Verklaring van Economische Samenwerking Zuid-Limburg

Status toegankelijkheid https://www.eszl.nl

Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 30-08-2022

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Economische Samenwerking Zuid-Limburg.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg is beschikbaar via de link https://www.eszl.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Economische Samenwerking Zuid-Limburg van Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 26-08-2022 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg .
Functie: Secretaris-Penningmeester.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 30-08-2022.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via info@eszl.nl

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

 

Aanvullende informatie van Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 27-08-2022.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Economische Samenwerking Zuid-Limburg : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Economische Samenwerking Zuid-Limburg is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. De balk met logo's van organisaties waarmee ESZL samenwerkt onderaan de homepage bevatten geen tekstueel alternatief.

  • Oorzaak:

   Deze logo's missen een alt-tag

  • Gevolg:

   Wie de logo's niet kan zien en vertrouwt op een voorleeshulp, weet niet met wie ESZL samenwerkt.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd. Logo's zijn er niet meer. Andere logo's die er wel nog zijn hebben we een alt-tag aan toegevoegd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Informatie, structuur en relaties overgebracht door presentatie kunnen door software bepaald worden of zijn beschikbaar in tekst. Mensen die vertrouwen op een voorleeshulp hebben moeite de site te doorgronden. Door het ontbreken van landmarks, verkeerd koppengebruik en een zoekfunctie waarvan naam/titel en button ontbreken, is het lastig navigeren door de website met een voorleeshulp.

  • Oorzaak:

   Op alle pagina's ontbreken WAI-ARAI landmarks. Daarnaast wordt i en bold gebruikt voor tekstopmaak. Op de contactpagina ontbreekt een H1, op de homepage worden H6'en gebruikt zonder dat er hogere headings aan vooraf gaan. De zoekfunctie heeft geen naam of titel.

  • Gevolg:

   Met een voorleeshulp is de website niet goed te doorgronden. Het ontbreken van landmarks dwingt mensen die met een toetsenbord navigeren en een voorleeshulp gebruiken steeds alle standaardonderdelen van de pagina te doorlopen (logo, menu, zoekfunctie). De zoekfunctie is alleen visueel te doorgronden. Een voorleeshulp herkent de zoekfunctie niet als zodanig.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, hierbij maken we gebruik van de tool accessiBe en is rekening gehouden met H1, H2 etc.. Verder is er geen zoekfunctie meer actief op de website.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het doel van elk invoerveld waarmee informatie van de gebruiker wordt verzameld, kan door software bepaald worden wanneer:

   • Het invoerveld een doel dient dat is geïdentificeerd in de paragraaf Inputdoelen voor Componenten van de Gebruikersinterface; en
   • De content wordt geïmplementeerd met behulp van technologieën die ondersteuning bieden bij het identificeren van de verwachte betekenis van formulier-invoergegevens. Het zoekveld van de website en de velden in het contactformulier zijn moeilijk te gebruiken door mensen die vertrouwen op een voorleeshulp.
  • Oorzaak:

   Het zoekveld mist titel/naam en een button. De velden in het contactformulier missen aria-labelledby

  • Gevolg:

   De zoekfunctie is alleen visueel te doorgronden. Een voorleeshulp herkent de zoekfunctie niet als zodanig. Het contactformulier is niet altijd te doorgronden omdat niet altijd duidelijk is waar ieder formulierveld voor is.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, hierbij maken we gebruik van de tool accessiBe. Verder hebben we aan het formulier de tag aria-labelledby toegevoegd. Er is geen zoekfunctie meer aanwezig.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 4. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De visuele weergave van tekst en afbeeldingen van tekst heeft een contrastverhouding van ten minste 4,5:1, behalve in de volgende gevallen:

   • Grote tekst: Grote tekst en afbeeldingen van grote tekst hebben een contrastverhouding van ten minste 3:1;
   • Incidenteel: Tekst of afbeeldingen van tekst die deel zijn van een inactieve component van de gebruikersinterface, die puur decoratief zijn, die voor niemand zichtbaar zijn, of die onderdeel zijn van een afbeelding die significant andere visuele content bevat, hebben geen contrasteis.
   • Woordmerken: Tekst die onderdeel is van een logo of merknaam heeft geen contrasteis.

   Belangrijke tekstblokken en sommige buttons op de site missen voldoende contrast, zoals op de homepage en Corona-pagina. Nieuwsberichten hanteren witte titels op een afbeelding.

  • Oorzaak:

   Witte tekst op blauwe achtergrond is onvoldoende contrastrijk.

  • Gevolg:

   Mensen die moeite hebben met contrast zullen moeite hebben met het lezen van deze teksten en buttons.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   Het blauw is vervangen door zwart. Verder kan de tool accessiBe de bezoeker de keuze geven om weergave van kleur aan te passen naar wens.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 5. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de gebruikte technologieën de visuele weergave tot stand kunnen brengen, wordt tekst gebruikt in plaats van afbeeldingen van tekst om informatie over te brengen, behalve in de volgende gevallen:

   • Aanpasbaar: De afbeelding van tekst kan visueel aangepast worden aan de eisen van de gebruiker;
   • Essentieel: Een specifieke weergave van tekst is essentieel voor de informatie die wordt overgebracht.
  • Oorzaak:

   Het logo bevat de titel van de site/organisatie, zonder dat hier een tekstueel alternatief voor is.

