Verklaring van ANVS website

Status toegankelijkheid https://www.autoriteitnvs.nl/

ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 07-01-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website ANVS website.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is beschikbaar via de link https://www.autoriteitnvs.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming gepubliceerde informatie blijkt dat de website ANVS website gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming is gevorderd met de toegankelijkheid van ANVS website en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming .
Functie: Stafhoofd bedrijfsvoering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 07-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via anvs_communicatie@anvs.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website ANVS website : voldoet gedeeltelijk

De website ANVS website is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.autoriteitnvs.nl/documenten/rapporten/2020/10/27/toegankelijkheidsonderzoek-autoriteitnvs-juni-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 04-06-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: * De alternatieve tekst bij afbeeldingen is te beperkt
  • Oorzaak: Afbeeldingen zijn niet voorzien van een goede alternatieve tekst
  • Gevolg: Gebruikers die de illustraties niet (goed) kunnen waarnemen missen informatie
  • Alternatief: Afbeeldingen van betere tekstalternatieven voorzien
  • Maatregel: Het opnieuw invoeren van volledige, juiste tekstalternatieven
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: *Content wordt niet op de juiste manier gepresenteerd
  • Oorzaak: Bij de content wordt niet de juiste HTML-tag gebruikt
  • Gevolg: Informatie, structuur en relaties kunnen niet direct door software bepaald worden
  • Alternatief:
  • Maatregel: Bij content juiste HTML-tag toevoegen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Tweets in twitterfeed niet te onderscheiden. Hulpsoftware kan niet zien waar de ene tweet begint en de ander eindigt.
  • Oorzaak: De code voor een tweet bestaat voor een groot deel uit niet-semantische HTML- elementen, namelijk <div> en <span>. Deze elementen worden door hulpapparatuur genegeerd.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet bij welke tweet de links voor reageren, retweeten en volgen horen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Semantische code zoals een opsomming gebruiken voor de twitterfeed.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Tweeticonen niet door iedereen te gebruiken. Er staan drie icoon-links bij de tweet, waarmee je kunt reageren, retweeten of favoriet maken. Deze iconen kunnen wegvallen als mensen een eigen stylesheet gebruiken.
  • Oorzaak: De iconen worden geplaatst door de stylesheet, maar zijn informatief.
  • Gevolg: Gebruikers van een eigen stylesheet zien de iconen wellicht niet en weten niet waar de links voor zijn.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Iconen door de HTML laten plaatsen en een alternatieve tekst geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Copyright niet geassocieerd met hero-image. Het eventuele copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.
  • Oorzaak: De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur. Kaarten veroorzaken verkeerde kopstructuur
  • Oorzaak: Kaarten hebben een verborgen H2-kop. Zodra redacties zelf een kop voor de kaart plaatsen klopt de hiërarchie van koppen niet.
  • Gevolg: Voor bezoekers met hulpsoftware is de structuur van de pagina onduidelijk.
  • Alternatief: Redacties kunnen hier rekening mee houden, maar het werkt niet intuïtief.
  • Maatregel: Kaarten een eigen zichtbare titel geven.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Autocomplete ontbreekt in formulieren. Er zijn invoervelden gevonden waar veel gevraagde data ingevoerd moet worden, maar een autocomplete ontbreekt.
  • Oorzaak: De formulieren hebben nog geen mogelijkheid om autocomplete toe te passen.
  • Gevolg: User Agents kunnen bezoekers niet goed assisteren bij het invullen van formulieren.
  • Alternatief: Veldnamen aangepast, zodat browsers die kunnen gebruiken om autocomplete toe te passen.
  • Maatregel: Leverancier CMS heeft op verzoek autocomplete ingebouwd in versie 14.1, maar het Platform Rijksoverheid Online gebruikt nog versie 11.2.
   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Het gebruik kunnen maken van het autocomplete-attribuut vereist dat het Platform Rijksoverheid Online gebruik gaat maken van het CMS BRXM 14 in plaats van het huidige BRXM 11. Dat is in tijd en geld een grote investering die we op termijn moeten doen, alleen niet op korte termijn en niet alleen om aan dit succescriterium te kunnen voldoen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 8. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: *Content past zichzelf niet aan waardoor cruciale informatie buiten het scherm valt
