Verklaring van www.arnhem.nl

Status toegankelijkheid https://www.arnhem.nl

Gemeente Arnhem is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Arnhem streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.arnhem.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Arnhem is beschikbaar via de link https://www.arnhem.nl/algemeen/Over_deze_site/Toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Arnhem gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.arnhem.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Arnhem is gevorderd met de toegankelijkheid van www.arnhem.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Arnhem .
Functie: Chief Information Officer (CIO).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een digitale toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Neem dan contact op via internet@arnhem.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Gemeente Arnhem

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.arnhem.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.arnhem.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Arnhem dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.arnhem.nl/algemeen/Over_deze_site/Toegankelijkheid/Rapport_onderzoek_Accessibility_25_06_2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Arnhem dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.arnhem.nl/algemeen/Over_deze_site/Privacyverklaring staan meerdere links naar externe websites. Deze links zijn te herkennen aan een pictogram met een vierkantje en een pijl die naar rechtsboven wijst. Niet alle links op deze pagina met zo’n pictogram hebben een tekstalternatief voor dit pictogram. Het gaat om de drie links met de linktekst ‘Autoriteit Persoonsgegevens’. In de rechterkolom staat dit pictogram twee keer, hier heeft deze het tekstalternatief ‘(opent externe website)’. Dit probleem komt meer voor. Op deze en de andere pagina's zijn de links van dit type te herkennen aan de class ‘external’. Op de pagina https://www.arnhem.nl/algemeen/Over_deze_site/Toegankelijkheid staat deze eigenschap ook op de link ‘www.arnhem.nl’. Dit is geen link die opent in een externe website. Andere pagina's met voorbeelden van dit type probleem zijn https://www.arnhem.nl/Inwoners/wonen_en_milieu/afval/afvalwijzer en https://www.arnhem.nl/Inwoners/legitimatie/rijbewijs.

  • Oorzaak:

   Dit zou een door het CMS automatisch gegenereerd tekstalternatief moeten zijn. De oorzaak van het uitblijven hiervan is onbekend.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van tekstalternatieven 'zien' de pictogram niet.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://www.arnhem.nl/, https://www.arnhem.nl/Ondernemers en https://www.arnhem.nl/Bestuur staan onderaan drie links met afbeeldingen. Deze links en de afbeeldingen staan alle drie in h2 elementen die elkaar direct opvolgen. Deze koppen hebben onder de kop geen relevante content staan. Koppen moeten content bevatten.

  • Oorzaak:

   De links en afbeeldingen zouden niet in een H2 element gezet moeten worden. Dit genereert het CMS automatisch

  • Gevolg:

   Hulpmiddelen constateren incomplete informatie.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://www.arnhem.nl/, https://www.arnhem.nl/Ondernemers en https://www.arnhem.nl/Bestuur is een van de vier link ‘Inwoners’, ‘Ondernemers’, ‘Stad&Wijken’ en ‘Bestuur’ anders vormgegeven om aan te geven welke van deze links actief is. Op andere pagina's is er een broodkruimelpad aanwezig dat een alternatief geeft voor deze informatie. Op deze pagina's is er geen andere manier om te bepalen welke van deze links actief is. Deze informatie kan niet door software bepaald worden en is niet beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Onvolledige functionaliteit van de website

  • Gevolg:

   Alle informatie die visueel wordt overgedragen, dient ook tekstueel of semantisch (in betekenisvolle code) te worden overgedragen. Op deze manier kan de informatie ook aan blinde bezoekers worden voorgelezen. In dit geval is de locatie van een webpagina voor een bezoeker onbekend.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.arnhem.nl/Inwoners/legitimatie/rijbewijs staat de visueel verborgen kop ‘Uitgelicht’. Deze kop wordt in de code direct gevolgd door een andere kop van hetzelfde niveau. Deze tweede kop is ‘Wat vindt u van deze pagina?’. De kop ‘Uitgelicht’ heeft hierdoor geen content. Dit probleem komt ook voor op de pagina https://www.arnhem.nl/Ondernemers/horeca/horeca_en_vergunningen/Terrasvergunning.

  • Oorzaak:

   Oorzaak onbekend. De visueel verborgen kop 'Uitgelicht' wordt automatisch gegenereerd.

