Verklaring van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Status toegankelijkheid https://www.vrnhn.nl

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is wettelijk verplicht om deze website te laten voldoen aan het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De status van deze website is: D - voldoet niet ? - Ga naar de informatie over de nalevingsstatussen

De status is toegekend op basis van een eigen verklaring,
die voor het laatst is bijgewerkt op 18-03-2021

 • De onderbouwing bij deze eigen verklaring is gecontroleerd.
  Daaruit bleek dat de onderbouwing toereikend is om door een toezichthouder inhoudelijk te kunnen worden beoordeeld.
  Meer over de controle door Logius

Op deze pagina kunt u:

Inhoud

Verklaring

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.
Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

 • hoofddomein:
 • subdomeinen en andere domeinen die behoren tot de website:
  • (niet van toepassing)

Een overzicht van alle websites, mobiele applicaties en verklaringen van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is beschikbaar via de link https://www.vrnhn.nl/toegankelijkheid

Nalevingsstatus: voldoet niet

De website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord voldoet niet aan het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De kenmerken van de verschillende statussen worden beschreven in de toelichting, onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 23-09-2020 getekend voor 'gezien en akkoord' door een tekenbevoegd functionaris van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord .
Functie: Directeur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 18-03-2021.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via de Klacht- of Signaalprocedure van de VRNHN.

Wat kunt u van ons verwachten?
 • Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging.
 • We informeren u over de voortgang en de uitkomst.
 • Binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.
Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Aanvullende informatie van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

De Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is een organisatie waarin hulpdiensten en partners hun krachten bundelen.  Samen werken we aan de veiligheid op het gebied van:

 • Brandweerzorg
 • Crisisbeheersing en rampenbestrijding
 • Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen

De veiligheidsregio is ingesteld om de inwoners van onze regio beter te beschermen tegen de risico`s van branden, rampen en crises. Dankzij samenwerking zorgen we ervoor dat we steeds beter voorbereid zijn op het bestrijden van rampen en het onder controle houden van risico's.

De streefdatum waarop de website volledig zal voldoen: 30-06-2021.

Onderbouwing van de verklaring

Onderzoeksresultaten

 • De status van de website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord : voldoet niet

(Onder het kopje Uitleg over de nalevingsstatussen worden de kenmerken van de verschillende statussen beschreven).

De toegankelijkheid van de website Veiligheidsregio Noord-Holland Noord is nog niet onderzocht.

 • Niet Oké. er zijn geen onderzoeksresultaten beschikbaar

Afwijkingen van de toegankelijkheidsstandaard

 1. SC 1.2.2 - Ondertitels voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   VRNHN maakt gebruik van YouTube video's. Goede ondertiteling van video's op YouTube is nog niet gerealiseerd. Het plan is om deze ondertitels wel te vervaardigen. Dit geldt natuurlijk voor alle nieuwe video's vanaf 23-09-2020, maar ook voor oudere relevante video's.

  • Oorzaak:

   De organisatie moet nog vaststellen welke video's relevant zijn. Voor oudere video's geldt een uitzondering met betrekking tot criterium 1.2.2.

  • Gevolg:

   De video's zijn minder goed toegankelijk voor mensen met een gehoorbeperking.

  • Alternatief:

   Eventueel is het mogelijk om automatisch gegenereerde ondertitels te tonen in alle YouTube video's, maar deze bevatten wel fouten.

  • Maatregel:

   VRNHN gaat opdracht verstrekken voor de aanmaak en plaatsing van ondertitels voor alle relevante video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 2. SC 1.2.3 - Audiodescriptie of media-alternatief (vooraf opgenomen) [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   VRNHN maakt gebruik van YouTube video's. Goede audiodescriptie of media alternatieven van YouTube video's zijn nog niet gerealiseerd. Het plan is om dit te op te pakken. Dit geldt natuurlijk voor alle nieuwe video's vanaf 23-09-2020, maar ook voor oudere relevante video's.

  • Oorzaak:

   De organisatie moet nog vaststellen welke video's relevant zijn. Voor oudere video's geldt een uitzondering met betrekking tot criterium 1.2.3.

