Verklaring van Onderzoek Informatie Statistiek Groningen

Status toegankelijkheid https://oisgroningen.nl/

Gemeente Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Onderzoek Informatie Statistiek Groningen.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Groningen is beschikbaar via de link https://gemeente.groningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Onderzoek Informatie Statistiek Groningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van Onderzoek Informatie Statistiek Groningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Groningen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Wilt u alstublieft (de link naar) de webpagina noemen waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Aanvullende informatie van Gemeente Groningen

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Onderzoek Informatie Statistiek Groningen : voldoet gedeeltelijk

De website Onderzoek Informatie Statistiek Groningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://oisgroningen.nl/onderzoeksrapportwcag21
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 20-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van de website heeft een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding maakt deel uit van een link die naar de homepagina verwijst. Logo’s zijn informatieve afbeeldingen die tekstalternatief nodig hebben. Zie screenshot 9.

  • Gevolg:

   Zonder tekst alternatief is een lege link ontstaan. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen bij welke organisatie deze website hoort.

  • Alternatief:

   NVt

  • Maatregel:

   De tekst van het logo dient in het alt-attribuut van de afbeelding te worden herhaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding die in de laadanimatie gebruikt wordt heeft als alternatieve tekst “preload image”.

  • Gevolg:

   De alternatieve tekst wordt aan de bezoekers van de website voorgelezen. Niet alle bezoekers zullen deze tekst begrijpen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Zorg voor een duidelijke (Nederlandstalige) beschrijving van de afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staan links naar het e-mail en het telefoonnummer. Voor elke link staat een informatief icoon dat aangeeft wat voor contact optie dit is. Deze iconen zijn informatief en hebben een tekstalternatief nodig.

  • Gevolg:

   Zonder deze alternatieve tekst begint de voorleessoftware de cijfers van het telefoonnummer te lezen. Een blinde gebruiker die niet van tevoren is gewaarschuwd, weet niet wat deze cijfers betekenen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Plaats een verborgen tekstalternatief voor de link, die alleen zichtbaar is voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Het logo van Gemeente Groningen onderaan de pagina heeft geen alt-attribuut. Zie screenshot 1.

  • Gevolg:

   Wanneer de voorleessoftware deze afbeelding tegenkomt, wordt de bestandsnaam van de afbeelding voorgelezen. Dit zorgt voor een onprettige en ontoegankelijke ervaring voor een blinde gebruiker.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geeft deze afbeelding een alt-attribuut waarin de volledige tekst van het logo in terugkomt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Onderaan deze pagina staat een link met een icoon dat aangeeft dat deze link in een nieuwe tab wordt geopend. Deze informatie heeft geen tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker weet niet dat deze link in een nieuwe tab wordt geopend.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat een blinde gebruiker dezelfde informatie krijgt als een ziende gebruiker en geef een goed tekstalternatief. (Een title attribuut is hier niet geschikt omdat deze slecht wordt ondersteund door hulpsoftware.)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De informatieve afbeeldingen in dit document zoals de logo’s, diagrammen, tabellen en iconen op de laatste pagina hebben geen beschrijving. Deze afbeeldingen zijn belangrijk om de inhoud van dit document te begrijpen. Elke afbeelding heeft een onderschrift waarin de afbeelding wordt aangekondigd, bijvoorbeeld “een diagram met verdeling(..)” of “een woordwolk met de meest voorkomende zoekresultaten(..)”, maar de inhoud van deze afbeeldingen wordt niet aan een blinde gebruiker gecommuniceerd.

  • Gevolg:

   Omdat deze afbeeldingen beschrijvingen missen, wordt deze informatie niet aan een blinde gebruiker doorgegeven. De gebruiker van hulpsoftware kan de indruk krijgen dat hij content mist.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor beschrijvingen van alle informatieve afbeeldingen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De decoratieve afbeeldingen zijn getagd met figure-tags en zijn niet verborgen voor hulpsoftware. Zie bijvoorbeeld pagina 10 (samplepagina 16) voor een decoratieve afbeelding.

  • Gevolg:

   Een gebruiker van hulpsoftware kan niet zien wat er staat. Hij kan de indruk krijgen dat hij content mist.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Markeer alle decoratieve afbeeldingen als artefacts om ze voor hulpsoftware te verbergen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De afbeelding van een woonwagenkamp, die onder het hoofdmenu staat, heeft geen alt-attribuut. Een afbeelding dient altijd een alt-attribuut te hebben.