  • Oorzaak: Scrollbalk ontbreekt
  • Gevolg: Formulier is alleen bruikbaar op een bepaalde breedte
  • Alternatief:
  • Maatregel: Formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 9. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: *Contrast invoervelden formulier te laag
  • Oorzaak: Kleurcontrast is te laag
  • Gevolg: Informatie niet goed zichtbaar
  • Alternatief:
  • Maatregel: Formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.
  • Oorzaak: In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.
  • Gevolg: Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.
  • Alternatief: Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.
  • Maatregel: De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2020
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: * Er wordt beeld gebruikt om tekstinformatie over te brengen. In afbeeldingen wordt tekst opgenomen die essentieel is om de afbeelding te begrijpen
  • Oorzaak: Tekst staat in afbeelding
  • Gevolg: Informatie is niet leesbaar voor schermlezers en niet in grootte aanpasbaar
  • Alternatief: Informatie uit afbeelding op een andere manier ontsluiten, bijvoorbeeld in bijschrift of alt-tekst
  • Maatregel: Afbeeldingen en tekst aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 12. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.
  • Oorzaak: Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken.
  • Gevolg: Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: *Het vragenformulier heeft een titel die verwijst naar de homepage
  • Oorzaak: De titel van het formulier is niet goed
  • Gevolg: De gebruiker krijgt verkeerde informatie over de inhoud van de pagina
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: *Sequentiele navigatie werkt niet optimaal
  • Oorzaak: Formulier werkt niet goed
  • Gevolg: De focus gaat niet naar het juiste invoerveld in Internet Explorer
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het doel van de link is niet goed aangegeven
  • Oorzaak: Bij de afbeeldingen ontbreekt de verwijzing in de alt-tekst
  • Gevolg: De functie staat niet goed beschreven in de linktekst.
  • Alternatief:
  • Maatregel: De alt-teksten worden aangepast zodat de functie goed beschreven wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.
  • Oorzaak: Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: *Bij navigatie met het toetsenbord is de focus na het veld e-mail weg.
  • Oorzaak: De focus staat bij een verborgen link
  • Gevolg: Focus is niet zichtbaar voor mensen die wel kunnen zien en met het toetsenbord navigeren
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De knop om ondertitels te tonen heeft als visueel label "CC". Deze tekst komt echter niet terug in de toegankelijke naam van deze knop.
  • Oorzaak:
  • Gevolg: Hierdoor is hij moeilijk te bedienen door mensen met spraakherkenning.
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: "CC" toevoegen aan de naam van de knop.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 19. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: *De alternatieve link van het logo bij het vragenformulier is niet correct
  • Oorzaak: De alternatieve tekst bij het logo is te beperkt
  • Gevolg: Gebruikers die de illustraties niet (goed) kunnen waarnemen missen informatie
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: * Taalswitch ontbreekt bij vragenformulier
  • Oorzaak: Taalswitch niet in HTML-element meegenomen
  • Gevolg: Engelse tekst wordt Nederlands voorgelezen
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 21. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: * Invoerfouten worden niet tekstueel aan gebruiker meegedeeld
  • Oorzaak: De ontkenning ontbreekt bij de foutmeldingen
  • Gevolg: De gebruiker weet niet wat er fout is, als er een veld wordt ingevuld
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: *Elementen bevatten dubbele attributen
  • Oorzaak: Er zijn geen goede begin- en eindtags gebruikt bij de blockquote
  • Gevolg: Er ontstaat een parse probleem voor de hulpsoftware
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij componenten van de gebruikersinterface ontbreken attributen waardoor hulpsoftware de informatie niet kan bepalen
  • Oorzaak: Bij het formulier ontbreekt een title attribuut,
  • Gevolg: De toegankelijkheidsnaam van het iframe kan niet worden bepaald
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: *Statusmelding en tekst moeten een role=”status” krijgen.
  • Oorzaak: Het statusbericht en melding hebben niet het goede HTML-element
  • Gevolg: Het bericht en de melding kunnen niet goed worden voorgelezen
  • Alternatief:
  • Maatregel: Het formulier wordt vervangen door alternatief
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die ANVS (Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323