Verklaring van IGOM.nl

Status toegankelijkheid https://www.igom.nl

IGOM is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 16-12-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

IGOM streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website IGOM.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van IGOM is beschikbaar via de link https://www.igom.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door IGOM gepubliceerde informatie blijkt dat de website IGOM.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver IGOM is gevorderd met de toegankelijkheid van IGOM.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 16-03-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van IGOM .
Functie: Voorzitter IGOM.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 16-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@igom.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman(externe link).

Aanvullende informatie van IGOM

IGOM verklaart dat maatregelen zijn genomen om de website www.igom.nl te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Het technische onderzoek is door SiteImprove uitgevoerd en alle bevindingen zijn verholpen.  Daarna is er een handmatige scan door Accessibility uitgevoerd, waarna deze aanbevelingen door de leverancier grotendeels zijn overgenomen. In 2022 verwacht IGOM verdere stappen te kunnen maken m.b.t. de toegankelijkheid van IGOM.nl.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website IGOM.nl : voldoet gedeeltelijk

De website IGOM.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens IGOM dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/register/2616
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 11-12-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://vacatures.igom.nl/Content/digitoegankelijkheid-igom-handmatige-testen.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-07-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://vacatures.igom.nl/Toegankelijkheidsverklaring
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 21-10-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: de leverancier
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart IGOM dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://vacatures.igom.nl/stages staan drie foto’s van stagiaires. De derde stagiair heeft geen foto maar een algemene afbeelding van een avatar. Het tekstalternatief zegt “Profielfoto van ….”

  • Oorzaak:

   kandidaat heeft geen foto aangeleverd.

  • Gevolg:

   Dit tekstalternatief klopt niet omdat er geen profielfoto staat van deze persoon. Dit moet aangepast worden.

  • Alternatief:

   Er staat nu een illustratie.

  • Maatregel:

   Is niet oplosbaar, aangezien kandidaat geen foto wil aanleveren.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Is niet oplosbaar, aangezien kandidaat geen foto wil aanleveren. IGOM zal in 2022 aanpassingen doen aan haar website en deze aanpassing, indien mogelijk, hierin meenemen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het pdf document https://vacatures.igom.nl/Content/ Privacybeleid%20IGOM.PDF heeft het logo geen goed tekstalternatief

  • Oorzaak:

   Logo heeft geen goed tekstalternatief.

  • Gevolg:

   Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekstalternatief nodig waarin minimaal de tekst van het logo terugkomt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Logo wordt gezien als decoratief.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://vacatures.igom.nl/organisatie/139 bij “Nieuwste vacatures” staan afbeeldingen van logo’s.

  • Oorzaak:

   Op dit moment is de vacature tekst belangrijker dan de logo informatie.

  • Gevolg:

   Een logo is altijd informatief en heeft een goed beschrijvend tekst-alternatief nodig waarin minimaal de tekst van het logo in terugkomt. Nu hebben de logo’s als alt-tekst de naam van de vacature

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   IGOM neemt deze maatregel in overweging. Op dit moment is de vacature tekst belangrijker dan de logo informatie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Leverancier kan dit nu niet aanpassen. Vacaturetekst is belangrijker dan logo informatie (vacature-gerichte website).
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://vacatures.igom.nl/organisatie/139 staat een video. Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Oorzaak:

   Deze video heeft geen audiodescriptie of media-alternatief.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is nodig voor blinden, zodat zij de informatie die in beeld komt in de video ook meekrijgen. Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin verteld wordt wat erin beeld te zien is. Het gaat hier niet alleen om teksten en logo’s die in beeld komen, maar ook alle andere belangrijke visuele informatie die nodig is om de video te begrijpen. Een media-alternatief kan een transcript zijn; dit is een uitgeschreven tekst waarin staat wat er in beeld te zien en te horen is. Bijvoorbeeld het logo aan het begin en eind van de video

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is afkomstig van een externe bron.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Is afkomstig van een externe bron.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In het pdf document https://vacatures.igom.nl/Content/ Privacybeleid%20IGOM.PDF is het merendeel van de tekst opgemaakt als h1 kop.

