Verklaring van Het Utrechts Archief

Status toegankelijkheid https://www.hetutrechtsarchief.nl

Het Utrechts Archief is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: B - voldoet gedeeltelijk ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

Deze status is toegekend op basis van een eigen verklaring.
Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 23-09-2020.

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Het Utrechts Archief streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Het Utrechts Archief.

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Het Utrechts Archief is beschikbaar via de link https://www.hetutrechtsarchief.nl

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit de door Het Utrechts Archief gepubliceerde informatie blijkt dat de website Het Utrechts Archief gedeeltelijk voldoet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN wordt een concrete datum genoemd waarop de maatregelen zullen zijn uitgevoerd.

In de toelichting, onder het kopje onderbouwing van de verklaring, wordt aangegeven hoe ver Het Utrechts Archief is gevorderd met de toegankelijkheid van Het Utrechts Archief en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Het Utrechts Archief .
Functie: Directeur.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 23-09-2020.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Neem dan contact op via inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl. 

Wat kunt u van ons verwachten?

 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u [contact opnemen met de Nationale Ombudsman].

Aanvullende informatie van Het Utrechts Archief

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • Oké. De status van de website Het Utrechts Archief : voldoet gedeeltelijk

De website Het Utrechts Archief is onderzocht op toegankelijkheid en uit de rapportage blijkt volgens Het Utrechts Archief dat nog niet aan alle onderstaande kenmerken wordt voldaan:

 • De onderzoeksresultaten waarop de claim is gebaseerd zijn beschikbaar via:
  • https://www.hetutrechtsarchief.nl/
   Kenmerken die in de rapportage zijn vastgelegd:
   • Datum: 28-04-2020
   • Type onderzoek: handmatig onderzoek (eventueel deels automatisch)
   • Onderzoek uitgevoerd door: een onafhankelijke derde partij
   • Oké. Gebruikte standaard: EN 301 549 / WCAG 2.1 niveau AA
   • Oké. Actualiteit: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat de meet- en onderzoeksgegevens waarop het onderzoek is gebaseerd jonger zijn dan 36 maanden.
   • Oké. Onderzoeksmethode: voldoet aan de voorwaarde. Uit de rapportage blijkt dat bij het handmatige onderzoek een goed gedocumenteerde evaluatiemethode (WCAG-EM of gelijkwaardig) is gebruikt.
   • Oké. Vastlegging: voldoet aan de eisen. Uit de rapportage blijkt dat de onderzoeksresultaten zijn vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, of in het machineleesbare formaat EARL.
 • De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
  • Oké. Omvatten alle eisen uit hoofdstuk 9 van de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.
  • Oké. Zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd.
 • Niet Oké. Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, die niet konden worden hersteld voordat het onderzoek werd afgerond.
 • Oké. Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart Het Utrechts Archief dat de website gedeeltelijk voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard.

