Verklaring van Monitor Langdurige Zorg

Status toegankelijkheid https://www.monitorlangdurigezorg.nl

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-02-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Monitor Langdurige Zorg.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is beschikbaar via de link https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport gepubliceerde informatie blijkt dat de website Monitor Langdurige Zorg gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport is gevorderd met de toegankelijkheid van Monitor Langdurige Zorg en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 10-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport .
Functie: MT-lid Directie Langdurige Zorg.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-02-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via:

CBS Infoservice

T: 088 570 70 70
E: info@cbs.nl

De CBS Infoservice is te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

Wat kunt u van ons verwachten?

Kunnen we uw vraag niet meteen beantwoorden, dan nemen we contact met u op. Wij streven ernaar om uw vragen binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Mocht dat niet lukken, dan informeren we u hierover. Daarom vragen wij u uw telefoonnummer en e-mailadres.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport

Deze website maakt gebruik van het Platform Rijksoverheid Online (PRO)(externe link). Er is voor gekozen de content van de website www.monitorlangdurigezorg.nl te laten onderzoeken in het eerst genoemde deelonderzoek (https://www.monitorlangdurigezorg.nl/publicaties/rapporten/2021/02/03/onderzoeksrapportage-toegankelijkheid ). Voor de technische toegankelijkheidsaspecten van de site verwijzen we naar het onderzoek van https://www.platformrijksoverheiddemo.nl  (https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/documenten/rapport/2020/08/07/toegankelijkheidsonderzoek-demosite-pro-mei-2020).  

De volgende in dat toegankelijkheidsonderzoek gevonden afwijkingen zijn opgelost:

 • SC 1.1.1 - Voorbeeld van link naar sociale media heeft geen alt-attribuut.
  Oplossing: Alt-attribuut toegevoegd.
 • SC 1.1.1 - Afbeelding in pdf "Samenwerkingsovereenkomst" heeft geen tekstueel alternatief.
  Oplossing: Verouderde pdf verwijderd.
 • SC 1.3.1 - Subnavigatie bestaat uit meerdere lijsten.
  Oplossing: Subnavigatie is één lijst die middels de stylesheet in kolommen wordt verdeeld.
 • SC 1.3.1 - Sitemap bevat koppen zonder inhoud.
  Oplossing: Sitemap bevat geen koppen meer, maar is opgebouwd uit één geneste lijst.
 • SC 1.3.1 - Kaart is verborgen voor hulpsoftware.
  Oplossing: Attribuut aria-hidden verwijderd.
 • SC 1.3.1 - Afbeeldingen in slider niet zichtbaar voor hulpsoftware.
  Oplossing: Afbeeldingen een gevuld alt-attribuut gegeven.
 • SC 1.3.1 - In de paginering is voor hulpsoftware niet duidelijk wat de huidige pagina is.
  Oplossing: Attribuut aria-current toegevoegd aan nummer van huidige pagina.
 • SC 1.3.1 - Pdf over e-maildiensten bevat geen codelaag.
  Oplossing: Verouderde pdf verwijderd.
 • SC 1.3.1 - Label is niet gekoppeld aan kruimelpad en huidige pagina is voor hulpsoftware niet zichtbaar.
  Label gekoppeld en attribuut aria-current toegevoegd.
 • SC 1.3.1 - Knop bij zoekveld geeft niet altijd goed zijn functie aan.
  Oplossing: Zoekknop geeft nu altijd aan wat er gebeurt als je hem gebruikt.
 • SC 1.3.1 - Tabel voor datumkiezer heeft geen kolomkop voor weeknummers.
  Oplossing: Kop voor weeknummers toegevoegd.
 • SC 1.3.1 - In datumkiezer is huidige dag niet zichtbaar voor hulpsoftware.
  Oplossing: Attribuut aria-current toegevoegd aan huidige datum.
 • SC 1.3.1 - Deel functionaliteit paginering valt weg bij inzoomen.
  Oplossing: De paginering is nu gelijk op mobiel/inzoomen en desktop.
 • SC 1.4.3 - Contrast van knop voor volgen op Twitter onvoldoende.
  Oplossing: Kleur blauw van knop aangepast.
 • SC 1.4.5 - Infographic over archivering heeft een leeg alt-attribuut én een onvoldoende ander tekstueel alternatief.
  Oplossing: Tekstueel alternatief omschrijft nu alle inhoud van de infographic en alt-attribuut verwijst daarnaar.
 • SC 1.4.11 - Focus in navigatie van fotoslider niet goed zichtbaar
  Oplossing: Navigatiebolletjes hebben nu de standaard zwart-witte lijn als focus.
 • SC 1.4.11 - Grote afspeelknop video's heeft niet altijd voldoende contrast.
  Oplossing: Knop schaduw gegeven en afspeelicoon vaste kleur gegeven ipv doorzichtig.
 • SC 2.4.4 - Beeldschermbrede afbeelding bevat een lege link.
  Oplossing: Linkelementen samengevoegd, zodat link altijd een linktekst heeft.
 • SC 2.4.7 - Focus niet zichtbaar op knop videospeler.
  Oplossing: Overbodige knop verwijderd.
 • SC 2.5.3 - Visueel label (CC) voor knop ondertiteling bij video komt niet voor in toegankelijke naam.
  Oplossing: "CC" toegevoegd aan toegankelijke naam.
 • SC 3.3.2 - Ontbrekende uitleg voor sterretje in formulier.
  Oplossing: Uitleg toegevoegd.
 • SC 4.1.2 - AVG-tekst in formulieren niet zichtbaar voor hulpsoftware.
  Oplossing: Attribuut aria-hidden verwijderd.
 • SC 4.1.2 - Pauzeerknop hero-afbeeldingen is een lege link.
  Oplossing: De pauzeerknop is nu ook semantisch een knop in de html.
 • SC 4.1.2 - Knop om lightbox te sluiten heeft geen toegankelijke naam.
  Oplossing: Knop geeft nu aan dat hij dient om de lightbox te sluiten.
 • SC 4.1.2 - Ontoegankelijke uitklapper mediaspeler.
  Overbodige rol "region" en attribuut "aria- describedby" verwijderd.

