Verklaring van Sittard-Geleen.nl

Status toegankelijkheid https://www.sittard-geleen.nl/

Gemeente Sittard-Geleen is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 19-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Sittard-Geleen streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sittard-Geleen.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Sittard-Geleen is beschikbaar via de link https://www.sittard-geleen.nl/toegankelijk

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Sittard-Geleen gepubliceerde informatie blijkt dat de website Sittard-Geleen.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Sittard-Geleen is gevorderd met de toegankelijkheid van Sittard-Geleen.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 19-11-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Sittard-Geleen .
Functie: Wethouder.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 19-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via online@sittard-geleen.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een inhoudelijke reactie.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw vraag of opmerking is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u een klacht indienen.

Aanvullende informatie van Gemeente Sittard-Geleen

Pdf's
De toegankelijkheidseisen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Sittard-Geleen kan op dit moment niet garanderen dat alle pdf's die op onze websites worden aangeboden aan de toegankelijkheidseisen voldoen. Het komende jaar worden ontoegankelijke pdf's vervangen door toegankelijke informatie.

Burgerklacht en MKB-lijst

De onderstaande websites worden in 2020 uitgefaseerd en vervangen door toegankelijke alternatieven 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Sittard-Geleen.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Sittard-Geleen.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Sittard-Geleen dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=5f7f2a73-3a37-4019-8ae1-43101e002551&type=pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Sittard-Geleen dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ staan drie afbeeldingen vlak boven de footer. Deze afbeeldingen hebben nu geen tekstalternatief in de afbeelding, de visueel verborgen teksten zijn niet voldoende. De tekst ‘Meld u aan’ geeft niet aan dat het gaat om het aanmelden voor een nieuwsbrief. Het tweede tekstalternatief geeft niet aan dat er een hashtag op de afbeelding staat. Ook de link ‘Werkzaamheden’ is niet duidelijk, door de afbeelding is meteen helder dat het hier om werkzaamheden aan de weg gaat en niet om bijvoorbeeld werkzaamheden aan deze website. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus staat de link ‘Enieuwsbrief’ met daarin ook een complexe afbeelding met tekst zonder tekstalternatief. Deze afbeelding heeft een beter tekstalternatief nodig. Ook het logo moet in het tekstalternatief terugkomen. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Adressen_en_openingstijden staat de link ‘de Domijnen’. Naast deze linktekst staat een icoon dat geen tekstalternatief heeft. Dat deze link een externe website opent blijkt uit de tekst, dat deze in een nieuw venster opent niet. Het advies is om dit soort links niet in een nieuw venster te openen. Dit doen is maakt het voor bepaalde gebruikers net moeilijker om terug te komen op deze website. Het icoon kan dan verwijdert worden. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Bezoekers staat een afbeelding in een link met een aria-label. Deze afbeelding wordt nu genegeerd door hulpsoftware, deze afbeelding is niet decoratief en bevat andere informatie dan in de tekst van het aria-label staat. Een aria-label overschrijft alle andere manieren waarop een element een naam krijgt en in het geval van een link wordt alle content in de link genegeerd door hulpsoftware, dit geldt dus ook voor de span (met tweede aria-label), de tekst en voor de afbeelding. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College staan acht afbeeldingen met de tekst ‘Afbeelding…’ in het tekstalternatief. Het gebruik van een img element maakt al duidelijk dat het om een afbeelding gaat, dat is overbodige informatie. Dit is niet expliciet fout en hoeft dus niet aangepast te worden om te voldoen, maar het viel op tijdens de inspectie. Dit geldt ook voor de afbeelding op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/ College/Wethouder_Pieter_Meekels.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest meer voor dan nodig en creëert onduidelijkheid.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen tot en met https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels staan links het logo van de gemeente met het tekstalternatief ‘Logo’.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest meer voor dan nodig en creëert onduidelijkheid.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het proces op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro staan er bij stap ‘2. Inloggen’ meerdere logo’s van de verschillende inlogmethoden. Deze logo’s bevatten informatie en hebben een tekstalternatief nodig. Deze eis geldt in deze situatie niet voor het DigiD logo, omdat de tekst DigiD letterlijk in de tekst staat, maar dit is wel een probleem voor de overige twee logo’s. Het advies is om dit soort logo’s altijd allemaal een tekstalternatief te geven, dat voorkomt problemen als de tekst anders is. Bij deze stap staat naast het invoerveld ‘Geboortedatum’ een kalender icoon in beeld, het tekstalternatief ‘…’ is onvoldoende. Deze knop heeft een tekstalternatief nodig dat het doel aangeeft en dat is in dit geval een alternatieve methode voor het invullen van een geboortedatum. Ook de twee blauwe tekstballonnen met de blauwe i hebben nu het tekstalternatief ‘?’, deze twee hebben een tekstalternatief nodig dat het doel van deze links omschrijft. Dit icoon komt meer voor. Deze typen problemen komen (los van de logo’s) ook voor in het formulier op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest meer voor dan nodig en creëert onduidelijkheid.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ staan de links ‘Meld u aan’, ‘Samensterksittardgeleen’ en ‘Werkzaamheden’. Deze a elementen staan in koppen van niveau 2. Dit zijn geen koppen die iets zeggen over de onderstaande content. Dit zijn grote links. Een kop moet boven content staan waar die kop iets over zegt en dat is hier niet het geval. Dit type probleem komt ook voor op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Huwelijk_geboorte_en_overlijden/ Trouwen_en_geregistreerd_partnerschap staat een tabel. Deze tabel is niet goed opgemaakt. De cellen met vetgedrukte teksten zijn niet opgemaakt als tabelkoppen. Het opmaken van de tekst ‘Product / dienst’ als tabelkop geeft deze niet voldoende relatie met de overige vetgedrukte teksten in de dezelfde kolom die wel voldoen als zij tabelkoppen worden. Ook moeten verschillende cellen opgesplitst worden in meerdere rijen om de relaties tussen de verschillende dagen en de verschillende bedragen goed aan te geven. Het is niet toegestaan om kopteksten en dergelijke in tabelcellen te gebruiken. De tekst ‘Trouwzaal Stadskantoor in Sittard / Stadswinkel in Geleen’ heeft nu niet de juiste relatie met de overige content in deze tabelcel. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College is het overzicht met de foto’s en links opgemaakt in een tabel. Dat is toegestaan in deze situatie. In de tabel zijn strong elementen gebruikt. Het strong element is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven en mag niet gebruikt worden om hele tabelcellen, teksten of lijsten anders vorm te geven. Om de links en namen van de partijen vetgedrukt weer te geven kan CSS gebruikt worden. Hierbij is ook het advies om geen tabel te gebruiken voor de visuele weergave, hiervoor kan ook beter CSS gebruikt worden. In de rechterkolom zijn de links ‘Coalitieakkoord Sittard-Geleen 18-22 pdf , 4MB’ en ‘Addendum coalitieakkoord 2020- 2022 pdf , 2MB’ onterecht opgemaakt als kop