  • Gevolg:

   De video's zijn minder goed toegankelijk voor mensen met een visuele- of cognitieve beperking.

  • Alternatief:

   Vaak is er al enige begeleidende tekst aanwezig bij de video en is er ook een basis video geluidspoor aanwezig.

  • Maatregel:

   VRNHN gaat opdracht verstrekken voor de aanmaak en plaatsing van goede audiodescriptie of media alternatieven voor alle relevante video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 3. SC 1.2.5 - Audiodescriptie (vooraf opgenomen) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   VRNHN maakt gebruik van YouTube video's. Goede audiodescripties van video's op YouTube op niveau AA zijn nog niet gerealiseerd. Het plan is om audiodescripties te laten maken of om een volledige geluidssporen samen te stellen voor de video's. Dit geldt natuurlijk voor alle nieuwe video's vanaf 23-09-2020, maar ook voor oudere relevante video's.

  • Oorzaak:

   De organisatie moet nog vaststellen welke video's relevant zijn. Voor oudere video's geldt een uitzondering met betrekking tot criterium 1.2.5.

  • Gevolg:

   De video's zijn minder goed toegankelijk voor mensen die moeite hebben met de interpretatie van bewegende beelden; bijvoorbeeld door een visuele beperking.

  • Alternatief:

   Vaak is er al enige begeleidende tekst aanwezig bij de video en is er ook een basis video geluidspoor aanwezig.

  • Maatregel:

   VRNHN gaat opdracht verstrekken voor de aanmaak en plaatsing van audiodescripties of volledige geluidsporen op niveau AA van alle relevante video's.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 4. SC 1.3.1 - Info en relaties [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF-documenten Bijvoorbeeld: https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/2018-09/RAP%20RAV%20NHN%202016-2021.pdf.

  • Oorzaak:

   Dit document heeft geen tags. De inhoudsopgave is ook niet goed opgesteld.

  • Gevolg:

   Voor hulpsoftware is geen ondersteunende informatie beschikbaar om het PDF document goed te interpreteren.

  • Alternatief:

   Contact kan worden opgenomen met de afdeling Communicatie van de VRNHN om de informatie op een goede manier te ontsluiten.

  • Maatregel:

   VRNHN wil alle relevante PDF's opnieuw laten vervaardigen waardoor deze documenten wel zullen voldoen aan de Toegankelijkheidseisen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 5. SC 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   De contrasten tussen teksten en achtergronden in PDF’s zijn niet altijd goed. Zie bijvoorbeeld: https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/2018-09/RAP%20RAV%20NHN%202016-2021.pdf ; de witte tekst RAP RAV NHN 2016 – 2021 in het kopplaatje.

   Een contrastprobleem treedt ook op in de zoekbox bovenaan de homepagina (https://www.vrnhn.nl) door de kleur lichtblauw in het ontwerp.

   Als de website voor het eerst wordt geopend, verschijnt een cookiemelding en een knop met de tekst “Ik ga akkoord”. Door het gebruik van de kleur oranje voor de knop in combinatie met witte letters is het contrast te klein.

  • Oorzaak:

   VRNHN gebruikt voor haar huisstijl de kleur lichtblauw. In webpublicaties wordt deze kleur vaak aangevuld met kleuren zoals oranje (al dan niet in combinatie met witte letters).

  • Gevolg:

   Contrastproblemen treden op, zodat mensen met een visuele beperking moeite hebben met het lezen of interpreteren van de teksten of afbeeldingen.

  • Alternatief:

   Het is mogelijk om browsers in te stellen op hogere contrast-niveaus, waardoor dit probleem verholpen wordt.

  • Maatregel:

   Enkele basiskleuren, zoals die nu in publicaties en op de website gebruikt worden, zullen aangepast moeten worden. Omdat dit samenhangt met de huisstijl is dit een ingrijpende operatie.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 6. SC 1.4.5 - Afbeeldingen van tekst [niveau AA]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er wordt redelijk vaak in de nieuwsberichten (op de homepagina) gebruik gemaakt van een plaatje met de tekst “Vragen over het Coronavirus” plus aanvullende teksten waaronder een telefoonnummer (=informatie).

