Verklaring van Koninklijk Huis

Status toegankelijkheid https://www.koninklijkhuis.nl

Ministerie van Algemene Zaken is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-07-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Algemene Zaken streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Koninklijk Huis.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Algemene Zaken is beschikbaar via de link https://dashboard.digitoegankelijk.nl/organisaties/386#list-sites-apps

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Algemene Zaken gepubliceerde informatie blijkt dat de website Koninklijk Huis gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Algemene Zaken is gevorderd met de toegankelijkheid van Koninklijk Huis en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Algemene Zaken .
Functie: Hoofd Communicatie Koninklijk Huis.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-07-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.rijksoverheid.nl/contact/informatie-rijksoverheid/e-mail-sturen.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Ministerie van Algemene Zaken

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO) en daarom maakt deze verklaring gebruik van zowel een eigen redactioneel toegankelijkheidsrapport als het algemene technische toegankelijkheidsrapport van PRO. Deze website gebruikt echter niet alle mogelijke functionaliteiten van PRO en heeft daarom uit laatstgenoemde rapport alleen afwijkingen in de verklaring opgenomen die op deze website voorkomen.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Koninklijk Huis : voldoet gedeeltelijk

De website Koninklijk Huis is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Algemene Zaken dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/WLL41xB0NQy2H8uU5Bkx/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 03-12-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheidonline.nl/documenten/rapport/2022/10/27/toegankelijkheidsonderzoek-techniek-pro-oktober-2022
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Algemene Zaken dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Schermbrede sliderafbeeldingen hebben een onvoldoende beschrijvende alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware krijgen onvoldoende informatie over de inhoud van de afbeelding.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Betere alternatieve teksten schrijven of de alternatieve teksten leeg laten, daar afbeeldingen vaak decoratief zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In een pdf staat het logo van Kantar. Dit logo is een informatieve afbeelding maar het is niet gemarkeerd als afbeelding. Dit logo heeft ook geen tekstueel alternatief. Markeer de informatieve afbeeldingen en geef ze een tekstueel alternatief zodat hulptechnologie deze informatie voor kan lezen.

   In het document staan meerdere afbeeldingen. Deze afbeeldingen zijn decoratief, maar ze worden niet genegeerd door hulptechnologieën. Markeer deze afbeeldingen als artifact.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware krijgen geen informatie of juist overbodige informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Links in een fotoalbum en van contentafbeeldingen geven niet goed aan waar de link heen gaat.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien een link, maar weten niet wat er gebeurt als ze de link gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De links moeten een tekst bevatten die aangeeft dat de link de afbeelding opent in een lightbox.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Decoratieve schermbrede afbeeldingen zijn zichtbaar voor hulpsoftware door informatie over copyright, maar hebben geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware ziet dat er een afbeelding is, maar krijgt daar geen informatie over.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Maak technisch duidelijk dat de informatie over copyright hoort bij een decoratieve afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De tabellen in een pdf zijn niet juist gemarkeerd als tabellen. Niet alle gegevens die visueel in een tabel worden weergegeven, zijn opgemaakt in de tabelcellen.

  • Gevolg:

   Hierdoor is er onvoldoende informatie beschikbaar voor hulptechnologie om de relaties in de tabel juist te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Tabel herstellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   In een pdf staat een tabel over Koningin Máxima. Deze tabel is niet gemarkeerd als een tabel. Hierdoor is er geen informatie beschikbaar voor de hulptechnologieën om de relaties in de tabel juist te begrijpen.

   Ook staat er de tekst "Koningin Máxima..." Deze tekst heeft de functie van een kop, maar is niet gemarkeerd als kop. Markeer de koppen als kop. Gebruik hiervoor kop 1 t/m kop 6.

   Verder staan er dikgedrukte teksten zoals "Vertegenwoordigen (en zakelijk)", "Ceremonieel", en "Maatschappelijk." Deze teksten hebben de functie van een kop, maar ze zijn niet gemarkeerd als kop. Markeer de koppen als kop. Gebruik hiervoor kop 1 t/m kop 6.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen kunnen de pdf niet goed lezen en missen informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf herstellen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De leesvolgorde van een pdf is onjuist ingesteld. De titels van elke sectie worden als laatste voorgelezen. Ook de informatie in de tabellen wordt niet in de juiste volgorde voorgelezen door de hulptechnologieën.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen heel lastig de structuur van de informatie ontdekken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf's opnieuw maken en correct instellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Teksten in enkele pdf's hebben onvoldoende contrast.

  • Gevolg:

   Teksten zijn niet voor iedereen goed leesbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Opnieuw maken pdf's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Onder de koptekst "Social Media" staan vier links naar de social media kanalen van het Koninklijk Huis. De linkteksten zijn "Twitter", "Facebook", "Instagram" en "Youtube." Uit deze linkteksten is het doel van de links niet duidelijk af te leiden. Ook uit de (door software bepaalde) context blijkt niet waar de link naar verwijst.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van hulptechnologieën kunnen een lijst van alle links gebruiken om over de pagina te navigeren. Deze bezoekers kunnen moeite hebben met deze link.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg dat de linktekst het doel van de link beschrijft, bijvoorbeeld "Twitter van het Koninklijk Huis".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 10. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Op de 404-pagina staat een verborgen <h1> koptekst "Niet gevonden." Deze kop heeft geen onderliggende content, zoals tekst of een kop van een lager niveau. De volgende koptekst is ook een <h1> "Niet gevonden". Koppen en tussenkoppen moeten de onderliggende tekst beschrijven.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is de structuur van de pagina moeilijk te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verwijderen overbodige H1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024
 11. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina's is tekst niet gemarkeerd als andere taal dan de rest van de site.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware spreekt tekst uit in de taal van de site ipv in de correcte taal.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Tekst markeren als als anderstalig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2024

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Algemene Zaken heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209