  • Gevolg:

   Beperkte onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://internetafspraken.sittard-geleen.nl/Internetafspraken/ is de tekst ‘Let op! In verband ... een maand verloopt.’ onterecht opgemaakt met strong. Dit ook een probleem in de weergegeven gegevens bij de voltooide stappen. Het strong element kan alleen gebruikt worden om een deel van een tekst, lijst en dergelijke nadruk te geven. Dit elementen is geen vervanging van koptekst of een andere manier om teksten met elkaar te koppelen. In het proces op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen is bij stap ‘2. Samenvatting’ de tekst ‘Akkoordverklaring’ opgemaakt met strong dit moet een kop zijn en de onderstaande tekst en invoerveld hebben nu ook geen relatie met elkaar. Het is niet duidelijk waarmee akkoord gegaan moet worden.

  • Gevolg:

   Beperkte onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro staat een lijst die niet in de code is opgemaakt als lijst. De nog niet gestarte stappen ‘2. Inloggen’ tot en met ‘7. Afsluiten’ zijn onterecht opgemaakt als koptekst. Een kop moet boven content staan, koppen van gelijk niveau mogen elkaar niet direct opvolgen. Dit probleem komt ook voor bij de andere formulieren op deze URI-basis. Bij de stap samenvatting is een tabel gebruikt met drie kolommen. In deze tabel zijn de vetgedrukte teksten onterecht opgemaakt met strong. Deze teksten zeggen iets over onderstaande content deze relatie is nu niet beschikbaar voor hulpsoftware, deze tekst heeft enkel nadruk. Een th element geeft een relatie tussen deze cel en de rest van de tabel aan. Het advies is om de middelste kolom te verwijderen, een tabel met twee rijen of twee kolommen wordt minder streng beoordeeld. Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen is de tekst ‘Wilt u een bijlage of foto toevoegen?’ is niet opgemaakt als label. Deze tekst staat in beeld bij het tweede deel van stap ‘1. Stuur een bericht’. Dit type probleem komt meer voor, op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro gaat het om de tekst ‘Bijlage(n) toevoegen:’. Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS staan bij de stap ‘6. Akkoordverklaring’ meerdere lijsten in beeld die niet in de code zijn opgemaakt als lijst. Ook is de tekst ‘Door akkoord te ... te hebben ingevuld.’ niet gekoppeld aan het onderstaande selectievakje ‘Akkoord’.

