Verklaring van www.noorderzijlvest.nl

Status toegankelijkheid https://www.noorderzijlvest.nl

Waterschap Noorderzijlvest is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 06-07-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Waterschap Noorderzijlvest streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website www.noorderzijlvest.nl.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Waterschap Noorderzijlvest is beschikbaar via de link http://www.noorderzijlvest.nl/toegankelijksheidsverklaring

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Waterschap Noorderzijlvest gepubliceerde informatie blijkt dat de website www.noorderzijlvest.nl gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Waterschap Noorderzijlvest is gevorderd met de toegankelijkheid van www.noorderzijlvest.nl en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 29-06-2021 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Waterschap Noorderzijlvest .
Functie: Manager Afvalwaterketer en Digitale Informatie.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 06-07-2021.

Feedback en contactgegevens

Problemen met toegankelijkheid melden

Loop je tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heb je een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Stuur een email naar webbeheer@noorderzijlvest.nl

 

Aanvullende informatie van Waterschap Noorderzijlvest

Er is een verbeterplan digitale toegankelijkheid opgesteld (versie juni 2021). 

Wat betreft de inhoud (content) van de website moeten de verbeterstappen voor een belangrijk gedeelte nog worden uitgevoerd.  Het betreft dan met name beoordeling en aanpassing van Pdf's en aanvullingen bij video’s. Bij de bouw van de nieuwe website (per 6 april 2021 operationeel) is een opschoonactie uitgevoerd. Wat resteert zijn nog enkele honderden Pdf's welke beoordeeld en mogelijk aangepast moeten worden. Plus de projectsites (werk in uitvoering). 

De ambitie van het waterschap is dat eind 2021 80% van de inhoud (content van de website) volledig voldoet aan de eisen.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website www.noorderzijlvest.nl : voldoet gedeeltelijk

De website www.noorderzijlvest.nl is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Waterschap Noorderzijlvest dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-onderzoeksrapport-inspectie-www.noorderzijlvest.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 29-04-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-onderzoeksrapport-inspectie-paterswoldsemeer.noorderzijlvest.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
  • https://www.noorderzijlvest.nl/_flysystem/media/wcag-2.1-onderzoeksrapport-inspectie-lauwersmeerdijk.noorderzijlvest.nl-niveau-aa-1.0.pdf
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 12-05-2021
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 Web (voor websites) of 11 Software (voor mobiele applicaties) van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Waterschap Noorderzijlvest dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Resterende punten op 28/6/2021: Op een pagina staan twee links met daarachter een icoon van een PDF bestand. Dit zijn informatieve iconen, deze hebben een tekst alternatief nodig. Deze ontbreken nu. Dit komt op meer pagina's voor. Daarnaast staat in een document (Pdf) afbeelding van een logo zonder alt-tekst. Ook bij andere eisen voldoen de Pdf's niet altijd aan de eisen

  • Oorzaak:

   Redactioneel

  • Gevolg:

   Bezoekers kunnen niet optimaal gebruik maken

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Bij het PDF-icoon wordt de tekst toegevoegd 'pdf' Alle Pdf's worden later dit jaar integraal beoordeeld en aangepast.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op het einde van een video staat visuele informatie, zoals bijvoorbeeld de tekst “Deze film is gemaakt in opdracht van…” en de logo’s van Natura 2000 en provincie Groningen. Deze informatie is niet beschikbaar voor blinde mensen en dus moet hier een alternatief voor komen

  • Oorzaak:

   Het ontbreekt aan audiospoor en transcript

  • Gevolg:

   Video niet te gebruiken door blinden

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Video's aanpassen; alle video's worden dan beoordeeld en eventueel aangepast

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Toegankelijkheidsprobleem bij 1 of meer video's

  • Oorzaak:

   Ontbreekt audiospoor en transcript

  • Gevolg:

   Video niet te gebruiken door blinden

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Video's aanpassen

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.noorderzijlvest.nl/ staan onder de koptekst “Of ben je op zoek naar..” drie lijsten (ul-elementen) met links. Deze links horen bij elkaar, maar zijn verdeeld over drie lijsten. Hierdoor is de relatie tussen de links uit de drie verschillende lijsten niet door hulpsoftware te bepalen.

  • Oorzaak:

   Technisch

  • Gevolg:

   Blinde bezoekers kunnen niet goed gebruik maken van de site

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in een volgende release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 5. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In een formulier kunnen gegevens van de gebruiker ingevuld worden. Een gedeelte van deze gegevens kan in één keer goed worden ingevuld als correct gebruik gemaakt is van autocomplete.

  • Oorzaak:

   Technisch

  • Gevolg:

   Bezoeker kan niet optimaal gebruik maken van de site

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in een volgende release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 6. SC 1.4.10 - Reflow [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Op pagina https://www.noorderzijlvest.nl/nieuws staat bovenaan en onderaan een paginanavigatie. De links “4” tot en met “9” zijn niet zichtbaar bij een breedte gelijkwaardig aan 320 CSS-pixels.

  • Oorzaak:

   Technisch

  • Gevolg:

   Content is niet goed leesbaar

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Vraagt om technische aanpassingen van de site; hiervoor is opdracht verstrekt aan leverancier. Wordt opgelost in een volgende release.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021
 7. SC 2.1.4 - Sneltoetsen voor lettertekens [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In een mediaspeler is het mogelijk om tekentoetsen van één letter te gebruiken voor de bediening. Iemand kan bijvoorbeeld K gebruiken om de video te pauzeren en M om het geluid uit te zetten. Dit kan problemen opleveren met spraaksoftware.

  • Oorzaak:

   Technisch

  • Gevolg:

   Bediening van video gaat niet goed

  • Alternatief:

   Nvt

  • Maatregel:

   Voor deze video opgelost door parameter (code) aan te passen - met een workaround Nog wel controle op ‘de andere video’s en overleg met leverancier

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-12-2021

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Waterschap Noorderzijlvest heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209