  • Gevolg:

   Mensen die vertrouwen op een voorleeshulp missen de naam van de organisatie bovenaan de pagina.

  • Alternatief:

   geen.

  • Maatregel:

   Alt-tekst is toegevoegd aan het logo.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij content die wordt geïmplementeerd met opmaaktalen die de volgende stijleigenschappen voor tekst ondersteunen, is er geen sprake van verlies van content of functionaliteit door het instellen van alle volgende, en door het niet wijzigen van andere stijleigenschappen:

   • Regelhoogte (regelafstand) naar ten minste 1,5 keer de lettergrootte;
   • Afstand tussen alinea's naar ten minste 2 keer de lettergrootte;
   • Letterafstand (spatiëren van letters) naar ten minste 0,12 keer de lettergrootte;
   • Spatiëren van woorden naar ten minste 0,16 keer de lettergrootte. Uitzondering: Menselijke talen en scripts die geen gebruik maken van een of meer van deze eigenschappen voor tekststijl in schriftelijke tekst, kunnen voldoen aan de eisen door alleen gebruik te maken van de eigenschappen die bestaan voor de betreffende combinatie van taal en script.

   Tekst op eszl.nl kan onvoldoende worden gemanipuleerd om groter en met meer letterafstand getoond te worden.

  • Oorzaak:

   Onbekend.

  • Gevolg:

   Gebruikers kunnen de regelafstand en letterspatiering niet manipuleren om aan te laten sluiten bij hun voorkeur.

  • Alternatief:

   Geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, hierbij maken we gebruik van de tool accessiBe. Bezoekers kunnen zelf de weergave van de website aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 7. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle functionaliteit van de content is bedienbaar via een toetsenbordinterface zonder dat afzonderlijke toetsaanslagen aan tijd gebonden zijn, behalve als de onderliggende functie een invoer vereist die afhangt van het pad dat de gebruiker aflegt en niet alleen van de eindpunten. Navigerend met keyboard door de Corona-pagina zijn meer links te vinden dan zichtbaar op het scherm.

  • Oorzaak:

   Uitklapfunctie op de corona-pagina klapt niet uit als men er met het toetsenbord naartoe navigeert.

  • Gevolg:

   Visuele feedback / focus highlight ontbreekt navigerend met het toetsenbord bij deze onderdelen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, hierbij maken we gebruik van de tool accessiBe. Uitklapvelden klappen nu wel uit.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 8. SC 2.2.2 - Pauzeren, stoppen, verbergen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle bewegende, knipperende, scrollende of automatisch actualiserende informatie gelden alle volgende zaken:

   • Bewegen, knipperen, scrollen: Voor bewegende, knipperende of scrollende informatie die (1) automatisch start, (2) langer dan vijf seconden duurt, en (3) parallel met andere content wordt getoond, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen, tenzij de beweging, knippering of scrolling, onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is en
   • Automatisch actualiserend: Voor elke soort automatisch actualiserende informatie die (1) automatisch start en (2) parallel met andere content wordt gepresenteerd, is er een mechanisme voor de gebruiker om dit te pauzeren, te stoppen of te verbergen of de frequentie van de actualisering in te stellen, tenzij de automatische actualisering onderdeel is van een activiteit waar ze essentieel is. De balk met logo's op de homepage blijft bewegen en is niet stil te zetten.
  • Oorzaak:

   Een stop-functie ontbreekt

  • Gevolg:

   Een gebruiker kan de beweging van de logo-balk niet uitzetten.

  • Alternatief:

   De balk staat vrijwel onderaan, men kan weer omhoog scrollen om de balk te verbergen.

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, hierbij maken we gebruik van de tool accessiBe. Momenteel maken we geen gebruik van animerende banners.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 9. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is een mechanisme beschikbaar om blokken content die op meerdere webpagina's worden herhaald te omzeilen. Dit is niet aanwezig in de website

  • Oorzaak:

   WAI-ARAI landmarks ontbreken, geen skiplinks aanwezig.

  • Gevolg:

   Iemand die met een toetsenbord/voorleeshulp door de site navigeert, moet altijd langs de vaste onderdelen van de pagina (logo, menu, etc)

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, hierbij maken we gebruik van de tool accessiBe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 10. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Elke gebruikersinterface die met een toetsenbord te bedienen is, heeft een bedieningswijze waarbij de indicator van de toetsenbordfocus zichtbaar is. Nieuwsberichten op de homepage tonen onvoldoende focus.

  • Oorzaak:

   Ieder nieuwsbericht op de homepage komt drie keer als link voor, waarbij alleen de laatste link een focus weergeeft op de titel van het nieuwsbericht.

