Verklaring van SPOT Groningen

Status toegankelijkheid https://www.spotgroningen.nl

Gemeente Groningen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Groningen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website SPOT Groningen.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Groningen is beschikbaar via de link https://gemeente.groningen.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Groningen gepubliceerde informatie blijkt dat de website SPOT Groningen gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Groningen is gevorderd met de toegankelijkheid van SPOT Groningen en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 17-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Groningen .
Functie: Gemeentesecretaris.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Problemen

Komt u een probleem tegen met de toegankelijkheid van deze website? Geef het door aan de gemeente. Wilt u alstublieft (de link naar) de webpagina noemen waar u het probleem bent tegengekomen?

Meer informatie

Op de website DigiToegankelijk.nl vindt u meer informatie over digitale toegankelijkheid.

Aanvullende informatie van Gemeente Groningen

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website SPOT Groningen : voldoet gedeeltelijk

De website SPOT Groningen is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Groningen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.spotgroningen.nl/toegankelijkheid/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Groningen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Een logo en verschillende iconen (svg-bestanden) hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien weten niet wat voor afbeelding dit is. Aangezien het icoon als enig label fungeert (er is geen tekstueel label), is het voor hulpsoftware ook niet duidelijk waar dit invoerveld voor is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een alternatieve tekst toe aan de svg. Zie voor meer info https://dequeuniversity.com/rules/axe/3.5/svg-img-alt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De video heeft geen beschrijvende tekst.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die geen afbeeldingen kunnen zien is het niet duidelijk dat hier een video staat en wat hierop te zien is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een beschrijving toe van de video direct boven of onder de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de betaalpagina’s (safe.pay en ideal) zijn afbeeldingen gevonden zonder alt tekst. Een deel hiervan is de enige content van links.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien weten niet wat voor afbeelding dit is. De link die eromheen staat heeft zelf geen tekst, waardoor deze link ook leeg is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg alt teksten toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De foto’s bij de nieuwsitems hebben als alternatieve tekst de titel van het nieuwsitem. Dit klopt niet. Hetzelfde geldt voor de items onder ‘Binnenkort bij Spot Groningen’. Dit gebeurt ook bij programma-items op pagina 2 en de header afbeelding op pagina 3. Op pagina 9 zijn er links met daarbinnen afbeeldingen en een h1 kop. De alt tekst en de h1 zijn hetzelfde (en dus dubbelop).

  • Gevolg:

   Dit geeft screenreaders en gebruikers onvolledige en onnodige informatie.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Laat de alt teksten leeg wanneer de afbeeldingen decoratief zijn of voeg correcte teksten toe met wat er daadwerkelijk te zien is op de foto.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 5. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De alt teksten bij de foto’s zijn niet beschrijvend, zoals ‘RNB-30-04-16-2352-01-2988-Knelis’. Wanneer je de foto vergroot, komt de tekst ‘undefined’ onder de foto te staan. Wanneer de foto vergoot is, komen er ook iconen in beeld die bestaan uit svg’s zonder alternatieve tekst (een kruis en pijltjes).

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien krijgen nu geen goede informatie over de afbeelding.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak de alt teksten en de onderschriften beschrijvend. Geef de iconen een alternatieve tekst (of de buttons die er omheen zitten)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 6. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Wanneer je op de delen button klikt, verschijnt er aan aantal iconen. Deze hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien weten niet wat voor afbeelding dit is. De link die eromheen staat heeft zelf geen tekst, waardoor deze link ook leeg is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een alternatieve tekst toe aan de svg. Zie voor meer info https://dequeuniversity.com/rules/axe/3.5/svg-img-alt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 7. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina staat een infographic met als enige alternatieve tekst ‘Cultuurinspiratie’. Dit geeft de inhoud niet weer.

  • Gevolg:

   Bezoekers die de afbeelding niet kunnen zien krijgen de informatie van deze afbeelding niet mee.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een beschrijving toe (eventueel verborgen met CSS) van de infographic. Deze moet in ieder geval de teksten bevatten die op de afbeelding staan. Via ‘aria-labelledby’ kan hiernaar verwezen worden vanuit de figure. Zie voor meer info https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.1/#naming_with_aria-labelledby.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 8. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De video met het Noisia optreden heeft geen ondertiteling.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden missen de gesproken teksten.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een ondertiteling toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 9. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er komt informatie in beeld die niet wordt uitgesproken.

