Verklaring van SmartwayZ.NL

Status toegankelijkheid https://www.smartwayz.nl

SmartwayZ.NL is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 28-01-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

SmartwayZ.NL streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website SmartwayZ.NL.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die deel uitmaken van deze website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van SmartwayZ.NL is beschikbaar via de link https://www.smartwayz.nl/nl/toegankelijkheidsverklaring/

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door SmartwayZ.NL gepubliceerde informatie blijkt dat de website SmartwayZ.NL gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver SmartwayZ.NL is gevorderd met de toegankelijkheid van SmartwayZ.NL en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van SmartwayZ.NL .
Functie: Programmamanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via https://www.smartwayz.nl/nl/contact/.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van SmartwayZ.NL

Op 6 januari 2021 ontving SmartwayZ.NL het rapport van de onafhankelijke toegankelijkheidsscan. Het is de intentie van SmartwayZ.NL om alle problemen met de toegankelijkheid in het eerste kwartaal van 2021 op te lossen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website SmartwayZ.NL : voldoet gedeeltelijk

De website SmartwayZ.NL is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens SmartwayZ.NL dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.smartwayz.nl/media/2088/wcag-21-inspectie-wwwsmartwayznl-niveau-aa-10-januari-2021.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 06-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart SmartwayZ.NL dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: Tekstalternatieven niet correct ingevoerd
  • Gevolg: Hulpsoftware kan niet alles goed interpreteren
  • Alternatief: Tekstalternatieven invoeren
  • Maatregel: Tekstalternatieven invoeren
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2020/12/jaaroverzicht-smartwayznl/ staat een YouTube video. De video bestaat uit beeld en geluid. Het feit dat het geluid alleen bestaat uit muziek is niet van te voren duidelijk voor alle gebruikers.
  • Gevolg: Het feit dat het geluid alleen bestaat uit muziek is niet van te voren duidelijk voor alle gebruikers.
  • Alternatief: Om te voldoen aan dit succescriterium kan een media-alternatief (uitgeschreven tekst) of een audiodescriptie (extra geluid) gebruikt worden.
  • Maatregel: Audiodescriptie
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2020/12/jaaroverzicht-smartwayznl/ staat een YouTube video. De video bestaat uit beeld en geluid. Het feit dat het geluid alleen bestaat uit muziek is niet van te voren duidelijk voor alle gebruikers.
  • Gevolg: Het feit dat het geluid alleen bestaat uit muziek is niet van te voren duidelijk voor alle gebruikers.
  • Alternatief: Om te voldoen aan dit succescriterium kan een media-alternatief (uitgeschreven tekst) of een audiodescriptie (extra geluid) gebruikt worden.
  • Maatregel: Audiodescriptie
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/ komt de volgorde zonder CSS en in broncode niet overeen met volgorde op de webpagina. Het betreft de afbeeldingen onder de kop “Actueel”.
  • Gevolg: Als CSS is uitgezet lijkt deze afbeelding bij de kop erboven te horen ("Online community MaaS Regio Zuid-Nederland live").
  • Alternatief: Een andere oplossing is deze afbeeldingen een leeg tekstalternatief mee te geven.
  • Maatregel: Een andere oplossing is deze afbeeldingen een leeg tekstalternatief mee te geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer: * Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en * De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/voor-reizigers/ staat een formulier. De invoervelden voor “Voornaam”, “Achternaam”, “E-mailadres” en “Postcode thuis (1234) hebben geen mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.
  • Gevolg: Dit maakt het invullen van formulieren lastiger voor mensen voor wie het invoeren van tekst veel tijd kost, omdat dit via speciale hulpmiddelen gaat zoals bijvoorbeeld het aanwijzen van letters.
  • Alternatief: mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.
  • Maatregel: mechanisme waarmee de invoer automatisch kan worden aangevuld.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.
  • Oorzaak: In PDF-document https://www.smartwayz.nl/media/1903/_def_sw-uitvoeringsplan.pdf staat op pagina 41 een grafiek met de tekst “Financiën Uitvoeringsplan”. In deze grafiek wordt alleen kleur gebruikt om informatie over te brengen.
  • Gevolg: Dit is een probleem voor personen die slechtziend of kleurenblind zijn. Zij kunnen het verschil dan niet (goed) zien.
  • Alternatief: Daarom is het ook belangrijk om dit verschil door middel van een andere visuele manier over te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door naast kleur ook een andere vorm te kiezen, bijvoorbeeld door het toevoegen van een patroon.
