Verklaring van Koninklijk Huis

Status toegankelijkheid https://www.koninklijkhuis.nl

Ministerie van Algemene Zaken is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-12-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Algemene Zaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Koninklijk Huis.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Algemene Zaken is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Algemene Zaken gepubliceerde informatie blijkt dat de website Koninklijk Huis gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Algemene Zaken is gevorderd met de toegankelijkheid van Koninklijk Huis en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Algemene Zaken .
Functie: Hoofd Communicatie Koninklijk Huis.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-12-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.rijksoverheid.nl/contact/contactformulier.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Algemene Zaken

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Koninklijk Huis : voldoet gedeeltelijk

De website Koninklijk Huis is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Algemene Zaken dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.koninklijkhuis.nl/documenten/rapporten/2020/05/27/toegankelijkheidsonderzoek-koninklijkhuis.nl-mei-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Algemene Zaken dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De infographic met de begroting van de koning in 2021 heeft geen goede alternatieve tekst.
  • Oorzaak: De alternatieve tekst geeft alleen de titel van de infographic weer en niet de rest van de inhoud.
  • Gevolg: Voor bezoekers met screenreaders is deze informatie niet toegankelijk.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Foto's in fotoalbums hebben niet altijd een alternatieve tekst.
  • Oorzaak: Alternatieve teksten zijn niet altijd toegevoegd.
  • Gevolg: Een deel van de foto's is niet toegankelijk voor bezoekers die afbeeldingen niet kunnen zien.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Foto's gepubliceerd vanaf 27 mei 2020 worden voorzien van alternatieve teksten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2020
 3. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een deel van de gesproken teksten in video's is niet ondertiteld.
  • Oorzaak: De voiceover van de video "Koningin Máxima 10 jaar #UNSGSA" is niet ondertiteld.
  • Gevolg: Doven en slechthorenden missen een deel van de informatie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Met ingang van 27 mei 2020 worden (nieuw geplaatste) video's voorzien van ondertiteling.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2020
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Video's hebben geen audiodescriptie of media-alternatief zoals een transcript.
  • Oorzaak: De video "Koningin Máxima 10 jaar #UNSGSA" heeft geen beschrijving van wat er in beeld gebeurt of een transcript daarvan.
  • Gevolg: Blinden en slechtzienden missen een deel van de informatie in deze video.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Met ingang van 27 mei 2020 worden (nieuw geplaatste) video's voorzien van ondertiteling. Verdere aanpassingen worden onderzocht.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2020
 5. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Video bevat geen audiodescriptie
  • Oorzaak: De informatie die in beeld is bij de Kersttoespraak 2019 wordt niet uitgesproken.
  • Gevolg: Blinden en slechtzienden missen deze informatie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Met ingang van 27 mei 2020 worden (nieuw geplaatste) video's voorzien van ondertiteling. Verdere aanpassingen worden onderzocht.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 27-05-2020
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Hulpsoftware kan in de Twitterfeed niet zien waar de ene tweet begint en de ander eindigt.
  • Oorzaak: De code voor een tweet bestaat voor een groot deel uit niet-semantische HTML- elementen, namelijk <div> en <span>. Deze elementen worden door hulpapparatuur genegeerd.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet bij welke tweet de links voor reageren, retweeten en volgen horen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Semantische code zoals een opsomming gebruiken voor de twitterfeed.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er staan drie icoon-links bij een tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.
  • Oorzaak: De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief.
  • Gevolg: Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.
  • Oorzaak: De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Relaties en koppen infographic van de begroting onduidelijk.
  • Oorzaak: Voor de relatie tussen blokjes in de infographic van de begroting van de Koning is geen tekstalternatief beschikbaar en geopende koffertjes hebben geen correcte kop.
