Verklaring van www.sanctieuitvoering.nl

Status toegankelijkheid https://www.sanctieuitvoering.nl/

Ministerie van Justitie en Veiligheid is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 22-09-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Ministerie van Justitie en Veiligheid streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.sanctieuitvoering.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Ministerie van Justitie en Veiligheid is beschikbaar via de link https://www.platformrijksoverheiddemo.nl/toegankelijkheid/overzicht-toegankelijkheidsverklaringen-dpc

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Ministerie van Justitie en Veiligheid gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.sanctieuitvoering.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Ministerie van Justitie en Veiligheid is gevorderd met de toegankelijkheid van www.sanctieuitvoering.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 21-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Ministerie van Justitie en Veiligheid .
Functie: Programmamanager Koers en kansen.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via koersenkansen@minjenv.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.sanctieuitvoering.nl/contact.

Aanvullende informatie van Ministerie van Justitie en Veiligheid

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 01-10-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.sanctieuitvoering.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.sanctieuitvoering.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Ministerie van Justitie en Veiligheid dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.sanctieuitvoering.nl/documenten/publicaties/2021/03/08/rapport-toegankelijkheid-website-cardan-eerste-inspectie
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 08-03-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Ministerie van Justitie en Veiligheid dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   Niet alle niet-decoratieve niet-tekstuele content heeft een tekst-alternatief.

  • Gevolg:

   Gebruikers van screenreaders missen hierdoor informatie.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Tekst-alternatieven consequent toevoegen aan alle niet-decoratieve niet-tekstuele content.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een alternatief geleverd voor op tijd gebaseerde media of audiodescriptie van de vooraf opgenomen videocontent geleverd voor gesynchroniseerde media, behalve als het mediabestand een media-alternatief voor tekst is en duidelijk als zodanig is gelabeld.

  • Oorzaak:

   Bij bepaalde video's is geen media-alternatief of audiodescriptie aanwezig.

  • Gevolg:

   Een media-alternatief is een uitgeschreven tekst met daarin alle informatie uit het beeld en geluid van de video. Wanneer dit ontbreekt kunnen blinden de informatie die in beeld komt in de video niet meekrijgen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorgen dat video's in eigen beheer een juist media-alternatief hebben en stimuleren dat degenen die video's aanleveren ook zorgen voor een media-alternatief.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Koers en kansen werkt met zeer uiteenlopende lokale en regionale partijen samen. Vaak maken zij een video die niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. Een correctie daarvan achteraf vanuit het landelijke programmateam is niet doenlijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt een audiodescriptie geleverd voor alle vooraf opgenomen videocontent in gesynchroniseerde media.

  • Oorzaak:

   Bij bepaalde video's is geen audiodescriptie aanwezig.

  • Gevolg:

   Audiodescriptie is een (extra) audiospoor waarin wordt beschreven wat er in de video gebeurt en informatief is. Wanneer dit ontbreekt kunnen blinden de informatie die in beeld komt in de video niet meekrijgen bijvoorbeeld als mensen in een ruimte samen zijn.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorgen dat video's in eigen beheer een juiste audiodescriptie hebben en stimuleren dat degenen die video's aanleveren ook zorgen voor een audiodescriptie.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Koers en kansen werkt met zeer uiteenlopende lokale en regionale partijen samen. Regelmatig leveren zij een inhoudelijk interessante video aan die niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. Een correctie daarvan achteraf vanuit het landelijke programmateam is niet doenlijk.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Het copyright van een hero-images in de carrousel op de homepage zijn niet softwarematig geassocieerd met de afbeelding. De afbeelding wordt met de stylesheet toegevoegd

  • Gevolg:

   Gebruikers van hulpsoftware zien niet waar het copyright bij hoort.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Verborgen tekst toevoegen die aangeeft dat het copyright gaat over een decoratieve afbeelding (door DPC/AZ).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-06-2021
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Veel pagina's bevatten niet de gewenste koppen. Koppen zijn niet gemarkeerd als kop of koppen zijn aangebracht door vette tekst of schuinschrift te gebruiken.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is de structuur van de pagina's hierdoor niet te volgen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorgen dat de kopstructuur van de webpagina's klopt.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 6. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst.

