Verklaring van www.veere.nl

Status toegankelijkheid https://www.veere.nl

Gemeente Veere is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-04-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Veere streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.veere.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Veere is beschikbaar via de link https://www.veere.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Veere gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.veere.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Veere is gevorderd met de toegankelijkheid van www.veere.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 28-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Veere .
Functie: Manager Bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-04-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@veere.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Veere

 • Bekendmakingenmodule 28 december 2020
  Op dit moment voldoet de bekendmakingenmodule niet aan alle toegankelijkheidseisen. Oorzaak hiervan zijn niet goed functionerende filters. De ontwikkelaar werkt aan een oplossing.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-02-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.veere.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.veere.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Veere dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.veere.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-www.veere_.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.veere.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-inspectie-pip-veere-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Veere dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/dashboard staat een logo van de gemeente Veere met ook de tekst “Gemeente Veere” in de afbeelding. De alternatieve tekst van de afbeelding is nu “Veere”. Hier ontbreekt dus nog het woord “Gemeente”.

  • Gevolg:

   Voor mensen die moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar. Voor mensen die niet kunnen zien of moeite hebben om visuele content te begrijpen is de informatie niet beschikbaar.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/download_case_document/07176005/071750010 In het PDF document zijn goede tags gebruikt. De gegevens zijn opgemaakt in een tabel en dat is op zich goed. In de tabel zijn echter kopteksten te zien die iets zeggen over de data die er onder staat. Dit is nu niet door hulpsoftware te bepalen omdat de tabelcellen waar deze kopteksten in staan opgemaakt zijn als datacellen net als de overige (echte) data. Wat verder nog opvalt is dat de datatabel onderbroken wordt door een alinea met de tekst “Pagina 1”. De tabel loopt visueel door op pagina twee en kan dus gezien worden als één datatabel. Op pagina twee wordt echter een nieuwe datatabel begonnen en is de relatie met de datatabel op pagina één niet meer aanwezig.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen, tabellen,.. niet herkend worden. Ook kunnen ze minder makkelijk door de content navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/dashboard staan de linkteksten “Mijn gegevens”, “Mijn zaken”, enz. Deze zijn opgemaakt met h3 elementen, terwijl dit geen kopteksten zijn. In het PDF document op https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/download_case_document/07176005/07175001 staat een tabel zonder tabel headers (TH) Wat verder nog opvalt is dat de datatabel onderbroken wordt door een alinea met de tekst De tabel op pagina 1 van het document loopt visueel door op pagina twee en kan dus gezien worden als één datatabel. Op pagina twee wordt echter een nieuwe datatabel begonnen en is de relatie met de datatabel op pagina 1 niet meer aanwezig.

  • Gevolg:

   Mensen die blind zijn kunnen lastiger een globaal beeld krijgen van de inhoud van een webpagina als elementen als koppen, tabellen,.. niet herkend worden. Ook kunnen ze minder makkelijk door de content navigeren.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/zaken staat een link “MijnOverheid” in een alinea. Dat dit een link is, is alleen te zien doordat de tekstkleur anders is. Als de “Hoog contrast” functie wordt gebruikt is de link nog minder goed herkenbaar, omdat de linkkleur dan hetzelfde wordt als de normale tekstkleur. Het is beter om links standaard te onderstrepen. Ook bijvoorbeeld de links in de datatabel op deze pagina. Ook daar is alleen door de groene kleur (in afwijking op de blauwe kleur) te zien dat de tekst in de eerste kolom ook links zijn. Bij Hoog contrast is dit onderscheid ook weg. Als de tekst dan wel standaard onderstreept is, zijn op die manier de links nog wel te herkennen.

  • Gevolg:

   Mensen die kleur niet goed waarnemen zien de link over het hoofd.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 5. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op bijna alle onderzochte pagina’s staat een chatvenster. Het element om de chat te openen is wel te bereiken met het toetsenbord, maar niet te bedienen. Als het chatvenster is geopend , is het niet mogelijk om via het toetsenbord een bijlage toe te voegen. https://www.veere.nl/

  • Gevolg:

   Voor mensen die geen muis kunnen gebruiken is het niet mogelijk om binnen de website te navigeren

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de chatfunctie is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022
 6. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/zaken/07176005 heeft als titel “Mijn Veere – Zaak detail”. Al andere pagina’s met zaken hebben dezelfde titel. De titel is dus niet identificerend genoeg voor de inhoud. Het is namelijk niet een algemene detailpagina over zaken. In dit geval is het specifiek een zaak pagina over de zaak met nummer “07176005”. Dit nummer kan dan het beste toegevoegd worden aan de titel van de pagina, zodat de titel uniek wordt.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers is het niet duidelijk waar de pagina overgaat en wat het doel van de pagina is.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 7. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/gegevens staat een link “Meer informatie over de Basisregistratie Personen”. Als deze geactiveerd wordt opent een modal venster. De focus gaat goed naar dit venster en blijft ook in het venster. Als de modal gesloten wordt is het logisch dat de focus terug gaat naar de link waarmee de modal geopen werd. Dat is echter niet het geval. Bij het sluiten van de modal gaat de focus terug naar het begin van de webpagina. Dat is niet logisch. Bovenstaand probleem doet zich bij meer modals voor. Bijvoorbeeld ook op pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/zaken/07176005 voor het toevoegen van een bestand.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin onderdelen van de webpagina de focus krijgen verwarrend.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 8. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   In het invoerveld 'jaar’ worden gegevens zoals ‘1’ geaccepteerd zonder een foutmelding te geven. Op pagina https://www.veere.nl/form/test-leerlingenvervoer-schooljaar-2020-2021/aanvraagformulier-leerlingenvervoer-2020-2021-0 begint een proces.

