Verklaring van ANVS website

Status toegankelijkheid https://www.autoriteitnvs.nl/

ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-10-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ANVS website.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is beschikbaar via de link https://www.autoriteitnvs.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website ANVS website van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming .
Functie: Stafhoofd bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-10-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via anvs_communicatie@anvs.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website ANVS website : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website ANVS website is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • De alternatieve tekst bij afbeeldingen is te beperkt
  • Oorzaak:

   Afbeeldingen zijn niet voorzien van een goede alternatieve tekst

  • Gevolg:

   Gebruikers die de illustraties niet (goed) kunnen waarnemen missen informatie

  • Alternatief:

   Afbeeldingen van betere tekstalternatieven voorzien

  • Maatregel:

   Het opnieuw invoeren van volledige, juiste tekstalternatieven op de website en in de kiosk

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   *Content wordt niet op de juiste manier gepresenteerd

  • Oorzaak:

   Bij de content wordt niet de juiste HTML-tag gebruikt

  • Gevolg:

   Informatie, structuur en relaties kunnen niet direct door software bepaald worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Bij content juiste HTML-tag toevoegen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tweeticonen niet door iedereen te gebruiken. Er staan drie icoon-links bij de tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.

  • Oorzaak:

   De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Copyright niet geassocieerd met hero-image. Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.

  • Oorzaak:

   De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur. Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur

  • Oorzaak:

   Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.

  • Alternatief:

   Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.

  • Maatregel:

   Kaarten een eigen zichtbare titel geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Autocomplete ontbreekt in formulieren. Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's in de nieuwsbrief zijn elementen op de pagina verkeerd gepresenteerd

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan kan de informatie niet goed interpreteren

  • Alternatief:

   Er is tijdelijk geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De elementen die verkeerd gepresenteerd zijn, krijgen de goede lay-out.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-05-2021
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   *Content past zichzelf niet aan waardoor cruciale informatie buiten het scherm valt

  • Oorzaak:

   Scrollbalk ontbreekt

  • Gevolg:

   Formulier is alleen bruikbaar op een bepaalde breedte

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Formulier wordt vervangen door alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   *Contrast invoervelden formulier te laag

  • Oorzaak:

   Kleurcontrast is te laag

  • Gevolg:

   Informatie niet goed zichtbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Formulier wordt vervangen door alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.

  • Oorzaak:

   In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 10. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Er wordt beeld gebruikt om tekstinformatie over te brengen. In afbeeldingen wordt tekst opgenomen die essentieel is om de afbeelding te begrijpen
  • Oorzaak:

   Tekst staat in afbeelding

  • Gevolg:

   Informatie is niet leesbaar voor schermlezers en niet in grootte aanpasbaar

  • Alternatief:

   Informatie uit afbeelding op een andere manier ontsluiten, bijvoorbeeld in bijschrift of alt-tekst

  • Maatregel:

   Afbeeldingen en tekst aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 11. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.

  • Oorzaak:

   Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken.

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   *Het vragenformulier heeft een titel die verwijst naar de homepage

  • Oorzaak:

   De titel van het formulier is niet goed

  • Gevolg:

   Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken. Dit geldt op de website en in de kiosk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het formulier wordt vervangen door alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   *Sequentiele navigatie werkt niet optimaal

  • Oorzaak:

   Formulier werkt niet goed

  • Gevolg:

   De focus gaat niet naar het juiste invoerveld in Internet Explorer

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het formulier wordt vervangen door alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van de link is niet goed aangegeven

  • Oorzaak:

   Bij de afbeeldingen ontbreekt de verwijzing in de alt-tekst

  • Gevolg:

   De functie staat niet goed beschreven in de linktekst.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De alt-teksten worden aangepast zodat de functie goed beschreven wordt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   *Bij navigatie met het toetsenbord is de focus na het veld e-mail weg.

  • Oorzaak:

   De link bovenaan de pagina https://magazines.autoriteitnvs.nl/ is een lege link waar waarschijnlijk het logo hoort te staan.

  • Gevolg:

   De lege link wordt door de screenreader voorgelezen al 'link zonder doel' Dit kan verwarrend zijn voor de blinde gebruiker.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Logo toevoegen aan link of link verwijderen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 16. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De knop om ondertitels te tonen heeft als visueel label "CC". Deze tekst komt echter niet terug in de toegankelijke naam van deze knop.

  • Oorzaak:

   Er ontbreekt een tweede manier om pagina's te vinden

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende beperkingen kunnen nu moeite hebben om deze pagina's te vinden.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Een sitemap maken of opnemen in de inhoudsopgave.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.

  • Gevolg:

   Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Invoerfouten worden niet tekstueel aan gebruiker meegedeeld
  • Oorzaak:

   Ook als de inhoudsopgave niet is geopend kun je met de tabtoets door de navigatie erin tabbel. De focus is dan echter niet zichtbaar. De radiobuttons van de poll hebben geen zichtbare toetsenbordfocus. De focus op de knop om de inhoudsopgave te openen is niet voldoende zichtbaar. In het editieoverzicht (kiosk) hebben de knoppen naar andere magazines en overige edities geen zichtbare focus in alle browsers.

  • Gevolg:

   Bezoekers die gebruik maken van het toetsenbord kunnen niet goed navigeren.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zorgen dat de toetsenbordfocus altijd goed zichtbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   *De alternatieve link van het logo bij het vragenformulier is niet correct

  • Oorzaak:

   De alternatieve tekst bij het logo is te beperkt

  • Gevolg:

   Gebruikers die de illustraties niet (goed) kunnen waarnemen missen informatie

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het formulier wordt vervangen door alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 20. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   *Elementen bevatten dubbele attributen

  • Oorzaak:

   Alternatieve tekst in logo in magazines ontbreekt

  • Gevolg:

   Gebruikers missen informatie

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   Zichtbare alternatieve tekst toevoegen aan logo in magazine

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 21. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:
   • Taalswitch ontbreekt bij vragenformulier
  • Oorzaak:

   Taalswitch niet in HTML-element meegenomen

  • Gevolg:

   Engelse tekst wordt Nederlands voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het formulier wordt vervangen door alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 22. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface ontbreken attributen waardoor hulpsoftware de informatie niet kan bepalen

  • Oorzaak:

   Bij het formulier ontbreekt een title attribuut,

  • Gevolg:

   De toegankelijkheidsnaam van het iframe kan niet worden bepaald

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het formulier wordt vervangen door alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In magazines is de status van het paneel niet in code aangegeven

  • Oorzaak:

   Links boven elke pagina van de website staat een knop om de zijkolom te openen waar het menu zich bevindt. De status van dit paneel is niet in de code aangegeven.

  • Gevolg:

   Informatie ontbreekt

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Code toevoegen aan het paneel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface ontbreken attibuten waardoor hulpsoftware de informatie niet kan bepalen

  • Oorzaak:

   Het statusbericht en melding hebben niet het goede HTML-element

  • Gevolg:

   Het bericht en de melding kunnen niet goed worden voorgelezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Het formulier wordt vervangen door alternatief

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209