Verklaring van Staatsbosbeheer.nl

Status toegankelijkheid https://www.staatsbosbeheer.nl/

Staatsbosbeheer is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 01-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Staatsbosbeheer streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Staatsbosbeheer.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Staatsbosbeheer is beschikbaar via de link https://www.staatsbosbeheer.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Staatsbosbeheer gepubliceerde informatie blijkt dat de website Staatsbosbeheer.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Staatsbosbeheer is gevorderd met de toegankelijkheid van Staatsbosbeheer.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 25-02-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Staatsbosbeheer .
Functie: Teamleider Team Media.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 01-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via: redactie@staatsbosbeheer.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 3 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Staatsbosbeheer

Domeinen die buiten de scope van het onderzoek vallen Gebruikte browsers en software voor het onderzoek
 • Google Chrome versie 87.0.4280.141
 • Firefox versie 83.0
 • Microsoft Edge versie 87.0.664.75 
 • NVDA  versie 2020.4
 • HTML_Codesniffer (Chrome plugin)
 • Text Spacing (Chrome plugin)
 • Web Developer (Chrome plugin)
 • AXE developer tool
 • Colour Contrast Analyser (CCA) tool

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Staatsbosbeheer.nl : voldoet gedeeltelijk

De website Staatsbosbeheer.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Staatsbosbeheer dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.staatsbosbeheer.nl/-/media/07-over-staatsbosbeheer/toegankelijkheidsrapport-staatsbosbeheer-2021-01.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-01-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Staatsbosbeheer dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Alt-teksten bij afbeeldingen zijn niet altijd correct.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zoals voorleessoftware krijgen niet de juiste informatie over afbeeldingen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Voor de hele website moeten de afbeeldingen nagelopen worden en waar nodig de alt-teksten worden aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er is geen goede ondertiteling aanwezig bij de corporate video, zie https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer. Er is automatisch gegenereerde ondertiteling maar die bevat fouten.

  • Gevolg:

   Mensen met een auditieve beperking kunnen de video niet of slecht volgen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt ondertiteling toegevoegd aan de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie of alternatief bij de video Het zit in onze natuur, zie https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de video niet goed volgen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt audiodescriptie toegevoegd aan de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Er is geen audiodescriptie aanwezig bij video Het zit in onze natuur.

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de video niet goed volgen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt audiodescriptie toegevoegd aan de video.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:
   • Zoekvelden en sorteervelden zijn niet correct gelabeld.
   • Er zijn op verschillende pagina's lege header-tags aanwezig waardoor de hiërarchie niet meer klopt.
   • Invoervelden bij Route waarden zijn niet correct gelabeld.
   • Sommige tabellen zijn niet correct opgemaakt met aanduidingen voor headercellen en datacellen.
  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen niet goed interpreteren waar bedieningselementen voor bedoeld zijn, wat het verband is tussen de cellen in een tabel en wat de headerstructuur is op een pagina.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Voor alle benoemde onderdelen wordt in de code nagegaan waar het probleem zit en worden de juiste attributen toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Dit criterium is nagenoeg overal in orde, behalve op de aanmeldpagina voor de nieuwsbrief. Hier staan de kolommen niet in een juiste leesvolgorde.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen moeite hebben om zich aan te melden voor de nieuwsbrief.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De leesvolgorde wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 7. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   Er zijn geen autocomplete-attributen aanwezig bij de invoervelden voor onder andere de nieuwsbrief en het klachtenformulier.

  • Gevolg:

   De afwezigheid van autocomplete-attributen maakt het moeilijker om formulieren in te vullen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Autocomplete-attributen worden toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 8. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:
   • Linkjes in de lopende tekst zijn alleen te herkennen aan de blauwe kleur.
   • De routewaardering met sterren is volledig gebaseerd op kleur: je kunt alleen aan de kleur van de sterren de waardering aflezen.
  • Gevolg:

   Gebruikers die kleurenblind zijn kunnen moeite hebben om linkjes te onderscheiden of de routewaardering te interpreteren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Linkjes krijgen een tweede kenmerk waaraan ze te herkennen zijn, zoals permanent onderstrepen. De route-waarderingssterren krijgen ook een extra kenmerk zodat ze niet alleen op basis van kleur te herkennen zijn.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 9. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content kan zonder verlies van informatie of functionaliteit en zonder te moeten scrollen in twee dimensies, worden weergegeven voor:

   • Verticaal: scrollbare content met een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels;
   • Horizontaal: scrollbare content met een hoogte gelijkwaardig aan 256 CSS-pixels; Met uitzondering van delen van de content die voor het gebruik of de betekenis een tweedimensionale lay-out vereisen.
  • Oorzaak:
   • Bij 400% vergroten valt de knop Contact aan de zijkant buiten beeld.
   • Op de Kaart vallen bij 400% de zoekbalk en de locatieknop over elkaar heen.
   • Bij 400% loopt tekst in cookiemelding over elkaar heen.
  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van inzoomen missen informatie en kunnen niet alle elementen meer bedienen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Reflow wordt herzien zodat alle informatie en bedieningselementen beschikbaar blijven.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Algemeen:

   • Cookiemelding: ronde knop met grijs vinkje/kruisje op witte achtergrond te weinig contrast (1,9:1)
   • Zoekveld te weinig contrast (1,9:1)
   • Groene knoppen in footer-carrousel niet altijd voldoende contrast met foto
   • Facebookknop in footer te weinig contrast met achtergrond (2,9:1)
   • Twitterknop in footer: witte icoon te weinig contrast met blauwe button (2,4:1) Op specifieke pagina's zijn nog meer elementen gevonden met te weinig contrast, zie volledige rapportage.
  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen niet alle gebruikerselementen goed waarnemen en gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Contrast van alle niet-tekstuele content wordt waar nodig verhoogd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 11. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer aanvullende content zichtbaar wordt en daarna weer verborgen, door het gebruik van hover met de aanwijzer of focus met het toetsenbord, gelden de volgende zaken:

   • Sluiten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de aanvullende content kan worden gesloten zonder de aanwijzer hover of de toetsenbordfocus te verplaatsen, tenzij de aanvullende content een invoerfout communiceert of andere content niet verbergt of vervangt;
   • Aanwijsbaar: Wanneer een aanwijzer hover aanvullende content kan activeren, dan kan de aanwijzer over de aanvullende content worden bewogen zonder dat deze verdwijnt;
   • Aanhouden: De aanvullende content blijft zichtbaar totdat de oorzaak voor de hover of focus is verwijderd, de gebruiker de content sluit of de informatie niet langer geldig is. Uitzondering: De visuele weergave van de aanvullende content wordt beheerd door de user agent en wordt niet aangepast door de auteur.
  • Oorzaak:

   In het algemeen is dit in orde. Op enkele pagina's verdwijnt de hovercontent als je de muis over de knop beweegt.

  • Gevolg:

   De gebruiker heeft geen controle over de hovercontent en daardoor mogelijk te weinig tijd om de informatie tot zich te nemen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Hovercontent wordt herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:
   • Witte tekst in groene knoppen te weinig contrast (3,8:1)
   • Groene tekst van huidige pagina in de hoofdnavigatie (bijvoorbeeld Home) te weinig contrast (3,8:1)
   • Grijze placeholdertekst in zoekveld te weinig contrast (2,8:1)
   • Blauwe en grijze tekst van het kruimelpad te weinig contrast (respectievelijk 4,1:1 en 3,2:1)
   • Witte tekst van niet overal genoeg contrast met de achtergrondfoto's, bijvoorbeeld in de headerfoto's en contentblokken.
   • Witte tekst in lichtblauwe knoppen te weinig contrast (2,4:1)
  • Gevolg:

   Gebruikers met een visuele beperking kunnen moeite hebben om tekst te lezen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Het contrast wordt verhoogd via de CSS.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Er is tekst aanwezig in de afbeelding Bestel de wandelkaart, zie https://www.staatsbosbeheer.nl/routes/vlieland/wandelroute-kikkerbult-kooisplek

  • Gevolg:

   Mensen met een visuele beperking kunnen de tekst in de afbeelding niet waarnemen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt een nieuwe afbeelding gebruikt zonder tekst. De tekst komt daadwerkelijk op de pagina te staan.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 14. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten.

  • Oorzaak:

   Algemeen:

   • Cookiemelding niet volledig te bedienen met toetsenbord: noodzakelijk, social, statistieken niet apart in te stellen
   • Hoofdnavigatie-onderdelen klappen niet open Op specifieke pagina's zijn ook elementen gevonden die niet te bedienen zijn met het toetsenbord, zie volledig onderzoeksrapport.
  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen niet alles bedienen op de website.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 15. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de toetsenbordfocus met de toetsenbordinterface verplaatst kan worden naar een component van de pagina, dan kan de focus ook met alleen de toetsenbordinterface weer van dat component weg worden bewogen. En, als er meer nodig is dan de standaard pijl- of tabtoetsen of andere standaard methoden om de focus te verplaatsen, dan wordt de gebruiker geïnformeerd over de manier waarop de focus kan worden verplaatst.

  • Oorzaak:

   Over het algemeen is er geen toetsenbordval. Op twee pagina's uit de steekproef was dit wel het geval: -https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer > Video-popup is niet meer af te sluiten met het toetsenbord -https://kaart.staatsbosbeheer.nl/ > Zodra je een gebied opent, bijvoorbeeld Utrechtse Heuvelrug, kun je niet meer terug naar de grote kaart van Nederland.

  • Gevolg:

   Gebruikers die afhankelijk zijn van het toetsenbord kunnen vast komen te zitten op de website.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 16. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:
   • Bij de YouTube video staan de sneltoetsen aan
   • Bij het online magazine staan de sneltoetsen aan
  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen per ongeluk commando's geven met sneltoetsen. Deze zijn niet uit te zetten door de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Toetsenbordtoegankelijkheid wordt herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 17. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is.
  • Oorzaak:

   Footer-carrousel is niet te pauzeren, stoppen of verbergen

  • Gevolg:

   Gebruikers hebben geen invloed op het automatisch actualiseren van de content.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Er wordt een mechanisme ingebouwd om de footer-carrousel te kunnen pauzeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 18. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.

