Verklaring van Archieval - Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel

Status toegankelijkheid https://www.archieval.nl/

Gemeente Ede is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Ede streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Archieval - Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Ede is beschikbaar via de link https://www.ede.nl/toegankelijkheidsverklaring-edenl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Ede gepubliceerde informatie blijkt dat de website Archieval - Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Ede is gevorderd met de toegankelijkheid van Archieval - Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 24-11-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Ede .
Functie: Afdelingsmanager Archief & Informatievoorziening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@ede.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Ede

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Onderzoek: deskundigen van binnen en buiten onze organisatie toetsen (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden problemen lossen wij duurzaam op.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-07-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Archieval - Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel : voldoet gedeeltelijk

De website Archieval - Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Ede dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.archieval.nl/files/pdf/181021_Inspectie%20WCAG%202.1_archieval.nl.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 18-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Ede dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/resultaten.php?nav_id=7-0 na het zoeken naar het woord ede bevindt zich een lijst met allerlei zoekresultaten. De afbeelding van elk zoekresultaat bevat een alternatieve tekst zoals: “Bekijk detail van object 101249476” Deze bevat ook een titel attribuut met dezelfde tekst. De afbeelding bevat geen aanvullende informatie over de tekst die bij de item hoort dus is het aangeraden de alternatieve afbeeldingen leeg te houden.

   Op de pagina https://www.archieval.nl/winkelwagen.php na het aanschaffen van een afbeelding komt er een voorbeeld van de afbeelding aan de linkerkant van het scherm. Dit voorbeeld is iets wat iemand aanschaft, waardoor deze afbeelding belangrijk is voor de gebruiker, wat betekent dat deze afbeelding een alternatieve tekst dient te bevatten.

   Bovenaan alle onderzochte pagina’s bevindt zich links in het scherm twee pijlen naar links. Deze twee pijlen zijn afbeeldingen zonder alt attribuut. Als deze als decoratief moeten worden beschouwd, dienen de afbeeldingen alsnog een alt attribuut te bevatten of te worden geplaatst als background image.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s bevindt zich een kruimelpad zoals Home > Zoeken > Resultaten. Het laatste woord in het kruimelpad is opgebouwd met het <strong> element. Dit element is om zinnen/woorden te benadrukken. Dit is niet nodig bij de laatste item in het kruimelpad. Het <strong> element wordt ook gebruikt bij de pagina https://www.archieval.nl/crowdsourcing.php?form-action=dashboard&project_xmlid=720188012 als inleidende tekst. Dit is niet de bedoeling. Op de pagina https://www.archieval.nl/crowdsourcing.php?form-action=dashboard&project_xmlid=720188012 staan meerdere Koptekst 1 element <h1>’s. Normaliter dient er maar één koptekst 1 aanwezig te zijn. Dit kan verwarring brengen bij gebruikers.

   Na het aanklikken van 2. Bevolking op de pagina https://www.archieval.nl/navigeren.php?nav_id=3-0&schema_id=39828157 wordt een laadscherm zichtbaar. Vervolgens, staat er in de code een lijstelement. Dit element is niet gevuld met lijst items. Dit wordt dan ook voorgelezen wat voor verwarring kan zorgen. Een melding is dan ook aangeraden. (of de mogelijkheid tot uitklappen kan worden weggehaald)

