Verklaring van www.kiesraad.nl

Status toegankelijkheid https://www.kiesraad.nl/

Kiesraad is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-09-2020

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Kiesraad streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.kiesraad.nl.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Kiesraad is beschikbaar via de link https://www.kiesraad.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Kiesraad verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website www.kiesraad.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Kiesraad is gevorderd met de toegankelijkheid van www.kiesraad.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Kiesraad .
Functie: Secretaris-directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via kiesraad@kiesraad.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Kiesraad

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website www.kiesraad.nl : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website www.kiesraad.nl is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Enkele decoratieve afbeeldingen zijn voorzien van een alternatieve tekst.
  • Oorzaak: Er is een alternatieve tekst ingegeven bij decoratieve afbeeldingen.
  • Gevolg: Decoratieve afbeeldingen worden niet genegeerd door hulpsoftware.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Alternatieve teksten bij decoratieve afbeeldingen worden verwijderd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De structuur van enkele pagina's kan niet worfdenbepaald door software.
  • Oorzaak: Koppen zijn in de code niet opgemaakt als koppen, maar met strong-elementen.
  • Gevolg: Software kan de structuur van de pagina of pdf niet bepalen. Dit is nodig om bijvoorbeeld met hulpsoftware naar verschillende koppen te navigeren.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Koppen worden in de code opgemaakt als koppen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-10-2020
 3. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het copyright van een hero-image is niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding.
  • Oorzaak: De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd.
  • Gevolg: Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 4. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De structuur in pdf documenten kan niet door software bepaald worden.
  • Oorzaak: De tekst is niet getagd.
  • Gevolg: Deze tekst kan niet worden voorgelezen door voorleessoftware.
  • Alternatief: nee.
  • Maatregel: Tags toevoegen aan pdf documenten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-01-2021
 5. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van componenten van de gebruikersinterface en grafische objecten hebben niet altijd een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren.
  • Oorzaak: Er wordt gebruik gemaakt van een aangepaste focusindicator. Deze moet een contrast hebben van 3:1 ten opzichte van de achtergrond. Dit is niet overal het geval.
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor slechtzienden, zij moeten het tekstveld kunnen onderscheiden.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Contrast focusindicator en tekstveld verhogen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 6. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Niet alle content en bedieningselementen van abbreviations zijn beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.
  • Oorzaak: Abbreviations zijn alleen te bedienen met de muis.
  • Gevolg: Dit kan een probleem zijn voor mensen die de muis niet kunnen gebruiken.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Abbreviations bedienbaar maken voor toetsenbord.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt.
  • Oorzaak: Met de letter "f" kun je een video fullscreen bekijken.
  • Gevolg: Bij mensen met spraakherkenningssoftware kunnen fullscreen activeren door een "f" in een heel ander woord uit te spreken.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 8. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er staat een stippellijn onder sommige woorden Als hier met de muis over heen wordt gegaan, verschijnt er informatie. Deze informatie blijft maar tijdelijk staan.
  • Oorzaak: Informatie wordt kort weergegeven.
  • Gevolg: Dit kan voor sommige mensen te kort zijn om deze tekst te lezen.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Tijdslimiet aanpassen
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een aantal paginatitels kunnen naar verschillende pagina's verwijzen.
  • Oorzaak: Er zijn een aantal pagina's met dezelfde pagina titel.
  • Gevolg: De paginatitels zijn niet onderscheidend.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Paginatitels die niet onderscheidend zijn aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De focus indicator is niet zichtbaar op een button in de videospeler: tussen 'Ondertiteling' en 'Schermvullende weergave' zit een onderdeel dat niet zichtbaar is.
  • Oorzaak: Er is een ongebruikte knop onzichtbaar, maar wel focusbaar.
  • Gevolg: Verwarrend voor gebruikers van hulpsoftware
  • Alternatief: geen
  • Maatregel: Ook de link niet tonen of de knop zichtbaar maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 11. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Een tekstveld heeft geen naam die door software bepaald kan worden.
  • Oorzaak: Label voor de naam van het tekstveld ontbreekt.
  • Gevolg: Onduidelijk wat er in tekstveld ingevuld moet worden.
  • Alternatief: nee
  • Maatregel: Het tekstveld een (verborgen) label geven en deze aan het veld te koppelen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-12-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Kiesraad heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20210617