Verklaring van Gemeente Hoeksche Waard

Status toegankelijkheid https://www.gemeentehw.nl

Gemeente Hoeksche Waard is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 03-08-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Hoeksche Waard streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Gemeente Hoeksche Waard.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Hoeksche Waard is beschikbaar via de link https://www.gemeentehw.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Gemeente Hoeksche Waard gepubliceerde informatie blijkt dat de website Gemeente Hoeksche Waard gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeente Hoeksche Waard is gevorderd met de toegankelijkheid van Gemeente Hoeksche Waard en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Hoeksche Waard .
Functie: Teammanager Informatiemanagement.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 03-08-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@gemeentehw.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente

Aanvullende informatie van Gemeente Hoeksche Waard

Alle punten die niet voldoen aan het succescriterium worden aangepast. Er volgt in 2022 een hertest bij Stichting Accessibility. 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Gemeente Hoeksche Waard : voldoet gedeeltelijk

De website Gemeente Hoeksche Waard is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Gemeente Hoeksche Waard dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2021/03/WCAG-2-Onderzoek-Toegankelijkheid.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 13-10-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Gemeente Hoeksche Waard dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Iconen (bijv. pdf) zonder tekstalternatief

   Geen alternatieve tekst voor het logo van gemeente Hoeksche Waard en de paperclip (bijlage toevoegen) in de chat.

   Geen alternatieve tekst voor het logo van gemeente Hoeksche Waard in PDF-bestanden.

  • Oorzaak:

   Bij producten staan aan de rechterkant een aantal links met een icoon. Deze hadden ten tijde van de toets geen tekstalternatief.

   In de chatfunctie staat in de header het logo van Gemeente Hoeksche Waard. Dit logo heeft geen tekstalternatief en heeft dit wel nodig. Er staat onderin een icoon van een paperclip (bijlage toevoegen) zonder tekstalternatief. Ook deze heeft een tekstalternatief nodig.

   In PDF-bestanden van collegebesluitenlijsten en nieuwsbrieven heeft het logo van gemeente Hoeksche Waard geen alternatieve tekst.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware voor blinden/slechtzienden kan niet voorlezen om welke bestanden het gaat.

   Voorleessoftware leest onnodig de alternatieve tekst voor bij een afbeelding die alleen ter decoratie is opgenomen.

  • Alternatief:

   Er is alleen een alternatief voor het logo van de gemeente in de PDF-bestanden. De bestandsnaam van de besluitenlijsten bevat namelijk wel de tekst 'Gemeente Hoeksche Waard'. In de tekst van de nieuwsbrief staat dat het om gemeente Hoeksche Waard gaat.

  • Maatregel:

   Aan leverancier van de website gevraagd alternatieve tekst toe te voegen aan de icoontjes. Dit is doorgevoerd.

   Aan de leverancier van de chat is gevraagd om een tekstalternatief toe te voegen aan het logo en de paperclip. Dit is doorgevoerd.

   Het Word-sjabloon van de besluitenlijsten en nieuwsbrieven wordt aangepast zodat het logo voortaan een alternatieve tekst bevat. Dit is doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   De YouTube video https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/initiatievenfonds-voormalige-gemeente-oud-beijerland/31919 had ten tijde van de toets geen audiodescriptie/media-alternatief voor het woord ‘Initiatievenfonds’ aan het begin van de video en de link aan het eind van de video.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware voor blinden/slechtzienden kan niet voorlezen om welk onderwerp het gaat en wat de URL is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Een audiodescriptie/media-alternatief aanbieden bij het filmpje. Dit is inmiddels doorgevoerd. Het gehele filmpje bevat audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   De YouTube video https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/initiatievenfonds-voormalige-gemeente-oud-beijerland/31919 had ten tijde van de toets geen audiodescriptie/media-alternatief voor het woord ‘Initiatievenfonds’ aan het begin van de video en de link aan het eind van de video.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware voor blinden/slechtzienden kan niet voorlezen om welk onderwerp het gaat en wat de URL is.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Een audiodescriptie/media-alternatief aanbieden bij het filmpje. Dit is inmiddels doorgevoerd. Het gehele filmpje bevat audiodescriptie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Teksten zijn opgemaakt met strong om tekst te stijlen. Niet om nadruk te geven.

   Tabellen zijn opgemaakt zonder kolomkop of rijkop.

   PFD-documenten hebben afbeeldingen en logo's die geen tekstalternatief hebben. Ook zijn lijsten niet opgemaakt als lijst. Linkjes zijn ook niet opgemaakt als link.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/geregistreerd-partnerschap/32498 in het eerste uitklapbare element staat een stuk opgemaakt met strong elementen. Bij het vierde uitklapbare element staat een tabel. Hier is geen gebruik gemaakt van kolomkoppen en rijkoppen. Dit moet wel. Dit geldt voor alle tabellen op https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/levensgebeurtenissen/geregistreerd-partnerschap/32498

   In het pdf document https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/04/Nieuwsbrief-bij-de-Watertoren-6.pdf In dit bestand is alleen de eerste afbeelding rechtsboven pagina 1 in de code getagd als afbeelding. Dit logo heeft geen tekstalternatief. De overige afbeeldingen zijn niet getagd. Onder de kop ‘Beroep indienen’ op pagina 2 staan twee zichtbare lijsten die beide niet opgemaakt zijn als lijst.

