Verklaring van Gemeente Groningen

Status toegankelijkheid https://gemeente.groningen.nl

Gemeente Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Groningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Groningen is beschikbaar via de link https://gemeente.groningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Groningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Groningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Groningen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Wilt u alstublieft (de link naar) de webpagina noemen waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Aanvullende informatie van Gemeente Groningen

De gemeente Groningen is lid van Dimpact. De gemeente maakt gebruik van het door Dimpact aangeboden CMS. Dit CMS wordt medio 2022 vervangen. Hiermee is een groot deel van de huidige bevindingen opgelost.

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Groningen : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Groningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://janitatop.nl/rapporten/2022/gemeentegroningen
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 02-06-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Homepage

   De grote foto met de skyline van Groningen heeft als alt-tekst “afbeelding”. Geef een goede beschrijving of laat de alt tekst leeg wanneer de afbeelding decoratief is. Dit geldt ook voor de foto’s bij de items over nieuwsbrieven en contact onderaan de pagina. Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

   Sommige links hebben een icoontje erachter staan die aangeeft dat de link naar een andere website gaat. Voor dit icoon wordt geen tekstalternatief gegeven. Zet deze informatie (eventueel verborgen met CSS) binnen de linktekst. Dit kan handmatig worden gedaan door de redactie, of door de ontwikkelaar standaard worden toegevoegd voor links die naar andere domeinen gaan. Nieuwsbericht subsidie verduurzaming

   Onderaan de pagina staat een paragraaf met daarvoor een icoontje van een uitroepteken. Dit icoon heeft geen tekstalternatief, waardoor deze extra informatie niet wordt doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware. Aangezien deze afbeelding nu met CSS wordt geplaatst, zal de developer een tekstalternatief moeten toevoegen, bijvoorbeeld door een zgn. ‘screenreadertekst’. PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

   De 2 afbeeldingen onderaan pagina 1 missen een alternatieve tekst. Suikerzijde (video)

   De afbeeldingen onder kaarten en impressies hebben alle als alt-tekst ‘afbeelding’. In de vergrote versie zijn de alt-teksten leeg. Voeg hier een goede beschrijving toe. (Opmerking: de buttons bij de vergroting hebben als naam een spelfout: ‘ga naar de volgende afbeeldging’.)

  • Gevolg:

   Extra informatie wordt niet doorgegeven aan gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef een goede beschrijving of laat de alt tekst leeg wanneer de afbeelding decoratief is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Hele sample

   Bevindingen:

   De actieve taal (Nederlands/Engels) wordt visueel aangegeven met een grijze achtergrondkleur. Dit wordt echter niet doorgegeven aan hulpsoftware. Voeg hiervoor een (verborgen) tekst of aria-attribuut toe aan het actieve item. Homepage

   Er worden voor onderwerpen en nieuwslinks koppen gebruikt (h2 en h3), terwijl er na deze koppen geen content volgt. In dit geval moeten dit enkel link elementen zijn, en geen headings. Voor bezoekers die navigeren via koppen zoals screenreadergebruikers kan dit verwarrend zijn, omdat ze na een kop content verwachten. (Wanneer een na een kop een korte omschrijving volgt, kan dit wel.) Vluchtelingen Oekraine

   De kopjes in de footer (h3) vallen in de hierarchie onder het laatste item (h2, 2Информация для беженцев с Украины). Dit klopt niet. Zo kunnen screenreadergebruikers deze kopjes gemakkelijk missen. Voeg een (eventueel visueel verborgen) kopje op h2-niveau toe boven de footer om de hierarchie kloppend te maken. Dit komt op alle pagina’s voor. Nieuwsbericht subsidie verduurzaming

   Onderaan de pagina staat een paragraaf met het kopje ‘EZK opdrachtgever, SNN voert uit’. Dit kopje is niet met een heading-element opgemaakt, maar d.m.v. het strong-element. Hierdoor wordt deze niet als kop herkend door hulpsoftware. Meer extra's voor minima (video)

   In het sidebarmenu (met interne paginalinks) staat een icoontje voor het actieve item. Deze actieve status wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware. Zie ook 2.4.3 voor een goede werking van dit menu voor toetsenbordgebruikers. PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

   De kopjes in het document hebben geen kopopmaak, maar zijn als paragraaf aangegegeven. Hierdoor wordt navigeren tussen koppen (hier de vragen) door gebruikers van hulpsoftware onmogelijk en moeten ze alle teksten lineair doorlopen. PDF Economische agenda 2020-2022

   De PDF heeft geen tags (codelaag) en daardoor is er voor hulpsoftware zoals screenreaders geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd. Wanneer de codelaag aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is.