  • Gevolg:

   Zonder het alt-attribuut wordt de bestandsnaam van de afbeelding voorgelezen.

  • Alternatief:

   NVT

  • Maatregel:

   Laat het alt-attribuut leeg als het om een decoratieve afbeelding gaat of geef een duidelijke beschrijving als het om een informatieve afbeelding gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de linker kolom van de tabel staat een knop met een plusje erop. Deze knop opent extra informatie over het onderzoek. In die sectie staat een kopje dat niet als koptekst is opgemaakt. Hier is een strong-element gebruikt voor opmaak. Het strong-element heeft een bepaalde semantische betekenis en mag niet voor opmaak te worden gebruikt. Zie “Quick scan Daily Urban System van de gemeenten Groningen, 2019” en screenshot 11.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker kan een lijst met koppen op de pagina genereren om zo de content van de pagina te scannen. Als een kop niet met h-elementen wordt opgemaakt, komt deze kop niet in de lijst en heeft de blinde gebruiker nog steeds geen overzicht.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik h-elementen om deze kopteksten op te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tussenkopjes “Bezoekadres” en “Postadres” zijn niet als kopteksten opgemaakt.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen dat het kopjes zijn.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Vervang strong-elementen door h-elementen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het kopje “Inwoners wonen in prettige buurten” is niet als koptekst opgemaakt maar met het b-element.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker kan een lijst met koppen op de pagina genereren om zo de content van de pagina te scannen. Als een kop niet met h-elementen wordt opgemaakt, komt deze kop niet in de lijst en heeft de blinde gebruiker nog steeds geen overzicht.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik h-elementen om deze kopteksten op te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In dit document staan datatabellen die niet als datatabellen zijn opgemaakt. In de tags zijn td-tags gebruikt om kolomkoppen op te maken. Deze tags zijn bedoeld voor datacellen. Voor kolomkoppen dienen th-tags gebruikt te worden. Dit komt in alle tabellen voor. Zie bijvoorbeeld pagina 3.

  • Gevolg:

   Zonder th-tags kan de voorleessoftware niet aan zijn gebruiker vertellen wat de relatie is tussen de kolomkoppen en de datacellen eronder.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste opmaak voor datatabellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina onder de kop “Over OIS” staat nog een kopje “Over OIS” en een kopje “Contact”. Deze kopjes zijn opgemaakt met een strong-element. Hier is een strong-element gebruikt voor opmaak. Het strong-element heeft een bepaalde semantische betekenis en mag niet voor opmaak te worden gebruikt.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker kan een lijst met koppen op de pagina genereren om zo de content van de pagina te scannen. Als een kop niet met h-elementen wordt opgemaakt, komt deze kop niet in de lijst en heeft de blinde gebruiker nog steeds geen overzicht.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik h-elementen om deze kopteksten op te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De functienamen van de medewerkers zijn vetgedrukt met het strong-element. Hier is het strong-element gebruikt voor styling.

  • Gevolg:

   Deze tekst wordt met nadruk voorgelezen. Dit is verwarrend.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik CSS om deze teksten opvallend te stylen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina 1 staat een alinea die in de tags uit twee p-tags bestaat. De voorleessoftware maakt een pauze na de eerst alinea (“een inwonerspanelonderzoek”) en gaat vervolgens verder met “naar de publiekscampagne (..)”.

  • Gevolg:

   De structuur van deze tekst in de tags van dit document verschilt van wat een ziende gebruiker ziet.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zet de koppen om in kopteksten.

   Maak hier een alinea van.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In dit document staan datatabellen die niet als datatabellen zijn opgemaakt. In de tags zijn td-tags gebruikt om kolomkoppen op te maken. Deze tags zijn bedoeld voor datacellen. Voor kolomkoppen dienen th-tags gebruikt te worden. Dit komt in alle tabellen voor.