  • Gevolg:

   Het is niet goed leesbaar voor voorleessoftware.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   De onderzochte resultaten zijn aangepast en voldoen nu aan het succescriterium.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-04-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Er is een contrast switch aanwezig, waarmee het contrast van de gehele website veranderd kan worden. Als deze functie is geactiveerd zijn er op de onderzochte webpagina's meer problemen met het contrast dan zonder contrastswitch.

   Op pagina https://www.gemeentehw.nl/contact/ staat een groene knop met witte letters om de chatfunctie te openen. Deze witte tekst heeft een te laag contrast van 2,6:1.

  • Gevolg:

   De tekst is niet goed zichtbaar.

  • Alternatief:

   Als de contrastfunctie niet naar behoren werkt, is er geen alternatief.

  • Maatregel:

   De contrastswitch beter inrichten en de kleur van chatknop aanpassen. Dit is doorgevoerd. Het contrast van de knop volstaat.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Contrast van de chatfunctie is niet hoog genoeg.

  • Oorzaak:

   Deze witte tekst heeft een te laag contrast van 2,6:1 met de groene achtergrond. Dit moet minimaal 4,5:1 zijn.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen moeite hebben om de tekst op de chatknop, de URL's en op de groene achtergrond te lezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief voor de chatknop en de tekst op de groene achtergrond.

  • Maatregel:

   Leverancier van de website is gevraagd het contrast van de chatknop en de URL's in de zoekresultaten te verhogen. Deze actie is doorgevoerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2020
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   YouTube video op de website is te bedienen met lettertekens. Maar deze werken ook als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentehw.nl/direct-regelen/belastingen-en-subsidies/initiatievenfonds-voormalige-gemeente-oud-beijerland/31919 staat een YouTube video. Deze video is te bedienen met lettertekens. Bijvoorbeeld de ‘k’ voor pauze/play en de ‘m’ voor mute. Het probleem is dat de letter k ook werkt als de toetsenbordfocus op een andere plaats staat. Om deze reden valt de bediening niet onder de uitzondering ‘Active only on focus’. Dit kan tot problemen leiden voor gebruikers van spraaksoftware of gebruikers die per ongeluk een bepaalde toets aanraken. De oplossing is het uitschakelen van deze bediening op de website door de parameter "disablekb=1" toe te voegen aan de URL van de video in de embedcode. Zie voor meer informatie: https://developers.google.com/youtube/player_parameters#disablekb.

  • Gevolg:

   Met toetsenbordnavigatie kun je per ongeluk een bepaalde toets aanraken.

  • Alternatief:

   Met toetsenbordnavigatie lukt het uiteindelijk wel.

  • Maatregel:

   Leverancier van de website is gevraagd om de oplossing door te voeren. Dit is gedaan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen titel meegegeven aan PDF-bestanden.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/04/Nieuwsbrief-bij-de-Watertoren-6.pdf heeft geen bestandstitel.

  • Gevolg:

   Mensen met een beperking weten niet direct waar een document over gaat als er geen titel is meegegeven.

  • Alternatief:

   Door de bestandsnamen van de pdf-bestanden is duidelijk om welk bestand het gaat.

  • Maatregel:

   Sjablonen voor nieuwsbrieven en collegebesluitenlijsten worden aangepast door ze een titel mee te geven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 9. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   Het pdf document https://www.gemeentehw.nl/wp-content/uploads/2020/04/Nieuwsbrief-bij-de-Watertoren-6.pdf heeft geen bladwijzers.

  • Gevolg:

   Bladwijzers zijn een hulpmiddel om content in het bestand te kunnen vinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Er zijn aanpassingen in het document doorgevoerd, het probleem is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 03-04-2021
 10. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in een van deze velden een optie wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentehw.nl/zoeken/?q=coronavirus staan links op de pagina filters voor de zoekresultaten. Als in een van deze velden een optie wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de pagina. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers. Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren of de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop ‘pas filters toe’ of iets dergelijks is geklikt.

  • Gevolg:

   Dit kan desorienterend zijn voor gebruikers, vooral blinden.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier is gevraagd dit probleem op te lossen. Het is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 11. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als je bij de chatfunctie niets invult krijg je een foutmelding in een pop-up die maar tijdelijk is.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ staat een chatfunctie. Als deze wordt gestart moet eerst een naam ingevuld worden. Als hier niks wordt ingevuld, verschijnt er er een foutmelding in een pop-up. Deze foutmelding voldoet niet omdat hij maar tijdelijk blijft staan.

  • Gevolg:

   De fout is maar kort zichtbaar.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leverancier van de website is gevraagd de foutmeldingen aan te passen. . Dit probleem is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-09-2020
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de chatfunctie moet het label/instructie achter het veld komen te staan zodat het niet verdwijnt.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.gemeentehw.nl/ staat een chatfunctie. Als de chatfunctie is gestart staat onderin een inputveld voor je bericht. Hier staat de label / instructie als placeholder tekst. Deze label / instructie moet buiten het veld komen te staan, zodat het niet verdwijnt als een gebruiker begint te typen.

  • Gevolg:

   Zodra een bezoeker gaat typen verdwijnt het voorbeeld.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Leveranciers van de chatfunctie is gevraagd de labels en instructies van de betreffende formulieren aan te passen. Het probleem is opgelost.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Hoeksche Waard heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209