Verklaring van GGD Zaanstreek-Waterland

Status toegankelijkheid https://www.ggdzw.nl/

GGD Zaanstreek-Waterland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-06-2023

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

GGD Zaanstreek-Waterland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website GGD Zaanstreek-Waterland.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van GGD Zaanstreek-Waterland is beschikbaar via de link https://www.ggdzw.nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door GGD Zaanstreek-Waterland gepubliceerde informatie blijkt dat de website GGD Zaanstreek-Waterland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver GGD Zaanstreek-Waterland is gevorderd met de toegankelijkheid van GGD Zaanstreek-Waterland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 02-06-2023 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van GGD Zaanstreek-Waterland.
Functie: Teamleider Communicatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-06-2023.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@ggdzw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • We doen er alles aan om het toegankelijkheidsprobleem binnen 1 maand op te lossen of een alternatief te bieden.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van GGD Zaanstreek-Waterland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-01-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website GGD Zaanstreek-Waterland : voldoet gedeeltelijk

De website GGD Zaanstreek-Waterland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens GGD Zaanstreek-Waterland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://toegankelijkheidsrapport.swink.nl/ggdzw.nl/audit/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 31-01-2023
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Niet Oké. Gebruikte standaard: WCAG 2.1 niveau A
    • Niet Oké. Met de gebruikte standaard kan de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties worden geborgd. WCAG 2.1 niveau A is echter minder volledig dan de standaard die in het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid wordt voorgeschreven: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA. In het vervolg dient deze standaard worden gebruikt.
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart GGD Zaanstreek-Waterland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   We attenderen bezoekers op de mogelijkheid contact op te nemen, wanneer zij delen van informatie niet tot zich kunnen nemen. Wij zorgen dan voor het aanleveren van de informatie.

  • Maatregel:

   Video's die het betrof zijn verwijderd of waren content van derden. In het laatste geval hebben wij de verantwoordelijke partij geattendeerd en gevraagd om een aangepaste video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Niet,

  • Maatregel:

   Video van derden die het betrof zijn verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   De afwijking is verholpen

  • Maatregel:

   Video's die het betrof zijn verwijderd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Het is direct aangepast

  • Maatregel:

   We hebben de benodigde aanpassingen doorgevoerd waardoor we nu aan dit punt voldoen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nvt er zijn aanpassingen gedaan

  • Maatregel:

   Voor het tabbed nieuws aan is de volgorde van plaatjes en tekst omgedraaid in de code, tevens de dubbele link verwijderd en het klikbare gebied vergroot.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Niet, we hebben dit aangepast

  • Maatregel:

   We hebben het invoerveld 'Achternaam' het juiste autocomplete-attribuut te geven in het formulier www.ggdzw.nl/contact/vragen/.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Niet, punt is opgelost

  • Maatregel:

   De achtergrond is wit gemaakt, waardoor het probleem opgelost zou moeten zijn

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Niet, dit gaat om een widget van Readspeaker, we hebben daar geen oplossing voor

  • Maatregel:

   Niet, we hebben geen oplossing voor de contrastratio van deze externe widget.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Niet we hebben het aangepast

  • Maatregel:

   We hebben het 'hover' menu verwijderd en vervangen door een vast menu.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Voor het hover-menu op de website geldt dat we dit meteen hebben aangepast. Voor de routekaart van google hebben we geen alternatief.

  • Maatregel:

   Het hover-menu bovenaan de website is verwijderd, er is een vast menu aan de rechterzijde van de website voor teruggekomen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: De website dateert uit 2018. Het is technisch niet mogelijk om volledig aan dit punt te voldoen voor de google maps kaart.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2023
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   N.v.t. een en ander is aangepast

  • Maatregel:

   In Youtube zijn de sneltoetsen uitgeschakeld door in de URL van de ingebedde video de parameter disablekb=1 toe te voegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 12. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Niet van toepassing, opgelost

  • Maatregel:

   Nadat je skip content had gekozen kwam je op deze url terecht, door de anchor tag in de url werkte de skiplink niet meer. Dit is opgelost, je komt na het gebruik van skiplink niet meer op deze pagina terecht, tennzij je deze url moedwillig gaat intypen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 13. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Deels is dit punt direct opgelost, deels is het niet opgelost en gaan we dat ook niet doen plus is er geen alternatief

  • Maatregel:

   -Op pagina www.ggdzw.nl/ komt paginering voor. Onze website dateert uit 2018 en het kost teveel tijd en geld om dit aan te passen in verhouding tot wat het oplevert. -Sommige afbeeldingen op de homepage zijn decoratief gemaakt, waardoor deels het probleem is verholpen -Op pagina www.ggdzw.nl/contact/ komt meerdere keren de linktekst 'Route' voor. Wanneer linkteksten niet uniek zijn, moeten ze naar dezelfde pagina verwijzen. Naam locatie toegevoegd aan de link “Route” met de class sr-only

