Verklaring van VeiligheidsregioFlevoland

Status toegankelijkheid https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/

Veiligheidsregio Flevoland is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 21-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Flevoland streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website VeiligheidsregioFlevoland.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Flevoland is beschikbaar via de link https://www.veiligheidsregioflevoland.nl/basis/footerlinks/toegankelijkheid/

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website VeiligheidsregioFlevoland van Veiligheidsregio Flevoland voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Flevoland .
Functie: Teamleider Informatisering & Automatisering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 21-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@brandweerflevoland.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Flevoland

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website VeiligheidsregioFlevoland : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website VeiligheidsregioFlevoland is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle afbeeldingen hebben een alt-tekst en een omschrijving. Echter zijn de  alt-teksten en de omschrijvingen vaak hetzelfde. De omschrijving moet  duidelijk omschrijven wat er op de afbeelding plaatsvindt als dit relevant is  voor de gebruiker.  Daarnaast zijn er vrijwel geen alternatieve toegevoegd in de PDF documenten.

  • Oorzaak:

   De alt-teksten en omschrijvingen zijn vaak hetzelfde en in PDF documenten zijn vrijwel geen alternatieve toegevoegd.

  • Gevolg:

   Gebruikers die de illustraties niet (goed) kunnen waarnemen missen informatie.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Alt-test toevoegen in de pdf documenten en omschrijvingen van afbeeldingen aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op meerdere pagina’s bevindt zich een Twitter feed die geplaatst is met een  inline frame.    Presentatie-attributen zoals 'border', 'align' of 'bgcolor' worden gebruikt. CSS  moet in plaats daarvan worden gebruikt voor styling. Het is belangrijk om deze  problemen te bekijken en te bepalen of ze kunnen worden opgelost door de  presentatiekenmerken naar uw CSS te verplaatsen.     Wat betreft de formulieren. De tekstvelden hebben geen omschrijving.    Tekstvelden moeten altijd een beschrijving hebben die expliciet met het veld is  geassocieerd, om ervoor te zorgen dat gebruikers van ondersteunende  technologieën ook weten waarvoor het veld is bedoeld.    Als het tekstveld een zichtbare beschrijving heeft die het doel van het gebied  aangeeft, moet deze beschrijving expliciet aan het tekstveld worden  gekoppeld, hetzij als een HTML-label, of met behulp van het  WAI-ARIA-attribuut 'aria-labelledby'.  Als het niet mogelijk is om een ​​zichtbare beschrijving toe te voegen, voeg dan  een mouse-over-tekst ('title'-attribuut) toe aan het tekstgebied of maak een  onzichtbaar label met behulp van het WAI-ARIA-attribuut' aria-label '.    Tenslotte zijn de PDF Documenten niet “Tagged”. Een getagde PDF bevat  verborgen toegankelijkheidsmarkeringen die, indien correct toegepast, de  leeservaring helpen optimaliseren van degenen die schermlezers en andere  ondersteunende technologie (AT) gebruiken.    De tabellen in de PDF documenten zijn niet toegankelijk, deze moeten  allemaal nagelopen worden. 

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 3. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle PDF documenten voldoen

  • Oorzaak:

   Indien een PDF document 212 of meer pagina's heeft, maar geen bladwijzers heeft die parallel lopen aan het documentstructuur.

  • Gevolg:

   Blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald worden niet omzeild.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   PDF documenten aanpassen zodat bladwijzers parallel lopen aan de documentenstructuur.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 4. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de PDF bestanden wordt er geen titel weergegeven. 

  • Oorzaak:

   Er zijn geen titels toegevoegd bij de PDF bestanden.

  • Gevolg:

   Onduidelijk voor gebruikers waar het document over gaat.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   Bij PDF documenten titels toevoegen. Tevens word er een werkinstructie voor PDF documenten opgesteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 5. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is niet goed mogelijk om met de “Tab” functie door grote PDF documenten  te navigeren. 

  • Oorzaak:

   Er zijn geen blokken ingesteld in de PDF documenten.

  • Gevolg:

   Gebruiker kunnen niet goed navigeren door PDF documenten.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Werkinstructies voor PDF documenten opstellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 6. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op verschillende pagina’s wordt dezelfde linktekst gebruikt voor links naar  verschillende bestemmingen.

  • Oorzaak:

   Dezelfde linktekst gebruiken voor verschillende bestemmingen.

  • Gevolg:

   Door dezelfde linktekst wordt gebruikt, is het voor gebruikers onduidelijk dat er verschillende bestemmingen onder de links hangen.

  • Alternatief:

   Andere linkteksten toevoegen.

  • Maatregel:

   Links onderscheiden door verschil in linkteksten toevoegen of het toevoegen van duidelijke WAI-ARIA-labels.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 7. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de PDF bestanden worden koppen en labels niet altijd toegepast. Daarnaast is de opvolging van de koppen niet altijd correct.

  • Oorzaak:

   Hiervoor was nog geen uniforme werkwijze conform de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers kan het onderwerp of doel onduidelijk zijn.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   In PDF documenten duidelijke koppen en labels toevoegen en ervoor zorgen dat koppen elkaar opvolgen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De standaard menselijke taal van diverse webpagina's kan niet door de software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   De PDF Bestanden hebben niet altijd een logische leesvolgorde. Dit houdt in  dat bijvoorbeeld een zin soms afbreekt en naar een volgende pagina gaat. 

  • Gevolg:

   Doordat de menselijke taal niet door de software bepaald kan worden, hierdoor kunnen screen readers niet altijd de tekst goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   PDF werkinstructie opstellen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 9. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De tekstvelden hebben geen omschrijving.    Tekstvelden moeten altijd een beschrijving hebben die expliciet met het veld is  geassocieerd, om ervoor te zorgen dat gebruikers van ondersteunende  technologieën ook weten waarvoor het veld is bedoeld.    Als het tekstveld een zichtbare beschrijving heeft die het doel van het gebied  aangeeft, moet deze beschrijving expliciet aan het tekstveld worden  gekoppeld, hetzij als een HTML-label, of met behulp van het  WAI-ARIA-attribuut 'aria-labelledby'.    Als het niet mogelijk is om een ​​zichtbare beschrijving toe te voegen, voeg dan  een mouse-over-tekst ('title'-attribuut) toe aan het tekstgebied of maak een  onzichtbaar label met behulp van het WAI-ARIA-attribuut' aria-label '.   

  • Oorzaak:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Gevolg:

   Doordat er geen beschrijving is missen gebruikers het doel van het invoerveld of missen ze extra uitleg.

  • Alternatief:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Maatregel:

   Zie beknopte beschrijving.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 10. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het iFrame in het contactformulier mist een titel.

  • Oorzaak:

   Het iFrame heeft geen 'title'-attribuut of het' title'-attribuut is leeg.

  • Gevolg:

   Compatibiliteit met hulptechnologien neemt af.

  • Alternatief:

   Er is geen alternatief.

  • Maatregel:

   iFrame voorzien van het attribuut ​title = ”” ​ en een inhoudelijke beschrijving toevoegen aan de titel. 

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Flevoland heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209