  • Gevolg:

   Beperkte onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VerlorenVoorwerp/ ContactGegevens, https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/GevondenVoorwerp/ ContactGegevens en https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VoorwerpTerugvinden/ZoekFormulier zijn de verschillende labels van de invoervelden niet aan de invoervelden gekoppeld. De opmaak met behulp van een tabel geeft niet de juiste relatie. Gebruik bijvoorbeeld een label met for en id om deze twee elementen aan elkaar te koppelen. Het gebruik van een tabel om content op deze manier vorm te geven wordt hier niet afgekeurd, maar wel afgeraden. In andere gevallen moet dit wel worden afgekeurd, dus gebruik bij voorkeur CSS om content te stylen. Op pagina https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels staan een aantal genummerde en geletterde lijsten die niet als lijst zijn opgemaakt in de code. Op pagina's https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=6fd7aa97-73b3-4697-a886- e6145fd0d05d&type=pdf&& en https://www.sittard-geleen.nl/dsresource? objectid=bca7f2aa-cb16-4947-8e17-70ee36f718e7&type=pdf staan twee PDF bestanden beide bestanden hebben geen tags en daardoor is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren. Omdat tags ontbreken kan de PDF niet volledig onderzocht worden (alle succescriteria met betrekking tot de PDF code laag zoals koppen en tekstalternatieven bij afbeeldingen). Let daarom op dat bij het oplossen van dit probleem nieuwe toegankelijkheidsproblemen kunnen ontstaan. Beide bestanden zijn voor zover mogelijk gecontroleerd, bijvoorbeeld op het contrast van de tekst en dergelijke, maar de betekenisvolle volgorde van deze bestanden kan bijvoorbeeld ook niet gecontroleerd worden.

  • Gevolg:

   Beperkte onduidelijkheid

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 8. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen staan meerdere invoervelden die aan dit succescriterium moeten gaan voldoen. In dit formulier gaat het om de invoervelden ‘ Uw naam (voornaam en achternaam)’, ‘E-mailadres’ en ‘Uw telefoonnummer’. Deze invoervelden moeten geldige autocomplete attributen krijgen met waarden als ‘name’, ‘email’ en ‘tel’. Dit type probleem geldt ook voor meerdere invoervelden van het formulier op https://secure.sittardgeleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scTestSG.aspx/fTestIntro. Daar gaat het om invoervelden ‘ Voornaam’, ‘Achternaam’, ‘Geboortedatum’, ‘Postcode’, ‘Woonplaats’, ‘Telefoonnummer’ en ‘ E-mailadres’. Ook het formulier op https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS moet aan deze eisen gaan voldoen. Een volledig overzicht van alle mogelijke en verplichte autocomplete waarden is te vinden op https://www.w3.org/Translations/WCAG21-nl/#input-purposes. Het gaat om alleen om invoervelden die om persoonlijke gegevens van de huidige gebruiker vragen, dus bij een vraag om de geboortedatum van een kind of werknemer mag autocomplete=”bday” niet gebruikt worden.

  • Gevolg:

   Gebruiker heeft geen extra automatische invoerhulp.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://internetafspraken.sittard-geleen.nl/Internetafspraken/ is de toetsenbordfocus van verschillende invoervelden ingesteld met CSS. Voor die focus indicator geldt dat deze voldoende contrast moet hebben (3,0:1) om zichtbaar te zijn. Op het moment dat de standaard indicator van de browser gebruikt wordt geldt deze eis niet. Het gaat onder andere om het invoerveld ‘Zoeken’ (1,4:1). Het contrast bij de knop ‘OK’ in de pop-up is 2,6:1, deze waarden zijn gemeten bij de instelling hoog contrast. Ook het invoerveld ‘Datum’ en de keuzelijst ‘Tijd’ bij stap 2 hebben met 1,4:1 een focus met onvoldoende contrast. Dit probleem komt meer voor op deze pagina, dit zijn enkel voorbeelden.