  • Gevolg: Bezoekers met screenreaders kunnen de informatie uit de infographic niet volgen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 10. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Lightbox toont voor hulpsoftware meerdere foto's tegelijk.
  • Oorzaak: De lightbox waarin een foto uit een foto-album wordt getoond laat de oude foto bij het gebruik van de knoppen Vorige/Volgende uit beeld animeren met een CSS transform. Echter wordt de oude foto niet volledig verborgen voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Gevolg: Dit is verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware, want nu lijkt het net alsof er meerdere foto's in de lightbox staan.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Niet meer zichtbare foto's ook voor hulpsoftware verbergen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur.
  • Oorzaak: Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.
  • Gevolg: Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.
  • Alternatief: Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.
  • Maatregel: Kaarten een eigen zichtbare titel geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Pdf met werkzaamheden Koninklijk Huis heeft geen codelaag.
  • Oorzaak: Deze codelaag wordt aangemaakt in het bronbestand (bijvoorbeeld Word of Indesign) en moet van daaruit goed worden geëxporteerd. Wanneer de codelaag aanwezig is en aan de richtlijnen voldoet, kan hulpsoftware de inhoud juist weergeven voor de gebruiker, zoals ook bij goed opgebouwde HTML-pagina's het geval is.
  • Gevolg: Voor hulpsoftware zoals screenreaders is geen informatie beschikbaar om de pdf te interpreteren. Denk bijvoorbeeld aan structuurinformatie zoals lijsten, koppen en tabellen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Pdf opnieuw aanmaken mét een codelaag.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Te laag contrast infograhic met begroting van de koning.
  • Oorzaak: Een aantal kleurcombinaties van tekst met achtergrond hebben een onvoldoende contrastverhouding: De witte letters (#FFFFFF) op oranje achtergrond (#E17010), een contrastverhouding van 3,2:1 en de witte letters (#FFFFFF) op blauwe balk (#60A1CB), een contrastverhouding van 2,8:1
  • Gevolg: De tekst van de infographic is moeilijk of niet te lezen door slechtzienden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Afbeelding met uitleg over het Koninkrijk heeft niet voldoende contrast.
  • Oorzaak: De gebruikte kleuren voor de teksten in de afbeelding hebben niet altijd voldoende contrast. Dit is zeker een probleem bij de witte letters op de groene achtergrond (3,1:1 waar dat minimaal 4,5:1 zou moeten zijn), maar waarschijnlijk ook bij de volgende combinaties: Oranje op wit, wit op blauw, blauw op lichtblauw en wit op groen.
  • Gevolg: Dit maakt de tekst in de afbeelding slecht te lezen voor slechtzienden.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Contrast in de afbeelding verbeteren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 15. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De infographic met de begroting van de Koning bevat afbeeldingen van tekst.
  • Oorzaak: In plaats ven echte tekst bevat de infographic afbeeldingen van tekst.
  • Gevolg: Gebruikers die aanpassingen nodig hebben om de tekst te kunnen lezen (denk aan kleur, grootte, lettertype, etc.) kunnen deze aanpassingen niet doorvoeren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 16. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Infographic met begroting van de Koning niet volledig met toetsenbord te bedienen.
  • Oorzaak: Wanneer een koffertje geopend is, is het sluitkruisje niet met het toetsenbord te bedienen.
  • Gevolg: Toetsenbordgebruikers kunnen de infographic niet goed gebruiken.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De focusvolgorde van de infographic met de begroting van de koning is niet correct.
  • Oorzaak: Wanneer je met een koffertje hebt geopend, kun je het niet makkelijk weer sluiten. De focus op het sluitknopje is moeilijk te vinden: Deze wordt gereset en komt afhankelijk van de gebruikte browser op verschillende plekken terecht.
  • Gevolg: Voor bijvoorbeeld toetsenbord- en screenreadergebruikers is het erg lastig om terug te keren naar het overzicht.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Voor de volgende begroting (september 2021, begroting 2022) wordt in het ontwerp van de infographic rekening gehouden met dit succescriterium.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 21-09-2021
 18. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is niet aangegeven in welke taal een pdf is.
  • Oorzaak: De pdf met de werkzaamheden van het koninklijk huis bevat geen taalinstelling.
  • Gevolg: Voorleessoftware kan niet de juiste voorleesstem kiezen en het document wordt daardoor niet goed voorgelezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Pdf van een taalinstelling voorzien.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Algemene Zaken heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323