Verklaring van werkenbijutrecht

Status toegankelijkheid https://www.werkenbijutrecht.nl

Gemeente Utrecht is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 08-12-2022

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Utrecht streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website werkenbijutrecht.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Utrecht is beschikbaar via de link https://www.utrecht.nl/over-deze-website/toegankelijkheid-van-deze-website/

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeente Utrecht verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website werkenbijutrecht te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Utrecht is gevorderd met de toegankelijkheid van werkenbijutrecht en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 08-12-2026.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 08-12-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Utrecht .
Functie: Clustermanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 08-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via recruitment@utrecht.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://pki.utrecht.nl/Formulieren/flow/stateAction.do?flow=kl_process_add_reactieformulier&state=formulier.

Aanvullende informatie van Gemeente Utrecht

Alle verbeterpunten uit het toegankelijkheidsonderzoek zijn aangepast zoals aangeraden. Er is nog geen nieuw onderzoek uitgevoerd, maar we hopen nu zo toegankelijk mogelijk te zijn voor alle bezoekers van werkenbijutrecht.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 08-12-2026.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website werkenbijutrecht : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website werkenbijutrecht is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Logo's van de Gemeente Utrecht missen op meerdere pagina's tekstalternatief en extra informatie in het title-attribuut over waar de link naar verwijst

  • Gevolg:

   Een slechtziende gebruiker weet niet dat het logo het logo is en waar de link naar verwijst.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, het tekstalternatief en title-attribuut zijn aangepast zoals aangeraden in het onderzoek.

  • Maatregel:

   Het tekstalternatief en title-attribuut zijn aangepast zoals aangeraden in het onderzoek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Logo's Gemeente Utrecht in plugins sociale media hebben geen tekstalternatief

  • Gevolg:

   Gebruikers weten mogelijk niet wat voor afbeelding getoond wordt.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, de social media plug ins zijn inmiddels voorzien van ALT-tekst bij de logo's en afbeeldingen.

  • Maatregel:

   De social media plug ins zijn voorzien van ALT-tekst bij de logo's en afbeeldingen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Hamburgermenu heeft geen tekstalternatief, kruisje om het menu te sluiten ook niet

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen het menu niet goed gebruiken of sluiten

  • Alternatief:

   Geen alternatief, alt-tekst is toegevoegd zoals aangeraden in het onderzoek

  • Maatregel:

   Voor het hamburgermenu en het kruisje om het te sluiten zijn tekstalternatieven ingesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 4. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   In het pdf document https://www.werkenbijutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Handboek-Utrechts-Personeel-versie-2.1-1.pdf op de eerste pagina staat een afbeelding zonder tekstalternatief. Deze afbeelding kan beter worden gezien als decoratief en moet dan getagd worden als artifact zodat hulpsoftware weet dat het de afbeelding mag negeren.

  • Gevolg:

   De afbeelding kan leiden tot verwarring bij slechtziende gebruikers en bij het gebruik van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen, de aangeraden oplossing is uitgevoerd.

  • Maatregel:

   De afbeelding is getagd als artifact.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 5. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Video’s hebben geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen de video niet goed volgen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, de oplossing die wordt aangeraden in het onderzoek is toegepast.

  • Maatregel:

   Bij elke video wordt verwezen naar een versie met audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Koppen staan niet in de juiste hiërarchie.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan de structuur van de koppen niet correct bepalen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, de koppen zijn aangepast naar de juiste structuur.

  • Maatregel:

   De structuur van de koppen is aangepast zoals aangeraden in het onderzoek.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 7. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Selectievelden en inputvelden hebben geen relatie met de namen die er boven staan.

  • Gevolg:

   Niet goed leesbaar voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, de aangeraden oplossing in toegepast.

  • Maatregel:

   De koppen zijn labels geworden en goed gekoppeld aan de selectievelden en inputvelden met het for attribuut van het label en id attribuut van het selectieveld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 8. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/contact/ staat een zichtbare kop “Locaties en routebeschrijving” die niet is opgemaakt als een html kop maar met het strong element.