  • Gevolg:

   Door foutief gebruik van koppen is de structuur voor gebruikers van hulpsoftware niet duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak op de juiste manier gebruik van de koppen in het CMS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Parkeertarieven (tabellen)

   In de tabel worden links alleen aangegeven met behulp van een andere kleur (rood). Slechtzienden en kleurenblinden kunnen missen dat hier een link staat. Voeg bijvoorbeeld onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat. PDF Economische agenda 2020-2022

   In de staafdiagram op pagina 10 worden de verschillen alleen aangegeven in kleur (lichtblauw en iets donkerder blauw, het verschil hiertussen is minder dan 3:1). Hierdoor kan niet iedereen dit goed onderscheiden. Gebruik een extra visuele manier om dit onderscheid aan te geven, bijvoorbeeld met een cijferpercentage in tekst of arcering van de staven.

  • Gevolg:

   Het is niet goed duidelijk waar de link is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Voeg bijvoorbeeld onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Hele sample

   Bevindingen:

   Er zijn meerdere elementen gevonden met een te laag contrast. Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen deze teksten moeilijker of niet lezen. Gebruik minimaal een contrast van 4.5:1 voor normale tekst. Dit geldt ook voor actieve states zoals hover en focus. Pas dit aan voor onderstaande onderdelen. Homepage

   De knoppen ‘Meer onderwerpen’ en ‘Meer nieuws’ (het contrast is 3.3:1). In de focus state is het contrast 2.7:1 (zie screenshot 1, zie ook de uitleg bij 2.4.7).

   De skiplink om direct naar de inhoud te gaan (3.28:1).

   De uitgelichte afbeelding onder nieuws bevat witte tekst boven een foto. Op 100% zit hier een zwarte gradient achter, maar wanneer je inzoomt verdwijnt deze. Daardoor is het contrast niet overal meer voldoende. Zie screenshot 4. Vluchtelingen Oekraine

   De teksten in het kruimelpad (3.28:1).

   Links binnen de tekst zoals het telefoonnummer (3.28:1). Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

   De links binnen de teksten en in de sidebar (3.0:1) PDF Economische agenda 2020-2022

   Veel gekleurde teksten (of wit op gekleurde achtergrond) hebben te weinig contrast, zoals paars, groen, lichtblauw en geel.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen deze teksten moeilijker of niet lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Gebruik minimaal een contrast van 4.5:1 voor normale tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Hele sample

   Bevindingen:

   De links in de footer worden deels onzichtbaar wanneer je inzoomt. Zorg dat in ieder geval tot 400% inzoomen (bij 1280px breed) alle content leesbaar en bruikbaar blijft, zonder in twee richtingen te moeten scrollen. Zie screenshot 5.

   Wanneer je de skiplink activeert bij 150% ingezoomd of meer, kom je achter de header terecht en zie je eerst niet waar je bent. De focus komt op onderdelen die niet in beeld zijn. Zie screenshot 6. De focus staat hier op ‘werk en uitkering’.

  • Gevolg:

   Deel van de links verdwijnen bij inzoomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat in ieder geval tot 400% inzoomen (bij 1280px breed) alle content leesbaar en bruikbaar blijft, zonder in twee richtingen te moeten scrollen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Hele sample

   Bevindingen:

   Toegevoegde technische bevinding

   Met de muis en touch kun je de link met ‘Uw mening’ wegklikken. Met het toetsenbord kan dit niet. Met name voor gebruikers die inzoomen zou dit wel handig zijn omdat dit blok dan meer ruimte in neemt en over content heen valt. (Zie ook screenshot 5.)

  • Gevolg:

   Met de muis en touch kun je de link met ‘Uw mening’ wegklikken. Met het toetsenbord kan dit niet. Met name voor gebruikers die inzoomen zou dit wel handig zijn omdat dit blok dan meer ruimte in neemt en over content heen valt. (Zie ook screenshot 5.)

