Verklaring van Gemeente Groningen

Status toegankelijkheid https://gemeente.groningen.nl

Gemeente Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-06-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Groningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Groningen is beschikbaar via de link https://gemeente.groningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Groningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Groningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Groningen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-06-2022.

Feedback en contactgegevens

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Wilt u alstublieft (de link naar) de webpagina noemen waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Aanvullende informatie van Gemeente Groningen

De gemeente Groningen is lid van Dimpact. De gemeente maakt gebruik van het door Dimpact aangeboden CMS. Dit CMS wordt medio 2022 vervangen. Hiermee is een groot deel van de huidige bevindingen opgelost.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-09-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Groningen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Groningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • http://gemeente.groningen.nl/sites/default/files/Gemeente-Groningen-testresultaten-WCAG2.1.docx
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 09-07-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ontbreken ALT-tekst bij afbeeldingen

  • Oorzaak:

   Ontbreken ALT-tekst bij afbeeldingen

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien krijgen onvolledige informatie.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg een beschrijvende alt tekst toe

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De video met de animatie heeft geen ondertiteling.

  • Oorzaak:

   De video met de animatie heeft geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden kunnen het audiogedeelte in deze video niet mee krijgen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg een ondertiteling toe van de voice-over.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de video worden de namen van kinderen en vragen getoond, maar niet uitgesproken.

  • Oorzaak:

   Niet toegevoegd.

  • Gevolg:

   Mensen die deze teksten visueel niet kunnen waarnemen, missen deze informatie.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg deze teksten toe via een audiodescriptiespoor.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden voor het aanmelden voor nieuwsbrieven hebben geen labels. Het zoeken invoerveld heeft geen label.

  • Oorzaak:

   Geen labels

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar deze invoervelden voor zijn.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg labels toe en link deze aan de betreffende invoervelden via een id.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De lijst met categorieën heeft geen goede code-opmaak. De lijst heeft de role=group, waardoor de lijststructuur niet meer klopt. De li elementen moeten dan de role=listitem krijgen.

  • Oorzaak:

   De lijst met categorieën heeft geen goede code-opmaak.

  • Gevolg:

   Wanner de code niet correct is opgemaakt kan het voor hulpsoftware zoals screenreaders lastig zijn de inhoud goed te interpreteren.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Maak er een ‘gewone’ lijst van of pas de rol van de list items aan. Zie ook https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#listitem.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De koppenstructuur op de pagina klopt niet.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur op de pagina klopt niet.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die de visuele koppenstructuur (de layout) niet kunnen zien, is er geen duidelijke, koppende hiërarchie. Omdat bijvoorbeeld screenreadergebruikers vaak navigeren via koppen, maakt het dit voor hen lastig.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Zorg dat de hiërarchie (zoals die hier visueel wel klopt) ook klopt in de code via de kopniveaus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de routeopties zijn er labels verborgen voor hulpsoftware via ‘aria-hidden’.

  • Oorzaak:

   Bij de routeopties zijn er labels verborgen voor hulpsoftware via ‘aria-hidden’.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar deze opties voor zijn.

  • Alternatief:

   Haal de ‘aria-hidden’ attributen weg.

  • Maatregel:

   De omgeving wordt vervangen door een andere omgeving. Planning is nog niet bekend.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF heeft geen tags (codelaag).

  • Oorzaak:

   De PDF heeft geen tags (codelaag).

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware zoals screenreaders is er geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Oorzaak:

   De invoervelden voor persoonlijke informatie zoals naam en adres hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.

  • Gevolg:

   Autofill maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker, zoals voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg de relevante ‘autocomplete’ attributen toe bij de invoervelden. Hierbij zijn we afhankelijk van divers leveranciers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Diverse contrastissues.

  • Oorzaak:

   Te weinig contrast aangebracht.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen de teksten moeilijker of niet lezen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Gebruik minimaal een contrast van 4.5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Ingezoomd op 400% (bij 1280px breed) is het niet mogelijk om zichtbaar bij alle hoofdmenu items te komen. Het onderste deel valt buiten beeld en er kan niet heen gescrold worden.

  • Oorzaak:

   Site niet goed geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Het menu is hierdoor lastiger te gebruiken voor slechtzienden die gebruik maken van zoom.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Zorg dat het gehele menu bereikbaar is via scrollen naar beneden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De header en de ‘Geef uw mening’ link nemen zoveel ruimte in beslag dat het erg moeilijk is de content op de pagina te gebruiken. Zie screenshot ‘400% homepage’. Wanneer er een tabel is, is een deel van de content geheel niet waar te nemen. Zie screenshot ‘400% met tabel’.