  • Gevolg:

   De kop wordt door voorleessoftware nu met nadruk voorgelezen, niet als kop.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, de kop wordt aangepast zoals aangeraden in het onderzoek.

  • Maatregel:

   De zichtbare kop is als een html kop opgemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 9. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Titels en koppen zijn niet overal opgemaakt als zijnde titels en koppen.

  • Gevolg:

   Het is niet duidelijk dat het een titel of kop betreft. Niet te bepalen door software.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, de opmaak van de titels en koppen is aangepast.

  • Maatregel:

   De titels en koppen zijn nu opgemaakt als koppen in de code.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 10. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/contact/ staat de zin “Gebruik dan onderstaand contactformulier”. Dit formulier staat alleen niet op de pagina. Dit kan verwarrend zijn voor bijvoorbeeld blinde mensen die dit formulier nu niet kunnen vinden.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen het formulier niet goed vinden.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, het formulier en de verwijzing zijn verwijderd.

  • Maatregel:

   Het formulier en de verwijzing hiernaar zijn verwijderd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er zijn meerdere teksten gevonden met te laag contrast.

  • Gevolg:

   Slechtziende bezoekers kunnen deze tekst mogelijk niet lezen.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, het contract wordt verhoogd zoals aangeraden in het onderzoek.

  • Maatregel:

   Bij alle gevonden woorden met een te laag contrast, is het contrast verhoogd naar minimaal 4,5:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 12. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Als de content wordt bekeken bij een breedte van 320 pixels, is het menu een hamburgermenu (drie liggende streepjes). Als dit menu wordt geopend vallen er meerdere links aan de rechterkant buiten beeld.

  • Gevolg:

   Meerdere links vallen buiten beeld bij inzoomen tot een breedte van 320 pixels.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, de schaling is aangepast zoals aangeraden in het onderzoeksverslag.

  • Maatregel:

   De scrolbare content is aangepast naar een breedte van 320 CSS-pixels en een hoogte van 256 CSS-pixels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 13. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/jobalert/ hebben de grijze randen van de inputvelden een te laag contrast van 1,8:1 met de witte achtergrond. Dit moet minimaal 3,0:1 zijn.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers kunnen het element niet goed onderscheiden.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, het contrast is verhoogd zoals aangeraden in het onderzoeksverslag.

  • Maatregel:

   Het contract van de randen van de inputvelden is verhoogd naar minimaal 3,0:1.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   In mediaspelers van YouTubevideo's is het mogelijk om tekentoetsen te gebruiken voor de bediening.

  • Gevolg:

   Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, het gebruik van tekentoetsen als sneltoetsen is uitgeschakeld.

  • Maatregel:

   Het gebruik van tekentoetsen als sneltoetsen in de mediaspelers is uitgeschakeld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   De sliders met afbeeldingen en tekst wisselen automatisch. Deze bewegende afbeeldingen kunnen niet gestopt, gepauzeerd of verborgen worden.

  • Gevolg:

   Dit kan hinderlijk zijn voor mensen met bijvoorbeeld een cognitieve beperking, omdat zij tijdens het lezen van de 'stilstaande' content steeds afgeleid worden door de 'bewegende' content.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, er is een pauzeknop toegevoegd bij alle sliders.

  • Maatregel:

   Bij alle sliders is een pauzeknop toegevoegd, waarmee de bewegende content stilgezet kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 16. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De paginatitels hebben alle “Gemeente Utrecht” in de naam, en niet “Werken bij de Gemeente Utrecht”.

  • Gevolg:

   Het is niet geheel duidelijk op welke pagina een bezoeker zich bevindt.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, alle paginatitels zijn aangepast.

  • Maatregel:

   Alle paginatitels zijn aangepast naar "Werken bij de Gemeente Utrecht".

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 17. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.werkenbijutrecht.nl/wp-content/uploads/2021/10/Handboek-Utrechts-Personeel-versie-2.1-1.pdf heeft geen bestandstitel. Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel.

  • Gevolg:

   Het is onduidelijk welk document het is.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, er is een titel toegevoegd aan (de nieuwe versie van) het document.

