Verklaring van www.noorderzijlvest.nl

Status toegankelijkheid https://www.noorderzijlvest.nl

Waterschap Noorderzijlvest is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 22-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.noorderzijlvest.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Noorderzijlvest is beschikbaar via de link http://www.noorderzijlvest.nl/toegankelijksheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Noorderzijlvest gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.noorderzijlvest.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Noorderzijlvest is gevorderd met de toegankelijkheid van www.noorderzijlvest.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 22-02-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Noorderzijlvest .
Functie: Manager Afvalwaterketer en Digitale Informatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 22-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen toch nog een toegankelijkheidsprobleem hebt met onze website, laat het ons dan weten. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

 

Aanvullende informatie van Waterschap Noorderzijlvest

Er is een verbeterplan digitale toegankelijkheid opgesteld. 

Wat betreft de inhoud (content) van de website moeten de verbeterstappen voor een belangrijk gedeelte nog worden uitgevoerd.  Inmiddels zijn wel video’s zonder ondertiteling verwijderd. Maar alle PDF’s en nieuwsberichten moeten nog inhoudelijk worden beoordeeld. Uit een analyse blijkt dat het om ruim 1.800 documenten gaat. De stappen die we hiervoor ondernemen (vanaf oktober 2020) zijn:

 1. Bepalen actualiteit van het document / verwijderen niet actuele documenten
 2. Vastleggen van de norm voor deze documenten
 3. Interne beoordeling van de actuele documenten en/of uitbesteding aan derden
 4. Aanpassing van documenten en vervanging.

Uiterlijk 31 maart 2021 voldoen alle bestaande documenten aan de eisen.