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 3. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=2-1&index=1&imgid=3145218&id=1271049#interaction-bestellen bevindt zich een tabel met informatie. Onderaan dit tabel eindigd het tabel met de tekst: “Zie ook”, met daarnaast een leeg veld. Voor gebruikers die geen gebruik maken van spraak/voorleessoftware kan het zijn dat zij denken dat het reacties/aankoop/link/embed scherm onder het tabel hoort bij zie ook terwijl gebruikers met spraak/voorleessoftware twee links krijgen gepresenteerd. Deze zijn met het oog niet zichtbaar. Op de pagina https://www.archieval.nl/crowdsourcing.php bevindt zich bovenaan het crowdsourcing project een percentage. Dit percentage geeft, als het goed is, de voortgang aan van het crowdsourcing project. Dit wordt niet voorgelezen door spraak/voorleessoftware. Daarnaast krijgt met eerst de percentage te horen, daarna pas de gegevens van het project. Terwijl de rest van de gegevens van het project onder de titel vallen, valt deze informatie erboven en kan dus misbegrepen worden.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op meerdere pagina’s zoals https://www.archieval.nl/resultaten.php?nav_id=7-0 bevindt zich rechts in het scherm een vierkant Na het zoeken op het woord Ede komen wij op de pagina https://www.archieval.nl/resultaten.php?nav_id=0-0 terecht. Op deze pagina bevindt zich aan de rechterkant een filter. Deze filter bevat aan de bovenkant een invoerveld met de tekst: “Aantal per pagina:”. Wanneer men het getal in dit invoerveld aanpast, herlaadt het scherm, dit wordt zonder melding uitgevoerd. In dit geval is een filterknop aangeraden. Tevens bevatten de filters onder deze automatische verandering wel een filter knop onderaan de zijbalk, dus kan dit verwarring brengen. Daarnaast, wanneer men meer filters wilt zien onder “Collectie” klikt men op de knop “meer filters”. Een popup wordt zichtbaar waar meerdere filters kunnen worden geselecteerd. Zodra men meerdere filters heeft geselecteerd drukt men op de blauwe knop om verder te filteren. Echter, wanneer zij het scherm sluiten is hun huidige selectie aan filters niet te zien. In dit geval moet de gebruiker weer opnieuw de “meer filters” knop aanklikken van de desbetreffende filteropties om te zien wat zijn selectie was.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/registreren.php bevindt zich een registratieformulier. Dit formulier bevat meerdere velden waarbij de autocomplete parameter erg van pas kan komen. Echter bevatten de velden hier geen autocomplete parameters. Dit probleem komt ook op andere pagina’s voor zoals op https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=110880389&index=56.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/zoeken.php bevindt zich een blauwe knop met de naam “zoeken”. Deze verandert alleen van achtergrondkleur wanneer eroverheen wordt gehovert met de muis. Een tweede hover effect is altijd aangeraden. Daarnaast bevindt zich meerdere links op de website, allen hebben geen of maar 1 hover effect.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/winkelwagen.php bevindt zich de grijze tekstkleur #939393 op de achtergrondkleur #F1F1F1. Dit resulteert in een contrast ratio van 2.72:1. (terwijl 4.5:1 de minimale eis is. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor zoals op: ● https://www.archieval.nl/crowdsourcing.php?form-action=dashboard&project_xmlid=720188012 ● https://www.archieval.nl/crowdsourcing.php Op de pagina https://www.archieval.nl/crowdsourcing.php staat bovenaan het crowdsourcing project een percentage meter. De witte tekst op de blauwe achtergrond (#8B9BC0) bevat een contrastratio van 2.78:1. Zodra er op de pagina https://www.archieval.nl/registreren.php gegevens verkeerd worden ingevoerd, komt er een rode tekst naar voren. Deze rode tekst bevat een contrast ratio van 3.99:1 (dit zijn de kleuren #FF0000 op #FFFFFF).

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Wanneer de schermresolutie staat op 1024x768 en het scherm is geschaald op 200%: Op alle onderzochte pagina’s bevindt zich links bovenaan een menu dat wordt aangegeven met de tekst: “Menu”. Zodra dit menu is opengeklapt op een te klein beeldscherm, kunnen de onderliggende navigatie items niet meer gelezen worden. Er valt hier ook niet in te scrollen. Daarnaast sluit het menu niet na hieruit te navigeren of door op de escape knop te drukken. Vervolgens, wanneer de opties filter wordt aangeklikt op de pagina https://www.archieval.nl/resultaten.php?nav_id=10-0&name=Resultaten, vallen deze twee schermen over elkaar heen. Wanneer een artikel is aangeklikt zoals op https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=10-1&index=3&imgid=701176219&id=101596666#interaction-annotaties, verdwijnt de laatste tekst van het kruimelpad achter diverse onderdelen. Op de pagina https://www.archieval.nl/registreren.php bevindt zich onderaan een aantal links met opsommingstekens. Ook al wordt er hier geen content verborgen, valt de tekst “toegankelijkheidsverklaring” niet meer naast het lijstitem icoontje.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:

   Wanneer de schermresolutie staat op 1024x768 en het scherm is geschaald op 200%: Op alle onderzochte pagina’s bevindt zich links bovenaan een menu dat wordt aangegeven met de tekst: “Menu”. Zodra dit menu is opengeklapt op een te klein beeldscherm, kunnen de onderliggende navigatie items niet meer gelezen worden. Er valt hier ook niet in te scrollen. Op de pagina https://www.archieval.nl/winkelwagen.php, zodra er items in het winkelmandje zitten kunnen deze ook weer worden verwijderd. Echter moet er in dit scherm horizontaal worden gescrolled om hierachter te komen. Dit spreekt niet bij iedereen vanzelf.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=2-1&index=1&imgid=3145218&id=1271049 bevindt zich een afbeelding. In deze afbeelding staat de tekst: fotocollectie gemeentearchief ede. Deze tekst bevat volgens 1.1.1, geen alternatieve tekst, daarnaast is de contrastwaarde van deze grijze tekst op de grijze achtergrond een contrast ratio van 1.87:1.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 11. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.
  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=4-2&index=1&imgid=702184757&id=31483456 bevindt zich een link naar de alternatieve download voor het iframe waarin deze wordt vertoond (https://beeldbank.ede.nl/HttpHandler/0902%20Hervormde%20Gemeente%20Scherpenzeel%201619-1980.pdf?file=702184757&download=1). Dit bestand bevat teksten waarbij de regelafstand niet anderhalf keer het lettertype is. Dit komt op meerdere pagina’s van dit bestand voor.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=2-1&index=1&imgid=3145218&id=1271049 bevindt zich een grafisch interactief onderdeel. Dit onderdeel bevat niet tot nauwelijks te gebruiken met het toetsenbord. Als deze te gebruiken is bevat dit onderdeel geen handleiding. Daarnaast is er geen alternatief beschikbaar om dezelfde acties uit te kunnen voeren op de foto op deze pagina. Op de pagina https://www.archieval.nl/resultaten.php?nav_id=11-0 na het zoeken naar “ede” kunnen de “meer filters” knoppen niet benaderd worden met het toetsenbord. Daarnaast, wanneer de popup is geopend kan deze niet worden gesloten met het toetsenbord. Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=4-2&index=1&imgid=702184757&id=31483456 bevindt zich een FAQ component dat uitklapbare onderdelen bevat waarin uiteindelijk links aanwezig zijn. De hoofdartikelen zijn zwart, dus nog geen links. Deze kunnen met het toetsenbord niet worden benaderd. Zodra het scherm is ingezoomd en de mobiele weergave zichtbaar is, kunnen zowel het opties scherm als het menu items scherm worden geopend en gesloten door op de knop te drukken met het toetsenbord. Echter kunnen deze schermen niet worden gesloten met de escape knop. Dit kan worden opgelost met een tabindex parameter.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 13. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=4-2&index=1&imgid=702184757&id=31483456 bevindt zich een link naar de alternatieve download voor het iframe waarin deze wordt vertoond. (https://beeldbank.ede.nl/HttpHandler/0902%20Hervormde%20Gemeente%20Scherpenzeel%201619-1980.pdf?file=702184757&download=1) Al bevat dit bestand een titel, dient deze titel ook te worden toegepast “achter de schermen” Acrobat Pro geeft aan dat de titel niet kan worden herkend door spraak/voorleessoftware.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 14. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/resultaten.php?nav_id=0-0 na het zoeken op het woord ede bevindt zich een aantal zoekresultaten. Links in het scherm bevindt zich een blok met diverse zoekresultaten. Dit blok bevat grote vierkante afbeeldingen met daaronder nogmaals een knop dat dezelfde actie uitvoert. Dit kan worden ervaren als belemmering en kan het beste 1 samengevoegde knop zijn.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 15. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s bevinden zich diverse links. Voor voorlees/spraaksoftware is niet te bepalen of deze links openen in een extern tabblad of dat zij op dezelfde pagina blijven. Dit kan simpelweg worden toegevoegd met de target parameter.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 16. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Koppen en labels beschrijven het onderwerp of doel.