  • Gevolg:

   Kan slecht leesbaar zijn voor slechtzienden.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 10. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen tot en met https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels is kleur gebruikt om aan te geven welke link van het hoofdmenu aan de linkerkant actief is. De donkerblauwe kleur is de enige manier om deze informatie te zien. Op pagina https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VoorwerpTerugvinden/ ZoekFormulier is de rode kleur van het invoerveld ‘Gemeente verloren *:’ de enige manier om zien dat daar iets mis is gegaan na het activeren van de knop ‘Zoek’.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan alleen via kleur informatie terugvinden of zien dat er een foutmelding is.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 11. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Opmerkingen Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Bestuur/College is het mogelijk om horizontaal te scrollen. De content die daarmee in beeld komt zijn twee afbeeldingen en links die zonder verlies van informatie of functionaliteit ook onder elkaar geplaatst had kunnen worden. Het gaat hier dus niet om content waarvoor de tweedimensionale lay-out vereist is.

  • Gevolg:

   Je moet horizontaal scrollen om alle content te kunnen zien.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen tot en met https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels is het nodig om horizontaal te scrollen om meer te zien dan alleen het hoofdmenu aan de linkerkant. Het eerste probleem is dat de link ‘Contact’ niet zichtbaar is. Van de verdere inhoud van de pagina's is alleen de eerste letter te zien.

  • Gevolg:

   Je moet horizontaal scrollen om alle content te kunnen zien.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen komen bij het maken van invoerfouten icoontjes in beeld die als het betreffende invoerveld focus heeft uitklappen naar tekstuele foutmeldingen. Het probleem op deze pagina is dat de bij de drie selectievakjes onder ‘Op welke manier mogen wij contact met u opnemen?’ deze aanvullende content over het derde selectievakje heen valt. Hierdoor is het verplicht dat deze pop-up te sluiten is. Dit betekent dat deze pop-up te verwijderen moet zijn zonder de focus of muisaanwijzer te verplaatsen. In de meeste gevallen wordt hiervoor de escape toets gebruikt. Het advies is om deze manier van foutmeldingen geven aan te passen zodat de tekst altijd zichtbaar is en niet over een invoer heen (kan) vallen. Andere oplossingen zijn natuurlijk mogelijk. Dit probleem geldt ook voor de andere twee foutmeldingen, deze vallen ook over andere content op deze pagina heen. Dit is ook een probleem bij de formulieren op pagina's https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro en https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS.

  • Gevolg:

   Content achter pop-up kan niet worden gesloten worden met bijvoorbeeld de escape toets.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 14. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ staat de witte tekst ‘Werk in uitvoering’ op een afbeelding. Deze tekst wordt niet aangepast door ‘hoog contrast’ te kiezen en heeft bij beide instellingen een contrast van 1,7:1. De tekst ‘#samensterksittardgeleen’ op de afbeelding ernaast heeft een contrast tussen 3,2:1 en 4,2:1. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=6fd7aa97-73b3-4697-a886- e6145fd0d05d&type=pdf&& staat een PDF bestand. De teksten in dit bestand moeten ook voldoende contrast hebben. Bovenaan de eerste pagina staat de witte tekst ‘Toekomstvisie 2030’ deze tekst heeft een contrast van 1,9:1 met de groene achtergrond. Deze kleur tekst is ook gebruikt onderaan deze pagina, maar daar heeft deze een contrast van 1,8:1 doordat de achtergrond van de tekst ‘Maak het inbrekers niet te makkelijk’ lichtgroen is. Dit type probleem komt ook op de tweede pagina voor. Onderaan pagina 6 staat blauwe tekst in een blauwe tekstballon met een contrast van 3,6:1 en op pagina 7 staat meer voorbeelden van groene koppen met een contrast van 1,9:1. Ook een probleem is de witte tekst op pagina 10. De tekst ‘Overige expedities vonden ... Markt) en Limbricht.’ heeft een contrast van 2,7:1 met de lichtblauwe achtergrond, de witte kop op de groene achtergrond heeft een contrast van 1,9:1 en de groene kop heeft een contrast van 1,8:1. Dit zijn voorbeelden van teksten met onvoldoende contrast, dit is geen volledig overzicht. Het contrast op pagina's 11 en 12 is niet gecontroleerd, maar eventuele problemen moeten wel opgelost worden.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben de tekst te lezen.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 15. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VerlorenVoorwerp/ ContactGegevens en https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/GevondenVoorwerp/ ContactGegevens komen rode instructies in beeld als verplichte velden niet worden ingevuld. De rode tekst ‘Dit veld is verplicht’ heeft een contrast van 4,0:1 met de witte achtergrond.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben de tekst te lezen.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 16. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's (van https://www.sittard-geleen.nl/) wordt het hoofdmenu een hamburgermenu (drie streepjes) als de pagina herschaald wordt naar 1024x768 en 200% zoom. Bij die instellingen zijn niet alle link in het hoofdmenu beschikbaar. De negen links onder het uitklapbare hoofdmenu ‘Bestuur & Organisatie’ zijn niet te bereiken voor toetsenbord gebruikers. Dit is een verlies van functionaliteit. (Het is ook voor muisgebruiker lastig om al deze links te bereiken.)

