Verklaring van Gemeente Peel en Maas

Status toegankelijkheid https://www.peelenmaas.nl

Gemeente Peel en Maas is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-02-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Peel en Maas streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Peel en Maas.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Peel en Maas is beschikbaar via de link https://www.peelenmaas.nl/over-deze-website/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Peel en Maas gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Peel en Maas gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Peel en Maas is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Peel en Maas en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Peel en Maas .
Functie: Adjunct-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-02-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webmaster@peelenmaas.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Peel en Maas

Gemeente Peel en Maas is dagelijks bezig met aanpassingen te doen om te zorgen voor een toegankelijke website.

Pdf-bestanden

Omdat pdf-bestanden via veel verschillende kanalen binnenkomen (intern en extern) en niet iedereen over de kennis en/of software beschikt om een pdf geheel toegankelijk te maken, voldoen niet alle bestanden aan de toegankelijkheidseisen.  Wij streven ernaar de informatie uit de pdf-bestanden volledig toegankelijk aan te bieden. Wij bekijken per pdf of deze toegankelijk gemaakt kan worden of dat er een toegankelijke alternatieve oplossing kan worden geboden.

Leveranciers

Op onze website verwijzen we naar andere websites of applicaties, zoals afspraak maken, interactieve kaarten, formulieren,  afvalkalender en het raadsinformatiesysteem. Niet al deze websites voldoen aan alle toegankelijkheidseisen. Wij zijn in gesprek met de leveranciers om zaken volledig toegankelijk te maken.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Peel en Maas : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Peel en Maas is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Peel en Maas dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.peelenmaas.nl/data/downloadables/1/2/4/9/2020-09-01-rapport-toegankelijkheid-gemeente-peel-en-maas.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 01-09-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Peel en Maas dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alternatieve teksten bij afbeeldingen en iconen zijn niet conform het succescriterium.

  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van alternatieve teksten.

  • Gevolg:

   Bezoeker van de website met beperkingen kan informatie van sommige afbeeldingen niet begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van alternatieve teksten van de afbeeldingen door redactie en leverancier van de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Gebruik van elementen, zoals strong element, tabellen en koppen is onjuist.

  • Oorzaak:

   Verkeerd gebruik van elementen, tabellen en koppen.

  • Gevolg:

   Informatie, structuur en relaties worden niet juist overgebracht aan de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van elementen, tabellen en koppen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-01-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoervelden moeten in de HTML-code een autocomplete attribuut krijgen met een vastgestelde waarde.

  • Oorzaak:

   Onjuist gebruik van invoervelden.

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen formulier niet op een juiste wijze gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier van de website en leverancier van de formulieren is gevraagd om dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   Fout in het ontwerp.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen is tekst die onvoldoende contrast heeft ten opzichte van de achtergrond lastig te lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van de kleur van de teksten, waardoor de juiste contrastratio wordt behaald.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 5. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie en functionaliteit is bij het inzoomen niet meer beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Als er is ingezoomd met 200% bij een resolutie van 1024x768 is er verlies van content en functionaliteit.

  • Gevolg:

   Voor mensen die slechtziend zijn en de tekst in de browser vergroten, is bij het vergroten niet alle informatie en functionaliteit meer beschikbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier van de interactieve kaarten is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan niet zonder te moeten scrollen worden weergegeven.

  • Oorzaak:

   De website is niet responsive.

  • Gevolg:

   De gebruiker moet in twee richtingen scrollen om alles te kunnen lezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier van interactieve kaarten is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Invoervelden en focus indicator heeft niet voldoende kleurcontrast.

  • Oorzaak:

   De invoervelden en focus indicator hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Focusindicator is moeilijk of niet waar te nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De leverancier is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de browser de tekst verkleind verdwijnen delen van content.

  • Oorzaak:

   Fout in het ontwerp.

  • Gevolg:

   Delen van content verdwijnen van het scherm.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afvalkalender is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Waar het verschijnen en vervolgens verwijderen van muisaanwijzer of toetsenbordfocus ertoe leidt dat aanvullende inhoud zichtbaar en vervolgens verborgen wordt.

  • Oorzaak:

   Technisch.

  • Gevolg:

   Mensen die vergrotingssoftware gebruiken moeten de muis bewegen om andere delen van de website te bekijken. Wanneer op dat moment het submenu opent zonder dat men dat wil, kan het zijn dat het over andere content heen valt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Leverancier van interactieve kaarten is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Button en afbeelding is niet met toetsenbordnavigatie te bedienen.

  • Oorzaak:

   Techniek.

  • Gevolg:

   Gebruiker kan niet naar een stuk specifieke content navigeren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Button en afbeelding toegankelijk maken met toetsenbord.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Skiplinks hebben niet de goede volgorde of zijn niet beschikbaar.