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 14. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   N.v.t. , alles onder dit punt is opgelost

  • Maatregel:
   • Zichtbare focusrand op de homgepage onder 'lees verder' toegevoegd -Wanneer bezoekers de knop WebReader-menu openen, verschuift de widget en is de aanvullende content verborgen onder het volgende blok content op de pagina. Lay out is aangepast -Op onder andere de homepage is een ReadSpeaker-widget aanwezig. Binnen de widget kunnen bezoekers instellingen aanpassen in het dialoogvenster 'Instellingen'. In dit venster krijgen meerdere interactieve elementen, zoals keuzerondjes en knoppen voor meer informatie geen zichtbare toetsenbordfocus. ER is een zichtbare focusrand toegevoegd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 15. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Geen alternatief, niet aan te passen in de huidige website

  • Maatregel:

   Niet. Dit is onderzocht door onze webbouwer. Het is binnen de huidige technische mogelijkheden van onze website niet goed mogelijk dit aan te passen en/of gaat veel geld kosten om dit te doen. Gezien de leeftijd van de website (2018) en wat het oplevert om aan te passen, hebben we besloten dit punt niet aan te passen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het is technisch niet of heel lastig aan te passen. Dit betekent of een heel grote investering doen, als het al lukt, of een nieuwe website laten maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   N.v.t. het is aangepast

  • Maatregel:

   Niet alle Engelste teksten hadden een taalwisse. We hebben er voor gezorgd dat nu bij alle Engelse een taalwissel is aangegeven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   Nvt. Het is voor een groot deel inmiddels verholpen.

  • Maatregel:

   Eén van de pagina's waar het om ging is inmiddels verwijderd en daarmee het probleem verholpen. Verder gaat het om de zoekfunctie in de header van elke pagina, hier is een taalwissel toegevoegd in de code, zodat hulpsoftware het element in de juiste taal kan voorlezen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 18. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:

   N.v.t. probleem is verholpen

  • Maatregel:

   1 of meerdere formulieren bevatte veldinstructies voor het veld 'Datum aanmelding'. Deze zijn geplaatst als placeholder. Een placeholder verdwijnt zodra een bezoeker begint met typen. We hebben gezorgd dat labels en instructies permanent zichtbaar zijn op de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Onderstaande punten zijn aangepast en daarmee is het probleem verholpen -Er wordt een div-element binnen een span-element gebruikt. -Op pagina homepage komt een p-eindtag voor zonder begintag. -Op pagina www.ggdzw.nl/contact/vragen/ komt een a-element voor (een link) met een leeg href-attribuut. Hierdoor is er geen linkdoel aanwezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2023
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
  • Oorzaak:
  • Gevolg:
  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Wanneer bezoekers inzoomen op de pagina, verandert het navigatiemenu in een hamburgermenu. Het is voor bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet duidelijk of het menu open of gesloten is, omdat de toegankelijke naam niet wijzigt. HEt valt niet binnen de technische mogelijkheden van onze website om dit aan te passen.

   De iframes op pagina www.ggdzw.nl/inwoners/opgroeien-en-opvoeden-ggd-zaanstreek-waterland/ hebben geen beschrijving binnen het title-attribuut. Voeg een beschrijving van de video toe, bijvoorbeeld de titel van de video, binnen het title-attribuut in het iframe-element. Het is helaas niet mogelijk dit aan te passen.

   De uitklapbare elementen op pagina www.ggdzw.nl/professionals/scholen/gezonde-leefstijl/ zijn wel bereikbaar en bedienbaar met het toetsenbord, maar hebben geen toegankelijke rol. Hierdoor weten bezoekers die het scherm niet kunnen zien niet wat de functie is van het klikbare element. Daarnaast is het voor hen niet zichtbaar of het uitklapbare element in- of uitgeklapt is. HElaas is dit niet op te lossen in de huidige website.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: We zouden een nieuwe website moeten bouwen om deze zaken op te lossen en/of heel veel tijd en geld moeten investeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2025

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Er is geen budget voor toegankelijkheid
  • Beschrijving van het issue:

   Er is wel budget voor toegankelijkheidsaanpassingen, maar onvoldoende om alle bovengenoemde zaken op te lossen. Dit zou vele duizenden euro's gaan kosten voor een site uit 2018, die we mogelijk binnen enkele jaren vervangen.

  • Oorzaak:

   zie punt 1

  • Gevolg:

   We hebben de afweging gemaakt of kosten opwegen tegen de opbrengst. In sommige gevallen hebben we er voor gekozen om punten daarom niet aan te passen.

  • Alternatief:

   We attenderen bezoekers op de mogelijkheid de informatie bij ons op te vragen als deze niet beschikbaar/bereikbaar is.

  • Maatregel:

   Bij vervanging van de website in de komende (1-3) jaar zullen we digitale toegankelijkheid een centrale rol geven bij de bouw van een nieuwe website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2026

Onevenredige last

De maatregelen die GGD Zaanstreek-Waterland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20240424