  • Gevolg:

   Zonder th-tags kan de voorleessoftware niet aan zijn gebruiker vertellen wat de relatie is tussen de kolomkoppen en de datacellen eronder.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik de juiste opmaak voor datatabellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de uitklapbare secties op deze pagina staan datatabellen die opgemaakt zijn als tekst. Voor elke rij wordt de kolomkoprij voorgelezen die uit een h-element bestaat. Een probleem met deze aanpak is dat in sommige tabellen (bijvoorbeeld onder “iThemes”) de cellen leeg zijn. Er worden kopteksten voorgelezen zonder content eronder.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker kan indruk krijgen dat hij content mist.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg content toe onder elke cel, of zet deze tabellen om in table-elementen met gebruik van th-cellen voor kolomkoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In de uitklapbare secties op deze pagina staan datatabellen die opgemaakt zijn als tekst. Voor elke rij wordt de kolomkoprij voorgelezen die uit een h-element bestaat. Een probleem met deze aanpak is dat in sommige tabellen (bijvoorbeeld onder “iThemes”) de cellen leeg zijn. Er worden kopteksten voorgelezen zonder content eronder.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker kan indruk krijgen dat hij content mist.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg content toe onder elke cel, of zet deze tabellen om in table-elementen met gebruik van th-cellen voor kolomkoppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat paginering. De voorleessoftware weet niet welk cijfer de actieve pagina voorstelt.

  • Gevolg:

   Blinde gebruikers weten niet op welke pagina in de paginering zij zich bevinden.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg aria-current=”page” aan de actieve link in de paginering

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op deze pagina is de tekst “Alle items zijn geladen” is opgemaakt als een kop 1. Hier is een heading-element gebruikt voor styling.

  • Gevolg:

   De visuele structuur van het document, waarin de structuur van informatie netjes is geordend door gebruik te maken van koppen (vetgedrukte, grotere teksten), is niet aan een blinde gebruiker doorgegeven.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zet de koppen om in kopteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina 2 staat een inhoudsopgave. De volgorde van tags is als volgt: eerst worden de hoofdstukken voorgelezen, dan de paginanummers. Deze volgorde klopt niet.

  • Gevolg:

   Voor een blinde gebruiker is de relatie tussen paginanummers en de namen van de hoofdstukken niet duidelijk.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Als in dit document kopteksten werden gebruikt (h-tags), kon automatisch de inhoudsopgave worden gegenereerd die ook meteen aan succescriterium 2.4.5 zou voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Alle afbeeldingen die in dit document staan komen in de tags na de content van de pagina. In de tags komen deze afbeeldingen na pagina 9. In het document verschijnen deze afbeeldingen al vanaf pagina 4. De onderschriften van deze afbeeldingen staan op de juiste pagina’s, maar de afbeeldingen niet.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker zal de inhoud van dit document niet kunnen begrijpen

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Plaats de afbeeldingen in de juiste volgorde in de tags. De visuele volgorde van informatie moet overeenkomen met de structuur van de tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 23. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde in dit document komt niet overeen met de visuele volgorde. Het eerste blok dat de focus krijgt is “Lichte stijging ontevredenheid (..)”. Deze tekst staat midden op de pagina. In de grafieken worden eerst de blokken voorgelezen, dan volgen de percentages die bij deze blokken horen. Onder het kopje “Algemeen beeld(..)” staan alineas met tussenkopjes. De focus springt van een tussenkopje naar een alinea die er niet bij hoort, dan weer naar een tussenkopje en weer naar alinea die geen relatie heeft met tekst waar de focus vandaan komt.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker zal de inhoud van dit document niet kunnen begrijpen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Plaats de afbeeldingen in de juiste volgorde in de tags. De visuele volgorde van informatie moet overeenkomen met de structuur van de tags.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 24. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op deze pagina staat een formulier om in te schrijven voor een nieuwsbrief. In dit formulier moeten persoonlijke gegevens ingevuld worden, waaronder een achternaam, e-mailadres en telefoonnummer. Het autocomplete attribuut ontbreekt op dit moment bij deze invoervelden.

  • Gevolg:

   Deze velden kunnen niet automatisch worden ingevuld voor gebruikers die deze ondersteuning wensen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Bij het invoerveld voor achternaam moet bijvoorbeeld autocomplete=”family-name” gebruikt worden. Op de volgende pagina is meer informatie te vinden over de toepassing van dit attribuut en welke waardes verplicht zijn om te gebruiken. Zie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 25. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het contactformulier ontbreken de autocomplete attributen op de velden: naam en e-mail.

  • Gevolg:

   Deze velden kunnen niet automatisch worden ingevuld voor gebruikers die deze ondersteuning wensen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg de autocomplete attributen toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 26. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De links in tekst zijn alleen met een verschil in kleur aangegeven.