  • Oorzaak:

   Veel pdf's bevatten niet de gewenste koppen. Koppen zijn niet gemarkeerd als kop of koppen zijn aangebracht door vette tekst of schuinschrift te gebruiken.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is de structuur van de pagina's hierdoor niet te volgen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorgen dat de kopstructuur van de pdf's klopt en dat partijen ervoor zorgen dat zij een inhoudelijk interessante pdf aanleveren met de juiste kopstructuur.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Koers en kansen werkt met zeer uiteenlopende lokale en regionale partijen samen. Vaak leveren zij een inhoudelijk interessante pdf aan die niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. Een correctie daarvan achteraf vanuit het landelijke programmateam kost onevenredig veel tijd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 7. SC 1.3.2 - Betekenisvolle volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de volgorde waarin content wordt gepresenteerd van invloed is op zijn betekenis, kan een correcte leesvolgorde door software bepaald worden.

  • Oorzaak:

   In een aantal pdf's is de volgorde waarin de contentblokken moeten worden gelezen, niet aangegeven.

  • Gevolg:

   Doordat in de pdf's niet is aangegeven wat de leesvolgorde moet zijn van de verschillende contentblokken kan de leessoftware niet de logische en betekenisvolle leesvolgorde oppakken.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorgen dat in de pdf's waar dit ontbreekt de volgorde waarin de contentblokken moeten worden gelezen, wordt aangegeven.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Koers en kansen werkt met zeer uiteenlopende lokale en regionale partijen samen. Vaak leveren zij een inhoudelijk interessante pdf aan die niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. Een correctie daarvan achteraf vanuit het landelijke programmateam kost onevenredig veel tijd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 8. SC 1.3.3 - Zintuiglijke eigenschappen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Instructies die geleverd worden om content te begrijpen en te bedienen zijn niet alleen afhankelijk van zintuiglijke eigenschappen van componenten zoals vorm, kleur, omvang, visuele locatie, oriëntatie of geluid.

  • Oorzaak:

   Op pagina https://www.sanctieuitvoering.nl/projectenlab/zoeken-in-projectenlab staat in de inleiding ‘NB Onderaan deze pagina vind je de zoekfunctie voor het projectenlab.’ 'Onderaan' is echter een term die voor visueel gehandicapten niet van betekenis is.

  • Gevolg:

   De instructie ‘Onderaan’ heeft op een webpagina een andere betekenis voor gebruikers met een visuele beperking die met leessoftware een pagina lezen. Onderaan de pagina betekent voor hen een lijst met de links ‘Copyright’ tot en met ‘Kwetsbaarheid melden’.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Een alternatief zoeken voor de instructie 'Onderaan'. Dit betekent dat de zoekfunctie naar een diepere weblaag verhuist, waarnaar met een link 'Ga meteen naar de zoekfunctie' verwezen kan worden.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 9. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Kleur wordt niet als het enige visuele middel gebruikt om informatie over te brengen, een actie aan te geven, tot een reactie op te roepen of een visueel element te onderscheiden.

  • Oorzaak:

   Een aantal pdf's maken enkel gebruik van kleur om informatie over te brengen.

  • Gevolg:

   Kleurenblinden kunnen de informatie niet goed tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Zorg dat in pdf's niet alleen kleur wordt gebruikt om informatie over te brengen.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Koers en kansen werkt met zeer uiteenlopende lokale en regionale partijen samen. Vaak leveren zij een inhoudelijk interessante pdf aan die niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. Een correctie daarvan achteraf vanuit het landelijke programmateam kost onevenredig veel tijd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 10. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van het volgende heeft een contrastverhouding van ten minste 3:1 ten opzichte van aangrenzende kleuren:

   • Componenten van de gebruikersinterface: Visuele informatie die vereist is om componenten van de gebruikersinterface en statussen te identificeren, met uitzondering van inactieve componenten of componenten waarvan de weergave van de component wordt bepaald door de user agent en niet wordt aangepast door de auteur;
   • Grafische objecten: Delen van afbeeldingen die vereist zijn om de content te begrijpen, behalve wanneer een specifieke weergave van afbeeldingen essentieel is voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In een aantal pdf's staan componenten en grafische objecten met te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Een gebrek aan contrast maakt componenten en grafische objecten in verschillende pdf's moeilijk waar te nemen.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Het vergroten van het contrast in pdf's (van na 23 september 2018) in eigen beheer en het stimuleren van externe partijen dat zij pdf's die voor het programma inhoudelijk interessant zijn aanleveren volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen op het gebied van contrast.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Koers en kansen werkt met zeer uiteenlopende lokale en regionale partijen samen. Vaak leveren zij een inhoudelijk interessante pdf aan die niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. Een correctie daarvan achteraf vanuit het landelijke programmateam kost onevenredig veel tijd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 11. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Teksten in afbeeldingen, zoals op de homepage de tekst in de carrouselfoto's ,de button en de copytight-vermelding, hebben te weinig contrast.