  • Maatregel: Daarom is het ook belangrijk om dit verschil door middel van een andere visuele manier over te brengen. Dit kan bijvoorbeeld door naast kleur ook een andere vorm te kiezen, bijvoorbeeld door het toevoegen van een patroon.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op alle pagina's staat bovenaan het zoekveld met de placeholdertekst ‘Zoeken’. Op dit invoerveld is een aangepaste manier gebruikt om de toetsenbordfocus weer te geven. Deze ingestelde toetsenbordfocus moet een contrast hebben van minimaal 3,0:1. De huidige lichtblauwe lijn heeft een contrast van 1,4:1 met de witte achtergrond. Dit probleem geldt ook voor de knop ernaast en voor de aanmelden knop in de footer.
  • Gevolg: De huidige lichtblauwe lijn heeft een contrast van 1,4:1 met de witte achtergrond. Dit probleem geldt ook voor de knop ernaast en voor de aanmelden knop in de footer.
  • Alternatief: Deze ingestelde toetsenbordfocus moet een contrast hebben van minimaal 3,0:1.
  • Maatregel: Deze ingestelde toetsenbordfocus moet een contrast hebben van minimaal 3,0:1.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: Op alle pagina’s staat een invoerveld met daarin de placeholder tekst “Zoeken”. De grijze tekst heeft een te laag contrast ten opzichte van de lichtblauwe achtergrond, namelijk 3,9:1.
  • Gevolg: Lastig leesbaar
  • Alternatief: Het contrast van deze tekst moeten minimaal 4,5:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden door personen die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren.
  • Maatregel: Het contrast van deze tekst moeten minimaal 4,5:1 zijn om goed waargenomen te kunnen worden door personen die moeite hebben met het onderscheiden van kleuren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen: * Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker; * Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2020/12/jaaroverzicht-smartwayznl/ staat een afbeelding met daarin tekst verwerkt (“Jaaroverzicht 2020”).
  • Gevolg: Deze tekstpresentatie is nu niet aan te passen op de behoefte van de gebruiker.
  • Alternatief: Om deze reden is het gewenst deze tekst als normale tekst in de HTML wordt geplaatst.
  • Maatregel: Om deze reden is het gewenst deze tekst als normale tekst in de HTML wordt geplaatst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/voor-reizigers/ staat een formulier. Hier staan onder “Kies het vervoermiddel waarmee u uzelf het meest verplaatst:” vijf interactieve div elementen waarvan er een gekozen moet worden. Deze keuze is niet met het toetsenbord te maken. De interactieve div elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen.
  • Gevolg: De keuze is niet met een toetsenbord te maken.
  • Alternatief: Interactieve elementen aanpassen.
  • Maatregel: Formulier wijzigen of offline halen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken: * Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet; * Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.); * Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2020/12/jaaroverzicht-smartwayznl/ staat een YouTube video. In de YouTube videospelers zijn sneltoetsen actief die actief zijn binnen de hele videospeler en niet alleen op de component waar het een sneltoets voor is. Bijvoorbeeld de ‘k’ om de video te pauzeren en te starten of de ‘m’ om het geluid uit te zetten.
  • Gevolg: Deze sneltoetsen zijn ook niet aan te passen of door de bezoeker uit te zetten.
  • Alternatief: Een mogelijke oplossing is om de sneltoetsen uitte zetten door het toevoegen van de parameter disablekb=1 aan de URI van de video in de embedcode.
  • Maatregel: Een mogelijke oplossing is om de sneltoetsen uitte zetten door het toevoegen van de parameter disablekb=1 aan de URI van de video in de embedcode.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.
  • Oorzaak: Pagina’s https://www.smartwayz.nl/en/disclaimer/ en https://www.smartwayz.nl/nl/contact/ hebben beide de paginatitel “Contact I SmartwayZ.NL” gekregen.
  • Gevolg: Echter bevat pagina https://www.smartwayz.nl/en/disclaimer/ geen contactgegevens, waardoor de paginatitel niet overeen komt met wat er op de pagina getoond wordt.
  • Alternatief: Paginatitel aanpassen.
  • Maatregel: Paginatitel aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/ staat de link ‘Meer nieuws laden’. Bij het activeren van deze link komt er aanvullende content in beeld. Onderdeel van de eisen van dit succescriterium is dat de toetsenbordfocus in dat geval eerst naar de nieuw verschenen content gaat voordat deze verder gaat op de pagina.
  • Gevolg: In dit geval moet de toetsenbordfocus dus eerst langs de zes nieuwe berichten gaan.
  • Alternatief: Het is toegestaan om bij het activeren van een knop of link de toetsenbordfocus te verplaatsen naar een ander deel van die pagina.
  • Maatregel: toetsenbordfocus te verplaatsen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Op iedere pagina is een skiplink aanwezig, waarmee alle herhalende content kan worden overgeslagen. Deze heeft de zichtbare tekst "Ga naar artikel" meegekregen. Echter is hier een probleem met de door de software bepaalde linktekst. De oorspronkelijke linktekst wordt overschreven met de tekstuele inhoud waar deze skiplink naartoe navigeert (zie de opmerking bij succescriterium 4.1.2 “Naam, rol en waarde”). Zie bijvoorbeeld pagina https://www.smartwayz.nl/nl/contact/. De skiplink “Ga naar artikel” heeft hier als linktekst de meegegeven tekst in div-element met de id-waarde "main-content" ("Hebt u een vraag over ons programma? Wilt u meer weten of deelnemen aan één…").
