Verklaring van Het Utrechts Archief

Status toegankelijkheid https://www.hetutrechtsarchief.nl

Het Utrechts Archief is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 13-04-2021

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Het Utrechts Archief streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Het Utrechts Archief.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Het Utrechts Archief is beschikbaar via de link https://hetutrechtsarchief.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Het Utrechts Archief van Het Utrechts Archief voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Het Utrechts Archief .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 13-04-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl. 

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Het Utrechts Archief

Eind 2020/begin 2021 hebben wij een grote technische slag geslagen in verbeteringen van de toegankelijkheid van onze website. Momenteel zijn wij in gesprek met onze twee archiefbeheersysteemleveranciers zodat ook zij hun webservices digitaal toegankelijk gaan maken.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 31-12-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Het Utrechts Archief : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Het Utrechts Archief is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Alle niet-tekstuele content die aan de gebruiker wordt gepresenteerd, heeft een tekstalternatief dat een gelijkwaardig doel dient. […]

  • Oorzaak:

   De actie van alle afbeeldingen een alt tekst geven, loopt nog.

  • Gevolg:

   Nog niet alle oudere artikelen met afbeelding erin hebben een alt tekst. De artikelen in het verhalengedeelte moeten nog een lege atl-tekst krijgen (want: decoratief).

  • Alternatief:

   Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.

  • Maatregel:

   Het komende jaar stapsgewijs uitvoeren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 2. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld voor emailadres in de nieuwsbrief (mailchimp) wordt niet automatisch aangevuld. Invoervelden naam en emailadres in onze andere contactformulieren worden nog niet automatisch aangevuld.

  • Oorzaak:

   De embedded code die Mailchimp aanbied en gebrek aan kennis om hier aanpassingen in aan te maken zodat wordt voldaan aan dit criterium. De module die wij gebruiken voor onze contactformulieren biedt geen duurzame mogelijkheid voor het toevoegen van autocomplete attributen.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk voor hulpsoftware om deze velden in één keer goed in te vullen.

  • Alternatief:

   De invoervelden 'Naam' en 'E-mailadres' in onze contactformulieren handmatig invullen.

  • Maatregel:

   Code autocomplete=”email” toevoegen aan dit input-element voor de nieuwsbrief. Op zoek naar een contactformulier die voldoet aan de criteria voor Digitale Toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 3. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De invoervelden van onze contactformulieren hebben onvoldoende contrast.

  • Oorzaak:

   De gebruikte module voor de contactformulieren is qua styling niet aanpasbaar.

  • Gevolg:

   Bepaalde niet-tekstuele elementen op onze website die wel informatie overdragen zijn niet duidelijk waarneembaar.

  • Alternatief:

   In de internetbrowser Google Chrome kunt u een extensie toevoegen waarmee u het kleurenschema van webpagina's aanpast. Zo'n functie noemt men ook wel een plug-in of add-on. Lees hier meer:https://www.seniorweb.nl/tip/tip-hoog-contrast-in-chrome

  • Maatregel:

   Op zoek naar een contactformuliermodule waarbij de styling zelf aanpasbaar is.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 4. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De hoofdnavigatie bevat veel links in het dropdownmenu. Wanneer tekstafstand wordt ingesteld op de waarden uit dit criterium, valt een deel van de tekst weg.

  • Oorzaak:

   Te veel tekst in de dropdownmenu's met te lange titels.

  • Gevolg:

   Onderdelen van de website zijn niet voldoende zichtbaar of aanklikbaar.

  • Alternatief:

   Tekstafstand instellen naar een kleine afstand. Of neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl.

  • Maatregel:

   De dropdownmenu's aanpassen: korter maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 5. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   In onze contactformulieren staan een aantal labels met informatie als muis op dit label staat. Deze informatie is niet beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.

  • Oorzaak:

   De manier waarop onze contactformulieren zijn ingebouwd (RSForm!). Er is niet voldoende kennis om hier (duurzaam) aanpassingen in te maken.

  • Gevolg:

   Bij het invullen van een formulier kan essentiele informatie gemist worden.

  • Alternatief:

   Contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11. U kunt ook contact opnemen middels onze chatmodule.

  • Maatregel:

   RSF forms kan dit niet aanpasbaar maken. Of zelf de caption leeg laten, of een andere formulieren module zoeken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 6. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De jaartallen in het verhalengedeelte hebben onvoldoende contrast als het artikel daarachter is opgemaakt met een te lichte kleur.

  • Oorzaak:

   Zelf aanpassen van de kleur in de verhalenartikelen.

  • Gevolg:

   De jaartallen in de verhalenmodule zijn soms lastig te zien.

  • Alternatief:

   In de internetbrowser Google Chrome kunt u een extensie toevoegen waarmee u het kleurenschema van webpagina's aanpast. Zo'n functie noemt men ook wel een plug-in of add-on. Lees hier meer:https://www.seniorweb.nl/tip/tip-hoog-contrast-in-chrome

  • Maatregel:

   Al deze teksten moeten voldoende contrast hebben van minimaal 4,5:1 of als het gaat om grote tekst minimaal 3,0:1 Zelf alle verhalen artikelen nog nalopen en bij de betreffende artikelen zelf de achtergrondkleur aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 7. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het herschalen in de verhalenmodule werkt niet.

  • Oorzaak:

   Het template van de website is zo gebouwd.

  • Gevolg:

   Wanneer de website wordt geschaald/gezoomd naar een bepaald formaat, kan het zijn dat de jaartallen in de verhalenmodule wegvallen.