  • Oorzaak:

   Site niet goed geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   De content is lastig te gebruiken voor slechtzienden die gebruik maken van zoom.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Pas de layout aan zodat er meer ruimte blijft voor content, door bijvoorbeeld ook het zoeken inklapbaar te maken en de ‘Geef uw mening’ link te verkleinen. Een tabel mag wel een horizontale scrol balk hebben (deze valt onder de uitzonderingen), ‘gewone’ content moet je kunnen lezen door in enkel in 1 richting te scrollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op 400% moet op de pagina met ‘Aanmelding controleren’ (mailingtool.iwink.nl) in 2 richtingen gescrolld worden om de content te kunnen lezen.

  • Oorzaak:

   Site niet responsive.

  • Gevolg:

   Voor slechtzienden die inzoomen is het erg lastig als je in 2 richtingen moet scrollen om iets te kunnen lezen. Daarom moet ‘gewone’ content kunnen ‘reflowen’ naar 1 verticale kolom.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Maak de pagina responsive. Oplossing ligt bij een externe partij van de mailingtool.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De randen van de invoervelden van het formulier hebben de kleur #ccc. Deze kleur geeft een contrastwaarde van 1.6:1.

  • Oorzaak:

   Geen goede contrastwaarde.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Verhoog het contrast van de randen van de interactieve elementen ten opzichte van de achtergrondkleur tot tenminste 3.0: 1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij verschillende icoontjes op de kaart (bijvoorbeeld P’s) verschijnt extra tekst bij hover. Het is niet mogelijk om met de muisaanwijzer over deze tekst (tooltip) te bewegen. Ook is het niet mogelijk om de tekst te doen verdwijnen op een andere manier dan de muis te bewegen.

  • Oorzaak:

   Foute programmering website.

  • Gevolg:

   Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om delen van de pagina te bekijken. Wanneer op dat moment de tooltip (waar ze heen gaan) verdwijnt, kunnen ze die informatie niet lezen. Ook kan het zijn dat ze de tooltip missen omdat die net buiten beeld valt.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Deze applicatie wordt vervangen door een andere.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De kaart kan niet gebruikt worden met het toetsenbord (in- en uitzoomen, naar rechts en links, tooltips openen).

  • Oorzaak:

   De kaart kan niet gebruikt worden met het toetsenbord (in- en uitzoomen, naar rechts en links, tooltips openen).

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen bijvoorbeeld wel opties selecteren in het formulier, maar vervolgens niet binnen de kaart navigeren naar de resultaten om deze meer in detail te zien.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Deze applicatie wordt vervangen door een andere.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina met zoekresultaten is Nederlands maar heeft als paginatitel ‘Searchpage’.

  • Oorzaak:

   Verkeerd geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Deze titel kan voor sommige bezoekers verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Zet de paginatitel in het Nederlands.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het document heeft geen titel.

  • Oorzaak:

   Het pdf-document heeft geen titel.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Wanneer een pdf geen titel heeft wordt de bestandsnaam getoond, deze is niet altijd even duidelijk.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg een goed beschrijvende titel toe aan de pdf. Dit kan in het bronbestand of in Acrobat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus gaat op de pagina als eerste naar het veld Huisnummer toevoeging. Bij het verzenden van het formulier met missende velden, scroll je visueel naar het eerste te corrigeren veld, maar de focus gaat geheel de pagina uit (naar het Browsermenu).

  • Oorzaak:

   Verkeerde focus ingesteld.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend: de header en de eerste velden worden overgeslagen. Een toetsenbordgebruiker moet dan eerst weer terug naar boven navigeren om het formulier goed in te vullen. Voor correctie moet de gebruiker eerst weer de webpagina terug vinden in de browser.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Zorg dat de focusvolgorde gelijk is aan de visuele volgorde, en dat bij het corrigeren de focus ook meteen in het goede veld komt te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (Op de pagina met de kaart) Na het activeren van een tab gaat de focus niet meteen in het tabpanel, maar eerst naar de andere tabs. Tabs werken ook met pijltjes. Daarom is het handiger voor de gebruiker als de tab toets meteen doorgaat naar het gekozen panel.

  • Oorzaak:

   Geen focus ingesteld.

  • Gevolg:

   De toetsenbordgebruiker moet steeds alle opties (tabs) langs voor hij/zij in de bedoelde content komt.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Deze applicatie wordt vervangen door een andere.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 21. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Geen of onvolledige ALT-tekst.