  • Oorzaak:

   Na het vullen van het winkelmandje, navigeren wij naar de pagina https://www.archieval.nl/winkelwagen.php. Op deze pagina staan gegevens in een tabel die het product omschrijven die in de winkelwagen zijn geplaatst. Boven de gegevens staan de koppen: Specificaties, prijs, subtotaal. Deze drie koppen staan als “normale” tabelgegevens in het tabel met de elementen <td> in een <tr> in de <tbody>. Koppen in tabellen dienen in het <thead> element te worden geplaatst, met de daarbij horende elementen. Zie meer over tabellen en de elementen op: https://www.w3.org/WAI/tutorials/tables.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/resultaten.php?nav_id=0-0 na het zoeken op het woord ede bevindt zich een aantal zoekresultaten. Linksboven in het scherm staan pagination nummers met daarnaast een pijltje naar rechts dat de gebruiker naar de volgende zoekopdracht brengt. Er is geen focus effect zichtbaar wanneer er naar deze knop wordt genavigeerd. Zodra het scherm scherm op een resolutie van 1024x768 is ingezoomd op 200% wordt de mobiele weergave zichtbaar. Zodra het menu is geopend en de gebruiker tabt verder dan waar het menu eindigd, tabt de gebruiker naar het kruimelpad. Deze bevindt zich n u achter het menu waardoor de focus niet meer zichtbaar is.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 18. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/ bevindt zich een filter aan de linkerkant van het scherm. Bij elke klik op een checkbox wordt het formulier herladen. In sommige gevallen verdwijnt de eerder ingevulde zoekterm. Er zijn hier geen meldingen aanwezig waardoor dit voor een gebruiker als verwarrend kan worden beschouwd.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 19. SC 3.2.4 - Consistente identificatie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Componenten die dezelfde functionaliteit hebben binnen een verzameling webpagina's worden consistent geïdentificeerd.

  • Oorzaak:

   Op alle onderzochte pagina’s bevinden zich diverse knoppen. Een deel van de knoppen bevatten een andere hover/focus indicatie, dan het andere deel van dezelfde soort knoppen. Dit kan verwarrend zijn voor diverse gebruikers.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=110880389&index=56#interaction-annotaties bevindt zich een formulier zodra het tabblad reacties is geopend. Dit formulier bevat de standaard browser foutmeldingen wanneer een veld niet of niet volledig is ingevuld. De standaard browser foutmelding verdwijnt automatisch wanneer er op het scherm wordt geklikt. Daarnaast, wanneer men het scherm beweegt, gaat deze foutmelding mee waardoor de foutmelding zich niet meer bevindt naast het foutieve veld. Dit probleem komt ook voor op andere pagina’s zoals op https://www.archieval.nl/registreren.php. Zodra er op de pagina https://www.archieval.nl/registreren.php content verkeerd wordt ingevoerd, komt er een rode tekst naar voren met foutmeldingen. Deze rode tekst geeft het volgende aan: “komt niet overeen met herhaal wachtwoord.” Deze melding staat bij het wachtwoord veld, terwijl het wachtwoord herhaling veld in principe foutief is ingevuld. Dit kan verwarring brengen bij sommige gebruikers.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/registreren.php bevindt zich een formulier. Dit formulier bevat een aantal velden waarbij een voorbeeld handig is voor gebruikers die problemen hebben met het begrijpen van diverse onderdelen. Een voorbeeld van hoe een e-mailadres, postcode of telefoonnummer eruit ziet kan helpen. Let op dat dit voorbeeld niet als placeholder wordt gegeven, aangezien het voorbeeld dan verdwijnt zodra deze wordt ingevuld. Dit probleem komt ook voor op andere pagina’s zoals op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=110880389&index=56. Zodra er op de pagina https://www.archieval.nl/registreren.php content verkeerd wordt ingevoerd, komt er een rode tekst naar voren met foutmeldingen. Deze rode tekst geeft het volgende aan: “Fout bij echtheidscontrole: Controletoken is incorrect.” Dit geeft de gebruiker geen duidelijke instructie wat hij nu moet doen om het formulier alsnog te kunnen versturen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 22. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.