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.1.1 - Niet-tekstuele content [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Nog niet alle niet-tekstuele content op onze website, zoals afbeeldingen, knoppen en interactieve elementen, beschikken over een goed tekstalternatief.
  • Oorzaak: De knoppen, buttons en interactieve elementen zijn in ons CMS niet te voorzien van de mogelijkheid voor een tekstalternatief.
  • Gevolg: De interactieve li-elementen in onze hoofdnavigatie hebben geen betekenis. De 'zoeken' knop heeft geen betekenis. De download iconen hebben geen betekenis. Decoratieve afbeeldingen in het verhalengedeelte van de website hebben geen leeg tekstalternatief.
  • Alternatief: Contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11. U kunt ook contact opnemen middels onze chatmodule.
  • Maatregel: Alle elementen voorzien van een tekstalternatief mogelijkheid. Decoratieve afbeeldingen voorzien van een lege alt-tekst.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 2. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De footer is opgemaakt met em. Dit attribuut is bedoeld om een deel van een tekst nadruk te geven. Op enkele pagina's op de website is niet duidelijk welke tekst bij welke kop hoort. De bladeroptie door resultaten op de website voldoet niet. Evenals het verhalengedeelte. De hiërarchie van koppen voldoet niet op enkele specifieke pagina's; koppen van hetzelfde niveau volgen elkaar op. Enkele koppen zijn opgemaakt met strong ipv met <h>.
  • Oorzaak: De manier waarop het template van onze website is opgebouwd. Het is voor ons niet mogelijk daar zelf grote wijzigingen in aan te brengen. Het is soms niet mogelijk om koppen in bijvoorbeeld banners of intro teksten zelf aan te passen.
  • Gevolg: Het is niet altijd duidelijk welke tekst bij welke kop hoort. Het skippen door een pagina (dmv skiplinks) is niet overal mogelijk. Op enkele plekken lijkt het alsof de tekst extra nadruk heeft, terwijl het in werkelijkheid om een kop gaat.
  • Alternatief: Contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11. U kunt ook contact opnemen middels onze chatmodule.
  • Maatregel: Het template van deze pagina's aanpassen. Duidelijke richtlijnen opstellen voor de webredacteuren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 3. SC 1.3.5 - Identificeer het doel van de input [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld voor emailadres in de nieuwsbrief (mailchimp) wordt niet automatisch aangevuld. Invoervelden naam en emailadres in onze andere contactformulieren worden nog niet automatisch aangevuld.
  • Oorzaak: De embedded code die Mailchimp aanbied en gebrek aan kennis om hier aanpassingen in aan te maken zodat wordt voldaan aan dit criterium. De module die wij gebruiken voor onze contactformulieren biedt geen duurzame mogelijkheid voor het toevoegen van autocomplete attributen.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk voor hulpsoftware om deze velden in één keer goed in te vullen.
  • Alternatief: De invoervelden 'Naam' en 'E-mailadres' in onze contactformulieren handmatig invullen.
  • Maatregel: Code autocomplete=”email” toevoegen aan dit input-element voor de nieuwsbrief. Op zoek naar een contactformulier die voldoet aan de criteria voor Digitale Toegankelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 4. SC 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op diverse pagina's staan verschillende kleuren links op een grijze, groene of witte tekst. Deze links veranderen niet wanneer de muis erop staat.
  • Oorzaak: Het template van de website is zo gebouwd.
  • Gevolg: Het is niet altijd duidelijk wanneer iets een link is.
  • Alternatief: Bekijk of iets een link is door met de rechtermuisknop te checken.
  • Maatregel: Alle links moeten onderstreept worden zodra de muis op een van de links staat.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 5. SC 1.4.11 - Contrast van niet-tekstuele content [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De invoervelden van onze contactformulieren hebben onvoldoende contrast. De communicerende knoppen in de beeldbank hebben niet voldoende contrast. Het contrast in bepaalde modules zoals veelgestelde vragen, voldoet niet. De 'zoeken' knop in de zoekbalk heeft onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: In het template van de website is onvoldoende rekening gehouden met contrast. De gebruikte module voor de contactformulieren is qua styling niet aanpasbaar.
