Verklaring van Rijksdienst Caribisch Nederland

Status toegankelijkheid https://www.rijksdienstcn.com/

Rijksdienst Caribisch Nederland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 09-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Rijksdienst Caribisch Nederland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rijksdienst Caribisch Nederland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Rijksdienst Caribisch Nederland is beschikbaar via de link https://www.rijksdienstcn.com/documenten/rapporten/toegankelijkheid/2020/11/toegankelijkheidsonderzoek-rijksdienstcn.com-november-2020

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Rijksdienst Caribisch Nederland gepubliceerde informatie blijkt dat de website Rijksdienst Caribisch Nederland gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Rijksdienst Caribisch Nederland is gevorderd met de toegankelijkheid van Rijksdienst Caribisch Nederland en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Rijksdienst Caribisch Nederland .
Functie: Content Adviseur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 09-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via rcncommunicatie@rijksdienstCN.com.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 2 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie
Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online

Aanvullende informatie van Rijksdienst Caribisch Nederland

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Rijksdienst Caribisch Nederland : voldoet gedeeltelijk

De website Rijksdienst Caribisch Nederland is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Rijksdienst Caribisch Nederland dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.rijksdienstcn.com/documenten/rapporten/toegankelijkheid/2020/11/toegankelijkheidsonderzoek-rijksdienstcn.com-november-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 10-11-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Rijksdienst Caribisch Nederland dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alternatieve tekst omschrijft de afbeelding niet.
  • Oorzaak: Op https://www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/campagne-het-stopt-niet-vanzelf-zoek-contact/onbewuste-verwaarlozing-door-stress hebben meerdere afbeeldingen een alt-attribuut met de tekst 'Onbewuste verwaarlozing door stress'. Deze alternatieve tekst omschrijft de afbeelding niet.
  • Gevolg: Gebruikers van voorleessoftware krijgen overbodige informatie.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Omdat het hier om decoratieve afbeeldingen gaat, is het beter om deze alt-attribuut leeg te laten zodat ze worden genegeerd door voorleessoftware.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De video op https://www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/campagne-het-stopt-niet-vanzelf-zoek-contact/onbewuste-verwaarlozing-door-stress biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.
  • Oorzaak: De video is niet voorzien van een audiodescriptie.
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen de informatie die in het beeld van de video verschijnt niet tot zich nemen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Een uitgeschreven tekst van de belangrijkste informatie uit de video of audiodescriptie toevoegen. Audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De video op https://www.rijksdienstcn.com/justitie-veiligheid/campagne-het-stopt-niet-vanzelf-zoek-contact/onbewuste-verwaarlozing-door-stress biedt geen audiodescriptie of een alternatief voor de belangrijke teksten die in beeld komen aan.
  • Oorzaak: De video is niet voorzien van een audiodescriptie.
  • Gevolg: Gebruikers met een visuele beperking, zoals blindheid of slechtziendheid, kunnen de informatie die in het beeld van de video verschijnt niet tot zich nemen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Een audiodescriptie toevoegen. Audiodescriptie is belangrijk voor blinde bezoekers, die niet kunnen zien wat in beeld gebeurt/verschijnt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de volgende pagina's staan koppen die niet opgemaakt zijn als kop: - https://www.rijksdienstcn.com/sitemap - https://www.rijksdienstcn.com/gezondheid-zorg
  • Oorzaak: De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2.
  • Gevolg: De structuur van de content is voor hulpsoftware lastig te bepalen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Wanneer de kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De PDF https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-nederlands/documenten/voorwaarden/zvk/voorwaarden/verzekeringsvoorwaarden/index/Regeling+Aanspraken+Zorgverzekering+2020.pdf heeft geen tags.
  • Oorzaak: De PDF bevat geen tags.
  • Gevolg: Omdat tags ontbreken, is er voor hulpsoftware (zoals voorleessoftware) geen informatie beschikbaar om de PDF te interpreteren.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Toevoegen van tags. Op deze manier is de informatie ook voor blinde bezoekers toegankelijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De PDF https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-nederlands/documenten/voorwaarden/zvk/voorwaarden/verzekeringsvoorwaarden/index/Regeling+Aanspraken+Zorgverzekering+2020.pdf bevat oranje teksten op een witte achtergrond; deze oranje teksten op een witte achtergrond hebben een te laag contrast. Hetzelfde geldt voor de PDF https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-nederlands/documenten/voorwaarden/zvk/voorwaarden/verzekeringsvoorwaarden/index/Regeling+Aanspraken+Zorgverzekering+2020.pdf met dat verschil dat alle oranje teksten op een blauwe achtergrond een te laag contrast hebben. Zie bijvoorbeeld 'Haal ook uw inschrijvingsbewijs zorgverzekering bij het ZVK!'.
  • Oorzaak: Alle oranje teksten op een witte/blauwe achtergrond hebben een te laag contrast.
  • Gevolg: Gezien het contrast tussen de tekstkleur en de achtergrondkleur te laag is, kan de kleurenblinde of slechtziende bezoeker de tekst niet goed lezen.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: Zorg ervoor dat het er meer contrast is tussen tekstkleur en achtergrondkleur.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het PDF-bestand https://www.rijksdienstcn.com/binaries/rijksdienstcn-nederlands/documenten/voorwaarden/zvk/voorwaarden/verzekeringsvoorwaarden/index/Regeling+Aanspraken+Zorgverzekering+2020.pdf heeft geen titel.
  • Oorzaak: In de meta-data van de PDF is de titel niet ingesteld.
  • Gevolg: Bezoekers met verschillende beperkingen hebben nu geen houvast.
  • Alternatief: Geen
  • Maatregel: De PDF een titel meegeven; een korte beschrijving van de inhoud van het bestand.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Rijksdienst Caribisch Nederland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210323