  • Oorzaak:

   Dit is standaard voorlichtingsmateriaal, dat verstrekt wordt door de centrale overheid.

  • Gevolg:

   De teksten kunnen niet goed voorgelezen worden door speciale voorleessoftware en ook is de structuur van de informatie niet duidelijk.

  • Alternatief:

   De plaatjes zijn altijd onderdeel van een nieuwsbericht waarin de relevante informatie verstrekt wordt. Ook kan door middel van Alt Text beschrijvingen gegeven worden van de belangrijkste informatie.

  • Maatregel:

   Overwogen moet worden of dit standaard voorlichtingsmateriaal wel geschikt is voor webpublicatie met het oog op toegankelijkheid.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 7. SC 2.4.2 - Paginatitel [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er is geen goede beschrijvende titel van sommige PDF's; bijvoorbeeld: https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/2018-09/RAP%20RAV%20NHN%202016-2021.pdf

  • Oorzaak:

   Bij het aanmaakproces van de PDF's is de titel niet goed ingevuld.

  • Gevolg:

   Het is niet goed mogelijk om de titel toegankelijk te maken voor bijvoorbeeld mensen met een auditieve beperking.

  • Alternatief:

   Contact kan worden opgenomen met de afdeling Communicatie van de VRNHN om de informatie goed te ontsluiten.

  • Maatregel:

   VRNHN inventariseert momenteel alle on-line PDF's en laat nieuwe versies maken die wel voldoen aan de webrichtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2021
 8. SC 3.1.1 - Taal van de pagina [niveau A]
  • Beschrijving van de afwijking:

   Er zijn toegankelijkheidsproblemen gevonden in de onderzochte PDF-documenten. Bijvoorbeeld: https://www.vrnhn.nl/sites/vrnhn/files/2020-08/Organogram%20VHR%20NHN%202020-08.pdf.

  • Oorzaak:

   Bij PDF-bestanden kan de taal ingesteld worden in de documenteigenschappen. Dit is niet altijd gedaan.

  • Gevolg:

   Voorleessoftware kan de de tekst niet in de juiste taal voorlezen.

  • Alternatief:

   Contact kan worden opgenomen met de afdeling Communicatie van de VRNHN om de informatie goed te ontsluiten.

  • Maatregel:

   VRNHN inventariseert momenteel alle on-line PDF's en laat nieuwe versies maken die wel voldoen aan de webrichtlijnen.

  • Planning voor de uitvoering van de maatregel: 30-06-2020

Andere toegankelijkheidsissues

(geen opgegeven)

Onevenredige last

De maatregelen die Veiligheidsregio Noord-Holland Noord heeft benoemd leiden niet tot een onevenredige last.

(Zie onder uitleg over onevenredige last voor meer informatie)


Algemene toelichting

Uitleg over de nalevingsstatussen

De vooruitgang in digitale toegankelijkheid wordt bepaald aan de hand van nalevingsstatussen, die weergeven hoever een overheidsinstantie is gevorderd met het toegankelijker maken van een website. Voordat de wettelijke verplichting van kracht werd waren er slechts twee statussen: de toegankelijkheidsnorm schreef voor dat een website volledig moest voldoen aan alle toegankelijkheidseisen, met als resultaat status voldoet volledig. In geval het niet kon worden aangetoond dan was de status altijd voldoet niet.

De huidige aanpak kent vijf nalevingsstatussen. Doel is het bereiken van de status voldoet volledig. De statussen voldoet gedeeltelijk en eerste maatregelen genomen zijn tussenstappen op weg naar het einddoel.

De statussen en hun kenmerken zijn:

A: Voldoet volledig

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat de website of mobiele app volledig aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm voldoet.
 • De overheidsinstantie voldoet zowel aan de wettelijke verplichting als aan de norm.
 • Het in de wettelijke verplichting vastgelegde doel is behaald.

