Verklaring van Laborijn

Status toegankelijkheid https://www.laborijn.nl

Laborijn is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 20-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Laborijn streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Laborijn.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Laborijn is beschikbaar via de link https://www.laborijn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Laborijn gepubliceerde informatie blijkt dat de website Laborijn gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Laborijn is gevorderd met de toegankelijkheid van Laborijn en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Laborijn .
Functie: Adviseur Informatisering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@laborijn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman via https://www.ombudsmandoetinchem.nl.

Aanvullende informatie van Laborijn

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Laborijn : voldoet gedeeltelijk

De website Laborijn is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Laborijn dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/iO3tN51sEC0OPhuYaTK5
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 07-08-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Laborijn dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient.

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Bij het voorlezen van de website komt niet alle content duidelijk terug.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Alle afbeeldingen worden van passende Alt-tekst voorzien.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-09-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Bij het voorlezen van de website komt niet alle content duidelijk terug.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het contactformulier wordt geen gebruik gemaakt van het autocomplete-attribuut bij invoervelden waar veelgevraagde gegevens ingevuld moet worden.

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd

  • Gevolg:

   Gegevens worden niet automatisch ingevuld

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt soms als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   De content is niet voor iedereen begrijpelijk

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 5. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De inhoud van de pagina kan niet worden vergroot zonder dat informatie verloren gaat. De link 'Lees voor' wordt boven op het zoekveld geplaatst.

  • Oorzaak:

   Oude site

  • Gevolg:

   Niet alle tekst is goed leesbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 6. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Somminge onderdelen hebben te weinig contrast

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Niet alles is voor iedereen goed zichtbaar/leesbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Somminge tekst kan niet worden aangepast zonder dat informatie verloren gaat.

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Niet alles is even goed zichtbaar/leesbaar

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 8. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij de hover en focus over de 'help' bij het contactformulier verschijnt een tooltip. Er is geen mechanisme beschikbaar om de tooltip te sluiten zonder de hover of focus te verplaatsen. De tooltip verbergt andere andere content op de pagina.

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd.

  • Gevolg:

   De tooltip verbergt andere andere content op de pagina.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft niet overal een contrastverhouding van ten minste 4,5:1

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan de tekst lezen

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 10. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst kan niet overal zonder hulptechnologie tot 200% geschaald worden zonder verlies van content of functionaliteit.

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Niet iedereen kan de tekst lezen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 11. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Tekst wordt niet overal gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen.

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Bij de voorleesfunctie wordt de tekst op de afbeelding niet meegenomen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Afbeelding aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 17-09-2020
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle functionaliteiten zijn via het toetsenbord te bereiken.

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is bereikbaar dmv het toetsenbord

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een sneltoets gebruikt voor het bedienen van de carrousel op de homepagina. Deze kan niet worden uitgezet of opnieuw worden toegewezen.

  • Oorzaak:

   Technische inrichting

  • Gevolg:

   Niet alle informatie is makkelijk toegankelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 14. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn wel skiplinks op de pagina om blokken met content over te slaan maar de skiplink '#search' werkt niet

  • Oorzaak:

   Oude website

  • Gevolg:

   Niet alle blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald kunnen omzeild worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben niet overal titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Deels extern

  • Gevolg:

   Bij de voorleesfunctie wordt niet alles benoemd

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus volgorde bij het contactformulier is niet voorspelbaar en logisch genoeg.

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd

  • Gevolg:

   Het formulier wordt niet automatisch goed doorlopen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 17. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan niet voor iedere link worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Deels extern

  • Gevolg:

   Bij de voorleesfunctie wordt niet alles goed benoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 18. SC 2.4.6 - Koppen en labels [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De kop op de pagina Formulieren beschrijft onvoldoende het onderwerp of doel

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd

  • Gevolg:

   Bij het voorlezen van de website komt niet alle content duidelijk terug.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 19. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De focus indicator is niet op alle elementen (duidelijk) zichtbaar.

  • Oorzaak:

   Oude website/deels extern

  • Gevolg:

   Er kan niet overal goed genavigeerd worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 20. SC 3.1.2 - Taal van onderdelen [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In de responsive variant heeft de navigatie een Engelse naam ('Navigation').

  • Oorzaak:

   Oude website.

  • Gevolg:

   Niet alle inhoudelijk is begrijpelijk voor iedereen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 21. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foutmeldingen op de pagina contactformulier zijn niet duidelijk genoeg.

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd.

  • Gevolg:

   Het kan onduidelijk zijn wat er ingevuld dient te worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 22. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het contactformulier blijkt uit de instructies niet dat het veld 'Ik ga akkoord met bovenstaande gegevens.' verplicht is. Er staat wel een asterisk bij maar op deze pagina staat niet wat dat betekent.

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd

  • Gevolg:

   De pagina is niet voor iedereen duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 23. SC 3.3.3 - Foutsuggestie [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foutmeldingen bij het invullen van gegevens op de pagina contactformulier geven geen duidelijke suggestie voor de verbetering van de invoer.

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd

  • Gevolg:

   Wat er gevraagd wordt is niet duidelijk te achterhalen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 24. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De caption in een tabel zit verkeerd genest. Bij formulieren en het contactformulier is 'Text' geen geldige child van <img>-element.

  • Oorzaak:

   Oude website/Formulieren zijn door een externe partij gebouwd

  • Gevolg:

   Bij het voorlezen van de website komt niet alle content duidelijk terug.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden. De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 25. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij het contacformulier is een link zonder linkinhoud ('burger-button'). En de link 'Open' opent een dialog. Deze is niet opgemaakt volgens de WAI-ARIA Authoring Practices.

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd.

  • Gevolg:

   De bezoeker wordt niet op de hoogte gebracht van de verandering op de pagina, het toetsenbord gaat niet mee en het bericht is niet te sluiten.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021
 26. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle statusberichten zijn toegankelijk voor iedereen (bij 'zoeken' en bij het contactformulier).

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd, de zoekfunctie is verouderd.

  • Gevolg:

   Niet alle inhoud is begrijpelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een nieuwe website waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden. De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Laborijn heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209