   Bij de stap ‘Gegevens leerling waarvoor bekostiging wordt aangevraagd’ (https://www.veere.nl/form/test-leerlingenvervoer-schooljaar-2020-2021/gegevens-leerling-waarvoor-bekostiging-wordt-aangevraagd-3 en bij stap ‘Voor welke dagen en dagdelen vraagt u vervoer aan?’ https://www.veere.nl/form/test-leerlingenvervoer-schooljaar-2020-2021/voor-welke-dagen-en-dagdelen-vraagt-u-vervoer-aan-13 wordt gevraagd om een geboortejaar in te vullen. In deze twee invoervelden worden gegevens zoals ‘1’ geaccepteerd zonder een foutmelding te geven. Deze invoer wordt zonder waarschuwing aangepast naar een andere waarde. In dit geval wordt deze waarde aangepast naar ‘2001’ Om de gegevens aan te passen moet de fout ontdekt worden. Dat betekend dat er ook een tekstuele foutmelding in beeld moet komen.

  • Gevolg:

   Gebruikers krijgen geen melding bij onjuiste gegevens invoer.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website lost dit issues op.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-07-2022
 9. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/zaken wordt een id-waarde twee keer gebruikt. Het gaat om de waarde “zaken-lopendezaken-overheid-tekst”. Dit kan een parse probleem veroorzaken voor hulpsoftware. Ook op pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/zaken/07176005 komen meerdere id attributen voor met een waarde die niet uniek is op de pagina. Bijvoorbeeld de waardes “mijnzaak-kop-type”, “mijnzaak-type”, enz.

  • Gevolg:

   Mensen die afhankelijk zijn van hulpsoftware (voornamelijk blinden en slechtzienden) hebben baat bij dat de hulpsoftware de content goed kan verwerken en niet zal vastlopen/crashen.

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/gegevens staat een link met de tekst “Persoonsgegevens”. Met deze link kan informatie eronder met persoonsgegevens getoond of verborgen worden. Deze wisselende functie van de link (deze status) is echter niet door hulpsoftware te bepalen. Als hulpsoftware de link voorleest kan deze dus niet aangeven of het activeren van de link de informatie toont of juist verbergt. Dit kan eenvoudig worden opgelost door middel van een aria-expanded attribuut. Deze staat foutief op een div element met de informatie.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Als ingelogd wordt op https://mijn-veere.simgroep-acceptatie.nl/dashboard en als sommige pagina’s geladen worden verschijnt een melding in beeld met een zandloper en met een mededeling dat gegevens geladen worden en dat iemand even geduld moet hebben. Dit is een statusbericht en daarom is het belangrijk om de het div element waar al deze informatie in staat een role=”status” te geven. Op die manier wordt deze informatie ook direct voorgelezen door hulpsoftware zonder dat er naartoe genavigeerd hoeft te worden.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element.

  • Alternatief:

   N.v.t

  • Maatregel:

   De leverancier van PIP module heeft aangeven dit issue niet meer te verhelpen vanwege verouderde techniek. Met de overstap naar het nieuwe platform zal dit zijn opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022
 12. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.veere.nl/ staan de interactieve koppen ‘Openingstijden Gemeentehuis’ en ‘Openingstijden Milieustraat’. Deze interactieve knoppen hebben geen rol en toestand die door hulpsoftware te bepalen is. Het attribuut aria-selected heeft geen effect op de toestand van een kop.

  • Gevolg:

   Mensen die gebruikmaken van voorleessoftware krijgen geen informatie over de bediening van dit element

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit op te lossen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 04-07-2022
 13. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op bijna alle onderzochte pagina’s bevindt zich een chatvenster. Als dit chatvenster is geopend, verschijnen er berichten van de gemeente. Het moet programmatisch bepaald kunnen worden dat dit een statusbericht is en dat is nu niet het geval.

   Dit kan bijvoorbeeld door role=”alert” toe te voegen aan het html-element dat de foutmelding bevat. Let op: dit element met het attribuut role=”alert” moet al aanwezig zijn op het moment dat de website wordt geladen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking die voorleessoftware gebruiken en dynamisch gegenereerde content of aanpassingen aan content niet zien krijgen geen melding dat er extra content is verschenen

  • Alternatief:

   N.v.t.

  • Maatregel:

   De leverancier van de chatfunctie is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   Alle PDF documenten op de website moeten nog beoordeeld worden op toegankelijkheid.

  • Oorzaak:

   In het onderzoek zijn er twee PDF documenten onderzocht. Hieruit zijn meerdere issues gebleken. De gemeente Veere weet dat dit geldt voor meerdere PDF documenten op de website, en wil daarom aan de slag gaan met de PDF documenten op de website.

  • Gevolg:

   PDF documenten zijn momenteel nog niet goed te gebruiken door mensen met een visuele beperking en mensen die gebruik maken van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Een PDF document kan op aanvraag toegankelijk worden gemaakt.

  • Maatregel:

   Om ervoor te zorgen dat er toegankelijke PDF's op de website komen te staan zal er een inventarisatie en beoordeling van documenten moeten plaatsvinden. De noodzakelijke PDF documenten zullen toegankelijk moeten worden gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Veere heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209