  • Oorzaak:

   Zodra een foutmelding verschijnt geeft deze de standaard melding aan van de browser. De standaard melding van firefox is: “Please fill out this field”. De tekst geeft aan dat een veld moet worden ingevuld. Zonder aan te geven welk veld er foutief is (door bijvoorbeeld een kader, bijbehorende blijvende tekst en een identificatie zoals “Het veld e-mailadres”) is het lastig te begrijpen welk veld er foutief is en wat de gebruiker moet doen om het formulier alsnog te kunnen invullen. Dit probleem komt voor op meerdere onderzochte pagina’s zoals op https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=110880389&index=56 en https://www.archieval.nl/registreren.php.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 23. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Volgens de W3 validator staat er op de pagina https://www.archieval.nl/ op regel 229 in de code dat het <body> element wordt afgesloten. Echter geeft de foutmelding aan dat er nog andere elementen aanwezig zijn in het systeem die niet zijn afgesloten, zoals een <div> element op lijn 39. Niet juist afgesloten elementen kunnen problematiek opleveren voor spraak/voorleessoftware. Dit probleem komt op meerdere pagina’s voor. Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=1-1&index=0&imgid=292476523&id=292476527 bevinden zich meer problemen in de code. Hier bevatten diverse elementen in de code onjuiste parameters, worden incorrect afgesloten en missen deze onderdelen rollen die niet worden bepaald door omliggende elementen.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 09-12-2022
 24. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/detail.php?nav_id=0-1&id=110880389&index=56#interaction-annotaties wordt gebruik gemaakt van role attributen tablist en tab. In de tablist bovenaan staan keurig de bijbehorende tabs. Daaronder bevindt zich elementen met tabpanels, die duidelijk horen onder een tablist. Echter bevat het <a> element boven de tabpanel nogmaals de role attribuut “tab”. Dit is incorrect. Het is aangeraden om deze tabs te verlossen van de roles als dit op een andere manier kan worden opgelost. Als dit niet mogelijk is, volg dan de exacte regels van de WARIA: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Accessibility/ARIA/Roles/Tab_Role. Op de pagina https://www.archieval.nl/ bevindt zich een drietal knoppen. “Zoektips”, “Zoeken” en “Legen”. <a> elementen zijn bedoeld om gebruikers te laten navigeren door de website, terwijl <button> elementen interacties aankondigen. Zo bevat de knop “Legen” een actie dat ervoor zorgt dat het tekstveld wordt geleegd. Dit is actie waardoor deze knop in principe een button dient te zijn, net zoals de zoekknop zelf.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023
 25. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Op de pagina https://www.archieval.nl/ bevindt zich een filter aan de linkerkant van de pagina. Zodra er op deze checkboxes wordt geklikt herlaadt het formulier. In sommige gevallen verdwijnt de ingevulde tekst in het tekstveld en in sommige gevallen niet. Er worden geen statusveranderingen gemeld door het gebruik van een aria-live parameter of andere oplossing. Wanneer er op de pagina https://www.archieval.nl/ gefilterd is en een zoekwoord is ingevuld, kan er op de “legen” knop worden gedrukt. De “legen” knop zorgt ervoor dat alle zoekinstellingen worden gewist. Dit wordt ook niet opgelezen nadat deze actie is voltooid. Zodra het “aantal per pagina’s” veld wordt ingevuld, laadt het scherm opnieuw en worden de nieuwe resultaten getoond. Er wordt niet aangegeven bij de zoekresultaten waarop er gefilterd is wanneer onderliggende filters (achter de meer filters knop) zijn geselecteerd. Voor een gebruiker kan het nu onduidelijk zijn of, waar hij naar heeft gefilterd, daadwerkelijk nu zichtbaar is. De website bevat op alle pagina’s meerdere “skiplinks”. Wanneer er met de tabtoets genavigeerd wordt, worden deze getoond en vallen in dit geval “over het scherm”, vooral bij een scherm waar de mobiele weergave is ingeschakeld. Er wordt niet met een melding aangegeven dat dit scherm is geopend of gesloten.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een functiebeperking kunnen hier hinder van ondervinden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De maatregel wordt aangepast en vervolgens wordt er een herinspectie uitgevoerd

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-07-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Ede heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209