Verklaring van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Status toegankelijkheid https://beeldengeluid.nl/

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 13-01-2021.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is beschikbaar via de link https://beeldengeluid.nl/bezoek/praktische-informatie#digitoegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gepubliceerde informatie blijkt dat de website Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is gevorderd met de toegankelijkheid van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 14-12-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid .
Functie: Online productmanager.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-01-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via toegankelijkheid@beeldengeluid.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Uitzondering op de regel is ons special ontworpen TILT-platform. Wel gaan we hier voor best effort. Zolang het concept van hoe we TILT-verhalen willen brengen niet aantast, zorgen we voor een zo digitoegankelijke manier mogelijk om deze verhalen te lezen, luisteren en bekijken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-03-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid : voldoet gedeeltelijk

De website Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_AhEf9tDQzLoYK9IklZ8ivC_ZKol33aM4F5tE2-T5jE/%20
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 14-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]
  • Oorzaak: In het CMS is het nog niet voor alle onderdelen mogelijk een tekst-alternatief op te geven. En waar dat wel het geval is, is er nog redactiecapaciteit nodig om deze velden te vullen.
  • Gevolg: Voor bepaalde visuele onderdelen (afbeeldingen) is nu nog geen tekstalternatief beschikbaar dat kan worden opgelezen door een screenreader.
  • Alternatief: Een alternatief hiervoor is er op dit moment niet, behalve dat sommige beschrijvingen wellicht in de tekst van de pagina zelf duidelijk kunnen worden gemaakt.
  • Maatregel: Werk beschreven voor development om mogelijkheid te creëren om tekst-alternatief op te geven. Voor redactie beschreven welke content aangevuld moet worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er worden ondertitels voor doven en slechthorenden geleverd voor alle vooraf opgenomen audiocontent in gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: We doen dit steeds vaker, dus een groot deel van onze video's hebben ondertiteling, maar het zit niet ingebouwd in het CMS om dit makkelijk toe te voegen. Hier wordt nu naar gekeken en vanaf oktober 2020 is de regel dat alle videoproducties ondertitelingen of beschrijvingen moeten hebben. Hetzelfde geldt voor het gebruik van audio. Naast technische mogelijkheden en de onwetendheid, speelt ook het gebrek aan tijd hierbij een rol.
  • Gevolg: Niet alle video's zijn nu te volgen voor doven en slechthorenden, als ook de audio.
  • Alternatief: De tekst op de pagina's bieden nu het voornaamste alternatief.
  • Maatregel: Vanaf oktober 2020 is de regel dat alle videoproducties ondertiteling moeten hebben. Tevens wordt onderzocht of we op een makkelijkere manier een video te kunnen laten ondertitelen (automatisch) om het tijdsprobleem wat te compenseren. Er wordt dus gewerkt aan bewustwording wanneer opdrachten gegeven worden, naast de technische uitdaging en het tijdsprobleem. Hetzelfde geldt voor audio, tevens zorgen we dat dit voor bepaalde producties met terugwerkende kracht wordt gedaan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.
  • Oorzaak: Voorheen is er nooit bij stilgestaan om dit te doen, waardoor audiodescriptie nooit is toegevoegd.
  • Gevolg: Bepaalde (corporate) video's en/of media-alternatieven zijn niet toegankelijk voor blinden en/of slechtzienden
  • Alternatief: De tekst op de pagina's bieden nu het voornaamste alternatief.
  • Maatregel: Video's krijgen of een alt-text of een transcript zodat dit door een screenreader voorgelezen kan worden. Dit zijn voornamelijk redactionele werkzaamheden of wordt vanaf nu meegenomen met nieuwe opdrachten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.
  • Oorzaak: Navigatie leest niet de juiste volgorde voor en de screenreader leest de cookiemelding voor op de homepage terwijl die is weg geklikt. Dit heeft te maken met het CMS.
  • Gevolg: De navigatie van onze website is niet digitoegankelijk, waardoor blinden en/of slechtzienden zich niet goed door onze website kunnen bewegen. Een screenreader kan ze niet (veel) verder helpen.
  • Alternatief: Op dit moment hebben we geen alternatief, je loopt vast. Dit willen we dan ook zsm oplossen! Hopelijk mailen gebruikers onze klantenservice wanneer ze hier last van hebben, maar vooralsnog is dat niet voorgekomen.
  • Maatregel: De volgorde van de navigatie wordt aangepast door de websitedevelopers (uitbesteden)
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 5. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.
