Verklaring van Laborijn

Status toegankelijkheid https://www.laborijn.nl

Laborijn is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 28-09-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Laborijn streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Laborijn.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Laborijn is beschikbaar via de link https://www.laborijn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Laborijn gepubliceerde informatie blijkt dat de website Laborijn gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Laborijn is gevorderd met de toegankelijkheid van Laborijn en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 27-09-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Laborijn .
Functie: Adviseur Informatisering.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 28-09-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via communicatie@laborijn.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de ombudsman via https://www.ombudsmandoetinchem.nl.

Aanvullende informatie van Laborijn

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2023.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Laborijn : voldoet gedeeltelijk

De website Laborijn is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Laborijn dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://wcag.nl/audit/4ZhMTHFSGriG7yJ2Rb9I/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 15-10-2022
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Laborijn dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Oude content moet nog vernieuwd worden.

  • Gevolg:

   Niet alle content is voor iedereen duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Het filmpje op de pagina "Ik ontvang een bijstandsuitkering en ben kostendeler" heeft een onvolledige audiodescriptie. Op 0:58 en 2:04 worden belangrijke onderdelen van het beeld niet goed opgenomen in de audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die het filmpje niet kunnen zien kunnen het niet volledig volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De audiobeschrijving wordt volledig gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Het filmpje op de pagina "Ik ontvang een bijstandsuitkering en ben kostendeler" heeft een onvolledige audiodescriptie. Op 0:58 en 2:04 worden belangrijke onderdelen van het beeld niet goed opgenomen in de audiodescriptie.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website die het filmpje niet kunnen zien kunnen het niet volledig volgen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De audiobeschrijving wordt volledig gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Oude content nog niet vernieuwd volgens richtlijnen.

  • Gevolg:

   Bij het voorlezen van de website komt niet alle content duidelijk terug.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 5. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In pdf's is de leesvolgorde van het document niet juist ingesteld.

  • Gevolg:

   De inhoud van de pdf's is niet voor iedereen begrijpelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De pdf's worden toegankelijk gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 6. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt soms als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Oude content nog niet vernieuwd volgens richtlijnen.

  • Gevolg:

   De content is niet voor iedereen begrijpelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Sommige tekst kan niet worden aangepast zonder dat informatie verloren gaat.

  • Oorzaak:

   Oude content nog niet vernieuwd volgens richtlijnen.

  • Gevolg:

   Niet alles is even goed zichtbaar/leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 8. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Content in een <iframe>-elementen moet ook kunnen worden overgeslagen. Hiervoor heeft het een title-attribuut nodig dat het onderwerp of doel van filmpjes beschrijft. De <iframe>-elementen beschrijven niet genoeg wat het onderwerp of doel van de filmpjes is.

  • Oorzaak:

   Oude content is nog niet vernieuwd.

  • Gevolg:

   Niet alle blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald kunnen omzeild worden.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 9. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Webpagina's hebben niet overal titels die het onderwerp of doel beschrijven.

  • Oorzaak:

   Deels extern, deel geen toegankelijke pdf's.

  • Gevolg:

   Bij de voorleesfunctie wordt niet alles benoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 10. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de 404-pagina staan skiplinks. Deze skiplinks worden gebruikt om direct naar een onderdeel op de pagina te springen. Bij het springen naar het onderdeel "Direct naar de navigatie" gaat de focus niet mee. Het bijbehorende onderdeel bestaat niet op de pagina.

  • Oorzaak:

   De pagina is door een externe partij gebouwd.

  • Gevolg:

   De pagina wordt niet automatisch goed doorlopen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die onze website heeft gebouwd is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 11. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel kan niet voor iedere link worden bepaald.

  • Oorzaak:

   Deels extern, deels omdat oude content nog niet vernieuwd is.

  • Gevolg:

   Bij de voorleesfunctie wordt niet alles goed benoemd.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 12. SC 2.4.5 - Meerdere manieren [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is meer dan één manier beschikbaar om een webpagina binnen een verzameling webpagina's te vinden, behalve wanneer de webpagina het resultaat is van, of een stap in, een proces.

  • Oorzaak:

   In pdf's is geen gebruik gemaakt van bladwijzers om door het document te navigeren.

  • Gevolg:

   De inhoud van de pdf's is niet voor iedereen gebrijpelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De pdf's worden toegankelijk gemaakt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 13. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij componenten van de gebruikersinterface met labels die tekst of afbeeldingen van tekst bevatten, bevat de naam de tekst die visueel wordt weergegeven.

  • Oorzaak:

   Oude content.

  • Gevolg:

   Bezoekers die met spraakherkenning werken kunnen bepaalde elementen moeilijk of helemaal niet bereiken.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De content wordt aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de website staat een knop "Uw mening" waarna in een dialoogvenster om de mening van bezoekers wordt gevraagd. De verplichte velden zijn gemarkeerd met een asterisk (*). Uit de instructies bij dit formulier blijkt niet dat deze velden verplicht zijn. Dit wordt niet uitgelegd.

  • Oorzaak:

   Het formulier is door een externe partij gebouwd.

  • Gevolg:

   De pagina is niet voor iedereen duidelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   De partij die de formulieren voor ons bouwt is gevraagd dit te verhelpen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 15. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Om ervoor te zorgen dat de code goed gelezen kan worden door browsers en hulptechnologie moeten de regels van de programmeertaal (de specificatie) worden gevolgd. De specificatie wordt niet juist gevolgd. Het alt-attribuut is niet toegestaan op een <div>.

  • Oorzaak:

   Oude content moet nog vernieuwd worden.

  • Gevolg:

   Bij het voorlezen van de website komt niet alle content duidelijk terug.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Niet alle statusberichten zijn toegankelijk voor iedereen.

  • Oorzaak:

   De content moet nog vernieuwd worden.

  • Gevolg:

   Niet alle inhoud is begrijpelijk.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Er komt een vernieuwingsslag waarbij met dit criterium rekening wordt gehouden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2023

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Laborijn heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209