  • Gevolg:

   Hierdoor kan het voor sommige bezoekers niet duidelijk zijn dat hier een link staat.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg bijvoorbeeld onderstreping toe om duidelijk te maken dat het om een link gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 27. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In de paginatie onder de tabel wordt kleur gebruikt om aan te geven welke pagina actief is. Het niet actieve paginacijfer heeft een witte achtergrond, de actieve een licht grijze achtergrond (#F4F5F4). De contrastverhouding tussen deze kleuren is 1,1:1.

  • Gevolg:

   Een slechtziende gebruiker kan het verschil tussen deze kleuren niet merken.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg nog een andere visuele clue toe, bijvoorbeeld een dikkere rand aan de actieve link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 28. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina 4 staat een diagram, waar in de legenda alleen in kleur is aangegeven.

  • Gevolg:

   Iemand die kleurenblind is of slechtziend kan het verschil tussen deze kleuren niet goed zien. De informatie is hier dus afhankelijk van kleur.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg hier een andere achtergrond toe, bijvoorbeeld gestippeld of gestreept.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 29. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De “lees meer” link in de cookiebanner heeft kleurcontrast van 3,9:1.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor tekst groter dan 24px en vetgedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 30. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In het formulier om in te schrijven voor een nieuwsbrief staat een gele knop met witte tekst. Het kleurcontrast tussen deze kleuren is 1,7:1. De placeholder tekst heeft kleurcontrast van 4,0:1.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor tekst groter dan 24px en vetgedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 31. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staat witte tekst “Basis voorbeeld”. Deze tekst staat op een afbeelding, waar lichte vlekken in voorkomen. Als deze tekst op lichte vlekken komt te staan tijdens het scrollen, wordt het kleurcontrast 1,1:1.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor tekst groter dan 24px en vetgedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 32. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De links “basisvoorbeleid” in de Twitter feed hebben een grijze tekstkleur. Deze kleur heeft contrastwaarde van 2,8:1.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor tekst groter dan 24px en vetgedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 33. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Als het formulier met foutief invoer wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding “Er zijn velden niet ingevuld”. Het kleurcontrast tussen deze tekst en zijn achtergrond is 4,0:1. Zie screenshot 6.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor tekst groter dan 24px en vetgedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 34. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina 1 staat een grijze tekst “Basis voor beleid”. Het kleurcontrast is 2,4:1. Voor deze grote tekst dient het contrast minimaal 3,0:1 te zijn. Op pagina 4 en 6 staat een woordwolk. Deze afbeelding is informatief en dient aan contrasteisen te voldoen. De lichtste tekst (geel) heeft kleurcontrast van 1,5:1. Hier dient het contrast minimaal 4,5:1 te zijn.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor tekst groter dan 24px en vetgedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 35. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   In de rechterhoek van het document staat een grafiek. De legenda bestaat uit de blauwe tekst op een lichtblauwe achtergrond. Het kleurcontrast is 3,7:1. In de grafiek aan de linkerkant wordt oranje kleur gebruikt op lichtoranje achtergrond. Het kleurcontrast is 2,2:1. De oranje kleur op witte achtergrond geeft ook onvoldoende contrast, namelijk 2,7:1. In de linkerkolom staat witte tekst op een blauwe achtergrond. Het kleurcontrast is 4,0:1. Voor de kop is dat voldoende, voor de tekst eronder niet. De gele kleur in tekst “25% heeft wens (..)” heeft kleurcontrast van 2,1:1.

  • Gevolg:

   Tekst die niet voldoet aan de minimale eis is slecht leesbaar voor kleurenblinde en slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor een minimaal contrast van 4,5:1 voor normale tekst en 3,0:1 voor tekst groter dan 24px en vetgedrukt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 36. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Als de website bekeken wordt in een schermresolutie van 1024 bij 768 en ingezoomd is op 200% dan valt een deel van de content weg. Op de homepagina raakt een deel van de tekst kwijt onder “Onderzoek woonwagenlocaties (..)”.

  • Gevolg:

   Slechtzienden die inzoomen en bezoekers op mobiel missen een deel van de tekst.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de containers meegroeien met de content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 37. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Het inzoomen op een mobiel wordt belemmerd door de viewport instellingen (<meta name="viewport": user-scalable=no, max-width=, maximum-scale=1.0").