  • Oorzaak: Voornaamste oorzaak is onwetendheid, we wisten niet dat we hier op moesten letten dus het is of zo niet ingebouwd of niet redactioneel ingevoerd (In het agendablok op Home gebruiken we enkel een pijltje om aan te geven dat het een link is, ook hebben de social icons geen goede alt-text noch een manier om aan te geven dat het links zijn. )
  • Gevolg: Waarschijnlijk weet niet iedereen waar welke linkjes voor zijn of kunnen ze die niet goed gebruiken, wanneer ze blind/slechtziend/slechthorend of doof zijn.
  • Alternatief: Het alternatief is het pijltje dat we wel hebben.
  • Maatregel: Design van een link op bepaalde plaatsen aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren: * Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur; * Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak: Onwetendheid, we waren er niet van op de hoogte dat dit niet digitoegankelijk is.
  • Gevolg: Gebruikers die moeite hebben om kleine kleurverschillen te onderscheiden zien vlakken in de hoofdnavigatie soms niet als losse vlakken.
  • Alternatief: Op dit moment is er geen alternatief voor deze navi, maar de inhoud staat ook op tekstpagina's.
  • Maatregel: Grijskleuren onder 'Kennis' worden aangepast naar blauw (dit onderdeel in de navigatie wordt overigens hernoemd naar 'Onderwijs').
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 7. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen: * Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1; * Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis. * Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak: In kleuren hadden we al vrij goede contrasten, maar we kijken naar verbetering. Tekst op beeld hadden we meestal al, vlakken met hoge opacity, maar was onvoldoende duidelijk dat dit nog niet goed genoeg was.
  • Gevolg: Suboptimaal leesbare teksten.
  • Alternatief: Met een screenreader worden de minder goed leesbare teksten wel opgelezen.
  • Maatregel: We gaan op punten de contrasten aanpassen en soms tekst over beeld laten vervallen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen.
  • Oorzaak: Blokken content die op meerdere pagina's staan kunnen nu niet (makkelijk) omzeild worden vanwege de opbouw van het CMS en de herkenbaarheid van de indeling.
  • Gevolg: Een screenreader zal alles iedere keer voor moeten lezen ipv stukken over te kunnen slaan.
  • Alternatief: Op dit moment bieden we hier geen alternatief voor.
  • Maatregel: De webdeveloper gaat hiermee aan de slag om dat wel mogelijk te maken. Daarnaast sturen we de redactie erop aan om herhaling zoveel mogelijk te voorkomen en tekstblokken echt bondig te houden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 9. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel kan bepaald worden uit enkel de linktekst of uit de linktekst samen met zijn door software bepaalde linkcontext, behalve daar waar het doel van de link een dubbelzinnige betekenis kan hebben voor gebruikers in het algemeen.
  • Oorzaak: Hier is niet eerder over nagedacht, behalve dat we het bondig wilden houden.
  • Gevolg: Doordat het doel van de link niet specifiek genoeg is, klikken mensen misschien minder op de link of ze verwachten andere content dan is aangegeven.
  • Alternatief: Op dit moment is hiervoor specifiek geen alternatief en zullen mensen dus niet klikken of op een pagina komen die ze misschien niet hadden verwacht.
  • Maatregel: Hier gaan we naar kijken met redactie én websitebouwer om te kijken hoe we dit specifieker kunnen maken
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is.
  • Oorzaak: Dit is een technische oplossing die bij ons voorheen niet bekend was.
  • Gevolg: Mensen die de tabtoets gebruiken kunnen kwijt zijn waar ze waren op beeldengeluid.nl
  • Alternatief: Op dit moment bieden we geen alternatief, zullen gebruikers van de tabtoets voornamelijk de knop moeten blijven indrukken of wellicht de pagina moeten refreshen om deze weer opnieuw te vinden.
  • Maatregel: Omkadering weergeven bij componenten om te laten zien waar de tabtoets op dat moment is.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 11. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component.
  • Oorzaak: Het was onbekend dat tekstuele componenten (zoals een knop) een tekst-alternatief nodig hadden.
  • Gevolg: Er zijn knoppen op de site waarbij geen duidelijke functionele tekst wordt opgelezen door een screenreader.
  • Alternatief: Door toch te klikken op de knoppen die mogelijk onduidelijk zijn komt deze bezoeker uiteindelijk op de vervolgpagina wel goed te weten wat de functie is van die pagina (en daarmee de knop waarop geklikt werd).