  • Gevolg:

   Alle koppen dienen correct opgemaakt te zijn, namelijk met <h1> tot en met <h6> elementen. Hier wordt een kop geconstateerd zonder relevante content.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Enkele teksten hebben nog een te lage contrastwaarde: Op de pagina https://www.arnhem.nl/Inwoners/legitimatie/rijbewijs de tekst 'This information is also available in english' (4,4:1). Op meerdere pagina's de blauwe links in het broodkruimelpad (4,3:1). De tekst "Combinatie postcode en huisnummer zijn niet bij ons bekend. Controleer de gegevens, anders vul hieronder straatnaam en woonplaats in." op pagina https://www.arnhem.nl/Formulieren/Vergunningen_en_ontheffingen/Evenementenvergunning(4:1). Dit moet minstens 4,5:1 zijn.

  • Oorzaak:

   Te lage contrastwaarde gekozen voor hyperlinks.

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur, zodat de tekst goed kan worden gelezen door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Door gebruik te maken van de optie 'Vergroot contrast' linksbovenin de website is het contrast tussen de link en de achtergrond 8.59:1.

  • Maatregel:

   Een aanpassing in de CSS is vereist om de hyperlinks consequent te laten voldoen aan de minimale contrastwaarde op niveau AA.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de procespagina’s die beginnen op de pagina's https://www.arnhem.nl/Formulieren/Contactformulieren/Contactformulier en https://www.arnhem.nl/Ondernemers/evenement_organiseren/Vergunningen_organiseren_evenement/evenementenvergunning/evenementenvergunning hebben de randen van invoervelden een contrast van 1,6:1. De cirkels van de verschillende radiobuttons en de vierkantjes van de selectievakjes hebben wel voldoende contrast. Op alle pagina's staat een afbeelding met het tekstalternatief ‘Gemeente Arnhem homepage’. Deze afbeelding is een link naar de homepage en heeft een toetsenbordfocus die is ingesteld met CSS. Deze focus moet een contrast hebben van 3,0:1. Bij de instelling ‘Vergroot contrast’ heeft de blauwe stippellijn een contrast van 2,4:1 met de witte achtergrond.

  • Oorzaak:

   Verkeerd vormgegeven in CSS

  • Gevolg:

   Het doel van dit succescriterium is om voldoende contrast te bieden, zodat de elementen goed kan worden gezien door kleurenblinde of slechtziende bezoekers.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Vereist een aanpassing in CSS

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 7. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina's https://www.arnhem.nl/, https://www.arnhem.nl/Ondernemers en https://www.arnhem.nl/Bestuur staan meerdere links met de naam ‘Meer onderwerpen’. Deze links hebben geen context met de content die erboven staat. Links kunnen maar op enkele manieren context krijgen met andere content. Links die onder andere content zoals koppen, teksten en lijsten geplaatst worden hebben geen context met die content. Links die in lijsten of tabellen staan hebben wel context met de rest van die lijst of tabel.

  • Oorzaak:

   De link 'Meer onderwerpen' had context meoten krijgen via een lijst, maar dat is om onduidelijke redenen niet toegepast bij het ontwerp van de website

  • Gevolg:

   Linkdoel is onduidelijk doordat de link geen context heeft.

  • Alternatief:

   'Meer onderwerpen' is exact dezelfde link als de categorie in dezelfde kolom die wel conform toegankelijkheidscriteria is opgezet. Voor het linkdoel van 'Meer onderwerpen' is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 8. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.arnhem.nl/algemeen/Over_deze_site/Privacyverklaring is de linktekst aangepast zodat de visueel zichtbare tekst 'Bezoek de site' in het aria-label terugkomt, dat is goed opgelost. Echter kan uit het aria-label niet worden opgemaakt wat het linkdoel is. Voeg aan het aria-label toe naar welke site wordt gelinkt.

  • Oorzaak:

   Oorzaak onbekend

  • Gevolg:

   Bezoekers weten wel dat de link naar een andere website leidt, maar niet naar welke site.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 9. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het proces dat begint op de pagina https://www.arnhem.nl/Formulieren/Contactformulieren/Contactformulier komen als foutmeldingen rode teksten ‘Vul deze vraag in om verder te kunnen.’ en ‘Geef een geldig e-mailadres op’ (bij het invullen van een ongeldig e-mailadres). Dit zijn geen goede foutmeldingen. Deze teksten zijn instructies en geven niet in tekst aan dat er iets fout is gegaan.