  • Gevolg:

   De gebruikers met visuele beperkingen kunnen veel moeite hebben om de inhoud van deze pagina's te lezen op mobiele apparaten.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verwijder “user-scalable=no”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 38. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De knop met een vergrootglas om de zoekopdracht te versturen is grijs en heeft kleurcontrast van 1,4:1. Zie screenshot 4.

   De rand van de invoervelden in het formulier om in te schrijven voor een nieuwsbrief is geel. Deze kleur heeft een kleurcontrast van 1,7:1.

   De rand van het invoerveld boven de tabel op pagina 4 heeft een licht grijze kleur. Deze kleur komt ook in de randen van invoervelden op pagina 7. Het kleurcontrast is 1,6:1.

   Onder het hoofdmenu staat een grote zoekbalk. Deze balk staat op een afbeelding waar lichte vlekken in voorkomen. Deze afbeelding verschilt per pagina. Het kleurcontrast tussen de lichtste pixel van de afbeelding en de witte achtergrondkleur van de balk is 1,1:1. Zie screenshot 3.

   Als het formulier met foutieve invoer wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding “Er zijn velden niet ingevuld”. Rechts van deze foutmelding staat een knop om de melding af te sluiten. Deze knop heeft een kleurcontrast van 1,3:1. Zie screenshot 2.

   Op pagina 13 staat een diagram, waarin de gele en de groene blokken onvoldoende contrast hebben. Het gaat om het contrast tussen deze blokken en de achtergrond. Het kleurcontrast is respectievelijk 1,6:1 en 1,8:1.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen moeite hebben om te zien waar de grenzen van het invoerveld zijn.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef het invoerveld een duidelijke rand met minimale contrast van 3,0:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 39. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Wanneer de tekstafstanden uit dit succescriterium worden toegepast, is niet alle tekst meer goed leesbaar. Op de homepagina verdwijnt een deel van de tekst onder “Onderzoek woonwagen (..)” en “Basismonitor”.

  • Gevolg:

   Bezoekers die hun eigen stijlen gebruiken om de tekst leesbaar te maken missen een deel van de tekst.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Een mogelijke oplossing is de container, waar deze tekst in zit, responsive te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 40. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Onderaan de pagina staat een knop “Intrekken” die alleen op hover tevoorschijn komt. Met het toetsenbord is deze knop niet te bedienen.

   In de linker kolom van de tabel staat een knop met een plusje erop. Deze knop opent extra informatie over het onderzoek. Deze knop is niet te bedienen met een toetsenbord.

  • Gevolg:

   Ziende toetsenbord gebruikers kunnen hier geen gebruik van maken.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat alle functionaliteit met het toetsenbord te bedienen is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 41. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Elk teamlid heeft een icoontje van een envelop dat als link dient om een e-mail te sturen. Deze link is leeg.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat het linkdoel is van deze lege links.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Een van de oplossingen is het toevoegen van verborgen tekst, die alleen zichtbaar is voor de voorleessoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 42. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen mechanisme om terugkerende blokken met links over te slaan. Deze link helpt mensen die blind zijn of motorische beperkingen hebben om sneller bij de unieke inhoud van de pagina te komen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers moeten hierdoor op elke pagina door alle menu-links heen om bij de hoofdcontent te komen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een zogenaamde ‘skiplink’ toe waarmee het menu overgeslagen kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 43. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van de pagina is niet ingevuld. Kop 1 kan als extra informatie dienen over de inhoud van de pagina, maar die ontbreekt ook.

  • Gevolg:

   Een blinde gebruiker is afhankelijk van de paginatitels om onderscheid te maken tussen pagina’s die in zijn browser openstaan en de inhoud van de pagina te beoordelen. Zonder titel weet hij niet waar de pagina over gaat.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef elke pagina een unieke titel die de inhoud van de pagina beschrijft.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 44. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   In de metadata van dit pdf-document is de titel niet ingesteld. De titel dient een korte beschrijving van de inhoud van het bestand te zijn.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen. Hier moet ook worden ingesteld dat de titel wordt getoond in de titelbalk en niet de bestandsnaam, zoals nu het geval is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 45. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De titel van dit pdf-document luidt: “PowerPoint-presentatie”. Deze titel beschrijft niet goed waar dit document overgaat.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef dit document een beschrijvende titel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 46. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De cookiebanner die de onderliggende webpagina deels bedekt zit als laatste element in de html-code waardoor een gebruiker eerst door alle interactieve elementen moet tabben om deze banner te kunnen afsluiten. Deze cookiebanner dient als eerste focus te krijgen.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet eerst door de hele pagina tabben om bij de cookie banner te komen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat de cookiebanner als eerste focus krijgt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 47. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer je bent ingezoomd en het (mobiele) menu geopend is, blijft de toetsenbordfocus niet binnen het menu, maar gaat naar het doorlopen van het menu door op de onderliggende pagina.