B: Voldoet gedeeltelijk (= in control verklaring)

 • De overheidsinstantie kan aantonen dat er een actueel, volledig en juist beeld is van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • Er wordt nog niet voldaan aan alle toegankelijkheidseisen uit de norm.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen benoemd en een planning gemaakt om de afwijkingen te herstellen.
 • De overheidsinstantie is daardoor in control over de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar nog niet volledig aan de norm.

C: Eerste maatregelen genomen

 • Er is nog geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft concrete verbetermaatregelen genomen om dat beeld te krijgen.
 • De overheidsinstantie voldoet wel aan de wettelijke verplichting, maar niet aan de norm.

D: Voldoet niet

 • Er is geen goed beeld van de toegankelijkheid van de website of mobiele app.
 • De overheidsinstantie heeft geen concrete verbetermaatregelen benoemd om inzicht te krijgen in de (mate van) toegankelijkheid.
 • De overheidsinstantie voldoet enkel aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken worden de overheidsinstantie aangespoord om binnen een bepaalde termijn concrete maatregelen te benoemen, inclusief planning.

E: Geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd

 • De overheidsinstantie heeft voor de website of mobiele applicatie geen toegankelijkheidsverklaring gepubliceerd.
 • De overheidsinstantie voldoet niet aan de wettelijke verplichting om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren.
 • Omdat de wettelijke verplichting voorschrijft dat overheidsinstanties de noodzakelijke maatregelen nemen om hun websites en mobiele applicaties toegankelijker te maken wordt de overheidsinstantie aangespoord om op korte termijn een toegankelijkheidsverklaring te publiceren waarin concrete maatregelen zijn benoemd, inclusief planning.

Het uitgangspunt is dat verbetermaatregelen worden benoemd, ingepland en uitgevoerd. En dat daarmee wordt doorggeaan totdat volledig aan alle toegankelijkheids is voldaan.
Als een website lange tijd in een status blijft hangen, dan wordt aan de beleidsmatige eis toegankelijker maken niet langer voldaan.

Uitleg over onevenredige last

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat overheidsinstanties toe om gebruik te maken van de mogelijkheid om afzonderlijke eisen uit de toegankelijkheidsstandaard - tijdelijk - niet toe te passen, als dit voor hen onevenredig belastend is.

Met de uitzonderingsmogelijkheid 'onevenredige last' dient zorgvuldig te worden omgegaan; het ontbreken van prioriteit, tijd of kennis bij een overheidsinstantie zijn geen legitieme redenen om de toegankelijkheidsstandaard niet toe te passen.

Zie voor de formele, geldende tekst artikel 3, lid 2 tot en met 4 en de toelichting bij artikel 3 van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van het Besluit

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is niet van toepassing op de volgende content van websites en mobiele applicaties:

 • Kantoorbestandsformaten die zijn gepubliceerd voor 23 september 2018, tenzij dergelijke content nodig is voor actieve administratieve processen met betrekking tot de door de betrokken overheidsinstantie vervulde taken;
 • Vooraf opgenomen, op tijd gebaseerde media die zijn gepubliceerd voor 23 september 2020;
 • Live uitgezonden, op tijd gebaseerde media;
 • Onlinekaarten en onlinekarteringsdiensten, mits essentiële informatie op navigatiekaarten op een toegankelijke, digitale wijze wordt verstrekt;
 • Van derden afkomstige content die niet door de betrokken overheidsinstantie wordt gefinancierd of ontwikkeld en evenmin onder haar verantwoordelijkheid valt;
 • Reproducties van stukken uit erfgoedcollecties die niet volledig toegankelijk kunnen worden gemaakt om redenen van bewaring, authenticiteit of het ontbreken van geautomatiseerde en kostenefficiënte oplossingen om toegankelijkheid te bewerkstelligen;
 • Content die enkel beschikbaar is voor een gesloten gebruikersgroep en die is gepubliceerd voor 23 september 2019, tot de betreffende website ingrijpend wordt herzien;
 • Content van websites en mobiele applicaties die niet noodzakelijk is voor actieve administratieve processen en die niet wordt aangepast na 23 september 2019.

Bron: Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

In deze verklaring wordt gerefereerd aan verschillende bronnen. Onderstaande lijst bevat de links naar deze bronnen.

template versie 20211209