  • Gevolg:

   Verlies van content.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 17. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ staan boven de grijze streep van de footer drie afbeeldingen. De linker afbeelding bevat tekst waarbij de manier waarop deze tekst wordt weergegeven niet essentieel is, de teksten ‘Volg het laatste nieuws van de gemeente’ en ‘Meld u aan voor de gratis nieuwsbrief’ kunnen zonder probleem als tekst weergeven worden. Dit geldt ook voor de afbeelding met de tekst ‘Werk in uitvoering’ en de afbeelding met de tekst ‘#Samensterksittardgeleen’. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers en https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Vergunningen/Reclame_aan_of_bij_gebouwen staat onderaan een afbeelding van tekst met de tekst ‘Telefonisch afspraak maken’.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben de tekst te lezen.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 18. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VerlorenVoorwerp/ ContactGegevens, https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/GevondenVoorwerp/ ContactGegevens en https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VoorwerpTerugvinden/ZoekFormulier is het niet mogelijk om een datum in te vullen. Het datum pop-up venster is niet met het toetsenbord te bedienen. De enige bediening die werkt is van maand wisselen met behulp van de toetsen Page Up en Page Down en het bevestigen van een gekozen datum werkt met enter.

  • Gevolg:

   Toetsenbordnavigatie werkt niet naar behoren maar dienstverlening is wel mogelijk.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 19. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS start een proces op het moment dat een gebruiker van Stap 3 terug wil naar bijvoorbeeld Stap 1. Komt de tekst ‘ U wordt omgeleid naar de vorige stap. Deze stap is niet beschikbaar: Intro’ in beeld de gebruiker wordt dan binnen enkele seconden teruggeleid naar Stap 3. Deze tijdslimiet voldoet niet aan de eisen van dit succescriterium. Het advies is om dit automatisch omleiden helemaal uit te zetten en gebruikers zelf de link te laten activeren. Een andere optie is om de mogelijkheid om van Stap 3 naar Stap 1 te gaan uit te schakelen. Dit type probleem komt ook voor op https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro.

  • Gevolg:

   Content is niet automatisch beschikbaar

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 20. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen tot en met https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels is er geen mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. Dit kan gedaan worden met een skiplink zoals ook op de overige pagina's gedaan is.

  • Gevolg:

   Onnodige herhaling van content door gebrek aan skiplinks.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 21. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.sittard-geleen.nl/dsresource?objectid=6fd7aa97-73b3-4697-a886- e6145fd0d05d&type=pdf&& en https://www.sittard-geleen.nl/dsresource? objectid=bca7f2aa-cb16-4947-8e17-70ee36f718e7&type=pdf staan twee PDF bestanden. PDF bestanden hebben een titel die onderdeel is van de bestandseigenschappen, deze titel is daardoor onafhankelijk van de bestandsnaam. In beide bestanden is deze titel leeg.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest meer voor dan nodig en creëert onduidelijkheid.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 22. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VerlorenVoorwerp/ ContactGegevens en https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/GevondenVoorwerp/ ContactGegevens hebben geen goede paginatitel. Deze pagina's hebben beide de titel ‘Gegevens’. Deze tekst omschrijft niet het doel of onderwerp van de pagina. Ook pagina https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels heeft met ‘WettenEnRegels’ geen goede paginatitel. Het advies is om de pagina's op deze URL allemaal een betere titel te geven, maar alleen deze drie voldoen niet aan de minimale eisen.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware leest meer voor dan nodig en creëert onduidelijkheid.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 23. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen komt de optie ‘Wilt u een bijlage of foto toevoegen?’ in beeld aan het einde van de stap ‘1. Stuur een bericht’. Deze optie komt in beeld na het activeren van de knop ‘Volgende’. Het probleem is dat de toetsenbordfocus dit invoerveld voor bestanden overslaat in de focus volgorde. Indien het activeren van een knop nieuwe content in beeld laat komen moet de focus eerst naar deze nieuwe content voordat deze verder gaat. Dit gaat wel goed bij het invoeren van e-mailadres en telefoonnummer. Dit type probleem komt ook voor in de formulieren op https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro en https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS.