  • Oorzaak:

   Alt-tekst niet toegevoegd.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven kunnen ze niks met deze links.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg een duidelijke alt tekst toe of haal de links om de afbeeldingen weg. De link staat ook achter de titel, dus nu zijn ze dubbel. Zet het logo als <img> in de html met een goede alt tekst, of voeg een linktekst toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 22. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus op de Menu button (wanneer je bent ingezoomd) is niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Focus niet toegevoegd aan element.

  • Gevolg:

   Voor ziende toetsenbordgebruikers is het niet duidelijk wanneer ze op deze button staan.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg een goed zichtbare focusstijl toe. (De outline staat nu op 0)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 23. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina of document heeft geen taal gespecificeerd.

  • Oorzaak:

   De pagina of document heeft geen taal gespecificeerd.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de pagina of het document mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Stel de juiste taal in .

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 24. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het gedeelte met de Engelse content is niet in de code aangegeven als Engels. Opmerking: De Lees voor-functie staat ook nog in het Nederlands ingesteld. Mogelijk neemt deze de taal over wanneer die juist is ingesteld op het betreffende deel. Controleer dit in de implementatie van ReadSpeaker.

  • Oorzaak:

   Taalcode niet goed ingesteld.

  • Gevolg:

   Screenreaders kunnen niet de juiste taal bepalen voor dit onderdeel en lezen het mogelijk verkeerd op.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Geef de taal van de Engelse tekst aan met het attribuut lang="en" op het betreffende element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 25. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het invullen van een adres komt de foutmelding ‘ Onderstaand veld is niet ingevuld, vul het veld met de juiste informatie’. Het is niet duidelijk aangegeven hoe dit te corrigeren. (Mist er een postcode? Bestaat dit adres niet?)

  • Oorzaak:

   Foute programmering.

  • Gevolg:

   Het is lastig voor de gebruiker om het veld goed in te vullen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Geef duidelijke suggesties voor het verbeteren van de invoer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pagina bevat een h2 met daarin een (lege) paragraaf. Dit is niet toegestaan. De pagina bevat een id met een spatie in de waarde (‘external website’).

  • Oorzaak:

   Typefout in HTML

  • Gevolg:

   Bij incorrecte opmaak kan hulpsoftware de pagina mogelijk lastiger interpreteren.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Haal de paragraaf weg. Pas de id aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   (Pagina met de kaart) De sorteeroptie staat verborgen voor hulpsoftware (aria-hidden), maar is wel bereikbaar met het toetsenbord.

  • Oorzaak:

   De sorteeroptie staat verborgen voor hulpsoftware (aria-hidden), maar is wel bereikbaar met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen bij dit veld komen maar weten niet waar het voor is.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Haal de aria hidden status weg.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 28. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er mist een title in de iframe van de video.

  • Oorzaak:

   Er mist een title in de iframe van de video.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat er in dit iframe staat en of ze deze daarom willen openen of overslaan.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg een beschrijvende title toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 29. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De iframe met de kaart bevat een knop zonder tekst.

  • Oorzaak:

   Tekst niet toegevoegd.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die het icoontje niet kunnen zien is het niet duidelijk wat deze knop doet.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg een tekst toe aan de button.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 30. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menu button (wanner je bent ingezoomd) geeft geen status aan of deze is in-of uitgeklapt.

  • Oorzaak:

   Foute programmering.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet of het is uitgeklapt.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg het ‘aria-expanded’ attribuut toe aan de button. Dit attribuut staat nu op de div die geopend wordt, dit is de verkeerde plek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 31. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De ‘Toon meer’ link geeft geen status aan of de extra content geopend of gesloten is.

  • Oorzaak:

   Niet geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet of het is uitgeklapt.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg het ‘aria-expanded’ attribuut toe aan de link. Zie voor meer info https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#aria-expanded

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 32. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het formulier om een afspraak te maken, stap 4, staat een ‘combobox’ met een lijst met landen prefixes. Deze combobox mist een verplicht aria-expanded attribuut. Deze staat nu op de lijst die eronder valt. Ook mist de combobox een textbox element.

  • Oorzaak:

   Foutief geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Wanneer de structuur niet correct is opgemaakt kan hulpsoftware het mogelijk niet goed interpreteren.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Voeg het aria-expanded attribuut toe aan het juiste element. Maak de code op volgens de specificatie, zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.1/#combobox.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 33. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menu knop (wanneer ingezoomd) heeft bij het laden van de pagina geen status of deze is in-of uitgeklapt. Deze wordt er pas ingezet nadat het menu een keer is uitgeklapt.

  • Oorzaak:

   Foutief geprogrammeerd.

  • Gevolg:

   Screenreaders kunnen niet vanaf het begin de status goed weergeven.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Zorg dat de status er al staat bij het laden van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209