  • Maatregel:

   Het document heeft een duidelijke titel gekregen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 18. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/ staat een carrousel met afbeeldingen, tekst en een “Lees meer” link. Deze links hebben geen duidelijk linkdoel. Een link die onder een kop of tekst staat heeft niet automatisch context met die content.

  • Gevolg:

   Blinde gebruikers krijgen niet duidelijk waar de links naartoe verwijzen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief. De links worden duidelijker gemaakt.

  • Maatregel:

   De linkteksten zijn zo aangepast dat er duidelijk in staat waar ze naartoe verwijzen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 19. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/vacatures/ staan meerdere links met de linktekst “Deel deze vacature”, “Twitter”, “LinkedIn”, “Facebook”, “Whatsapp” en “Email” bij de verschillende vacatures. Deze links hebben geen duidelijk linkdoel. Deze links hebben meer informatie nodig.

  • Gevolg:

   Slechtziende gebruikers krijgen geen inzicht in waar de links naartoe verwijzen.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, de voorgestelde aanpassingen van het onderzoek zijn doorgevoerd.

  • Maatregel:

   De social media-iconen zijn voorzien van duidelijke links en alt-tekst.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op de homepage bij “Ontdek meer” staan de afbeelding, de kop en de tekst binnen de link.

  • Gevolg:

   Dit zorgt voor een lange linktekst.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, de in het onderzoek genoemde oplossing is doorgevoerd.

  • Maatregel:

   Alleen de kop is nu als link ingesteld en het klikbare gebied is vergroot.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 21. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Een inputveld en een aantal selectievelden hebben geen toegankelijkheidsnaam die door software te bepalen is.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraak software kunnen dit element niet aanduiden en dus niet bedienen.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, de in het onderzoek aangeraden oplossing is doorgevoerd.

  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsnaam is gelijk gemaakt aan de zichtbare tekst van het element, door hier verborgen labels aan te koppelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/vacatures/ staan een aantal selectievelden bij het filter. Deze selectievelden hebben ook geen toegankelijkheidsnaam die door software te bepalen is.

  • Gevolg:

   Gebruikerd van spraaksoftware kunnen de elementen niet aanduiden en dus niet bedienen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, de voorgestelde oplossing is doorgevoerd.

  • Maatregel:

   De selectievelden hebben een title-attribuut gekregen met dezelfde naam als de kop die erboven staat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 23. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op iedere pagina ontbreekt een taalaanduiding van de inhoud van de pagina.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan niet bepalen welke taal moet worden voorgelezen en dus niet correct voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief. De landcodes zijn toegevoegd.

  • Maatregel:

   De landcode van de taal is toegevoegd aan de HTML-code van iedere pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/ staan een inputveld en twee selectievelden zonder toegankelijkheidsnaam die door software te bepalen is.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulp software weten niet wat ze hier kunnen invullen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief, de voorgestelde oplossing is toegepast.

  • Maatregel:

   Een title-attribuut is gegeven met de juiste naam.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/vacatures/ staan een aantal selectievelden bij het filter. Deze selectievelden hebben geen toegankelijkheidsnaam die door software te bepalen is.

  • Gevolg:

   Gebruikers van spraaksoftware kunnen dit element niet aanduiden of bedienen.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, de toegankelijkheidsnaam is gelijk gemaakt aan de tekst.

  • Maatregel:

   De toegankelijkheidsnaam is gelijk gemaakt aan de zichtbare tekst van het element.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022
 26. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.werkenbijutrecht.nl/vacature/projectleider-902144/ staan een aantal knoppen. Als er op deze knoppen geklikt wordt, klapt er extra informatie open. Deze informatie (in- of uitgeklapt) is niet door software te bepalen.

  • Gevolg:

   De uitklapbare informatie kan niet worden gelezen door software, en is dus niet toegankelijk voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Er wordt geen alternatief geboden, de voorgestelde oplossing uit het verslag is toegepast.

  • Maatregel:

   Bij uitklapbare teksten wordt een verborgen tekst toegevoegd, of aria-technieken gebruikt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 07-10-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Utrecht heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209