  • Gevolg:

   Geen logische focusvolgorde en dus verwarring.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 24. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/English staan zeven ‘Read more’ links. Deze links staan in een apart p element en hebben daardoor geen context met de bovenstaande tekst. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ staan een vlak boven de footer drie links. Doordat de tekstalternatieven van de afbeeldingen niet voldoende zijn is het doel van deze links niet altijd te bepalen. Het gaat met name om de links ‘Meld u aan’ en ‘Werkzaamheden’. De extra informatie op de afbeelding maakt het linkdoel voor zienden direct duidelijk. Dit geldt ook voor de soortgelijke afbeeldingen op https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers, https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Coronavirus en https://www.sittard-geleen.nl/Bezoekers. Op alle pagina's van https://www.sittard-geleen.nl/ staat rechts onderaan de link ‘Insittardgeleen’. Dit tekstalternatief is niet voldoende om het doel van de link te beschrijven. Visueel is het doel wel meteen duidelijk, de visueel verborgen tekst is niet voldoende.

  • Gevolg:

   Onduidelijk waar link naar verwijst.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 25. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen komt bij stap 2 ‘Samenvatting’ de link ‘1. Stuur een bericht’ in beeld. Deze link heeft geen zichtbare focus. Dit geldt niet alleen voor deze afgeronde stap op deze pagina, maar voor de overige links naar afgeronde stappen op https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro en https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS. Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS staan bij stap ‘4. Dienstverband’ meerdere keuzelijsten naast de tekst ‘Aantal uren per dag’. De toetsenbordfocus is niet zichtbaar op deze elementen. Op pagina https://internetafspraken.sittard-geleen.nl/Internetafspraken/ komen bij een afgeronde stap de knop ‘Wijzigen’ te staan. Indien een gebruiker kiest voor de optie ‘Hoog contrast’ is de toetsenbordfocus op deze knoppen niet zichtbaar.

  • Gevolg:

   Voor mensen die afhankelijk zijn van toetsenbordnavigatie is niet duidelijk of zichtbaar waar zij in het scherm zijn.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 26. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/Adressen_en_openingstijden staat de link ‘opent externe website’. Deze link bevat de zichtbare tekst ‘RWM’. Hier is verkeerd gebruik gemaakt van een aria-label waardoor de zichtbare tekst geen onderdeel meer is van de naam van de link. De tekst in het aria-label is wel nodig om te voldoen aan succescriterium 1.1.1: Niet-tekstuele content. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/ondernemers/Vergunningen/Reclame_aan_of_bij_gebouwen staat de afbeelding ‘Afspraak maken telefonisch button’. Deze afbeelding werkt als link (niet als knop) en de tekst op deze afbeelding moet overeen komen met de naam van de link. De naam van de link is ‘Afspraak maken telefonisch button’ de tekst is ‘Telefonisch afspraak maken’. Deze teksten komen in woordvolgorde niet overeen, dit is nodig om het voor gebruikers van spraaksoftware mogelijk te maken om de zichtbare tekst te gebruiken om bedieningselementen te selecteren. Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Bezoekers staat de afbeelding ‘’ met daarbij te visueel verborgen tekst ‘insittardgeleen.nl’. Deze afbeelding bevat andere informatie dan deze URL. Deze afbeelding heeft een beter tekstalternatief nodig

  • Gevolg:

   problemen voor spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 27. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen tot en met https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels is de taal van de webpagina niet aangegeven in de code. Dit kan door het attribuut lang=”nl” toe te voegen aan het html element aan het begin van de pagina.

  • Gevolg:

   problemen voor spraaksoftware

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 28. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sittard-geleen.nl/Inwoners/English is de header in het Nederlands, de taal van de pagina is goed ingesteld, om de Engelse tekst goed over te brengen is een taalwisseling noodzakelijk. Dit kan door het attribuut lang=”en” toe te voegen aan de blokken die Engelstalige content bevatten.

  • Gevolg:

   problemen voor spraaksoftware

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 29. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://internetafspraken.sittard-geleen.nl/Internetafspraken/ staat een keuzelijst (select element) met de verschillende producten. Indien er een van deze opties ingesteld wordt komt er een pop-up in beeld met aanvullende informatie. Het kiezen van een optie is het instellen van een component van de gebruikersinterface en het verplaatsen van de toetsenbordfocus naar de pop-up is een contextwijziging. Het is advies is om geen gebruik te maken van de uitzondering om gebruikers te informeren. Het activeren van een knop of link geldt niet als het instellen van een component van de gebruikersinterface, dus een knop om de keuze te bevestigen die een pop-up geeft bij activatie is een mogelijke oplossing.