   Het proces dat begint op de pagina https://www.arnhem.nl/Ondernemers/evenement_organiseren/Vergunningen_organiseren_evenement/evenementenvergunning/evenementenvergunning maakt gebruik van soortgelijke rode instructies in plaats van foutmeldingen.

  • Oorzaak:

   ICT-medewerkers die formulieren maken hebben onvoldoende kennis over dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Zorg voor goed identificerende foutmeldingen, wanneer een formulier niet kan worden verstuurd. Verwijs tekstueel naar het invoerveld dat niet correct is ingevuld. Vermijd woorden als 'dit veld is verkeerd ingevuld'. Voor blinde bezoekers is het namelijk beter om concreet de naam van het veld te noemen.

  • Alternatief:

   Medewerkers van de gemeente kunnen (telefonisch) ondersteuning bieden bij het invoeren van de digitale formulieren. Neemt u hiervoor contact op via 0800-1809.

  • Maatregel:

   Herziening van (fout)meldingen van digitale formulieren in samenwerking met webredacteuren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 10. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het formulier op de pagina https://www.arnhem.nl/Formulieren/Vergunningen_en_ontheffingen/Evenementenvergunning heeft een invoerveld ‘Geboortedatum’ zonder aangegeven format. Verder staan er in dit formulier meer invoervelden voor datums die geen duidelijke instructies hebben. In dit formulier moeten ook verschillende telefoonnummers ingevoerd worden. Deze invoervelden hebben ook betere instructies nodig.

  • Oorzaak:

   ICT-medewerkers die formulieren maken hebben onvoldoende kennis over dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Bied bij formulier invoervelden duidelijke labels en instructies, zodat het voor alle bezoekers duidelijk is wat op welke manier ingevuld dient te worden. Instructie dienen zowel voor ziende bezoekers als voor blinde bezoekers te achterhalen zijn.

  • Alternatief:

   Medewerkers van de gemeente kunnen (telefonisch) ondersteuning bieden bij het invoeren van de digitale formulieren. Neemt u hiervoor contact op via 0800-1809.

  • Maatregel:

   Herziening van (fout)meldingen van digitale formulieren in samenwerking met webredacteuren

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-02-2021
 11. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina https://www.arnhem.nl/Bestuur/gemeenteraad/over_de_gemeenteraadstaan twee links ‘Agenda Politieke Avond’ en ‘Kalender en vergaderstukken’. In de code staat bijvoorbeeld bij Agenda Politieke Avond <a class="item-link new-window aria-label=" agenda="" politieke="" avond="" (opent="" in="" een="" nieuw="" venster)"="" href="https://ris2.ibabs.eu/Calendar/OpenCategory/Arnhem/100097075">; Agenda Politieke Avond</a>. Hierdoor wordt niks voorgelezen. Dit komt ook voor bij Kalender en vergaderstukken.

  • Oorzaak:

   Technisch probleem waardoor HTML-tags niet correct worden toegevoegd.

  • Gevolg:

   De informatie wordt niet volledig en correct (voor)gelezen door hulpmiddelen.

  • Alternatief:

   De bestemmingen kunnen waar mogelijk in de reguliere content van de webpagina worden opgenomen.

  • Maatregel:

   Technische aanpassing door leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. De complexiteit van onze organisatie is te hoog
  • Beschrijving van het issue:

   Digitale toegankelijkheid is nog niet structureel belegd in de organisatie, daarbij ontbreekt functionele eigenaarschap van de gemeentelijke website. Vele disciplines werken aan de gemeentelijke website, waarvan het merendeel onvoldoende kennis heeft over de digitale toegankelijkheidscriteria.

  • Oorzaak:

   Dit onderwerp leek tot op heden enkel relevant voor gespecialiseerde functies.

  • Gevolg:

   Het gevolg is dat de criteria enkel is toegepast door medewerkers die de nut en noodzaak ervan inzien.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Door het toewijzen van een bestuurder die verantwoordelijk is voor digitale toegankelijkheid zal het onderwerp structureel georganiseerd worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Arnhem heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209