  • Maatregel: Functioneel voorzien dat knoppen waar nodig ook een tekstalternatief krijgen en daarbij goede bewoordingen schrijven door redactie.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 12. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.
  • Oorzaak: We doen al wel een vermelding van fouten in formulieren, maar niet op de meest digitoegankelijke manier omdat we hiervan niet op de hoogte waren.
  • Gevolg: Niet iedereen zal de foutmelding kunnen vinden en het formulier dus gebruiksvriendelijk kunnen invullen.
  • Alternatief: Het alternatief is de melding die we wel al geven en/of het niet accepteren van het versturen van het formulier. Of een contact opnemen met onze klantenservice.
  • Maatregel: Met de webdeveloper kijken hoe we dit goed in het CMS kunnen uitwerken/aangeven zodat het duidelijker wordt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 13. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd.
  • Oorzaak: Op dit moment hebben we op veel plaatsen al placeholder, maar nog niet op dall e plaatsen, dat leek ons niet gebruiksvriendelijk (ivm veel dubbele teksten).
  • Gevolg: Gebruikers die het niet begrijpen zullen bijvoorbeeld formulieren of dergelijke velden niet (kunnen) gebruiken.
  • Alternatief: Het alternatief is wat we nu hebben, namelijk dat bij de inputvelden staat wat we van je vragen (zoals een achternaam). Komen ze daar niet uit, dan contact opnemen met onze klantenservice.
  • Maatregel: Redactioneel een verbeterslag maken om bij velden waar dat relevant is goede placeholder teksten chrijven. Daarnaast onderzoek doen met gebruikers.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021
 14. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt en suggesties voor verbetering bekend zijn, dan worden de suggesties aan de gebruiker geleverd, tenzij dit de beveiliging of het doel van de content in gevaar zou brengen.
  • Oorzaak: Niet bij stil gestaan dat dit niet duidelijk zou zijn
  • Gevolg: Gebruikers die het niet begrijpen zullen bijvoorbeeld formulieren of dergelijke velden niet (kunnen) invullen en het formulier zodoende niet kunnen versturen.
  • Alternatief: Een mail sturen naar de klantenservice.
  • Maatregel: Bij formulieren specifieker melden hoe fouten zijn op te lossen. Redactie moet bij formulieren goed nadenken over tekst van de foutmelding. Die moet helpen bij correct invullen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Medewerkers beschikken over ontoereikende kennis en/of vaardigheden
  • Beschrijving van het issue: Inmiddels zijn we al een paar stappen verder, is het onderzoek gedaan, zijn de meeste redactieleden ingelicht, nu moet het werk nog worden uitgevoerd en een laatste check op de website moet nog gepland worden.
  • Oorzaak: Lange tijd was onduidelijk of ons instituut ook wettelijk verplicht is om de toegankelijkheidsverklaring te hebben. Toen dit eenmaal duidelijk was, bleek het onderzoek groter dan in eerste instantie gedacht, daarom hebben we meer tijd nodig gehad. Nu moet nog een laatste onderdeel uitgevoerd worden en moeten vooral de redactieleden aan de slag.
  • Gevolg: We zijn de komende weken druk bezig met de redactiewerkzaamheden als ook het inbouwen van alle nieuwe functionaliteiten e.d. Deze werkzaamheden zouden allen 1 maart 2021 uitgevoerd moeten zijn.
  • Alternatief: Een groot deel van de content op onze site gelukkig al goed toegankelijk. Mochten websitebezoekers toch vragen hebben, dan kunnen ze altijd contact opnemen met de klantenservice, via mail, telefonisch of social media. Daarnaast hebben we een ingebouwde feedback-knop, dus ook via die weg kunnen vragen gesteld worden of feedback worden gegeven. Gedurende de komende maanden geloven wij dat onze websitebezoekers op die manier in ieder geval aan de nodige info kunnen komen.
  • Maatregel: De komende 2,5 maanden zal het laatste onderdeel van het webdevelopersonderzoek plaatsvinden. Tegelijkertijd zijn webdevelopers al bezig met de eerste werkzaamheden. Alle redactieleden zijn inmiddels geïnformeerd over hun aan te passen teksten en zij moeten daar nu mee aan de slag gaan. We zijn voornemens om op 1 maart alle nodige veranderingen doorgevoerd te hebben.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123