Verklaring van Online bezwaar

Status toegankelijkheid https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/bezwaar-en-beroep/content/status-bezwaar-inkomstenbelasting

Belastingdienst is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 11-01-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing ontoereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Belastingdienst streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Online bezwaar.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Belastingdienst is beschikbaar via de link https://www.belastingdienst.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Online bezwaar van Belastingdienst voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Belastingdienst .
Functie: Business Owner.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 11-01-2022.

Feedback en contactgegevens

Hebt u problemen bij het gebruik van deze website, omdat deze niet voldoende toegankelijk is? Dan kunt u uw vraag of opmerking mondeling of schriftelijk aan ons doorgeven. Bij Hoe kan ik een klacht indienen? leest u hoe u dit doet.

Wat kunt u van ons verwachten?
Hebt u een klachtenformulier of een brief met uw klacht naar ons gestuurd? Dan bellen wij u binnen een week, zodat u weet dat wij uw klacht hebben gekregen. Als we u niet kunnen bereiken, krijgt u een brief.

Hebt u een vraag of opmerking over digitale toegankelijkheid?
Dan kunt u bellen met de BelastingTelefoon: 0800-0543. Wij helpen u graag verder.

Bent u niet tevreden over de manier waarop uw klacht is behandeld?
Of hebben we niet op tijd gereageerd? Dan kunt u een klacht indienen bij de Nationale ombudsman.

Aanvullende informatie van Belastingdienst

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 28-02-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Online bezwaar : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Online bezwaar is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   De checkboxes (antwoorden) zijn niet gekoppeld aan het label (de vraag). Gebruik hiervoor een fieldset en legend. De legend is voor de vraag en in de fieldset staan de antwoorden. Zie stap 3 onderwerpen kiezen.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie stap 5 contactpersoon opgeven.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www Op de volgende pagina’s zijn een aantal teksten opgemaakt als kop maar dit is niet in de code aangegeven. De teksten zijn dik gedrukt gemaakt door middel van het <strong> element. Een kop moet altijd het kop element hebben, bijvoorbeeld H2. Wanneer deze kop met een kop element wordt opgemaakt, wordt de structurele informatie die de tekst geeft ook overgedragen aan hulpsoftware. Zie stap 6 nakijken en versturen. Bijvoorbeeld 'Aanslagnummer'.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www

  • Gevolg:

   Doel checkboxes mogelijk onduidelijk, Kopteksten worden niet altijd correct doorgegeven aan de hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens.
  • Oorzaak:

   In het formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op diverse velden. Dat is op dit moment niet gedaan. Zie https://www.w3.org/TR/WCAG21/#input-purposes voor een overzicht van velden waar een auto-complete aan gekoppeld dient te worden. Zie stap contactpersoon opgeven. Dit is alleen van toepassing wanneer er is gekozen voor 'ja' bij de vraag 'Bent uzelf de contactpersoon voor dit bezwaar?'.www.auto-bpm-aangifte" target="_blank">https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/?uri=nm:oid:referer.www.auto-bpm-aangifte

  • Gevolg:

   Auto complete functie niet in alle gevallen beschikbaar.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   De rand van het 'aanslagnummer' invoerveld (selectbox) heeft een te laag contrast van 1,8:1.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www Op onderstaande pagina wordt gebruikt gemaakt van een custom border om de toetsenbordfocus aan te geven bij een interactief element, namelijk de knop 'volgende'. De kleur van deze custom border heeft een te laag contrast van 1,5:1. Mogelijk wordt er bij andere onderdelen binnen deze omgeving dezelfde focus gebruikt met een te laag contrast.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www Bovenstaande bevinding over het contrast van de toetsenbordfocus komt bijvoorbeeld ook voor op https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal/home/formulieren/nieuw/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8zivdx9jDw8nA38LAxCXQ0c3QLN_H18PQwNzIz0wwkpiAJKG-AAjgZA_VFgJbhMMDCAKsBjRkFuhEGmo6IiAMSVlf8!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/#main (scherm: U wilt de verdeling tussen u en uw fiscale partner aanpassen in uw aangifte) bij de link 'Wijzig uw aangifte op Mijn Belastingdienst (opent nieuw venster)'. De rand van het 'Vul uw toelichting in' invoerveld (selectbox) heeft een te laag contrast van 1,8:1. Zie stap 4 toelichting invullen.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www

  • Gevolg:

   Velden (randen) mogelijk verminderd helder.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 4. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Als het veld 'Voornaam en achternaam' leeg verstuurd wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("dit veld is verplicht"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan. Een mogelijke oplossing is een foutmelding in de vorm van "Het veld Voornaam en achternaam is niet ingevuld", deze melding beschrijft namelijk wat er fout is gegaan. Zie stap 5 contactpersoon opgeven (wanneer 'nee' is gekozen bij de vraag Bent uzelf de contactpersoon voor dit bezwaar?).https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www

  • Gevolg:

   Handelingsperspectief na tonen foutmelding is mogelijk onduidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 5. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën.

  • Oorzaak:

   Bij het label 'Bent uzelf de contactpersoon voor dit bezwaar?' bevindt zich een vraagteken knop. Wanneer je deze knop opent is er een sluiten knop zichtbaar. Deze sluiten knop heeft geen naam. Zie stap 5 contactpersoon opgeven.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www

  • Gevolg:

   Toepassing genoemde knop is mogelijk onduidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022
 6. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Bij stap 4 toelichting invullen bevindt zich een invoerveld met daaronder teller die aangeeft hoeveel tekens er nog over zijn en je als gebruiker dus nog in kan voeren. Dit getal wijzigt en is een status bericht. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald. Advies is om niet elke keer als het getal wijzigt dit te willen communiceren naar voorleessoftware maar bijvoorbeeld na elke 100 (bij 3900, 3800 etc.) en bij de laatste 100/50 dit wel bij elke wijziging te communiceren. https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www Op de volgende pagina worden foutmeldingen dynamisch gegenereerd zonder dat de pagina ververst of de focus naar de foutmeldingen verplaatst wordt. Dit maakt deze foutmeldingen status berichten en dat betekent dat hulpsoftware op een andere manier op de hoogte gesteld moet worden van het bestaan van deze berichten. Dit kan door op het hoofdbericht "test.txt (0 B) is niet geüpload. U kunt alleen de volgende bestandstypen uploaden: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg, .jpeg, .png." een aria-live attribuut toe te passen. Bijvoorbeeld in de vorm van role="alert". Zie stap 4 toelichting.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www Bij stap 4 toelichting invullen wijzigt het getal 'nog 19 bestanden' zonder dat de pagina ververst of de focus naar de melding verplaatst wordt. Deze statusupdate kan op dit moment niet programmatisch worden bepaald.https://portaal.acc.belastingdienst.nl/wps/myportal/portaal?uri=nm:oid:referer.www

  • Gevolg:

   Handelingsperspectief na tonen foutmelding is mogelijk onduidelijk.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Herstel

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 28-02-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Belastingdienst heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209