  • Gevolg:

   De witte teksten zijn niet altijd goed leesbaar. Dit is haast onvermijdelijk omdat de foto altijd wel ergens een lichte plek heeft en in grotere en kleinere vensters de plaatsing van de tekst verandert. Een schaduw om de tekst heen kan een oplossing zijn, omdat er dan altijd contrast is tussen de witte letters en de donkere schaduw.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Teksten in foto's een hoger contract geven (door DPC/AZ)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 12. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.
  • Oorzaak:

   Een aantal rapporten en infographics in pdf's bevatten teksten met te weinig contrast.

  • Gevolg:

   Mensen die slechtziend zijn kunnen moeite hebben om tekst te lezen als het contrast van de tekst op de achtergrond te laag is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Teksten in pdf's een hoger contrast geven voor zover deze gepubliceerd zijn na 23 september 2018, tenzij deze pdf's gaan over administratieve processen. Daarnaast stimuleren dat externe partijen die inhoudelijk interessante pdf's aanleveren volgens de toegankelijkheidsrichtlijnen die er bestaan op het gebied van contrast.

   • Opmerking: De uitvoering van deze maatregel leidt tot een onevenredige last
   • Toelichting: Koers en kansen werkt met zeer uiteenlopende lokale en regionale partijen samen. Vaak leveren zij een inhoudelijk interessante pdf aan die niet aan alle toegankelijkheidseisen voldoen. Een correctie daarvan achteraf vanuit het landelijke programmateam kost onevenredig veel tijd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 13. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   In de whitepaper https://www.sanctieuitvoering.nl/binaries/ sanctieuitvoering/documenten/publicaties/2017/03/23/whitepaper-koers-en-kansen-voor-de-sanctie-uitvoering/whitepaper+over+de+toekomst+van+de+sanctie-uitvoering.pdf) staat een aantal foto’s met tekst ernaast. Er is voor gekozen de foto met de tekst in een afbeelding te plaatsen. Dat is niet nodig: de tekst is ook goed op te maken met tekstuele informatie. De weergave van deze tekst is niet aanpasbaar en niet essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.

  • Gevolg:

   Nu kan de styling van de tekst niet door slechtzienden aangepast worden met een stylesheet.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Tekst als echte tekst plaatsen in pdf's van na 23 september 2018.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 14. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Wanneer een sneltoets in content wordt geïmplementeerd door alleen letters (inclusief hoofdletters en kleine letters), leestekens, cijfers of symbolen te gebruiken, geldt ten minste één van de volgende zaken:

   • Uitzetten: Er is een mechanisme beschikbaar waarmee de sneltoets kan worden uitgezet;
   • Opnieuw toewijzen: Er is een mechanisme beschikbaar om de sneltoets opnieuw toe te wijzen aan één of meerdere niet-afdrukbare tekens (bijv. Ctrl, Alt, enz.);
   • Alleen actief bij focus: De sneltoets voor een component van de gebruikersinterface is alleen actief wanneer de betreffende component de focus heeft.
  • Oorzaak:

   In video's is een sneltoets actief die met een enkele karakter werkt. Zo kun je met de letter f een video fullscreen bekijken, met de letter m zet je het geluid van de video uit en weer aan.

  • Gevolg:

   Spraakherkenningssoftware kan fullscreen activeren wanneer iemand een "f" in een heel ander woord uitspreekt, wat dan niet de bedoeling is.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Sneltoetsen uit kunnen zetten of niet met enkele letters activeren (door DPC/AZ)

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 15. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als een invoerfout automatisch ontdekt wordt, dan wordt het onderdeel waar de fout zit geïdentificeerd en wordt de fout tekstueel aan de gebruiker meegedeeld.

  • Oorzaak:

   Foutmeldingen bij het abonneren op e-maildienstverlening zijn incorrect. De foutmeldingen beschrijven niet wat er mis is gegaan, maar alleen wat er moet gebeuren.

  • Gevolg:

   Gebruikers weten niet wat er mis is gegaan bij het invullen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Goede foutmeldingen gebruiken (door DPC/AZ).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen.

  • Oorzaak:

   Foutmeldingen zijn niet zichtbaar voor hulpsoftware. Tijdens het invullen van formulieren voor het abonneren op e-maildienstverlening komen foutmeldingen in beeld. Deze foutmeldingen zijn nu geen statusberichten.

  • Gevolg:

   Foutmeldingen worden niet aan gebruikers van hulpsoftware medegedeeld.

  • Alternatief:

   Geen.

  • Maatregel:

   Foutmeldingen in de code role=”alert” meegeven (door DPC/AZ).

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209