  • Oorzaak:

   Er is geen skiplink aanwezig waarmee je direct naar de hoofdinhoud kunt gaan en het hoofdmenu kunt overslaan. Ook is er geen title-attribuut gebruikt bij iframes, waarmee het blok herkenbaar is en overgeslagen kan worden.

  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers kunnen de navigatie niet overslaan en moeten eerst door het hele menu heen voordat ze bij de hoofdinhoud komen.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Er wordt een skiplink toegevoegd op alle pagina's. Iframes worden voorzien van een title-attribuut.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 19. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als in webpagina's sequentieel genavigeerd kan worden en de navigatiesequenties hebben invloed op de betekenis of het gebruik, dan krijgen focusbare componenten de focus in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid behouden blijft.

  • Oorzaak:

   Op de kaart moet je als toetsenbordgebruiker eerst door alle locaties heen tabben, die in willekeurige volgorde geselecteerd lijken te worden. Pas daarna kom je bij het zoekveld waar je een locatie kunt invullen.

  • Gevolg:

   Als toetsenbordgebruiker kun je niet makkelijk zoeken op de kaart.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Focusvolgorde en toetsenbordtoegankelijkheid van de kaart wordt herzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 20. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.

  • Oorzaak:

   Op verschillende pagina's staan linkjes met de tekst 'lees meer'. Dit geeft niet genoeg informatie over de bestemming.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen niet goed bepalen waar een link naartoe gaat.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Linkjes worden beter beschrijvend gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 21. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.

  • Oorzaak:

   Algemeen:

   • Focus niet zichtbaar in cookiemelding
   • Focus niet zichtbaar bij uitklapelementen hoofdmenu
   • Focus niet zichtbaar bij gebruikerselement 'Deel deze pagina'
   • Focus niet zichtbaar in footer-carrousel bij pijltjes links en rechts Op enkele pagina's uit de selectie zijn ook fouten gevonden in de zichtbaarheid van de focus, zie onderzoeksrapport.
  • Gevolg:

   Toetsenbordgebruikers weten niet waar ze zijn op de pagina.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   Focus-zichtbaarheid wordt hersteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 22. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Bij zoekvelden en invoervelden ontbreekt de naam of is deze niet gelijk aan de zichtbare naam.

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware kunnen moeite hebben om de zoekvelden en invoervelden correct te identificeren en gebruiken.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De naam van deze velden wordt herzien zodat deze voor hulpsoftware correct te interpreteren is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 23. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De menselijke taal van elke passage of zin in de content kan door software bepaald worden, behalve waar het gaat om eigennamen, technische termen, woorden uit een onbepaalde taal en woorden of zinsdelen die deel zijn gaan uitmaken van het jargon van de onmiddellijk omringende tekst.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.staatsbosbeheer.nl/english is in de code niet aangegeven dat een deel van de pagina in het Engels is.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan niet identificeren dat er een wisseling van taal aanwezig is.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   In de code wordt aangegeven dat een deel van de content in het Engels is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 24. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Op de pagina www.staatsbosbeheer.nl/contact/klachten/klacht-indienen is de foutmelding 'This field is required' niet informatief genoeg. Dit had er ook van tevoren kunnen staan.

  • Gevolg:

   De fout is niet helemaal duidelijk.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De foutmelding wordt aangepast en duidelijker geformuleerd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 25. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.

  • Oorzaak:

   Bij sommige invoervelden is niet duidelijk vermeld dat het om een verplicht veld gaat.

  • Gevolg:

   Gebruikers maken sneller fouten als niet duidelijk is wat er bij bepaalde invoervelden wordt verwacht.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar

  • Maatregel:

   De instructies bij invoervelden worden duidelijker gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 26. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die geïmplementeerd is met opmaaktalen hebben elementen volledige begin- en eindtags, zijn elementen genest volgens hun specificatie, bevatten elementen geen dubbele attributen en zijn alle ID's uniek, behalve waar de specificatie deze eigenschappen toelaat.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's in de steekproef zijn kleine fouten gevonden in de code.

  • Gevolg:

   Fouten in de code kunnen ervoor zorgen dat hulpsoftware moeite hebben om de content en gebruikerselementen correct te identificeren.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De fouten in de code worden hersteld.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 27. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Voor veel gebruikerselementen zoals buttons en zoekvelden geldt dat ze geen accessible name, role en/of value hebben.

  • Gevolg:

   Hulpsoftware kan moeite hebben om de content en gebruikerselementen correct te identificeren en presenteren aan de gebruiker.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   Componenten worden nagelopen en waar nodig worden naam, rol en waarde toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022
 28. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Foutmeldingen die verschijnen als verplichte velden niet worden ingevuld, zijn niet de identificeren door hulpsoftware

  • Gevolg:

   De gebruiker weet niet wat er fout gaat bij het invullen van een formulier.

  • Alternatief:

   Geen alternatief beschikbaar.

  • Maatregel:

   De statusberichten worden nagelopen en voorzien van rol of eigenschappen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-07-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Staatsbosbeheer heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209