  • Gevolg: Bepaalde niet-tekstuele elementen op onze website die wel informatie overdragen zijn niet duidelijk waarneembaar.
  • Alternatief: In de internetbrowser Google Chrome kunt u een extensie toevoegen waarmee u het kleurenschema van webpagina's aanpast. Zo'n functie noemt men ook wel een plug-in of add-on. Lees hier meer:https://www.seniorweb.nl/tip/tip-hoog-contrast-in-chrome
  • Maatregel: Van al bovengenoemde elementen wordt het contrast aangepast.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 6. SC 1.4.12 - Tekstafstand [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: De hoofdnavigatie bevat veel links in het dropdownmenu. Wanneer tekstafstand wordt ingesteld op de waarden uit dit criterium, valt een deel van de tekst weg.
  • Oorzaak: Te veel tekst in de dropdownmenu's met te lange titels.
  • Gevolg: Onderdelen van de website zijn niet voldoende zichtbaar of aanklikbaar.
  • Alternatief: Tekstafstand instellen naar een kleine afstand. Of neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl.
  • Maatregel: De dropdownmenu's aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 7. SC 1.4.13 - Content bij hover of focus [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: In onze contactformulieren staan een aantal labels met informatie als muis op dit label staat. Deze informatie is niet beschikbaar voor toetsenbordgebruikers.
  • Oorzaak: De manier waarop onze contactformulieren zijn ingebouwd (RSForm!). Er is niet voldoende kennis om hier (duurzaam) aanpassingen in te maken.
  • Gevolg: Bij het invullen van een formulier kan essentiele informatie gemist worden.
  • Alternatief: Contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11. U kunt ook contact opnemen middels onze chatmodule.
  • Maatregel: Het mogelijk maken in RSForms! dat dit wel kan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 8. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op deze website staan meerdere teksten met onvoldoende contrast. Zo hebben kleine groene teksten op witte pagina's onvoldoende contrast . Op veel andere pagina's is veel gebruik gemaakt van de bovenstaande combinaties rood-wit en groen-wit. De interactieve elementen in de hoofdnavigatie hebben onvoldoende contrast. De jaartallen in het verhalengedeelte hebben onvoldoende contrast. Sommige elementen in de chatmodule hebben onvoldoende contrast.
  • Oorzaak: Het ontwerp van onze website is is gebaseerd op onze al bestaande huisstijl. In die huisstijl is geen rekening gehouden met de eis van contrast.
  • Gevolg: De content op onze website is in sommige gevallen moeilijk leesbaar.
  • Alternatief: In de internetbrowser Google Chrome kunt u een extensie toevoegen waarmee u het kleurenschema van webpagina's aanpast. Zo'n functie noemt men ook wel een plug-in of add-on. Lees hier meer:https://www.seniorweb.nl/tip/tip-hoog-contrast-in-chrome
  • Maatregel: Al deze teksten moeten voldoende contrast hebben van minimaal 4,5:1 of als het gaat om grote tekst minimaal 3,0:1
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 9. SC 1.4.4 - Herschalen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Banners met extra info zijn niet meer zichtbaar na herschalen en inzoomen tekst (bijv in de testresolutie 1024x768 en 200% zoom). Bij herschalen verdwijnt de info uit de grote intro-header blokken op een hulp bij onderzoek pagina. Het herschalen in de verhalenmodule werkt niet.
  • Oorzaak: Het template van de website is zo gebouwd.
  • Gevolg: Wanneer de website wordt geschaald naar een bepaald formaat, kan het zijn dat er essentiele informatie wegvalt.
  • Alternatief: De website gebruiken in normaal geschaald formaat, of contact opnemen met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl.
  • Maatregel: Herschalen van banners en introblokken mogelijk maken, ook voor mobiel gebruik.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 10. SC 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Meerdere onderdelen op verschillende pagina's zijn niet met het toetsenbord te bedienen, zoals de dropdownmenu’s in het hoofdmenu. De interactieve li-elementen kunnen geen toetsenbordfocus ontvangen. Ook is het niet mogelijk om de chat-applicatie of het archiefstuk reserveren formulier met het toetsenbord te openen
