Verklaring van Rijksdienst Caribisch Nederland

Status toegankelijkheid https://www.rijksdienstcn.com/

Rijksdienst Caribisch Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst Caribisch Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijksdienst Caribisch Nederland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst Caribisch Nederland is beschikbaar via de link https://www.rijksdienstcn.com/documenten/rapporten/toegankelijkheid/2020/11/toegankelijkheidsonderzoek-rijksdienstcn.com-november-2020

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Rijksdienst Caribisch Nederland van Rijksdienst Caribisch Nederland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst Caribisch Nederland .
Functie: Content Adviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via rcncommunicatie@rijksdienstCN.com.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie
Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online

Aanvullende informatie van Rijksdienst Caribisch Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Rijksdienst Caribisch Nederland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Rijksdienst Caribisch Nederland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alternatieve tekst omschrijft de afbeelding niet.

  • Oorzaak:

   Op https://www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/campagne-het-stopt-niet-vanzelf-zoek-contact/onbewuste-verwaarlozing-door-stress hebben meerdere afbeeldingen een alt-attribuut met de tekst 'Onbewuste verwaarlozing door stress'. Deze alternatieve tekst omschrijft de afbeelding niet.

  • Gevolg:

   Gebruikers van voorleessoftware krijgen overbodige informatie.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Omdat het hier om decoratieve afbeeldingen gaat, is het beter om deze alt-attribuut leeg te laten zodat ze worden genegeerd door voorleessoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De video op https://www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/campagne-het-stopt-niet-vanzelf-zoek-contact/onbewuste-verwaarlozing-door-stress biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.

  • Oorzaak:

   De video is niet voorzien van een audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen de informatie die in het beeld van de video verschijnt niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een uitgeschreven tekst van de belangrijkste informatie uit de video of audiodescriptie toevoegen. Audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De video op https://www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/campagne-het-stopt-niet-vanzelf-zoek-contact/onbewuste-verwaarlozing-door-stress biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.

  • Oorzaak:

   De video is niet voorzien van een audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen de informatie die in het beeld van de video verschijnt niet tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Een audiodescriptie toevoegen. Audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de volgende pagina's staan koppen die niet opgemaakt zijn als kop:

   • https://www.rijksdienstcn.com/sitemap
   • https://www.rijksdienstcn.com/gezondheid-zorg
  • Oorzaak:

   De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2.

  • Gevolg:

   De structuur van de content is voor hulpsoftware lastig te bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Wanneer de kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-nederlands/documenten/voorwaarden/zvk/voorwaarden/verzekeringsvoorwaarden/index/Regeling+Aanspraken+Zorgverzekering+2020.pdf heeft geen tags.

  • Oorzaak:

   De PDF bevat geen tags.

  • Gevolg:

   Omdat tags ontbreken, is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Toevoegen van tags. Op deze manier is de informatie ook voor blinde bezoekers toegankelijk.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De PDF https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-nederlands/documenten/voorwaarden/zvk/voorwaarden/verzekeringsvoorwaarden/index/Regeling+Aanspraken+Zorgverzekering+2020.pdf bevat oranje teksten op een witte achtergrond; deze oranje teksten op een witte achtergrond hebben een te laag contrast. Hetzelfde geldt voor de PDF https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-nederlands/documenten/voorwaarden/zvk/voorwaarden/verzekeringsvoorwaarden/index/Regeling+Aanspraken+Zorgverzekering+2020.pdf met dat verschil dat alle oranje teksten op een blauwe achtergrond een te laag contrast hebben. Zie bijvoorbeeld 'Haal ook uw inschrijvingsbewijs zorgverzekering bij het ZVK!'.

  • Oorzaak:

   Alle oranje teksten op een witte/blauwe achtergrond hebben een te laag contrast.

  • Gevolg:

   Gezien het contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur te laag is, kan de kleurenblinde of slechtziende bezoeker de tekst niet goed lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Zorg ervoor dat het er meer contrast is tussen tekstkleur en achtergrondkleur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het PDF-bestand https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-nederlands/documenten/voorwaarden/zvk/voorwaarden/verzekeringsvoorwaarden/index/Regeling+Aanspraken+Zorgverzekering+2020.pdf heeft geen titel.

  • Oorzaak:

   In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld.

  • Gevolg:

   Bezoekers met verschillende beperkingen hebben nu geen houvast.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De PDF een titel meegeven; een korte beschrijving van de inhoud van het bestand.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst Caribisch Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209