Verklaring van Sociaal Domein MLW

Status toegankelijkheid https://www.sociaaldomeinmlw.nl

Gemeente Leudal is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 25-01-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeente Leudal streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Sociaal Domein MLW.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeente Leudal is beschikbaar via de link https://www.sociaaldomeinmlw.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Sociaal Domein MLW van Gemeente Leudal voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 05-01-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeente Leudal .
Functie: Afdelingshoofd afdeling Dienstverlening.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 25-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via webzaken@leudal.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeente Leudal

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-04-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Sociaal Domein MLW : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Sociaal Domein MLW is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Voor mensen met een beperking, die afhankelijk zijn van hulpsoftware, is het niet mogelijk om kennis te nemen van de alternatieve tekst. Hierdoor is de informatie op de pagina mogelijk niet helder.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Alternatieve tekst toepassen of verbeteren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De logische volgorde en onderlinge indeling van content is niet logisch opgebouwd en hierdoor niet of minder toegankelijk voor mensen met een beperking die afhankelijk zijn van hulpsystemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen en toepassen van de juiste volgorde en indeling.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Invoervelden kunnen niet worden herkend. Hulpsoftware kan derhalve niet ondersteunen bij het (deels) automatisch invullen van de velden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de invoervelden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Op de onderzochte pagina's is het kleurcontrast op onderdelen onvoldoende. Hierdoor kunnen kleurenblinden bezoekers van de website informatie niet goed onderscheiden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Kleurcontrast aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Invoervelden met onvoldoende contrast kunnen door slechtzienden moeilijk onderscheiden worden.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen contrast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 6. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Menustructuur kan niet met het toetsenbord worden gesloten.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de werking

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium. Het contrast is op een aantal plekken te laag.

  • Gevolg:

   Slechtzienden kunnen de informatie niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen en verbeteren van de contrastratio.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 8. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Behalve voor ondertitels voor doven en slechthorenden en afbeeldingen van tekst, kan tekst zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Bij inzoomen op 200% zijn een aantal symbolen zichtbaar die niet voldoen aan de vereiste contrastratio.

  • Gevolg:

   Informatie is niet goed toegankelijk voor mensen met een beperking.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de contrastratio

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 9. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Gebruikers met een beperking die aangewezen zijn op hulpsoftware kunnen moeite hebben met het kennis nemen van de inhoud.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor elke tijdslimiet die door de content wordt ingesteld, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: De gebruiker kan de tijdslimiet uitzetten voordat die wordt bereikt; of
   • Aanpassen: De gebruiker mag de tijdslimiet aanpassen voordat deze is verstreken over een bereik van ten minste tien keer de standaardinstelling; of
   • Verlengen: De gebruiker wordt gewaarschuwd voor de tijd afloopt en krijgt ten minste 20 seconden om de tijdslimiet met een eenvoudige handeling te verlengen (bijvoorbeeld, ""druk op de spatiebalk""), en de gebruiker mag de tijdslimiet ten minste tien keer verlengen; of
   • Real-time uitzondering: De tijdslimiet is onderdeel van een realtime gebeurtenis (een veiling bijvoorbeeld) en er is geen alternatief voor de tijdslimiet mogelijk; of
   • Essentiële uitzondering: De tijdslimiet is essentieel en verlenging zou de activiteit ongeldig maken; of
   • 20 uur uitzondering: De tijdslimiet is langer dan 20 uur.
  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Een melding in de browser verdwijnt te snel en is daardoor voor sommige mensen niet goed te lezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 11. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   De werking van de skiplinks is niet geheel optimaal.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de werking.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 12. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Pdf-bestanden hebben geen titel en zijn daardoor minder toegankelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Pdf-documenten toegankelijk maken en opnieuw plaatsen op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 13. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van een logische focusvolgorde is het moeilijker om de content op de pagina te begrijpen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de focusvolgorde.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 14. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Van een aantal link is niet duidelijk waar de link naar toe gaat. Bezoekers weten dus niet wat er gebeurt als op de link wordt geklikt.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de linkdoelen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 15. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Pagina's zijn slechts op één manier te vinden (via het menu).

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aantal manieren uitbreiden (bijvoorbeeld zoekmachine of sitemap).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 16. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Door het ontbreken van de focus bij toetsenbordgebruik is het voor mensen met een beperking lastiger om door de website te navigeren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen toetsenbordfocus.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 17. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Diverse afbeeldingen zijn door het ontbreken van labels niet goed 'leesbaar' voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassen van de labels

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 18. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Meldingen worden als instructie weergegeven en niet als foutmelding. Dit kan verwarrend zijn.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Melding beter beschrijven als foutmelding.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Het gebruik van het contactformulier door mensen met een cognitieve beperking kan een beperking opleveren.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Contactformulier aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 20. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Er kunnen problemen ontstaan voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021
 21. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   De onderzochte set webpagina's voldoet niet aan dit succescriterium.

  • Gevolg:

   Software kan onvoldoende de status van een element bepalen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Aanpassing doorvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-04-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeente Leudal heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209