  • Gevolg:

   desoriëntatie voor blinden

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 30. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VerlorenVoorwerp/ ContactGegevens en https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/GevondenVoorwerp/ ContactGegevens staan verschillende verplichte invoervelden die bij het niet invullen geen goede foutmeldingen geven. De rode instructie ‘Dit veld is verplicht’ is geen geldige foutmelding. De enige manier om te zien dat het hier om foutmeldingen gaat is de kleur van de tekst en invoervelden. De positie van deze teksten geeft aan waar de fouten zitten aan dat onderdeel is voldaan. Een goede foutmelding bevat eigenlijk altijd een ontkenning, een tekst in de vorm ‘De X is niet ingevuld’ is voldoende een tekst als ‘Fout: Dit veld is verplicht’ is ook goed. Op pagina https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VoorwerpTerugvinden/ ZoekFormulier staat het verplichte veld ‘ Gemeente verloren *:’. Bij het niet invullen van dit veld komt er geen tekstuele foutmelding in beeld. Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen worden geen directe tekstuele foutmeldingen gebruikt. Hier worden afbeeldingen gebruikt met tekstalternatieven ‘Vul a.u.b. een antwoord in. ’ en ‘Maak a.u.b. een keuze. ’. Deze tekstalternatieven zijn geen goede foutmeldingen, dit zijn instructies. De vetgedrukte tekst ‘Ongeldige waarde’ die in beeld komt is niet beschikbaar voor hulpsoftware. Het gebruik van afbeeldingen met tekstalternatieven in plaats van tekstuele foutmeldingen is toegestaan, maar deze moeten wel duidelijk zijn voor alle gebruikers. Dit type probleem komt ook voor in de formulieren op pagina's https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro en https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat er een fout is gemaakt maar kan als een instructie worden geïnterpreteerd.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Gemeente past contentmatige afwijkingen aan. Voor technische afwijkingen is oplossing gevraagd bij leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 31. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://internetafspraken.sittard-geleen.nl/Internetafspraken/ staat het invoerveld ‘Datum’. Om de manier waarop de datum ingevuld moet worden aan te geven is een placeholder gebruikt. Het probleem is dat deze tekst niet zichtbaar is tijdens en na het invullen van de datum. Doordat het mogelijk is om datum op verschillende manieren in te vullen is het geven van een instructie zoals (dd-mm-jjjj) noddzakelijk.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruiker

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 32. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VerlorenVoorwerp/ VoorwerpGegevens en https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/GevondenVoorwerp/ VoorwerpGegevens wordt bij het tweede venster gevraagd om een datum. Om de ingevulde gegevens te controleren is het nodig om te weten in welke vorm de datum is ingevuld.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruiker

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 33. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   In het formulier op pagina's https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro en https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS wordt afhankelijk van de gemaakte keuzes gevraagd om een ‘Huisnummer’ of een ‘Huis-/Postbusnummer’ in te vullen. Een huisnummer kan in Nederland letters bevatten. Om invoerfouten te voorkomen moet vooraf een instructie gegeven worden die aangeeft dat hier alleen getallen ingevuld mogen worden. Ook de labels ‘ Huisnummer huisletter’ en ‘Huisnummer toevoeging’ zijn niet duidelijk. Een suggestie is om één invoerveld te gebruiken voor ‘Huisnummer (zonder toevoeging)’ en een invoerveld ‘Huisnummertoevoeging’ te gebruiken. Bij dat tweede veld kan gewoon tekst ingevoerd worden. Beter zou zijn om één invoerveld ‘Huisnummer’ te gebruiken waarin dan gewoon ‘13-1’ ‘13A’, ‘13bis’ en ‘13’ ingevuld mogen worden, maar dat is technisch misschien niet mogelijk in combinatie met de postcode database.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruiker

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 34. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen staat op regel 27 een regel code met een parsefout. De waarde van het style attribuut is niet goed gesloten. Dit type probleem komt ook voor op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/SittardGeleen/VerlorenVoorwerp/VoorwerpGegevens tot en met https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels. Op pagina https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/Home/WettenEnRegels staat op regel 137 geen spatie tussen attributen en op regel 160 staat een lossen eindtag ().