  • Oorzaak:

   Techniek.

  • Gevolg:

   Gebruikers hebben geen optie om content over te slaan.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier van de website is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Paginatitel suggereert dat er andere content wordt gepresenteerd dan er daadwerkelijk wordt gepresenteerd.

  • Oorzaak:

   Techniek.

  • Gevolg:

   Hierdoor ontstaat op basis van de titel een verkeerde verwachting bij de gepubliceerde content.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Paginatitels passend maken bij de inhoud van de pagina.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Focus volgorde in formulier 'Hoe tevreden bent u over deze pagina' is niet logisch.

  • Oorzaak:

   Als dit formulier wordt geopend, blijft de focus op de klop “Sluiten” staan. Na het eventueel invullen en versturen van feedback komt de focus niet meer op de knop sluiten.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers die met het toetsenbord navigeren is de volgorde waarin onderdelen van het formulier de focus krijgen niet logisch.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier van het formulier is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 14. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De webpagina’s zijn maar op 1 manier te vinden, namelijk door het volgen van links.

  • Oorzaak:

   Niet alle onderdelen van de afvalkalender zijn op meerdere manieren te bereiken.

  • Gevolg:

   Voor bezoekers zijn sommige onderdelen maar op 1 manier vindbaar.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afvalkalender is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toetsenbord focus is niet zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Leveranciers hebben hier geen rekening mee gehouden.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord, zien niet waar zij zich op de pagina bevinden wanneer met het toetsenbord wordt genavigeerd.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier van afvalkalender, interactieve kaarten en e-formulieren is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie en de bediening van de gebruikersinterface moeten begrijpelijk zijn.

  • Oorzaak:

   Er is geen taal ingesteld.

  • Gevolg:

   Het is voor voorleessoftware daarom niet mogelijk om de juiste voorleesstem te selecteren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Leverancier van interactieve kaarten is gevraagd de NL taal in te stellen. De redactie gaat betreffende pdf documenten aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Taalwisseling ontbreekt.

  • Oorzaak:

   Ontbreken van een taalwisseling lang-attribuut (lang=”en”).

  • Gevolg:

   Voorleessoftware van blinde bezoekers kan informatie niet op de juiste manier voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De redactie gaat dit oplossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Foutmelding is een instructie.

  • Oorzaak:

   De instructie van de foutmelding bij het invullen van een digitale formulier kan beter. Als een invoerfout in een formulier automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit tekstueel aan de website bezoeker meegedeeld, maar het is geen goede foutmelding.

  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve beperking worden niet geholpen om fouten op een goede manier te verbeteren. Mensen die blind of slechtziend zijn begrijpen niet wat de aard van een foute invoer is en hoe deze te verbeteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Vragen en invulvelden aanvullen met duidelijke instructies.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De placeholdertekst verdwijnt als de gebruiker iets intypt. Instructies bij verplichte invoervelden worden niet meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Niet voldoende aandacht voor geweest bij de vormgeving van de formulieren.

  • Gevolg:

   Als de gebruiker begint te typen, verdwijnt de placeholdertekst, dus kan een probleem zijn voor mensen met een cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een zichtbaar label en duidelijke instructies gebruiken bij invoervelden van formulieren. De leverancier van de formulieren dient dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 20. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Velden worden automatisch gevalideerd, maar bij verkeerde invoer wordt geen suggestie voor verbetering gegeven.

  • Oorzaak:

   Er wordt geen tekstuele foutidentificatie gegeven.

  • Gevolg:

   Mensen met een cognitieve beperking worden niet geholpen om fouten op een goede manier te verbeteren. Mensen die blind of slechtziend zijn begrijpen niet wat de aard van een foute invoer is en hoe deze te verbeteren.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Velden in alle formulieren voorzien van tekstuele uitleg bij fout, zodat voor gebruiker helder is wat er aangepast moet worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor interactieve functies moet de naam, rol en waarde van componenten ook bepaald kunnen worden door schermlezers en spraakherkenning.

  • Oorzaak:

   Verkeerd gebruik van JavaScript.

  • Gevolg:

   De rol en waarde is voor hulpsoftware niet te achterhalen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier van de afvalkalender is gevraagd dit aan te passen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 22. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Statusberichten moeten programmeerbaar te detecteren zijn.

  • Oorzaak:

   Het is nu niet mogelijk om statusberichten programmeerbaar te detecteren, omdat deze geen rol bevatten. De toetsenbordfocus blijft op de knop 'Volgende' staan.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan aan een gebruiker met een visuele beperking niet meedelen dat extra content is verschenen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   De leverancier van de formulieren is gevraagd dit op te lossen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Peel en Maas heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209