  • Gevolg: Dit is erg verwarrend voor personen die de pagina niet visueel kunnen waarnemen en kunnen hierdoor niet het doel van deze link bepalen.
  • Alternatief: Skiplink aanpassen
  • Maatregel: Skiplink aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Op alle pagina's is de toetsenbordfocus twee keer niet zichtbaar na dat deze op de link ‘Ga naar het artikel’ stond.
  • Gevolg: Toetsenbordfocus onvindbaar
  • Alternatief: Om het voor ziende toetsenbordgebruikers mogelijk maken om de website te gebruiken moet de toetsenbordfocus zichtbaar zijn.
  • Maatregel: Toetsenbordfocus zichtbaar maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 16. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.
  • Oorzaak: Op alle pagina’s staat een invoerveld met daarin de placeholder-tekst “Zoeken”. De placeholder-tekst dient als label om dit invoerveld te bedienen. De zichtbare tekst “Zoeken” komt niet overeen met de meegegeven toegankelijkheidsnaam “searchfield”.
  • Gevolg: Hierdoor kan deze zichtbare tekst niet gebruikt worden in een spraakcommando voor gebruikers die afhankelijk zijn van spraakbedieningssoftware.
  • Alternatief: Zichtbare tekst aanpassen en overeen laten komen met de toegankelijkheidsnaam
  • Maatregel: Zichtbare tekst aanpassen en overeen laten komen met de toegankelijkheidsnaam
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 17. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/en/disclaimer/ is de hoofdtaal van de webpagina aangegeven als Nederlands (lang=”nl-nl” bij het html element). De basistaal van de webpagina is echter Engels
  • Gevolg: taal kan niet door software worden bepaald
  • Alternatief: bij het html element lang="en" aangegeven.
  • Maatregel: bij het html element lang="en" aangegeven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/contact/ staat een contactformulier. Bij het leeg laten van de invoervelden (en drukken op de button “Verzenden) krijgen de verplichte invoervelden een melding. Zo krijgt bijvoorbeeld het invoerveld “Achternaam” de melding “Achternaam is een verplicht veld”. Dit is geen goede foutmelding, maar een rode instructie.
  • Gevolg: De rode kleur van deze teksten is op dit moment de enige manier waardoor duidelijk is dat het om een foutmelding gaat.
  • Alternatief: Deze informatie moet ook in de tekst aanwezig zijn. Een voorbeeld van een goede foutmelding is ‘Het veld X is niet (goed) ingevuld’. De ontkenning in deze zin maakt duidelijk dat het om een foutmelding gaat
  • Maatregel: Deze informatie moet ook in de tekst aanwezig zijn. Een voorbeeld van een goede foutmelding is ‘Het veld X is niet (goed) ingevuld’. De ontkenning in deze zin maakt duidelijk dat het om een foutmelding gaat
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/voor-reizigers/ staat een formulier. Hier hebben de invoervelden (“Voornaam”, “Achternaam” et cetera) Het label voor deze invoervelden (“Voornaam”, “Achternaam” et cetera) staan nu in de velden als een placeholdertekst. Dit is niet voldoende.
  • Gevolg: Als een gebruiker begint te typen, is deze tekst niet meer zichtbaar en ook niet meer te gebruiken om de ingevoerde gegevens te controleren.
  • Alternatief: Tijdens en na het invullen van een invoerveld moet het label ook zichtbaar zijn. Deze eis geldt niet voor het ‘Zoeken’ veld bovenaan, daar is de witte loep een visueel alternatief voor deze informatie.
  • Maatregel: Tijdens en na het invullen van een invoerveld moet het label ook zichtbaar zijn. Deze eis geldt niet voor het ‘Zoeken’ veld bovenaan, daar is de witte loep een visueel alternatief voor deze informatie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/actueel/2020/12/jaaroverzicht-smartwayznl/ is een parse fout gevonden met betrekking tot een onnodige (p) eindtag op regel 250.
  • Gevolg: De HTML code </div></p> veroorzaakt altijd een parsefout.
  • Alternatief: parsefout verhelpen
  • Maatregel: parsefout verhelpen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.
  • Oorzaak: Op alle pagina’s naast het invoerveld met de placeholder-tekst “Zoeken” een button (icoontje met een loep).
  • Gevolg: Hiervan kan hulpsoftware de naam niet bepalen omdat deze niet is meegegeven in de code. De knop om te zoeken heeft ook geen naam.
  • Alternatief: Naam meegeven in de code
  • Maatregel: Naam meegeven in de code
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.
  • Oorzaak: Op pagina https://www.smartwayz.nl/nl/contact/ staat een contactformulier. Bij het leeg laten van de invoervelden (en drukken op de button “Verzenden) krijgen de verplichte invoervelden een melding. Dit zijn statusmeldingen.
  • Gevolg: Omdat de focus op de verzendknop blijft staan, maar er wel nieuwe content verschijnt is het belangrijk dat hulpsoftware deze verandering van content ook kan aangeven.
  • Alternatief: Daarom moet een role="alert" worden toegevoegd aan een container element waarbinnen de foutmeldingen staan. Bijvoorbeeld het span-element met class="field-validation-error”.
  • Maatregel: Daarom moet een role="alert" worden toegevoegd aan een container element waarbinnen de foutmeldingen staan. Bijvoorbeeld het span-element met class="field-validation-error”.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die SmartwayZ.NL heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123