  • Gevolg:

   Mensen die deze teksten niet kunnen zien, krijgen deze informatie niet mee.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Behalve via audiodescriptie kan deze informatie ook via een alternatief worden aangeboden, zoals een uitgeschreven tekst onder de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het kopje ‘Kom spelen’ is opgemaakt met <strong> in plaats van met een heading element.

  • Gevolg:

   Voor screenreader gebruikers die navigeren via de koppenstructuur is het niet duidelijk welke content waaronder valt.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak hier een heading element van.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Bij sommige programma items is de datum verborgen, niet alleen visueel maar ook voor hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Screenreader gebruikers die via een koppenlijst naar een programma-item gaan, weten niet op welke datum dit is. De relatie met de datum wordt nu alleen in de layout gelegd, niet programmatisch.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak de datum zichtbaar in de toegankelijkheidslaag door een andere CSS techniek te gebruiken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld om een andere datum te selecteren heeft geen label.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar dit invoerveld voor is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een label toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 13. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het actieve menu item wordt alleen visueel aangegeven via onderstreping. Hulpsoftware kan dit niet uitlezen.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is het niet duidelijk wat het actieve menu-item is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg aria-current=”page” toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 14. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina met Gegevens waar je kunt inloggen missen de invoervelden bij de geboortedatum een label.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat waar moet worden ingevuld.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg hier labels toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 15. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina met Gegevens waar je kunt inloggen om je bestelling af te ronden, is het label van het wachtwoord veld niet goed gekoppeld. (Er staat nu ‘username’ bij wachtwoord).

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is dit verwarrend.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg voor een koppeling met het juiste id.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 16. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina waar je tickets kunt bestellen staat (voordat je iets hebt gekozen) prijsinformatie in een soort van tabel of lijst die is opgemaakt met o.a. <br /> en witruimte. Zie screenshot 5.

  • Gevolg:

   Voor screenreader gebruikers geeft dit ruis en verwarring. Het is niet duidelijk dat dit een tabel of lijst is en wat waar bij hoort.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak hier een definition list (<dl>) van of een ‘echte’ html tabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 17. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De koppenstructuur klopt niet. De pagina bevat voornamelijk h1 koppen en de h2 koppen vallen onder h1 koppen waar deze niet bij horen. Zo staat de kop ‘Binnenkort bij SPOT Groningen’ onder de kop ‘Youp in december naar Stadsschouwburg’, maar dit hoort niet bij elkaar. Ook volgen ‘Het laatste nieuws…’ en ‘Volg SPOT Groningen onder ‘Van Dik HoutVan Dik Hout’. Op pagina 2 hebben de maanden h1 niveau, maar alle programma-onderdelen die daaronder vallen ook. Deze zouden een niveau lager moeten staan.

  • Gevolg:

   Voor screenreader gebruikers die navigeren via de koppenstructuur is het niet duidelijk welke content waaronder valt.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat de koppenstructuur een juiste opbouw van de pagina laat zien. Gebruik h1 alleen voor het hoofdniveau, bijvoorbeeld Homepage of Programma.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 18. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het invoerveld om te zoeken heeft geen label.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar dit invoerveld voor is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een label element toe en associeer deze via een id met het invoerveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 19. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onderaan de tekst in visueel een tabel gemaakt met paragrafen en witruimte.

  • Gevolg:

   Voor screenreader gebruikers geeft dit ruis en verwarring.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak hier een definition list (<dl>) van of een ‘echte’ html tabel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 20. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina waar je tickets kunt bestellen staan links met als enig content prullenbak iconen. Deze worden geplaatst via CSS (door middel van het pseudo-element :before en de content property), maar zijn niet puur decoratief.

  • Gevolg:

   Op deze manier kan het zijn dat het icoon wegvalt, bijvoorbeeld voor mensen die een eigen CSS gebruiken, of wanneer de CSS niet geladen wordt.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Plaats het icoon in de html, bijvoorbeeld als img-element met een alternatieve tekst of een svg met een title-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 21. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina met de afleverwijze staat een balk met de verschillende stappen. De huidige stap wordt alleen via layout weergegeven.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is het niet duidelijk wat de actieve stap is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg aria-current=”step” toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 22. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina waar je tickets kunt bestellen is een invoerveld met een onjuist gelinkt label (Ongeplaceerd). De id’s komen niet met elkaar overeen.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar dit invoerveld voor is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat de id’s met elkaar overeenkomen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 23. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De PDF heeft geen tags (codelaag). Wanneer de codelaag wel aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware zoals screenreaders is er geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 24. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De gehele paragraaf boven de video is opgemaakt met het <strong> element. Dat is hier niet voor bedoeld, maar voor het uitlichten van enkele woorden.