  • Gevolg:

   Navigerend door de nieuwsberichten is het niet altijd duidelijk waar men zich bevindt.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, hierbij maken we gebruik van de tool accessiBe.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 11. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Verandering van de instelling van een component van de gebruikersinterface veroorzaakt niet automatisch een contextwijziging, tenzij de gebruiker geïnformeerd is over het gedrag vóór het gebruik van de component. De zoekfunctie opent een fullscreen zoekbalk zonder dat daar vooraf context over is gegeven.

  • Oorzaak:

   De zoekfunctie mist naam/titel en een beschrijving van de visuele actie die ze oproept. Daarnaast mist er daarna een zoek button.

  • Gevolg:

   Zonder goed zichtvermogen is het onmogelijk te bepalen wat het loepje –en als men daarna klikt- doet.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, er is geen zoekfunctie meer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 12. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Als de content gebruikersinvoer vereist, dan worden labels of instructies geleverd. De zoekfunctie mist context, waardoor deze functie onduidelijk is voor mensen die gebruik maken van een voorleeshulp.

  • Oorzaak:

   Titel/naam mist in zoekveld, verzend-button om te zoeken ontbreekt.

  • Gevolg:

   Een voorleeshulp weet de voorleesfunctie niet als zodanig te herkennen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, er is geen zoekfunctie meer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 13. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Voor alle componenten van de gebruikersinterface (inclusief, maar niet uitsluitend voor formulierelementen, links en door scripts gegenereerde componenten), kunnen de naam (name) en rol (role) door software bepaald worden; toestanden (states), eigenschappen (properties) en waarden (values) die door de gebruiker ingesteld kunnen worden, kunnen door software ingesteld worden; en kennisgeving van veranderingen in deze items is beschikbaar voor user agents, met inbegrip van hulptechnologieën. De zoekfunctie mist context, waardoor deze functie onduidelijk is voor mensen die gebruik maken van een voorleeshulp.

  • Oorzaak:

   Het zoekveld heeft geen titel of beschrijving en mist een (verzend/zoek)button.

  • Gevolg:

   Een voorleeshulp weet de voorleesfunctie niet als zodanig te herkennen.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd, er is geen zoekfunctie meer.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022
 14. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In content die is geïmplementeerd met opmaaktalen kunnen statusberichten door software bepaald worden met behulp van rol (role) of eigenschappen (properties), zodat hulptechnologieën de berichten aan de gebruiker kunnen presenteren zonder dat ze de focus krijgen. Foutmeldingen in het contactformulier missen automatische focus voor voorleeshulp.

  • Oorzaak:

   Role="alert" ontbreekt

  • Gevolg:

   Iemand die het contactformulier invult weet niet of het is gelukt na verzenden, totdat deze van helemaal boven aan de pagina via het toetsenbord naar het contactformulier is genavigeerd.

  • Alternatief:

   geen

  • Maatregel:

   De website is volledig vernieuwd. Wanneer bezoekers het formulier invullen dan krijgen ze een bevestigingsmelding waar automatisch naartoe wordt gescrolled. Foutmeldingen bevatten de tag role=”alert”

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022

Andere toegankelijkheidsissues

 1. Anders (in onderstaand tekstvak benoemen en toelichten)
  • Beschrijving van het issue:

   ESZL is een stichting gericht op het stimuleren van economische samenwerking in Zuid-Limburg. ESZL is een uitvoeringsorganisatie die voor projecten samenwerkt met stakeholders uit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven. De organisatie heeft 2 vaste medewerkers (1,55 FTE), die zich met name richten op ondersteunende, administratieve/secretariële werkzaamheden. Aanvullende expertise en capaciteit wordt extern ingehuurd, indien noodzakelijk/gevraagd.

  • Oorzaak:

   ESZL voldoet nu nog niet aan de gestelde eisen voor toegankelijkheid van de website. Dit komt omdat ESZL een kleine organisatie is met slechts 2 vaste medewerkers. Er is hierdoor onvoldoende kennis van zaken en capaciteit in huis op het gebied van toegankelijkheid. Om deze reden hebben we pas recent kennis genomen van de regelgeving.

  • Gevolg:

   Bezoekers van de website van ESZL met een visuele beperking kunnen op dit moment niet direct alle informatie volledig tot zich nemen.

  • Alternatief:

   Bezoekers kunnen bellen of mailen voor meer informatie. Tevens kunnen ze gebruik maken van standaard screenreading- en voorleestools in hun internetbrowser. Dit vergroot de toegankelijkheid van de informatie op de site, maar ontsluit nog niet alle inhoud op de website.

  • Maatregel:

   We vinden het belangrijk dat onze website voor iedereen toegankelijk en gebruiksvriendelijk is. Daarom zijn we op dit moment bezig om onze website te laten voldoen aan de door de overheid gestelde eisen, zowel op het gebied van regelgeving, techniek als inhoud. Er is externe expertise ingeschakeld om onderzoek te laten doen naar de benodigde verbeteringen. De verwachting is dat de website volledig moet worden vernieuwd.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-08-2022

Onevenredige last

De maatregelen die Stichting Economische Samenwerking Zuid-Limburg heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorgegaan totdat volledig aan alle toegankelijkheidseisen is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209