  • Alternatief:

   De website gebruiken in normaal geschaald formaat, of contact opnemen met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl.

  • Maatregel:

   Verhalenmodule aanpassen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 8. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het is niet mogelijk de chat-applicatie of het archiefstuk reserveren formulier met het toetsenbord te openen.

  • Oorzaak:

   Bij de bouw van deze elementen is geen rekening gehouden met toetsenbordtoegankelijkheid.

  • Gevolg:

   Het is niet mogelijk om enkele essentiële digitale diensten enkel te bedienen middels het toetsenbord.

  • Alternatief:

   Contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11.

  • Maatregel:

   Zowel de chatpop up als de archiefstuk reserveren pop up toetsenbordtoegankelijk maken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 9. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De toetsenbordfocus loop vast in het invulveld nieuwsbrief in de footer op de homepage.

  • Oorzaak:

   De manier waarop het mailchimp inschrijfveld zit ingebouwd in de footer.

  • Gevolg:

   Iemand die de website enkel met toetsenbord bedient, komt mogelijk vast te zitten in de footer op de homepage.

  • Alternatief:

   Contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11.

  • Maatregel:

   Toetsenbordfocus aanpassen op de homepage.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 15-05-2021
 10. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De foutmelding bij het inschrijven op de nieuwsbrief verdwijnt te snel.

  • Oorzaak:

   Dit is een instelling in mailchimp en niet aanpasbaar.

  • Gevolg:

   Het kan niet duidelijk zijn waarom inschrijving niet mogelijk is.

  • Alternatief:

   Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.

  • Maatregel:

   De inschrijfmogelijkheid op een andere manier aanbieden, of op zoek gaan naar een andere nieuwsbriefmogelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 11. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Dit geldt ook voor enkele pdf bestanden.

  • Oorzaak:

   De beeldbankmodule is niet in eigen beheer maar bij een leverancier. Onze pdf bestanden zijn nog niet toegankelijk gemaakt.

  • Gevolg:

   Het is niet altijd duidelijk op welke pagina of in welk document je je bevindt.

  • Alternatief:

   Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.

  • Maatregel:

   Recente pdf's toegankelijk maken. Nieuwe pdf's toegankelijk publiceren.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 12. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het linkdoel van gedeeltelijke urls kan niet bepaald worden.

  • Oorzaak:

   Het gebruik van gedeeltelijke urls in plaats van volledige url's.

  • Gevolg:

   Het doel van een link kan niet altijd bepaald worden.

  • Alternatief:

   Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.

  • Maatregel:

   Zelf een slag slaan: -Alle gedeeltelijke url's aanpassen. -Onduidelijke linksteksten zoals 'Lees het verhaal hier' aanpassen naar betekenisvolle linkteksten.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 13. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Bij openklappen van het formulier om te zoeken door de archiefcollectie verplaatst de toetsenbordfocus automatisch naar het eerste invoerveld.

  • Oorzaak:

   De bouw van de interface op het collectiebeheersysteem door de leverancier.

  • Gevolg:

   Navigeren door het zoekformulier is niet consistent.

  • Alternatief:

   Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.

  • Maatregel:

   Het aanpassen van deze interface staat inmiddels op de agenda van onze leverancier De Ree Archiefsystemen. Belangrijk om te blijven checken.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 14. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Het invoerveld van de nieuwsbrief heeft geen zichtbaar label, alleen een placeholdertekst.

  • Oorzaak:

   Implementatie van de nieuwsbriefmodule Mailchimp.

  • Gevolg:

   Het kan onduidelijk zijn waar dit veld voor dient.

  • Alternatief:

   Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.

  • Maatregel:

   Aanpassen van de nieuwsbrief inschrijvingsmogelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 15. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De functionaliteit om door de archiefcollectie te zoeken (te bereiken door te klikken op de drie puntjes), heeft geen toestand die door software bepaald kan worden.

  • Oorzaak:

   Het onderdeel van het zoeken door de archiefcollecties wordt beheerd door een derde leverancier.

  • Gevolg:

   Deze elementen hebben geen rol en geen toestand (status) die door software bepaald kan worden. Dit kan problemen opleveren voor hulpsoftware.

  • Alternatief:

   Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.

  • Maatregel:

   In gesprek gaan met de leverancier over aanpassing van de archiefzoekmodule.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021
 16. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Een verandering in status van het aantal resultaten in de beeldcollectie is niet zichtbaar voor gebruikers van hulpsoftware.

  • Oorzaak:

   De interface van die collectieonderdeel wordt beheerd door een derde leverancier.

  • Gevolg:

   Het kan onduidelijk zijn voor gebruikers van hulpsoftware hoeveel resultaten er zijn.

  • Alternatief:

   Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.

  • Maatregel:

   In gesprek met de leverancier over aanpassing van deze module.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue:

   Op onze website maken we gebruik van 2 collectiebeheersystemen van 2 verschillende leveranciers. Deze systemen zijn nog niet volledig toegankelijk gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de interfaces op deze zoeksystemen nog niet voldoen.

  • Oorzaak:

   De interfaces van de collectiebeheersystemen zijn nog niet toegankelijk gemaakt door de beherende leveranciers.

  • Gevolg:

   Het online zoeken door onze collecties voldoet nog niet aan alle toegankelijkheidseisen.

  • Alternatief:

   U kunt contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11. U kunt ook contact opnemen middels onze chatmodule.

  • Maatregel:

   Wij zijn in gesprek met onze leveranciers. Zij gaan stappen zetten om hun systemen te toetsen en te verbeteren aan de hand van de toegankelijkheidscriteria.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 31-10-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Het Utrechts Archief heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209