  • Gevolg:

   Dit kan storend werken voor gebruikers van hulp software die een hele paragraaf als belangrijk interpreteren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Pas de stijl van de paragraaf aan via CSS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 25. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina waar je kunt bestellen zonder account hebben de meeste invoervelden voor persoonlijke informatie geen mechanisme om deze automatisch in te laten vullen. Alleen het veld met het huisnummer heeft dit attribuut, maar met de ongeldige waarde ‘no’.

  • Gevolg:

   Autofill maakt het invullen van formulieren voor veel gebruikers gemakkelijker, zoals voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg ‘autocomplete’ attributen toe bij de invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 26. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   In de infographic wordt alleen met behulp van kleur aangegeven welke doelgroepen bij welk programma horen.

  • Gevolg:

   Kleurenblinden en slechtzienden kunnen deze relatie nu mogelijk niet leggen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik een extra methode om de relatie aan te geven, bijvoorbeeld via een nummer of letter.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 27. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de plattegrond worden de rangen alleen aangegeven met behulp van kleuren.

  • Gevolg:

   Kleurenblinden en slechtzienden kunnen deze rangen nu mogelijk niet herkennen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik een extra aanwijzing om de rangen aan te geven, bijvoorbeeld met vakken en nummers.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 28. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op 400% ingezoomd (1280px breed bij 1024px hoog) nemen de vaste onderdelen bovenaan de pagina zoveel ruimte in, dat de hoofdtekst niet meer te lezen is. Op 400% valt een deel van de cookiemelding buiten beeld. Hier kan ook niet heen gescrold worden (naar beneden). Op 400% kun je niet bij alle festival menu (overlay) items komen. Een deel valt onderaan weg. Op de pagina met bestelbevestiging valt een klein deel van de tabel buiten beeld op 400%. Hier kan wel heen gescrold worden (wat onder dit criterium niet mag bij tabellen), maar door het gebrek aan contrast (groene tekst op groene achtergrond) is het alsnog niet leesbaar.

  • Gevolg:

   Slechtzienden die inzoomen missen een deel van de content.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat via responsive bouwen ook bij inzoomen alles nog zichtbaar blijft en blijft werken tot in ieder geval 400%.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 29. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De knop voor de cookie instellingen heeft te weinig contrast (grijs op wit, 1.6:1). De randen van de invoervelden van het formulier bij Uw gegevens hebben de kleur #ccc. Deze kleur geeft een contrastwaarde van 1.6:1.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om te bepalen waar ze input kunnen geven (kunnen klikken).

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef interactieve onderdelen en de randen van velden een beter contrast Zorg dat het gehele icoon voldoende contrast heeft met de achtergrond of voeg een duidelijke rand toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 30. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Alle pagina’s (inclusief de betaalpagina’s van safe.pay en ideal) bevatten veel tekstelementen met te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Gebruikers die slechtziend of kleurenblind zijn kunnen de teksten moeilijker of niet lezen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Gebruik minimaal een contrast van 4.5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 31. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op de pagina waar je tickets kunt boeken verdwijnt een deel van de tekst wanneer je inzoomt boven de 100%. Zie screenshot 7.

  • Gevolg:

   Slechtzienden die inzoomen missen een deel van de content.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak de layout zodanig responsive zodat de teksten bij inzoomen goed leesbaar blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 32. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er staat een infographic op de pagina waarvan de teksten in de afbeelding zitten.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen de tekst niet naar hun voorkeuren aanpassen om het beter te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zet de teksten in HTML.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 33. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De cookiemelding is niet te bedienen (sluiten, accepteren) met het toetsenbord.