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend. In combinatie met het ontbreken van de focusstyle op de knop die het menu afsluit, weet de gebruiker niet hoe hij het mobiele menu kan verlaten. De focus gaat alle interactieve elementen door op de onderliggende pagina. De gebruiker kan per ongeluk links en knoppen activeren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat wanneer een onderdeel is ingeklapt, de focus er ook niet naar toe kan gaan. Dit kan verwarrend zijn voor ziende toetsenbordgebruikers

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 48. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   In de header van de website staan twee links naar de sociale netwerken. Deze links bevatten afbeeldingen zonder tekstalternatief. De links hebben geen linktekst of alternatief om ze een duidelijk linkdoel te geven. In de footer van de website staat een logo van Gemeente Groningen die als link fungeert. Deze link is leeg en heeft daardoor geen duidelijk linkdoel.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen wat het linkdoel is van deze lege links.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Er zijn meerdere oplossingen mogelijk. Een van de oplossingen is het toevoegen van verborgen tekst, die alleen zichtbaar is voor de voorleessoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 49. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Het logo van de website heeft een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding maakt deel uit van een link die naar de homepagina verwijst. Zonder tekstalternatief is een lege link ontstaan. Er is een title-attribuut aanwezig op de link, maar die wordt niet als volwaardig alternatief beschouwd om de link een duidelijk linkdoel te geven

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen waar deze link naartoe verwijst.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Een duidelijker linkdoel krijgt deze link als het alt-attribuut van de afbeelding dezelfde tekst krijgt als te zien is op het logo. Het title-attribuut op de link kan gebruikt worden voor extra informatie, bijvoorbeeld “ga naar”.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 50. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Dit document heeft geen bladwijzers. Er is wel een inhoudsopgave aanwezig, maar deze is niet interactief en kan niet bediend worden met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Er is geen andere manier om door het document heen te gaan dan het van boven tot onder door te bladeren. Zeker voor een lang document als dit is het essentieel dat er een manier is om direct naar de gewenste sectie te springen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik h-tags in dit document om de koppen op te maken. Vervolgens kan een TOC worden gegenereerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 51. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Als de focus over de hoofditems van het menu gaat, is de focus niet zichtbaar op “Cijfers” en “Panels”.

  • Gevolg:

   Het is niet zichtbaar wanneer de focus op deze knop komt. Hierdoor is het niet duidelijk wanneer de gebruiker deze knop kan activeren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verwijder “outline:0” of geef deze knop een eigen focusstyle. Let wel op dat een eigen focusstyle aan bepaalde contrasteisen moet voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 52. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De focus is uitgezet op de knop die de zichtbaarheid van het mobiele menu schakelt. Op kleine schermen verschijnt de zogenaamde “hamburger” knop (drie horizontale streepjes). Als het menu is geopend, verandert deze afbeelding in een kruisje.

  • Gevolg:

   Het is niet zichtbaar wanneer de focus op deze knop komt. Hierdoor is het niet duidelijk wanneer de gebruiker deze knop kan activeren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Verwijder “outline:0” of geef deze knop een eigen focusstyle. Let wel op dat een eigen focusstyle aan bepaalde contrasteisen moet voldoen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 53. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In de metadata van dit pdf-document is de taal niet ingesteld.

  • Gevolg:

   De taal hoort ingesteld te worden, zodat hulpsoftware de informatie uit het bestand in de correcte taal kan overdragen aan de bezoeker.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Dit kan worden ingesteld via de bestandseigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 54. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De taal van de pagina is ingesteld op “nl_NL”.

  • Gevolg:

   Deze voorleessoftware herkent deze waarde niet en kan potentieel de pagina verkeerd interpreteren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Een overzicht van alle taalcodes is hier te vinden: http://xml.coverpages.org/iso639a.html, http://www.iana.org/assignments/language-subtag-registry/language-subtag-registry.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 55. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het formulier met foutieve invoer wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding “Er zijn velden niet ingevuld”. Welke velden het zijn wordt niet aangegeven. Zie screenshot 6.