  • Oorzaak: Bij de bouw van deze elementen is geen rekening gehouden met toetsenbordtoegankelijkheid.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk om de website enkel te bedienen middels het toetsenbord.
  • Alternatief: Contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11.
  • Maatregel: Alle niet toegankelijke elementen toetsenbordtoegankelijk maken.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 11. SC 2.1.2 - Geen toetsenbordval [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De toetsenbordfocus loop vast in het invulveld nieuwsbrief in de footer.
  • Oorzaak: De manier waarop het mailchimp inschrijfveld zit ingebouwd in de footer.
  • Gevolg: Iemand die de website enkel met toetsenbord bedient, komt mogelijk vast te zitten in de footer.
  • Alternatief: Contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11.
  • Maatregel: Toetsenbordfocus aanpassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 12. SC 2.2.1 - Timing aanpasbaar [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: De foutmelding bij het inschrijven op de nieuwsbrief verdwijnt te snel.
  • Oorzaak: Instellingen in Mailchimp.
  • Gevolg: Het kan niet duidelijk zijn waarom inschrijving niet mogelijk is.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Instellingen aanpassen zodat de foutmelding blijft staan.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 13. SC 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Er is geen mechanisme beschikbaar om blokken content te omzeilen die op meerdere webpagina's worden herhaald, bijvoorbeeld dmv skiplinks.
  • Oorzaak: De manier waarop de website is opgebouwd.
  • Gevolg: Het is niet mogelijk om blokken content op de pagina te omzeilen.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Alle pagina's voorzien van een mechanische om blokken content te omzeilen, zoals skiplinks.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 14. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op pagina's van de collectie beeldmateriaal wordt paginatitel 'Beeldmateriaal' twee keer gebruikt. Dit geldt ook voor enkele pdf bestanden.
  • Oorzaak: De beeldbankmodule is niet in eigen beheer maar bij een leverancier. Onze pdf bestanden zijn nog niet toegankelijk gemaakt.
  • Gevolg: Het is niet altijd duidelijk op welke pagina of in welk document je je bevindt.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Paginatitel van de beeldcollectie aanpassen. Recente pdf's toegankelijk maken. Nieuwe pdf's toegankelijk publiceren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2020
 15. SC 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij het activeren van een knop, link of ander interactief onderdeel gaat de toetsenbordfocus niet altijd eerst naar de nieuwe content voordat deze verder gaat, dit gaat met name op voor de lightboxes op de detailpagina's van de collectie beeldmateriaal.
  • Oorzaak: De implementatie van de beeldbank.
  • Gevolg: De focusbare componenten krijgen de focus niet in de juiste volgorde waardoor betekenis en bedienbaarheid niet behouden blijft.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: De beeldbankmodule aanpassen zodanig dat op de pagina's sequentieel genavigeerd kan worden.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 16. SC 2.4.4 - Linkdoel (in context) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het linkdoel van gedeeltelijke urls kan niet bepaald worden.
  • Oorzaak: Het gebruik van gedeeltelijke urls in plaats van volledige url's.
  • Gevolg: Het doel van een link kan niet altijd bepaals worden.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Alle gedeeltelijke url's aanpassen. Onduidelijke linksteksten zoals 'Lees het verhaal hier' aanpassen naar betekenisvolle linkteksten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 17. SC 2.4.7 - Focus zichtbaar [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Op alle pagina's is de toetsenbordfocus niet zichtbaar op meerdere plaatsen in het hoofdmenu. In het hoofdmenu is de focus ook niet zichtbaar op de knop ‘Zoeken’ en op de link met het logo.
  • Oorzaak: De opbouw van de website.
  • Gevolg: De website is niet voldoende te bedienen met het toetsenbord.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Website nalopen om de elementen op te zoeken en waar nodig toetsenbordfocus toepassen.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 18. SC 2.5.3 - Label in naam [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Enkele verwijzingen naar resultaten in de collecties bevatten geen of een onduidelijke linktekst.