  • Gevolg:

   Doordat de cookiemelding over de gehele website heen ligt, is de website verder niet te gebruiken.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat de melding als eerste focus krijgt met het toetsenbord zodat deze bediend en gesloten kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 34. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   De checkboxes in het formulier om je in te schrijven voor de nieuwsbrief werken niet met het toetsenbord. Bij de datumprikker is het niet mogelijk met het toetsenbord een maand vooruit te gaan. Dit zijn nu svg elementen en geen buttons. Bij het vergroten van de foto kun je verder niks meer doen met het toetsenbord, doordat de focus op de onderliggende pagina blijft. Met het toetsenbord kun je niet bij het zoekveld komen om je zoekwoord aan te passen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen hier geen gebruik van maken.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak de functionaliteit ook bereikbaar met het toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 35. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen titel.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het voor de navigatie tussen documenten belangrijk dat de titel duidelijk maakt waar ze zijn. Wanneer een pdf geen titel heeft wordt de bestandsnaam getoond, deze is niet altijd even duidelijk.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een goed beschrijvende titel toe aan de pdf. Dit kan in het bronbestand of in Acrobat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 36. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Als je de knop Tickets activeert, ga je eerst weer het menu door en daarna pas naar de ticket informatie met de Koop tickets knop..

  • Gevolg:

   Dit is verwarrend voor toetsenbordgebruikers die verwachten meteen naar ticket informatie te gaan.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat de focus meteen naar de ticket informatie gaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 37. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Na de inhoud van het programma-onderdeel gaat de toetsenbordfocus door alle deel links heen, ook wanneer de social media links niet zijn uitgeklapt. De delen knop zelf verdwijnt dan.

  • Gevolg:

   Voor ziende toetsenbordgebruikers is dit verwarrend, omdat ze op links komen die ze niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat als iets visueel verborgen is, de focus er ook niet op kan komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 38. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Wanneer de overlay met de cookiemelding is geopend, loopt de toetsenbord focus door op de onderliggende pagina. Bij een popup window hoort de focus alleen daarin te kunnen komen, omdat de gebruiker daar iets moet afronden alvorens verder te kunnen. Wanneer de overlay met het zoekvenster is geopend, loopt de toetsenbord focus door op de onderliggende pagina. Wanneer de overlay met het festival menu is geopend, loopt de toetsenbord focus door op de onderliggende pagina.

  • Gevolg:

   Voor toetsenbordgebruikers is dit erg verwarrend.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Zorg dat als de cookiemelding, het zoekvenster of het menu open staat, alleen daar de focus in kan komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 39. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De links in de header naar de account en zoeken hebben geen tekst. Een title attribuut is niet voldoende omdat deze slecht ondersteund wordt door hulpsoftware. Er zijn meerdere links met dezelfde tekst ‘Bekijk hier de foto’s, recensies en meer.’

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven kunnen ze niks met deze links.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg (eventueel met CSS verborgen) teksten toe aan de links die duidelijk maken waar deze heen gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 40. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Wanneer je op de delen button klikt, verschijnt er een aantal iconen. Dit zijn links zonder tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven kunnen ze niks met deze links.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg (eventueel met CSS verborgen) teksten toe aan de links die duidelijk maken waar deze heen gaan. Ook kunnen er alternatieve teksten worden toegevoegd aan de svg elementen (zie 1.1.1).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 41. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina waar je tickets kunt bestellen staan links met daarin geen tekst, alleen een prullenbak icoon.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware vragen vaak lijsten op van links op de pagina. Wanneer deze teksten geen duidelijke informatie geven kunnen ze niks met deze links.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg (eventueel met CSS verborgen) teksten toe aan de links die duidelijk maken waar deze heen gaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 42. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Meerdere: De focus op het invoerveld van de filters en die op de datum in de datumprikker zijn niet zichtbaar. De focus op sommige links is niet zichtbaar, zoals op het logo (home link), de zoeken button (naast het invoerveld) en bij de nieuwsbrief en social media links. De focus op de knoppen met Tickets, het facebook event en Bekijk programma zijn niet zichtbaar. De focus op de buttons met de vragen is niet zichtbaar. De focus op de filter links is niet zichtbaar. De focus op het landen invoerveld bij het afrekenen zonder account is niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Een ziende toetsenbordgebruiker weet niet op welke link, button of veld hij staat.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak de focus zichtbaar via een outline.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 43. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De pagina (html element) heeft geen taal gespecificeerd. Dit komt ook voor op de betaalpagina’s van safe.pay.nl en ideal.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de pagina mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Stel de juiste taal in op het html element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 44. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het document heeft geen taal gespecificeerd.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de pdf mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Stel de juiste taal in bij de documenteigenschappen in Acrobat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 45. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Er staat een button met ‘Buy tickets’ op een Nederlandstalige pagina. Er staat geen taal aangegeven om deze button.