  • Gevolg:

   Kan problemen voor hulpsoftware opleveren.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 35. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De invoervelden op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VerlorenVoorwerp/ContactGegevens, https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/GevondenVoorwerp/ ContactGegevens en https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VoorwerpTerugvinden/ZoekFormulier hebben allemaal geen naam. Op alle pagina's van https://www.sittard-geleen.nl/ staat een uitklapbaar hoofdmenu. Deze links missen een toestand (status) die aangeeft of de link op dit moment is opengeklapt of niet. Deze informatie moet ook beschikbaar zijn voor hulpsoftware. Een manier om dit te doen is door aria-expanded te gebruiken, maar andere oplossingen zijn ook mogelijk. Door het gebruik van een aangepaste tekst in het aria-label is duidelijk welk menu actief is. Om uit te klappen wordt de class ‘active_list’ gebruikt. Op pagina https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VoorwerpTerugvinden/ ZoekFormulier staat een element met role=”textbox”, dit is inderdaad een invoerveld voor tekst, maar de lijst met suggesties van gemeenten die in beeld komt als WAI-ARIA ‘listbox’ is niet gekoppeld aan dit invoerveld voor tekst. Om deze oplossing toe te passen bestaat het combobox element. Op pagina https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#combobox staat hoed deze complexe WAIARIA oplossing toegepast hoort te worden op pagina https://www.w3.org/TR/wai-ariapractices-1.2/#Listbox staat meer informatie over het gebruik van een ‘listbox’ element, deze eisen gelden ook voor een listbox die onderdeel is van een combobox, kijk ook naar de voorbeelden waarnaar gelinkt wordt op deze pagina's.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 36. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulierenoverzicht/nl-NL/ DefaultEnvironment.aspx staat bovenaan een select element met de optie ‘Default Environment’. Dit select element heeft geen naam die door hulpsoftware bepaald kan worden. Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen heeft het invoerveld voor bestanden uploaden geen naam. Dit probleem komt meer voor bijvoorbeeld ook in het formulier op https://secure.sittardgeleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scTestSG.aspx/fTestIntro en https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS. In deze drie bovenstaande formulieren zijn tooltips gebruikt die uitklappen als zij focus krijgen. De techniek met role=”alert” is niet goed toegepast, het gevolg is dat de uitgeklapte status als deze links focus hebben niet beschikbaar is voor hulpsoftware. Het element met role=”alert” maakt geen deel uit van de DOM als de pagina geladen wordt. Op pagina's https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen, https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nlNL/DefaultEnvironment/scTestSG.aspx/fTestIntro en https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS staat een element met role=”toolbar”. Dit element heeft geen naam. Zie https://www.w3.org/TR/wai-aria-practices-1.2/#toolbar voor meer informatie. Ook zijn hier verschillende elementen onterecht opgemaakt met role=”textbox”, deze role is (https://www.w3.org/TR/wai-aria-1.2/#textbox) is bedoeld voor invoervelden voor tekst en kan dus niet gebruikt worden om de voortgang en de verschillende stappen te benoemen. Dit onjuist gebruik van WAI-ARIA is niet toegestaan, de rol klopt niet.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor de gebruiker.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 37. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op pagina's https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VerlorenVoorwerp/ ContactGegevens, https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/GevondenVoorwerp/ ContactGegevens en https://www.gevondenvoorwerpen.nu/Sittard-Geleen/VoorwerpTerugvinden/ZoekFormulier komen eventueel foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen gelden als statusberichten en moeten aan dit succescriterium gaan voldoen. Een van de manieren om dit te doen is door gebruik te maken van role=”alert”. Op pagina https://www.w3.org/WAI/WCAG21/Techniques/aria/ARIA19 staat meer informatie, let erop dat het element met role=”alert” aanwezig is in de DOM bij het laden van de pagina, content verborgen met display:none is geen onderdeel van de DOM. Dit type probleem komt voor op https://internetafspraken.sittard-geleen.nl/Internetafspraken/, de elementen met role=”alert” staan niet in de DOM bij het laden van de pagina. Op https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scContact.aspx/fBericht_sturen is voor de meeste fouten gebruik gemaakt van een alternatief voor dit succescriterium. De focus verplaatsen naar het eerste invoerveld met een invoerfout is een geldig alternatief. Het probleem is het niet invullen van een van de verplichte selectievakjes op de eerste pagina. De focus wordt dan niet op de verplichte selectievakjes gezet, bij stap ‘2. Samenvatting’ en het vakje ‘Akkoord’ gaat het wel goed. Op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scTestSG.aspx/fTestIntro is een soortgelijk probleem aanwezig bij het niet toevoegen van de verplichte bijlage. Dit type probleem komt ook voor in het formulier op pagina https://secure.sittard-geleen.nl/Formulieren/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/ scAanvraagLKS.aspx/fIntroAanvraagLKS.

  • Gevolg:

   Onduidelijkheid voor gebruikers.

  • Alternatief:

   Nee

  • Maatregel:

   Oplossing gevraagd bij de leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Sittard-Geleen heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209