  • Oorzaak: De manier waarop het collectiebeheersysteem in onze website is ingebouwd.
  • Gevolg: Het kan onduidelijke zijn waar een link naartoe verwijst.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Het toevoegen van duidelijke linkteksten.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 19. SC 3.2.2 - Bij input [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Bij openklappen van het formulier om te zoeken door de archiefcollectie verplaatst de toetsenbordfocus automatisch naar het eerste invoerveld.
  • Oorzaak: De bouw van de interface op het collectiebeheersysteem door de leverancier.
  • Gevolg: Navigeren door het zoekformulier is niet consistent.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Het aanpassen van deze interface op de agenda zetten bij onze leverancier.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-05-2021
 20. SC 3.3.1 - Foutidentificatie [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: In een contactformulier waarin om een bijlage wordt gevraagd, wordt de foutmelding weergegeven in het Engels.
  • Oorzaak: Het gebruik van de module RSForm! en te weinig rechten om hierin iets te kunnen veranderen.
  • Gevolg: Het kan onduidelijk zijn voor gebruikers waarom het niet lukt een formulier te verzenden.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Aanpassing van de module of een nieuwe module zoeken voor contactformulieren.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 21. SC 3.3.2 - Labels of instructies [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Het invoerveld van de nieuwsbrief heeft geen zichtbaar label, alleen een placeholdertekst.
  • Oorzaak: Implementatie van de nieuwsbriefmodule Mailchimp.
  • Gevolg: Het kan onduidelijk zijn waar dit veld voor dient.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Aanpassen van de nieuwsbrief inschrijvingsmogelijkheid.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 22. SC 4.1.1 - Parsen [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op enkele pagina's staan elementen met niet unieke id's, een nestfout en een verkeerde volgorde van tags, wat zorgt voor een parsefout.
  • Oorzaak: Codering van de website
  • Gevolg: Deze pagina's kunnen problemen opleveren voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Aanpassen van de code.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-11-2020
 23. SC 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking: Op enkele pagina's staan invoervelden die een placeholder in plaats van een label hebben. Het gaat om het zoekveld bovenaan, het invoerveld van de nieuwsbrief, het zoekveld op de homepage. Ook de vijf uitklapbare elementen in het hoofdmenu. De knop ‘Zoeken’ (met loep of kruis) voldoet niet. De functionaliteit om door de archiefcollectie te zoeken (te bereiken door te klikken op de drie puntjes), heeft geen toestand die door software bepaald kan worden.
  • Oorzaak: Bij het bouwen van de website is geen rekening gehouden met dit criterium. Het is niet mogelijk om dit zelf aan te passen. Het onderdeel van het zoeken door de archiefcollecties wordt beheerd door een derde leverancier.
  • Gevolg: Deze elementen hebben geen rol en geen toestand (status) die door software bepaald kan worden. Dit kan problemen opleveren voor hulpsoftware.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: Aanpassen met de webbouwer waar mogelijk van deze velden. In gesprek gaan met de leverancier over aanpassing van de archiefzoekmodule.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021
 24. SC 4.1.3 - Statusberichten [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking: Een verandering in status van het aantal resultaten in de beeldcollectie is niet zichtbaar voor gebruikers van hulpsoftware.
  • Oorzaak: De interface van die collectieonderdeel wordt beheerd door een derde leverancier.
  • Gevolg: Het kan onduidelijk zijn voor gebruikers van hulpsoftware hoeveel resultaten er zijn.
  • Alternatief: Neem contact op met inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of bel naar 030 286 66 11.
  • Maatregel: In gesprek met de leverancier over aanpassing van deze module.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Andere toegankelijkheidsissues