Niet alle op https://www.platformrijksoverheiddemo.nl gebruikte onderdelen van het Platform Rijksoverheid Online zijn in gebruik bij deze website. Hierdoor zullen ook niet alle geconstateerde afwijkingen op deze website te vinden zijn. 

 

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Monitor Langdurige Zorg : voldoet gedeeltelijk

De website Monitor Langdurige Zorg is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.monitorlangdurigezorg.nl/publicaties/rapporten/2021/02/03/onderzoeksrapportage-toegankelijkheid
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 25-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/documenten/rapport/2020/08/07/toegankelijkheidsonderzoek-demosite-pro-mei-2020
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 27-05-2020
   • Type onderzoek: type onderzoek niet beschreven
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Grafieken verborgen voor hulpapparatuur

  • Oorzaak:

   Grafieken worden verborgen in de stylesheet.

  • Gevolg:

   Voor gebruikers van bijvoorbeeld screenreaders is niet duidelijk dat er een grafiek is.

  • Alternatief:

   De aanwezige tabel met de gegevens waarop de tabel is gebaseerd.

  • Maatregel:

   Laatste versie van Highcharts in gebruik nemen en zorgen dat grafiek zichtbaar wordt voor hulpsoftware.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 2. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij inzoomen tot 200% op een resolutie van 1024 x 768 valt het woordmerk van het logo en daarmee informatie weg. Dat is daarmee tevens op mobiele devices het geval.

  • Oorzaak:

   In de rijkshuisstijl staat het beeldmerk in het midden en bij vele organisaties is het woordmerk te lang om dan nog volledig naast het beeldmerk te kunnen tonen.

  • Gevolg:

   Bezoekers die het voor de leesbaarheid nodig hebben om op een site in te zoomen of die een mobiele telefoon gebruiken om de site te bezoeken missen informatie. In dit geval is dat de afzender van de site.

  • Alternatief:

   Niet inzoomen of de site op mobiel in landscape bekijken.

  • Maatregel:

   De beheerders van de rijkshuisstijl is gevraagd met een oplossing te komen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 3. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle content en bedieningselementen van grafiek beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.

  • Oorzaak:

   Extra hoverinformatie is met het toetsenbord niet te bereiken en de bedieningselementen om delen van de grafiek aan en uit te zetten zijn met het toetsenbord niet benaderen.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen de grafieken niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Laatste versie Highcharts implementeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van de links om afbeeldingen(.png) en data (.csv) te downloaden is niet duidelijk.

  • Oorzaak:

   Huidige element heeft wel een linktekst, maar houdt geen rekening met de context daarvan (bijv. bij meerdere grafieken).

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen de links niet goed gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Linktekst aanpassen zodat linkdoel duidelijk wordt uit de link.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Volksgezondheid, welzijn en sport heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209