  • Oorzaak:

   PDF is het merendeel van de tekst opgemaakt als h1 kop.

  • Gevolg:

   De titel van het document kan een h1 kop zijn. Verder op de tweede pagina kunnen de vetgedrukte teksten een kop worden. De rest van de tekst moet of in een p element of lijst element. Bijvoorbeeld bij punt 2.2 op de tweede pagina staat een zichtbare lijst. Deze is in de code niet opgemaakt als een lijst. Dit komt vaker voor in het document. Bij punt 12 op pagina 7 is wel een lijst gemaakt, maar deze is niet helemaal goed gedaan. Punten ‘i’ en ‘j’ vallen buiten deze lijst en moeten ook in de lijst komen. Dit is niet fout maar kan beter. Er staan veel lege h1 en p elementen in het document. Dit kan hinderlijk zijn voor blinden. Deze lege elementen worden namelijk voorgelezen als “leeg”.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   IGOM zal in 2022 aanpassingen doen aan haar website en deze aanpassing, indien mogelijk, hierin meenemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 6. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.igom.nl/ staat in de footer de lijsten met links in een tabel. Hierdoor wordt het nu niet in de gepresenteerde volgorde voorgelezen door hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   Tabel tab structuur kun je niet aanpassen, het gaat per rij, oftewel van links naar rechts, tabindex helpt niet

  • Gevolg:

   Het wordt nu niet in de gepresenteerde volgorde voorgelezen door hulpsoftware.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tabel tab structuur kun je niet aanpassen, het gaat per rij, oftewel van links naar rechts, tabindex helpt niet

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Tabel tab structuur kun je niet aanpassen, het gaat per rij, oftewel van links naar rechts, tabindex helpt niet
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 7. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.igom.nl/ staan drie blokken met tekst. Als de stijlkenmerken van dit succescriterium worden toegepast vallen de teksten aan de onderkant buiten het blok en is het niet meer leesbaar. Dit komt ook voor bij de drie blokken met personen lager op de pagina. Hier valt de gemeente waar ze werken weg.

  • Oorzaak:

   Aanpassing van de regelafstand wordt niet ondersteund in het huidige programma.

  • Gevolg:

   Teksten vallen aan de onderkant buiten het blok en is het niet meer leesbaar.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Aanpassing van de regelafstand wordt niet ondersteund in het huidige programma.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Aanpassing van de regelafstand wordt niet ondersteund in het huidige programma.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina vallen de teksten op de afbeeldingen bovenaan vaak buitenbeeld waardoor ze niet leesbaar zijn

  • Oorzaak:

   Inloggen wordt niet op een mobiel apparaat ondersteund.

  • Gevolg:

   Op de pagina vallen de teksten op de afbeeldingen bovenaan vaak buitenbeeld waardoor ze niet leesbaar zijn

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   IGOM zal in 2022 aanpassingen doen aan haar website en deze aanpassing, indien mogelijk, hierin meenemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 9. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.igom.nl/ na het inzoomen naar 200% bij een resolutie van 1024x768 valt een groot stuk tekst buitenbeeld bij het nieuwsbericht. Er is ook geen manier om deze tekst nog te lezen. Dit is verlies van content.

  • Oorzaak:

   Tekst van deels buiten beeld.

  • Gevolg:

   Er is ook geen manier om deze tekst nog te lezen. Dit is verlies van content.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is helaas niet aan te passen, de website is niet responsive.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Is helaas niet aan te passen, de website is niet responsive.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.igom.nl/ hebben de teksten in de afbeeldingen van de carrousel boven aan de pagina op veel plekken een te laag contrast op de achtergrond.

  • Oorzaak:

   Te laag contrast in afbeelding.

  • Gevolg:

   Dit moet minimaal 3,0:1 zijn omdat het grote tekst betreft. Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Deze afbeelding kan niet aangepast worden. IGOM zal in 2022 aanpassingen doen aan haar website en deze aanpassing, indien mogelijk, hierin meenemen.