Nieuw te plaatsen documenten voldoen vanaf 1 januari 2021 aan de eisen.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.noorderzijlvest.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.noorderzijlvest.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Noorderzijlvest dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.noorderzijlvest.nl/loket/info/toegankelijkheidsver
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 17-03-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Noorderzijlvest dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de websiste staat een Captcha afbeelding. Er is geen alternatieve Captcha. De alt-tekst van het organogram luidt "Organogram_2018". Hiermee wordt niet de inhoud van dit organogram beschreven. Meerdere afbeeldingen zijn decoratief en bevatten geen aanvullende informatie. Naast een alt-attribuut wordt ook gebruik gemaakt van een titleattribuut
  • Oorzaak: Technisch en redactioneel
  • Gevolg: Blinden en slechtzienden kunnen de Captha niet goed waarnemen. Teksten worden door sommige screenreaders mogelijk twee keer voorgelezen
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Aanpassingen zijn doorgevoerd waardoor nu wel wordt voldaan aan de norm
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 2. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Toegankelijkheidsprobleem in 1 of meer video's. Er is een tijdelijke uitzondering van kracht.
  • Oorzaak: Mist ondertiteling
  • Gevolg: Video niet te gebruiken door doven en slechthorenden
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Video's zonder ondertiteling zijn verwijderd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 3. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Toegankelijkheidsprobleem bij 1 of meer video's Er is een tijdelijke uitzondering van kracht.
  • Oorzaak: Mist ondertiteling
  • Gevolg: Video niet te gebruiken door doven en slechthorenden
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Video's zonder ondertiteling zijn verwijderd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 4. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Toegankelijkheidsprobleem bij 1 of meer video's Er is een tijdelijke uitzondering van kracht.
  • Oorzaak: Mist ondertiteling
  • Gevolg: Video niet te gebruiken door doven en slechthorenden
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Video's zonder ondertiteling zijn verwijderd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 5. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's bevindt het logo zich in een <h1> element. Er wordt gebruik gemaakt van een lijst in een lijst (een <ul> in een <ul>). De tekst 'Volg noorderzijlvest' op elke pagina is als kop opgemaakt, maar heeft geen tekst eronder. De tekst 'Bezoekadres: Stedumermaar 1, 9735 AC Groningen' is opgemaakt als koptekst (<h3>).
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Blinde bezoekers kunnen niet goed gebruik maken van de site
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 6. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In een formulier is het mogelijk om een auto-complete functionaliteit toe te voegen op het veld 'Uw e-mail'. Dat is op dit moment niet gedaan.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Gebruiker kan niet optimaal gebruik maken van de site
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 7. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer de pagina https://www.noorderzijlvest.nl/ bekeken wordt in een schermbreedte van 320px is de content in het carrousel onder de kaart niet meer zichtbaar
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Content is niet goed leesbaar
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 8. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De contrastwaarden zijn laag
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Content is niet goed leesbaar
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 9. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de pagina staat een carrousel onder de kaart. Wanneer een CSS wordt ingeladen met de waarden uit dit criterium, vervagen/ verdwijnen sommige woorden waardoor deze niet meer leesbaar zijn.
  • Oorzaak: Redactioneel
  • Gevolg: Content is niet goed leesbaar
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Oplossing is om de tekst kort te houden. Inmiddels aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 10. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De tekst 'Terug naar navigatie (Menu)' die onder het menu verschijnt wanneer hier de focus op komt, heeft op elke pagina een te laag contrast met de achtergrond.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Tekst is slecht leesbaar
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 11. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Er zijn een aantal problemen gevonden wanneer de pagina's worden bekeken op een schermresolutie van 1024x768px en er wordt ingezoomd tot 200%. De meeste problemen lijken te komen doordat de achtergrondafbeelding onder het hoofdmenu zich niet aanpast aan de breedte van de pagina
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Slechtziende gebruikers kunnen onvoldoende gebruik maken van de site
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 12. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op elke pagina kan de informatie die verschijnt wanneer er met de muis over een begrip heen wordt gegaan niet met het toetsenbord bereikt worden. Op elke pagina staat een knop 'Meest bezocht' welke niet met het toetsenbord bereikt kunnen worden Mogelijk moet zijn om tweets over te slaan.
  • Oorzaak: Technisch en redactioneel
  • Gevolg: Functie toetsenbord is altijd toepasbaar
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Is opgelost in een release van april (na onderzoek derde) of door eigen aanpassingen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 13. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op een (deel)pagina is gebruik gemaakt van de videospeler van YouTube. Deze videospeler voldoet niet aan dit succescriterium omdat deze gebruik maakt van bediening door tekentoetsen.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Video niet voor iedereen bruikbaar
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Betreffende video is verwijderd
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 14. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina https://www.noorderzijlvest.nl/ staat content met een tijdslimiet (het carrousel onder de kaart).
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Gebruikers hebben onvoldoende tijd
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Tijdslimiet is uitgezet en daarmee opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 15. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op de site staat bewegende content (het carrousel onder de kaart) die naast andere content wordt getoond. De bewegende content moet gepauzeerd, gestopt of verborgen kunnen worden.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Gebruikers hebben onvoldoende tijd
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Optie is aangezet en daarmee opgelost
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 22-09-2020
 16. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is een skiplink aanwezig maar dit is de vierde link. Dit moet de eerste link zijn. Het logo, de zoekknop, en de lijst 'Meest bezocht' zijn ook herhalende content die moeten kunnen worden overgeslagen.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Gebruiker kunnen niet goed navigeren
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 17. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Wanneer op de inlogknop onderaan elke pagina wordt geklikt, verschijnt een lightbox. Het is mogelijk om achter deze lightbox te tabben/navigeren, terwijl deze in beeld blijft staan. In het hoofdmenu op elke pagina kunnen sommige delen worden uitgeklapt door de muis op een onderdeel in het menu te plaatsen.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Navigatie is onvoldoende
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 18. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina staat een carrousel onder de kaart. Wanneer hier naartoe wordt genavigeerd, komt de focus eerst over 4 verborgen links (dezelfde als in het carrousel). De focus zou niet op verborgen links moeten komen. Vervolgens komt de toetsenbordfocus op de 4 items in het carrousel, en daarna op de pijltjes. Op al deze onderdelen is de focus niet zichtbaar.
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Bediening is onvoldoende
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 19. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op (deel)pagina zijn de labels 'Periode' en 't/m' niet duidelijk genoeg en geven deze ook problemen voor criterium 2.5.3
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Niet begrijpelijke tekst
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020
 20. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina bevindt zich onder de kaart een carrousel. De pijltjesknoppen hieronder hebben de namen 'Previous' en 'Next', het is gebruiksvriendelijk om de Nederlandstalige vertaling te gebruiken en te specificeren dat het om slides gaat. Op meerdere pagina's bevindt zich de tekst 'Meest bezocht' met daarnaast een pijl die bij activering de meest bezochte links toont. Deze pijl mist een status (uitgeklapt of ingeklapt).
  • Oorzaak: Technisch
  • Gevolg: Inhoud is onvoldoende robuust
  • Alternatief: Nvt
  • Maatregel: Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in de volgende release.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-10-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Noorderzijlvest heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123