Verklaring van Koninklijk Huis

Status toegankelijkheid https://www.koninklijkhuis.nl

Ministerie van Algemene Zaken is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 27-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Algemene Zaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Koninklijk Huis.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Algemene Zaken is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Koninklijk Huis van Ministerie van Algemene Zaken voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Algemene Zaken .
Functie: Hoofd Communicatie Koninklijk Huis.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 27-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Algemene Zaken

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Koninklijk Huis : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Koninklijk Huis is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De infographic met de begroting van de koning in 2021 heeft geen goede alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   De alternatieve tekst geeft alleen de titel van de infographic weer en niet de rest van de inhoud.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met screenreaders is deze informatie niet toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foto's in fotoalbums hebben niet altijd een alternatieve tekst.

  • Oorzaak:

   Alternatieve teksten zijn niet altijd toegevoegd.

  • Gevolg:

   Een deel van de foto's is niet toegankelijk voor bezoekers die afbeeldingen niet kunnen zien.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Foto's gepubliceerd vanaf 27 mei 2020 worden voorzien van alternatieve teksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2020
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een deel van de gesproken teksten in video's is niet ondertiteld.

  • Oorzaak:

   De voiceover van de video "Koningin Máxima 10 jaar #UNSGSA" is niet ondertiteld.

  • Gevolg:

   Doven en slechthorenden missen een deel van de informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met ingang van 27 mei 2020 worden (nieuw geplaatste) video's voorzien van ondertiteling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2020
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video's hebben geen audiodescriptie of media-alternatief zoals een transcript.

  • Oorzaak:

   De video "Koningin Máxima 10 jaar #UNSGSA" heeft geen beschrijving van wat er in beeld gebeurt of een transcript daarvan.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden missen een deel van de informatie in deze video.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met ingang van 27 mei 2020 worden (nieuw geplaatste) video's voorzien van ondertiteling. Verdere aanpassingen worden onderzocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2020
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Video bevat geen audiodescriptie

  • Oorzaak:

   De informatie die in beeld is bij de Kersttoespraak 2019 wordt niet uitgesproken.

  • Gevolg:

   Blinden en slechtzienden missen deze informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Met ingang van 27 mei 2020 worden (nieuw geplaatste) video's voorzien van ondertiteling. Verdere aanpassingen worden onderzocht.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er staan drie icoon-links bij een tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.

  • Oorzaak:

   De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.

  • Oorzaak:

   De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Relaties en koppen infographic van de begroting onduidelijk.

  • Oorzaak:

   Voor de relatie tussen blokjes in de infographic van de begroting van de Koning is geen tekstalternatief beschikbaar en geopende koffertjes hebben geen correcte kop.

  • Gevolg:

   Bezoekers met screenreaders kunnen de informatie uit de infographic niet volgen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur.

  • Oorzaak:

   Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.

  • Alternatief:

   Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.

  • Maatregel:

   Kaarten een eigen zichtbare titel geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Pdf met werkzaamheden Koninklijk Huis heeft geen codelaag.

  • Oorzaak:

   Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd. Wanneer de codelaag aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware zoals screenreaders is geen informatie beschikbaar om de pdf te interpreteren. Denk bijvoorbeeld aan structuurinformatie zoals lijsten, koppen en tabellen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf opnieuw aanmaken mét een codelaag.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Te laag contrast infograhic met begroting van de koning.

  • Oorzaak:

   Een aantal kleurcombinaties van tekst met achtergrond hebben een onvoldoende contrastverhouding: De witte letters (#FFFFFF) op oranje achtergrond (#E17010), een contrastverhouding van 3,2:1 en de witte letters (#FFFFFF) op blauwe balk (#60A1CB), een contrastverhouding van 2,8:1

  • Gevolg:

   De tekst van de infographic is moeilijk of niet te lezen door slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Afbeelding met uitleg over het Koninkrijk heeft niet voldoende contrast.

  • Oorzaak:

   De gebruikte kleuren voor de teksten in de afbeelding hebben niet altijd voldoende contrast. Dit is zeker een probleem bij de witte letters op de groene achtergrond (3,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 zou moeten zijn), maar waarschijnlijk ook bij de volgende combinaties: Oranje op wit, wit op blauw, blauw op lichtblauw en wit op groen.

  • Gevolg:

   Dit maakt de tekst in de afbeelding slecht te lezen voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contrast in de afbeelding verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De infographic met de begroting van de Koning bevat afbeeldingen van tekst.

  • Oorzaak:

   In plaats ven echte tekst bevat de infographic afbeeldingen van tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers die aanpassingen nodig hebben om de tekst te kunnen lezen (denk aan kleur, grootte, lettertype, etc.) kunnen deze aanpassingen niet doorvoeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Infographic met begroting van de Koning niet volledig met toetsenbord te bedienen.

  • Oorzaak:

   Wanneer een koffertje geopend is, is het sluitkruisje niet met het toetsenbord te bedienen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen de infographic niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focusvolgorde van de infographic met de begroting van de koning is niet correct.

  • Oorzaak:

   Wanneer je met een koffertje hebt geopend, kun je het niet makkelijk weer sluiten. De focus op het sluitknopje is moeilijk te vinden: Deze wordt gereset en komt afhankelijk van de gebruikte browser op verschillende plekken terecht.

  • Gevolg:

   Voor bijvoorbeeld toetsenbord- en screenreadergebruikers is het erg lastig om terug te keren naar het overzicht.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is niet aangegeven in welke taal een pdf is.

  • Oorzaak:

   De pdf met de werkzaamheden van het koninklijk huis bevat geen taalinstelling.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan niet de juiste voorleesstem kiezen en het document wordt daardoor niet goed voorgelezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf van een taalinstelling voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Algemene Zaken heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209