Verklaring van IJsselgemeenten

Status toegankelijkheid https://www.ijsselgemeenten.nl/

Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: C - eerste maatregelen genomen ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-12-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website IJsselgemeenten.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is beschikbaar via de link https://www.ijsselgemeenten.nl/toegankelijkheidsverklaring

Nalevingsstatus: eerste maatregelen genomen

Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website IJsselgemeenten te laten voldoen aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten is gevorderd met de toegankelijkheid van IJsselgemeenten en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De geplande datum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 13-12-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten .
Functie: Directeur IJsselgemeenten.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-12-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via Communicatie@capelleaandenijssel.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen via https://www.nationaleombudsman.nl/klacht-indienen/uw-klacht.

Aanvullende informatie van Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten

Voor www.ijsselgemeenten.nl is een automatisch onderzoek naar de toegankelijkheid uitgevoerd via SiteImprove. Uit dit onderzoek blijkt dat geen afwijkingen op de toegankelijkheidsnorm zijn geconstateerd in de categorie A en AA.

Alle beschreven afwijkingen zijn afkomstig uit het handmatig uitgevoerde onderzoek op website https://www.ijsselgemeenten.nl/ijsselgemeenten/toegankelijkheidsverklaring. De volgende afwijkingen uit het onderzoek zijn opgelost: 1.1.1, 1.4.3, 1.4.4, 1.4.10, 1.4.12, 2.1.1, 2.2.1, 2.4.7 en 4.1.2 .

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website IJsselgemeenten : eerste maatregelen genomen

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website IJsselgemeenten is onderzocht.

 • Niet Oké. de actualiteit, volledigheid en/of juistheid van de beschikbare onderzoeksresultaten zijn ontoereikend

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Betreft Formulieren eLoket.

   1. In het formulier bevinden zich meerdere koppen die visueel zijn opgemaakt als een kop maar in de code wordt geen gebruik gemaakt van een headingselement.
   2. In het formulier bevinden zich radiobuttons. Gebruik bij radiobuttons altijd een fieldset met een legend, waarbij de legend de vraag is (wanneer de antwoorden zelf verklarend zijn is dit niet verplicht). Zie bijvoorbeeld de stap 'Controle identiteit'. 'Ik wil inloggen met DigiD met eIDAS'.
   3. De (i) knop is met het toetsenbord te bedienen, maar de informatie van deze (i) knop wordt niet overgebracht aan screenreader gebruikers.
   4. Op een pagina (Controle identiteit) bevindt zich een lijst. Deze is visueel opgemaakt als een lijst maar in de code is geen gebruik gemaakt van een lijst element. 5. In onderstaand formulier bevindt zich een samenvattingspagina. De visuele koppen in deze tabellen zijn niet opgemaakt als een kop. Een TH zou verwarring brengen voor een screenreader gebruiker. Het advies is dan om deze koppen los van de tabel te plaatsen met een headingselement.
  • Oorzaak:

   De huidige release van het systeem TriplEforms voldoet niet aan de toegankelijkheidseisen.

  • Gevolg:

   De voorleessoftware van blinde bezoekers kunnen de informatie niet of niet juist voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   1. 31-10-2020 gereed.
   2. en 4. Voor pagina Controle identiteit is door de leverancier een nieuw format opgeleverd. Wordt in maart 2021 ingebouwd in formulieren.
   3. 31-12-2020 gereed.
   4. In april 2021 wordt de gehele samenvattingspagina omgebouwd.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Betreft Formulieren eLoket. De standaard veel voorkomende input velden (zoals "naam", "adres", etc.) dienen een autocomplete attribuut te hebben.

  • Oorzaak:

   De huidige release van het systeem TriplEforms voldoet niet aan deze toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om gebruik te maken van het automatisch vullen van bepaalde gegevens.

  • Alternatief:

   De gegevens zelf typen.

  • Maatregel:

   Eind december 2020 zijn we overgegaan naar een nieuwe release. Hierin was het nog niet mogelijk. In 2022 volgt een nieuwe release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 3. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Betreft Formulieren eLoket. De websites hebben geen functionaliteit om herhalende content (zoals de link naar home, Open, Opslaan en Print) van de webpagina over te slaan en direct naar de hoofdcontent te gaan.

  • Oorzaak:

   De huidige release van het systeem TriplEforms voldoet niet aan deze toegankelijkheidseis.

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers en toetsenbordgebruikers kunnen blokken herhalende content niet overslaan. Hierdoor kunnen zij niet direct bij de hoofdcontent komen.

  • Alternatief:

   Het formulier doorlopen met gebruik van de muis in combinatie met het toetsenbord.

  • Maatregel:

   Eind december 2020 zijn we overgegaan naar een nieuwe release. Hierin was het nog niet mogelijk. In 2022 volgt een nieuwe release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 4. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Betreft Formulieren eLoket.

   1. Als een invulveld niet goed gevuld wordt, krijg je geen goede foutmelding te zien, alleen een instructie/melding dat bepaalde velden ingevuld dienen te worden en/of verplicht zijn ("Vul dit veld in." / "Dit veld is verplicht" of "Ongeldige waarde"). Dat is niet afdoende, want er wordt niet beschreven wat er fout is gegaan.
   2. Zorg dat de foutmelding tekstueel in beeld staat en niet verdwijnt zodra de focus op de foutmelding wordt geplaatst zoals dat nu het geval is.
  • Oorzaak:

   Functioneel beheerder beschikt over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.

  • Gevolg:

   Voor blinde bezoekers is het beter om concreet de naam van het veld te noemen, zodat duidelijk is welk veld niet correct is ingevuld.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:
   1. Alle velden in alle formulieren voorzien van een correcte foutmelding. Deze maatregel vraagt heel veel tijd. Zodoende worden eerst maatregelen uitgevoerd die sneller opgepakt kunnen worden.
   2. Foutmeldingen in beeld laten staan, totdat de fout is opgelost. Deze is 15-10-2020 opgelost.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022
 5. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Betreft Formulieren eLoket. Er bevindt zich een dubbele attribuut binnen een element (href).

  • Oorzaak:

   Functioneel beheerder beschikt over ontoereikende kennis en/of vaardigheden.

  • Gevolg:

   Schermlezer kan de betreffende code niet goed voorlezen.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Dubbel attribuut weghalen of aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2022

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Gemeenschappelijke regeling IJsselgemeenten heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Als een overheidsinstantie vindt dat sprake is van een onevenredige last, dan wordt dat in de toegankelijkheidsverklaring aangegeven bij de afwijkingen. De overheidsinstantie dient dan wel een toegankelijke alternatief te bieden, bijvoorbeeld door van een PDF-bestand ook een toegankelijke tekstversie aan te bieden, of door in plaats van digitale dienstverlening fysieke ondersteuning te bieden. Ook wanneer volledige digitale toegankelijkheid (nog) niet haalbaar is moet de content van de website of mobiele applicatie in elk geval zo toegankelijk mogelijk worden gemaakt.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209