray end tag head. In de head-sectie staat een img tag. Deze mag hier niet staan. Nu wordt <head> virtueel al afgesloten voor de img tag. Dit veroorzaakt meerdere parser errors wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Dit komt op meerdere pagina’s voor.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Problemen met hulpsoftware
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Code aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://deventerverkoopt.nl/nieuws/ staat onder de nieuwsberichten een aantal paginanummers. Het actieve paginanummer heeft een andere kleur. Deze status kan op dit moment niet door hulpsoftware zoals voorleessoftware worden bepaald.
  • Oorzaak: Onbekend.
  • Gevolg: Problemen voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Geen.
  • Maatregel: Zorg ervoor dat de naam en rol van onderdelen van de interface door software te begrijpen zijn.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Deventer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123