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Mogelijkheid toevoegen om ook het toetsenbord te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   PDF meestgestelde vragen de Suikerzijde

   Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF. PDF Economische agenda 2020-2022

   Het PDF-bestand heeft geen titel. Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten/webpagina’s belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Pas de titel aan in de Documenteigenschappen in Adobe PDF.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Hele sample

   Bevindingen:

   Toegevoegde technische bevinding Homepage

   Wanneer je de knop ‘Meer onderwerpen’ activeert en je wilt dan verder navigeren, dan gaat de focus meteen door naar de nieuwsberichten in plaats van de erbij gekomen links. Dit is erg verwarrend. Zorg dat de focus dan meteen bij de nieuwe links verder gaat.

   Dit komt op meerdere pagina’s voor, ook bijvoorbeeld wanneer er op de pagina ‘English’ meer blokken bij komen. (De knop staat hier trouwens nog in het Nederlands.) Zie screenshot 3. Meer extra's voor minima (video)

   In de sidebar staan interne paginalinks. Deze kunnen wel geactiveerd worden met het toetsenbord, maar na activeren scroll je alleen visueel naar dat betreffende gedeelte. Met het toetsenbord zit je nog steeds in het menu. Dit komt op veel pagina’s voor.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk waar men zich in de pagina bevindt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Zorg dat de focus op de juiste plek komt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Hele sample

   Bevindingen:

   De links naar de social media onderaan de pagina hebben geen tekst. Er staat een linktekst in de code, maar deze is op verborgen gezet. Hierdoor is het alleen visueel duidelijk waar de links heen gaan en niet voor gebruikers van hulpsoftware. Toegankelijkheidsverklaring

   Opmerking: Er staat de tekst ‘Klik op onderstaande afbeelding om de eigen toegankelijkheidsverklaring van de gemeente Groningen in te zien.’, maar de afbeelding met het label gaat nu niet naar de verklaring in het register, maar laat de afbeelding zien in een popup.

  • Gevolg:

   Het is alleen visueel duidelijk waar de links heen gaan en niet voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak duidelijk waar de links naar toe gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Vluchtelingen Oekraine

   De gedeeltes met de Oekraïense content zijn niet in de code aangegeven als Oekraïens. Screenreaders kunnen hierdoor niet de juiste taal bepalen voor dit onderdeel en lezen het mogelijk verkeerd voor. Geef de taal van de Oekraïense content tekst aan met het attribuut lang="uk" op het betreffende element. Informatie voor vluchtelingen uit Oekraine

   De gedeeltes met de Oekraïense content zijn niet in de code aangegeven als Oekraïens. Screenreaders kunnen hierdoor niet de juiste taal bepalen voor dit onderdeel en lezen het mogelijk verkeerd voor. Geef de taal van de Oekraïense content tekst aan met het attribuut lang="uk" op het betreffende element. English (overzicht)

   De taal van de pagina staat op engels ingesteld, maar de Nederlandse onderdelen hebben geen taalcode. De skiplink staat op deze pagina ook in het Nederlands.

  • Gevolg:

   Screenreaders kunnen niet de juiste taal bepalen voor dit onderdeel en lezen het mogelijk verkeerd voor.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef de taal van de content tekst aan met het juiste attribuut lang="" op het betreffende element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Hele sample

   Bevindingen:

   De sluitknop van de link ‘Uw mening’ is een div-element zonder duidelijke naam en rol. De tekst is ‘x’ en wordt nu voor hulpsoftware toegevoegd aan de link. De link heet nu ‘uw mening x’. Maak hier een button element van, zodat het ook werkt met het toetsenbord, en geef deze een duidelijke naam, zoals ‘sluiten’.

  • Gevolg:

   De sluitknop van de link ‘Uw mening’ is een div-element zonder duidelijke naam en rol. De tekst is ‘x’ en wordt nu voor hulpsoftware toegevoegd aan de link. De link heet nu ‘uw mening x’.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Maak hier een button element van, zodat het ook werkt met het toetsenbord, en geef deze een duidelijke naam, zoals ‘sluiten’.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209