  • Maatregel:

   IGOM zal in 2022 aanpassingen doen aan haar website en deze aanpassing, indien mogelijk, hierin meenemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op de pagina vallen de teksten op de afbeeldingen bovenaan vaak buitenbeeld waardoor ze niet leesbaar zijn

  • Oorzaak:

   Is helaas niet aan te passen, de website is niet responsive.

  • Gevolg:

   Is helaas niet aan te passen, de website is niet responsive.

  • Alternatief:

   Is helaas niet aan te passen, de website is niet responsive.

  • Maatregel:

   Is helaas niet aan te passen, de website is niet responsive.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Is helaas niet aan te passen, de website is niet responsive.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 12. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.igom.nl/ staan meerdere afbeeldingen van tekst. Bijvoorbeeld de tekst naast het logo en de teksten op de afbeeldingen in de carrousel.

  • Oorzaak:

   Tekst zit in de afbeelding verwerkt.

  • Gevolg:

   Deze teksten staan nu in de afbeelding, maar kunnen beter als gewone tekst geplaatst worden en mee wisselen als de afbeeldingen wisselen. Op die manier kan de stijling van de tekst door slechtzienden ook aangepast worden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tekst zit in de afbeelding verwerkt. IGOM zal in 2022 aanpassingen doen aan haar website en deze aanpassing, indien mogelijk, hierin meenemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 13. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als er filters zijn gekozen komt er onder het zoekveld te staan welke filters zijn gekozen en kunnen deze ook verwijderd worden. Dit is niet mogelijk met het toetsenbord. De filters kunnen niet in en uitgeklapt worden met het toetsenbord. Onderaan de filters kan het aantal uur per week aangegeven worden. Dit is niet te bereiken en dus te bedienen met het toetsenbord

  • Oorzaak:

   Systeemtechnisch niet mogelijk.

  • Gevolg:

   De filters kunnen niet in en uitgeklapt worden met het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Systeemtechnisch niet mogelijk

  • Maatregel:

   IGOM zal in 2022 aanpassingen doen aan haar website en deze aanpassing, indien mogelijk, hierin meenemen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Systeemtechnisch nu niet mogelijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://vacatures.igom.nl/organisatie/139 staat een iframe. De pagina in het iframe heeft geen goed beschrijvende titel. Ook pagina's die door middel van een iframe op een pagina worden getoond moeten een goed beschrijvende titel hebben

  • Oorzaak:

   De titel van een video wordt onder de iframe toegevoegd.

  • Gevolg:

   De pagina in het iframe heeft geen goed beschrijvende titel.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Is niet op te lossen omdat het van een externe bron afkomt.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Is niet op te lossen omdat het van een externe bron afkomt.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 15. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De pdf documenten https://vacatures.igom.nl/Content/ Privacybeleid%20IGOM.PDF en https://vacatures.igom.nl/ CandidateProfile/DownloadProfilePdf hebben geen bestandstitel.

  • Oorzaak:

   PDF heeft geen bestandtitel.

  • Gevolg:

   Voor pdf documenten geldt dat zij een goede titel nodig hebben in de bestandseigenschappen. Deze titel geldt als paginatitel. Dit is niet fout maar kan beter. Alle pagina’s beginnen nu met de sitenaam “IGOM” en dan de paginanaam. Aangeraden wordt dit om te draaien in bijvoorbeeld “Loopbaan | IGOM” zodat de paginatitels ook nog te herkennen zijn als er meerdere pagina’s openstaan

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   IGOM zal in 2022 aanpassingen doen aan haar website en deze aanpassing, indien mogelijk, hierin meenemen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 16. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op iedere pagina in de footer zijn de lijsten van links opgemaakt met een tabel. Hierdoor gaat de focusvolgorde niet zoals verwacht. Nu gaat de focus eerst de eerste rij af dan de tweede rij enz. Dit kan verwarrend zijn voor bepaalde mensen. Normaal zou de volgorde zijn eerst de lijst links onder “Vacatures” dan de lijst onder “Medewerkers” etc.