 1. We hebben nog een contract met een leverancier van een product dat niet toegankelijk is
  • Beschrijving van het issue: Op onze website maken we gebruik van 2 collectiebeheersystemen van 2 verschillende leveranciers. Deze systemen zijn nog niet volledig toegankelijk gemaakt. Dit zorgt ervoor dat de interfaces op deze zoeksystemen nog niet voldoen.
  • Oorzaak: De interfaces van de collectiebeheersystemen zijn nog niet toegankelijk gemaakt door de beherende leveranciers.
  • Gevolg: Het online zoeken door onze collecties voldoet nog niet aan alle toegankelijkheidseisen.
  • Alternatief: U kunt contact met ons opnemen door direct een e-mail te sturen naar inlichtingen@hetutrechtsarchief.nl of te bellen met 030 -286 66 11. U kunt ook contact opnemen middels onze chatmodule.
  • Maatregel: Wij zijn in gesprek met onze leveranciers. Zij gaan stappen zetten om hun systemen te toetsen en te verbeteren aan de hand van de toegankelijkheidscriteria.
  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 01-03-2021

Onevenredige last

De maatregelen die Het Utrechts Archief heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

Op websites en mobiele applicaties is een van de volgende statussen van toepassing:

 1. voldoet volledig
 2. voldoet gedeeltelijk
 3. eerste maatregelen genomen
 4. voldoet niet

De statussen hebben specifieke kenmerken, die in onderstaande tabel nader worden toegelicht.
Als een overheidsinstantie geen toegankelijkheidsverklaring publiceert die voldoet aan de vereisten van de modeltoegankelijkheidsverklaring, dan is sprake van niet-naleving van de wettelijke verplichting.

Nalevingsstatussen

Kenmerk A. Voldoet volledig B. Voldoet gedeeltelijk C. Eerste maatregelen genomen D. Voldoet niet
Er is een volledig onderzoek uitgevoerd. Kenmerken van dit onderzoek zijn:
het handmatig onderzoek is uitgevoerd op basis van de onderzoeksmethode WCAG-EM[2] EN
de onderzoeksresultaten zijn actueel, volledig en juist EN
de onderzoeksresultaten zijn maximaal 36 maanden oud.
ja ja nee nee
voor de (semi-)automatische tests is een toetsinstrument ingezet dat is gebaseerd op de algoritmen die zijn gedocumenteerd in het ACT Rules Format ja ja nee nee
alle onderzoeksresultaten zijn nauwkeurig, eenduidig en op reproduceerbare wijze vastgelegd in een voor mensen leesbaar formaat, OF in het machineleesbare formaat EARL. ja ja nee nee
De (gecombineerde) onderzoeksresultaten:
zijn representatief voor alle content op het hoofddomein en eventuele de sub- en andere domeinen die in de verklaring worden genoemd. ja ja nee nee
omvatten alle eisen uit de Europese toegankelijkheidsnorm EN 301 549. De eisen voor websites, mobiele applicaties en downloadbare documenten in deze norm zijn identiek aan de niveau A en AA succescriteria van de wereldwijd toegepaste toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1. ja ja nee nee
Tijdens het onderzoek zijn geen afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard, of de afwijkingen zijn hersteld voordat het onderzoek werd afgerond. ja nee nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de website of mobiele applicatie volledig voldoet aan de toegankelijkheidsstandaard. ja nee nee nee
Tijdens het onderzoek zijn afwijkingen gevonden op de toegankelijkheidsstandaard. Voor alle afwijkingen die zijn gevonden geldt: - ja nee nee
alle afwijkingen zijn benoemd. Per afwijking zijn de oorzaak beschreven, samen met de gevolgen voor mensen met een functiebeperking. - ja nee nee
daarnaast worden verbetermaatregelen benoemd, eventuele alternatieven en een planning voor de maatregelen. - ja nee nee
Op basis van de onderzoeksresultaten verklaart de overheidsinstantie dat de noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - ja nee nee
de overheidsinstantie is daarmee in control. - ja nee nee
Er is onderzoek op basis van WCAG-EM[2] gepland om tot volledige en actuele onderzoeksresultaten te komen. - - ja nee
De overheidsinstantie verklaart dat de eerste maatregelen zijn genomen om de website of mobiele applicatie te kunnen laten voldoen aan de toegankelijkheidsstandaard. - - ja nee

[1]: Hiervan is ook sprake als de website of mobiele applicatie enkel met een automatisch toetsinstrument is onderzocht. Met een dergelijke instrument kan minder dan 20 procent van de eisen betrouwbaar worden onderzocht.
[2]: WCAG-EM of een gelijkwaardige, gedocumenteerde evaluatiemethode voor de toegankelijkheidsstandaard WCAG 2.1.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20201123