   Als het formulier met foutieve invoer wordt verstuurd, verschijnt een foutmelding “Een of meer velden bevatten een fout (..)”. Welke velden het zijn wordt niet aangegeven.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er aan de hand is en wat ze moeten verbeteren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef aan in welk veld de fout is gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 56. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In de tabel op deze pagina staan drie select-elementen zonder zichtbare labels.

  • Gevolg:

   Gebruikers van weten mogelijk niet welke data in deze velden moet worden ingevuld of kunnen worden gekozen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef alle invoervelden een zichtbaar label. Dit kan een tekst of een afbeelding zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 57. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het formulier om je in te schrijven voor een nieuwsbrief heeft twee invoervelden zonder zichtbare labels. De placeholder tekst kan niet als volwaardig alternatief dienen omdat het verdwijnt zodra gebruiker begint te typen. Zie screenshot 7.

  • Gevolg:

   Gebruikers van weten mogelijk niet welke data in deze velden moet worden ingevuld.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef alle invoervelden een zichtbaar label. Dit kan een tekst of een afbeelding zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 58. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   De foutmeldingen die onder succescriterium 3.3.1 zijn genoemd helpen een gebruiker niet te begrijpen hoe de fout verbeterd kan worden.

  • Gevolg:

   De gebruiker weet niet wat hij moet doen om de fouten te herstellen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Formuleer de foutmeldingen zo dat een gebruiker een suggestie krijgt hoe de fouten kunnen worden hersteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 59. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het logo van de website heeft een leeg alt-attribuut. Deze afbeelding maakt deel uit van een link die naar de homepagina verwijst. Logo’s zijn informatieve afbeeldingen die tekstalternatief nodig hebben.

  • Gevolg:

   Zonder tekst alternatief is een lege link ontstaan. De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen bij welke organisatie deze website hoort.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De tekst van het logo dient in het alt-attribuut van de afbeelding te worden herhaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 60. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De zoekfunctie heeft een invoerveld zonder toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen welke data hier moet worden ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef dit invoerveld een toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 61. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De zoekfunctie heeft een knop met een vergrootglas om de zoekopdracht te versturen. Deze knop is niet als knop gecodeerd. De toegankelijke naam ontbreekt.

  • Gevolg:

   Omdat de juiste rol ontbreekt, kan de voorleessoftware niet aan zijn gebruiker vertellen dat dit een knop is en wat deze knop doet.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze knop de juiste rol en naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 62. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Het formulier om je in te schrijven voor een nieuwsbrief heeft twee invoervelden zonder toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen welke data hier moet worden ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze invoervelden een toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 63. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de header van de website staan twee links naar sociale netwerken. Deze links hebben geen toegankelijke namen. In de footer van de website staat een logo van Gemeente Groningen die als link fungeert. Deze link heeft evenmin een toegankelijke naam.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen waar deze link naartoe gaat

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze links een toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 64. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de tabel op deze pagina staan drie select-elementen zonder toegankelijke naam. Zie screenshot 8.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware kan niet aan zijn gebruiker vertellen welke data hier moet worden ingevuld.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Geef deze select-elementen een toegankelijke naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 65. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   In de linker kolom van de tabel staat een knop met een plusje erop. Deze knop opent extra informatie over het onderzoek. Deze knop is niet als knop gecodeerd. De status van deze knop is programmatisch niet aangegeven.

  • Gevolg:

   Doordat deze knop de juiste rol mist, kan de voorleessoftware niet aan zijn gebruiker vertellen dat dit een interactief element is. Een blinde gebruiker weet niet of de verborgen sectie open of dicht is.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Een aria-expanded attribuut geeft aan de voorleessoftware de status van verborgen sectie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue:

   Organisatie is complex.

  • Oorzaak:

   Door de complexe organisatie zijn veel websites ontstaan waarvoor toegankelijkheid geregeld moet worden.

  • Gevolg:

   We kunnen niet voor alle websites tijdig voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We hebben de eigenaar bewust gemaakt van de verplichtingen en zijn gestart met het invullen van deze verklaring. Daarnaast schrijft het projectteam een advies voor de organisatie hoe alle websites toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209