  • Oorzaak:

   Tabel tab structuur kun je niet aanpassen, het gaat per rij, oftewel van links naar rechts, tabindex helpt niet

  • Gevolg:

   Dit kan verwarrend zijn voor bepaalde mensen.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Tabel tab structuur kun je niet aanpassen, het gaat per rij, oftewel van links naar rechts, tabindex helpt niet

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Tabel tab structuur kun je niet aanpassen, het gaat per rij, oftewel van links naar rechts, tabindex helpt niet
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 17. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://vacatures.igom.nl/vacatures-zoeken staan links op de pagina een aantal filters voor de zoekresultaten. Als in een van deze opties wordt geselecteerd, wordt deze optie meteen toegepast (de pagina verandert) en wordt de focus verplaatst naar het begin van de lijst met filters. Dit kan desoriënterend zijn voor (blinde) gebruikers.

  • Oorzaak:

   Deze maatregel heeft teveel impact op de hele software, is daardoor niet uitvoerbaar.

  • Gevolg:

   Een oplossing is om een gebruiker hier van te voren over te informeren. Een andere oplossing kan zijn om de gekozen filters pas toe te passen nadat er op een knop 'Pas filters toe' of iets dergelijks is geklikt.

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Deze maatregel heeft teveel impact op de hele software, is daardoor niet uitvoerbaar.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Deze maatregel heeft teveel impact op de hele software, is daardoor niet uitvoerbaar.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 18. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://vacatures.igom.nl/registratie staan 62 dubbele id-waarden. Voorbeelden zijn hier “DefaultSavedSearch.SelectedFacets” en “registreren”.

  • Oorzaak:

   Dit is gekoppeld aan de emailinstellingen, onderzoeken of dit gewijzigd kan worden. Besproken en het kan niet gewijzigd worden.

  • Gevolg:

   62 dubbele id-waarden

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Dit is gekoppeld aan de emailinstellingen, onderzoeken of dit gewijzigd kan worden. Besproken en het kan niet gewijzigd worden.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Dit is gekoppeld aan de emailinstellingen, onderzoeken of dit gewijzigd kan worden. Besproken en het kan niet gewijzigd worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 19. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://vacatures.igom.nl/over staan in de code een aantal dubbele id-waarden. Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware. Id-waarden moeten uniek zijn op een pagina. Het gaat bijvoorbeeld om de idwaarden “testimonial-middle”, “testimonial-left” en “testimonialright”.

  • Oorzaak:

   Generiek, hier kun je niet zomaar een andere naam aan hangen.

  • Gevolg:

   Dit kan een parser error veroorzaken, wat problemen kan opleveren met hulpsoftware

  • Alternatief:
  • Maatregel:

   Generiek, hier kun je niet zomaar een andere naam aan hangen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Generiek, hier kun je niet zomaar een andere naam aan hangen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   De leverancier heeft op verzoek van IGOM een digitale scan uitgevoerd en aanpassingen aan de website doorgevoerd. Daarna is er een handmatige scan door Accessibility doorgevoerd. De leverancier heeft de aanbevelingen grotendeels kunnen doorvoeren. Een deel wordt nog opgepakt in een software update en in 2022 zal IGOM een vernieuwing van haar website doorvoeren.

  • Oorzaak:

   Afspraken met de leverancier zijn enkele jaren geleden gemaakt.

  • Gevolg:

   Enkele aanbevelingen kunnen (nu) niet worden doorgevoerd.

  • Alternatief:

   Website is voor het overgrote deel toegankelijk. Zie eerdere opmerkingen.

  • Maatregel:

   Bij de eerst volgende aanbesteding zullen de toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites worden meengenomen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Bij de eerst volgende aanbesteding zullen de toegankelijkheidseisen voor overheidswebsites worden meengenomen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Onevenredige last

IGOM geeft aan nog niet aan alle eisen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid te voldoen, omdat de te verwachten voordelen van toepassing van een of meerdere eisen uit de standaard niet in verhouding staan tot de organisatorische of financiële moeite die dat kost. Onder het kopje afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard wordt dit door IGOM nader toegelicht. Zoek op 'De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last'.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209