  • Gevolg:

   Screenreaders lezen de button mogelijk niet in de juiste taal voor.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Stel de juiste taal in op de button via het ‘lang’ attribuut, net als is gedaan bij de tekst van het programma-onderdeel.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 46. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Bij bestelling afronden zonder account moeten er gegevens worden ingevuld. Wanneer dit formulier niet verzonden kan worden, wordt er geen melding gegeven van welke velden niet of verkeerd zijn ingevuld.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen er moeite mee hebben om te bepalen welke velden ze moeten corrigeren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef duidelijk aan welke velden nog niet goed zijn ingevuld en hoe deze kunnen worden verbeterd. (‘Veld x is verplicht’ is niet voldoende, want dit is aan algemene instructie, geen fout identificatie).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 47. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Het formulier in je in te schrijven voor de nieuwsbrief mist visuele labels. Een placeholder is niet voldoende omdat niet iedereen die kan lezen en deze ook verdwijnt bij focus. Zie screenshot 4.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk wat er bij de velden ingevuld moet worden.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een visueel label element toe bij de velden met voldoende contrast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 48. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Het id ‘newsletter’, ‘id’ en ‘ac’ komt meerdere keren voor op de pagina.

  • Gevolg:

   Wanneer id’s meerdere keren op een pagina voorkomen kan hulpsoftware de code niet goed interpreteren.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Maak id’s uniek per pagina en voor verwijzingen via ARIA en labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 49. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De cookiemelding staat in een overlay. Deze overlay (<div class=”overlay cookie”>) heeft niet de juiste rol.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het nu niet duidelijk dat ze te maken hebben met een popup window.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg role=“dialog” toe aan de popup.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 50. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Wanneer een foto is uitvergroot komen er buttons in beeld met een kruis en pijltjes. Deze buttons hebben geen tekst (naam).

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van hulpsoftware is het niet duidelijk wat deze buttons doen.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een button tekst of aria-label toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 51. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Meerdere: De button met de datumprikker geeft geen status aan of de kalender geopend of gesloten is. Als je op 200% bent ingezoomd geldt dit ook voor het openen en sluiten van de labels. De button met het festival menu (wanneer ingezoomd) geeft geen status aan of het geopend of gesloten is. De buttons met de vragen geven geen status aan of ze geopend of gesloten zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet of het is uitgeklapt.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg het ‘aria-expanded’ attribuut toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 52. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De button om het festival menu te sluiten heeft geen naam.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet waar deze button voor is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef de button een naam (tekst of aria-label).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 53. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Er mist een title in de iframe van de video.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet wat er in dit iframe staat en of ze deze daarom willen openen of overslaan.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Voeg een beschrijvende title toe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 54. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het zoekfilter kun je categorieën aan en uit zetten. Het is alleen visueel (verschil in kleur) te zien welke geactiveerd zijn. Dit wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet welke categorieën/filters actief zijn.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef via aria-pressed de status aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 55. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Naast de titel staan buttons met ‘EN’ en ‘NL. Via kleur is aangegeven welke actief is, maar niet in de code.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet welke taal actief is.

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Geef via aria-pressed de status aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 56. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina met het winkelmandje staat een timer die aangeeft hoeveel tijd je nog over hebt om te bestellen. Deze informatie wordt niet doorgegeven aan hulpsoftware.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware weten niet dat ze een tijdslimiet hebben en wat de status hiervan is. (Terwijl een limiet juist voor gebruikers met een beperking extra lastig kan zijn.)

  • Alternatief:

   nvt

  • Maatregel:

   Dit kan worden gedaan via een role=“alert” of het gebruik van live regions.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue:

   Organisatie is complex.

  • Oorzaak:

   Door de complexe organisatie zijn veel websites ontstaan waarvoor toegankelijkheid geregeld moet worden.

  • Gevolg:

   We kunnen niet voor alle websites tijdig voldoen aan de toegankelijkheidsnormen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   We hebben de eigenaar bewust gemaakt van de verplichtingen en zijn gestart met het invullen van deze verklaring. Daarnaast schrijft het projectteam een advies voor de organisatie hoe alle websites toegankelijk te maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Groningen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209